0010.jpg

Відповідно до рішень виконавчого комітету Сумської міської ради від 07.12.10 р. № 812 «Про затвердження складу адміністративної комісії при виконавчому комітеті Сумської міської ради», адміністративна комісія працює у складі 11 чоловік.

За 2010 рік проведено 41 засідання. Засідання проводились щопонеділка. Розглянуто 3316 справ. Попереджено 243 чол., що становить 7.4% від загальної кількості розглянутих справ.

Фактично надійшло до бюджету 1416123 грн., що в порівнянні за аналогічний період минулого року (430.0 грн.).

Передано 1905 справ до виконавчої служби на суму 595.3 грн., з них стягнуто 448.8 грн., що складає 75.3%.

Стосовно складання адміністративних протоколів:

  1. Зарічним відділом УМВС України в Сумській області було складено 161 протокол, що становить 4.9% від загальної кількості протоколів.
  2. Ковпаківським відділом УМВС України в Сумській області складено 78 протоколів, що становить 2.4% від загальної кількості протоколів.
  3. Міським відділом міліції УМВС України в Сумській області було складено 245 протоколів, що становить 7.4% від загальної кількості протоколів.
  4. Зарічною районною в м. Суми адміністрацією було складено 295 протоколів, що становить 8.9% від загальної кількості протоколів.
  5. Ковпаківською районною в м. Суми адміністрацією було складено 356 протоколів,що становить 10.7% від загальної кількості протоколів.
  6. Управлінням підприємництва, торгівлі, побуту та захисту прав споживачів було складено 458 протоколів, що становить 13.8% від загальної кількості протоколів.
  7. Сумський МВДСО УДСО при УМВС в Сумській області - 1348 протоколів, що складає 40.7%.
  8. Управління житлової політики комунального господарства та благоустрою - 123 протоколи , що складає 3.7%.
  9. Управління архітектури та містобудування – 249 протоколів ,що складає 7.5% від загальної кількості протоколів.

Складено протоколів про адміністративні правопорушення.

№ пп. Найменування структурного підрозділу, які мають право на складання протоколів про адміністративні правопорушення 2009р. 2010р. В порівнянні 2010 до 2009 року
1. Зарічний відділ УМВС України в Сумській області 153 161 +8
2. Ковпаківський відділ УМВС України в Сумській області 48 78 +30
3. Міський відділ міліції УМВС України в Сумській області 159 245 +86
4. Зарічна районна в м. Суми адміністрація 666 295 -371
5. Ковпаківська районна в м. Суми адміністрація 803 356 -447
6. Управління житлової політики комунального господарства та благоустрою 158 123 - 35
7. Відділ торгівлі та побуту управління підприємництва, торгівлі побуту та захисту  прав поживача. 47 95 +48
8. Відділ захисту прав споживачів управління підприємництва, торгівлі побуту та захисту прав споживача. 365 363 -2
9 Сумський МВДСО  УДСО при УВМС України в Сумській області 1907 1348 -559
10 Управління архітектури  та містобудування   249  
  ВСЬОГО 4316 3316 -1000

Надходження до міського бюджету адміністративних штрафів

  2009р. 2010 р Порівняно 2010до 2009 р. (в кількості)
Розглянуто справ 4316 3316 -1000
Попереджено (чол.,) 667 243 -424
Фактично надано до бюджету (грн.) 430000 1416 123 + 989123

Враховуючи всі недоліки в роботі щопонеділка на апаратні нараді при заступнику міського голови з питань діяльностті виконавчих органів ради Бондаря А.П. відпрацьовуються всі проблемні питання діяльності адміністративної комісії, організацію проведення засідань адміністративної комісії повністю контролювалась головою комісії Бондарем А.П.,втому числі присутністю на п’яти засіданнях та проведенню семінару – навчання, для посадових осіб,яким надано право на складання протоколів про адміністративні правопорушення з метою запобігання не допущенню в майбутньому помилок.