003.jpg

Метою діяльності підприємства є задоволення потреб територіальної громади м. Суми у виконанні робіт та послуг і забезпечення на підставі одержаного прибутку соціальних та економічних інтересів колективу.

Предметом діяльності підприємства є:

  • ритуальні послуги;
  • послуги по святковому оформленню міста до пам’ятних та історичних дат, культурно-мистецьких, релігійних та інших святкових заходів відповідно до бюджетних святкових асигнувань;
  • послуги по поточному ремонту та утриманню об’єктів міського благоустрою;
  • послуги по поточному утриманню 13 кладовищ міста;
  • утримання туалетів в сквері «Дружба»;
  • технічне обслуговування насосної станції по вул. Круговій;
  • поховання безрідних;
  • надання послуг у сфері виробництва та установки пам’ятників.

Керівник

Лашутко Максим Анатолійович

Статут підприємства

Історія підприємства

КП «Спецкомбінат» свою історію як підприємство починає з вересня 1943 року, квітникарське господарство при Держкомгоспі з невеликим штатом працівників, яке до 1949 року найменувалось конторою квітникарства.

З червня 1949 року контора квітникарства перейменована в трест зеленого господарства. Паралельно з конторою квітникарства в м. Суми в грудні 1943 року була створена будівельно-монтажна контора, яка займалась благоустроєм міста.

З червня 1944 року будівельно-монтажна контора увійшла до складу дорожньо-мостової контори, а в лютому 1945 року була перетворена в трест благоустрою при Сумському Держкомунгоспі.

З січня 1955 року на базі тресту зеленого господарства шляхом об’єднання тресту благоустрою та контори саночищення було створено Сумську контору благоустрою.

У 1960 році в конторі було організовано похоронне та рекламне бюро.

З квітня 1965 року Сумська контора благоустрою перейменована в Сумський комбінат благоустрою.

У 1994 році на добровільних засадах за рішенням загальних зборів організації орендарів, а також за згодою уповноважених органів місцевої влади було створено орендне підприємство «Сумський комбінат благоустрою».

Згідно з рішенням Сумської міської ради від 25.05.2004 року № 818-МР, на базі орендного підприємства «Сумський комбінат благоустрою» було створено Комунальне підприємство «Спеціалізований комбінат».

Статут підприємства затверджений вищезазначеним рішенням, а зімни до нього внесені на підставі Сумської міської ради від 25.07.2012 року № 1671-МР.

Підприємство є юридичною особою, має самостійний баланс, поточний та інший рахунки в установах банків, печатку зі своїм найменуванням і здійснює свою діяльність у межах Статуту та рішень Засновника, керується Конституцією України, Цивільним та Господарськими Кодексами України, іншими законодавчими та нормативними актами.

Структура підприємства

Порядок надання ритуальної послуги

Інформація про наявні вакансії — за телефоном офісу підприємства