002.jpg

Профспілкова організація виконавчого комітету Сумської міської ради створена у 2000 році і належить до Сумської обласної профспілкової організації працівників держаних установ України.

В своїй роботі керується Статутом професійної спілки працівників державних установ України та колективним договором.

З лютого 2020 року головою профспілкового комітету є Андрій Антоненко.

Контактна інформація голови – майдан Незалежності, 2, каб. 61. Телефон 700-564.

Антоненко Андрій – голова;

Аббасов Маіл – заступник голови;

Старцева Олена – скарбник;

Михальова Галина;

Бур Олена;

Копил Людмила;

Чірка Інна.

Найближчою до конкретного працівника є первинна профспілкова організація підприємства, установи чи організації. Вона через свої виборні органи (профспілковий комітет) має повноваження:

1. Представляти інтереси працівників:
- у індивідуальних трудових спорах(за дорученням) та у колективному трудовому спорі;
- у комісії із соціального страхування.

2. Самостійно:
- погоджуватись чи ні на розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця з працівником – членом профспілки;
- здійснювати облік громадян, які цього потребують для вирішення житлового питання і розподіляти у встановленому законодавством порядку житлову площу;
- направляти до санаторіїв, профілакторіїв, будинків відпочинку, баз та оздоровчих закладів;
- приймати рішення про вимогу до роботодавця розірвати трудовий договір з керівником підприємства, якщо він порушує законодавство про працю, профспілкову діяльність, колективний договір;
- укладати і контролювати виконання колективного договору, може звертатись з вимогою про притягнення до відповідальності його порушників.

3. Разом з роботодавцем вирішувати і визначати:
- питання запровадження, перегляду та змін норм праці:
- питання оплати праці та інших виплат;
- питання робочого часу і часу відпочинку, погоджувати графіки змінності і відпусток, надавати чи ні дозвіл на проведення надурочних робіт, робіт у вихідні дні тощо;
- питання соціального розвитку підприємства, поліпшення умов праці та обслуговування працівників;
- розмір коштів, що будуть спрямовані на вирішення житлового питання.

4. Здійснювати громадський контроль за:
- виконанням законодавства про працю;
- підготовкою та поданням роботодавцем документів для призначення пенсій.

5. Брати участь у:
- вирішення питання надання працівникам соціальних пільг;
- розробці правил внутрішнього трудового розпорядку;
- розслідування нещасних випадків; професійних захворювань і аварій, роботі комісії з охорони праці.

Цей перелік відповідно до статті 38 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» не є вичерпним.
Важливо також те, що більшість повноважень реалізується лише щодо членів профспілки, тільки у питаннях колективних інтересів працівників профспілки їх об’єднання здійснюють представництво та захист інтересів усіх працівників загалом (ч. 2 ст. 19 Закону).

 Новини про діяльність профспілкової організації