005.jpg

Основними завданнями Департаменту є забезпечення реалізації державної та міської політики в наступних галузях житлово-комунального господарства:

 • капітального, поточного ремонту, реконструкції об’єктів житлового фонду;
 • утримання, поточного та капітального ремонтів;
 • реконструкції об’єктів комунального господарства та благоустрою;
 • управління об’єктами житлового господарства (крім приватного сектору);
 • забезпечення їх належного утримання та ефективної експлуатації, необхідного рівня та якості послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, які надаються населенню;
 • поводження з твердими побутовими відходами;
 • регулювання чисельності безпритульних тварин;
 • холодного водопостачання та водовідведення, очищення стічних вод;
 • теплопостачання та гарячого водопостачання;
 • надання ритуальних послуг населенню;
 • здійснення заходів з благоустрою міста у межах комунального замовлення;
 • обстеження та видалення зелених насаджень.

• Здійснює повноваження власника щодо управління об’єктами комунального господарства комунальної власності міста Суми та забезпечує додержання державної політики, в тому числі в інтересах територіальної громади м. Суми, у сфері управління об’єктами комунального господарства.
• Здійснює повноваження замовника капітального ремонту, реконструкції об’єктів житлового господарства.
• Здійснює повноваження замовника послуг з утримання, поточного та капітального ремонтів, реконструкції об’єктів комунального господарства територіальної громади міста Суми що перебувають у віданні Департаменту.
• Здійснює повноваження замовника проектування, розміщення, будівництва, капітального та поточного ремонту, утримання об’єктів благоустрою.
• Вживає заходи щодо ліквідації несанкціонованих сміттєзвалищ у межах коштів, виділених із міського бюджету, після відповідного повідомлення Департаменту уповноваженим органом про їх виявлення.
• Здійснює організацію, підготовку та проведення конкурсу з призначення управителя багатоквартирного будинку, в якому не створено об’єднання співвласників багатоквартирного будинку, співвласники якого не прийняли рішення про форму управління багатоквартирним будинком.
• Координує роботу комунальних підприємств, установ, організацій територіальної громади міста Суми, які належать до сфери його управління.
• Організовує, у межах наданих повноважень, роботи по підготовці підприємств житлово-комунального господарства до роботи в осінньо-зимовий період.
• Здійснює повноваження замовника щодо реставрації об’єктів, що перебувають на балансі Департаменту.
• Розглядає проекти планів роботи комунальних підприємств, установ, організацій територіальної громади міста Суми, які належать до сфери його управління, вносить до них зауваження та пропозиції. Здійснює контроль за їх виконанням.
• Отримує інформацію від керівників підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності, пов’язану із забезпеченням безперебійного функціонування міського господарства і задоволенням житлово-комунальних, соціально-економічних потреб населення міста.
• Здійснює виклик у будь-який час доби необхідних фахівців та керівників підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності на місце проведення робіт по ліквідації аварійних ситуацій.
• Контролює у межах повноважень, наданих органам місцевого самоврядування законом, діяльність підприємств – виконавців послуг з утримання будинків, споруд та прибудинкових територій, з управління будинком, спорудою, житловим комплексом або комплексом будинків і споруд, з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення.
• Контролює у межах повноважень, наданих органам місцевого самоврядування законом, діяльність підприємств, які надають послуги зі збирання, транспортування, утилізації та знешкодження побутових відходів, знешкодження та захоронення трупів тварин, згідно з комунальним замовленням.
• Готує та надає пропозиції в установленому порядку щодо фінансування підприємств, установ, організацій територіальної громади міста Суми, які належать до сфери його управління.
• Готує пропозиції щодо фінансування з бюджету першочергових заходів з питань, віднесених до повноважень Департаменту.
• Розробляє плани асигнувань та доводить їх до підприємств, установ, організацій територіальної громади міста Суми, які належать до сфери його управління, по лімітних довідках бюджетних асигнувань, контролює їх виконання.
• Розробляє зведений кошторис бюджетних асигнувань, контролює хід його виконання.
• За рішенням організатора конкурсу здійснює підготовку та проведення конкурсів по визначенню суб’єктів господарювання-виконавців житлово-комунальних послуг, укладає договори за результатами проведених конкурсів.
• Здійснює контроль за обсягами виконаних робіт (наданих послугам), які проводяться (надаються) на замовлення Департаменту. Забезпечує перевірку актів виконаних робіт (наданих послуг) та відповідності їх нормативним документам.
• Бере участь у здійсненні контролю та забезпечує виконання державних, регіональних, міських програм з питань, віднесених до повноважень Департаменту.
• Готує інформацію для включення до плану соціально – економічного розвитку міста та плану стратегічного розвитку міста щодо розвитку галузей міського господарства, віднесених до відання Департаменту.
• Організовує виконання нормативно-правових актів органів державної влади, рішень Сумської міської ради, її виконавчого комітету, розпоряджень Сумського міського голови з питань, віднесених до повноважень Департаменту.
• Розглядає звернення громадян, підприємств, установ, організацій, у тому числі об’єднань громадян, фізичних осіб – підприємців, депутатські звернення та запити у порядку, передбаченому чинним законодавством України, у межах наданих повноважень, забезпечує виконання вимог законодавства України про доступ до публічної інформації.
• За дорученням міського голови представляє інтереси Сумської міської ради, виконавчого комітету Сумської міської ради та міського голови в місцевих, апеляційних, вищих спеціалізованих судах та у Верховному суді України, у взаємовідносинах з державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями усіх форм власності в межах повноважень Департаменту, визначених цим Положенням.
• За дорученням керівництва та самостійно аналізує матеріали, які надходять від правоохоронних, судових органів та органів прокуратури, інших державних органів та установ, сприяє своєчасному вжиттю заходів за результатами їх розгляду.
• Розробляє проекти нормативних та ненормативних актів, в межах повноважень Департаменту, визначених цим Положенням, для їх розгляду Сумською міською радою, її виконавчим комітетом та міським головою у встановленому порядку.
• Залучає кошти до цільового фонду Департаменту та використовує їх на підставі розпорядження міського голови відповідно до затвердженого міською радою Положення про цільовий фонд Департаменту.
• Надає допомогу населенню у створенні органів самоорганізації населення, координує їх діяльність відповідно до чинного законодавства України.
• Надає консультативно-інформаційну допомогу в роботі з квартальними комітетами.
• Видає та засвідчує довідки для населення, що мешкає у приватному секторі міста, відповідно до чинного законодавства України.
• Розробляє проекти програм розвитку житлового господарства у сфері експлуатації житла для їх розгляду у встановленому порядку.
• Залучає на договірних засадах підприємства, установи та організації незалежно від форм власності до участі в комплексному соціально-економічному розвитку міста з питань, що входять до компетенції Департаменту, координує цю роботу.
• Укладає договори з підприємствами, установами та організаціями незалежно від форм власності на надання комунального замовлення на послуги, що відносяться до сфери управління Департаменту.
• Здійснює контроль за виконаними обсягами робіт з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, з управління будинком, спорудою, житловим комплексом або комплексом будинків і споруд. Перевіряє акти виконаних робіт та відповідність їх нормативним документам.
• Надає консультативно-інформаційну допомогу мешканцям міста по створенню будинкових комітетів та об’єднань співвласників багатоквартирних будинків, готує відповідні проекти рішень. Веде єдиний реєстр створених у місті будинкових комітетів.
• Надає консультативно-інформаційну допомогу мешканцям міста з питань реалізації Положення про дольову участь співвласників у поточному, капітальному ремонтах (реконструкції, модернізації) в багатоквартирних житлових будинках м. Суми, затвердженого рішенням Сумської міської ради.
• Приймає комісійну участь у встановленому порядку щодо прийняття в комунальну власність територіальної громади міста відомчих об’єктів житлового господарства.
• Надає пропозиції у встановленому порядку про необхідність відселення власників (наймачів) з аварійних та ветхих будинків.
• Надає у встановленому порядку пропозиції на розгляд міському голові у вигляді клопотань про включення житлових приміщень до числа службових та виключення житлових приміщень з числа службових.
• Здійснює контроль за належним утриманням, експлуатацією, поточним ремонтом об’єктів житлового-комунального господарства міста.
• Забезпечує, як компетентний орган з питання видалення зелених насаджень, функціонування постійно діючої комісії з питань обстеження та видалення зелених насаджень на території міста та визначення їх відновної вартості.
• Організовує виконання державних і місцевих програм та здійснення заходів з благоустрою міста.
• Визначає графіки роботи зовнішнього освітлення території міста.
• Залучає на договірних засадах кошти і матеріально-технічні ресурси юридичних та фізичних осіб для здійснення заходів з благоустрою міста.
• Інформує населення про здійснення заходів з благоустрою міста.
• Забезпечує реалізацію тарифної політики у сфері надання побутових, комунальних послуг.
• Здійснює перевірку тарифів, поданих підприємствами – надавачами житлово-комунальних послуг.
• Забезпечує підготовку проектів рішень виконавчого комітету Сумської міської ради щодо встановлення в порядку і межах, визначених законодавством, тарифів на побутові, комунальні (крім тарифів на теплову енергію, централізоване водопостачання та водовідведення, перероблення та захоронення побутових відходів, які встановлюються національною комісією регулювання ринку комунальних послуг України) послуги.
• Здійснює, у межах повноважень, договірну роботу щодо договорів, угод, контрактів, стороною яких виступає Сумська міська рада, її виконавчий комітет та Сумський міський голова.
• Департамент здійснює повноваження замовника капітального ремонту, реконструкції та нового будівництва об’єктів житлового, комунального господарства та благоустрою. Формує титульні списки по вказаним напрямкам робіт та здійснює попереднє погодження з постійною комісією з питань житлово-комунального господарства, благоустрою, енергозбереження, транспорту та зв'язку Сумської міської ради у частині об’єктів житлового господарства, а також постійною комісією з питань планування соціально-економічного розвитку, бюджету, фінансів, розвитку підприємництва, торгівлі та послуг, регуляторної політики.
• Готує проекти подань про призначення/звільнення керівників підпорядкованих комунальних підприємств (установ, організацій) та інші матеріали, відповідно до Порядку призначення на посади та звільнення з посад керівників підприємств, установ, організацій, що належать до комунальної власності територіальної громади міста Суми.
• Здійснює складання протоколів про адміністративні правопорушення, передбачені статтями 150, 152 кодексу України про адміністративні правопорушення, у межах повноважень.

№ каб.,

займана посада

ПІБ працівника

Внутрішній

номер

Міський

номер

В.о. директора

 Бровенко Євгеній Сергійович

351

700-590

Секретар

Гринівська Людмила Вікторівна

350

700-590

Каб. 310: Відділ бухгалтерського обліку та фінансової звітності

Начальник відділу-головний бухгалтер

Лісовенко Людмила Володимирівна

300

700-591

Головний спеціаліст

Балацька Алла Миколаївна

168

700-591

Головний спеціаліст

Мелешко Олена Миколаївна

170

700-591

Головний спеціаліст

Ошкадьорова Ольга Володимирівна

171

700-591

Головний спеціаліст

Мартиненко Марина Сергіївна

171

700-591

Каб. 308: Відділ планування, економічного аналізу, розвитку та тарифної політики

Начальник відділу

Кузнєцова Олена Анатоліївна

209

700-595

Головний спеціаліст

Іванченко Яна Юріївна

(Завальна Людмила Василівна – працівник за строковим трудовим договором)

209

700-595

Головний спеціаліст

Ситник Оксана Михайлівна

210

700-595

Головний спеціаліст

Волкова Юлія Володирирівна

210

700-595

Головний спеціаліст

Смага Ірина Олегівна

210

700-595

Каб. 303: Сектор по роботі зі зверненнями громадян та документообігу

Завідувач сектору

Грекова Маргарита Леонідівна

211

700-592

Головний спеціаліст

Нерощина Ольга Олександрівна

211

700-592

Каб. 304: Відділ юридичного та кадрового забезпечення

Начальник відділу

Мельник Юлія Миколаївна

205

700-597

Головний спеціаліст-юрисконсульт

Андрущенко Наталія Володимирівна

205

700-597

Головний спеціаліст-юрисконсульт

Овчаренко Наталія Миколаївна

205

700-597

Каб. 304А: Управління житлово-комунального господарства

Начальник управління

Кисіль Олександр Андрійович

175

700-593

Каб. 312: Відділ житлового господарства

Начальник відділу

Власенко Тетяна Василівна

172

700-598

Головний спеціаліст

Шерстюк Людмила Володимирівна

172

700-598

Головний спеціаліст

Бабенко Валентина Григорівна

173

700-598

Провідний спеціаліст

Гримайло Олександр Миколайович

173

700-598

Каб. 307: Відділ інженерного господарства

Начальник відділу

Коваленко Тетяна Олегівна

204

700-594

Головний спеціаліст

Вакансія

204

700-594

Головний спеціаліст

Биков Олександр Володимирович

204

700-594

Каб. 306: Відділ ремонту житлово-комунального господарства

Начальник відділу

Марюхна Наталія Костянтинівна

178

700-599

Головний спеціаліст

Єременко Віталій Вікторович

180

700-599

Каб. 305: Відділ благоустрою

Начальник відділу

Вакансія (По сумісництву – Левицька Аліна Сергіївна)

177

700-593

Головний спеціаліст 

Бровенко Євген Сергійович

177

700-593

Провідний спеціаліст

Матрос Андрій Олександрович

177

700-593

Каб. 309: Сектор енергоменеджменту

Завідувач сектору

Даренська Марина Олександрівна

177

700-593

Головний спеціаліст

Пищик Валентина Миколаївна

(Підопригора Анна Анатоліївна – відпустка для догляду за дитиною)

203

700-594

Каб. 299: Управління благоустрою

Начальник управління

Вакансія 

 

700-590

Каб. 300: Відділ санітарного очищення міста та поводження з ТПВ

Начальник відділу

Іваненко Олександр Петрович

207

700-597

Головний спеціаліст

Денисова Анна Миколаївна

206

700-597

Головний спеціаліст

Тріфонова Євгенія Олександрівна

208

700-597

Каб. 301: Відділ дорожнього господарства

Начальник відділу

Вакансія

 

700-596

Головний спеціаліст

Вакансія

198

700-596

Провідний спеціаліст

Горбуль Тетяна Володимирівна

199

700-596

Каб. 297: Відділ ремонту та договірних відносин

Начальник відділу

Чугай Наталя Миколаївна

205

700-597

Головний спеціаліст

Тяжкороб Ірина Григорівна (Каб.301)

174

700-596

Головний спеціаліст

Левицька Аліна Сергіївна

205

700-597

Сектор контролю

Завідувач сектору

Івашина Ірина Андріївна (каб. 301)

198

700-596

Старший інспектор

Буравкова Інна Олександрівна (каб. 306)

179

700-599

Рішення Сумської міської ради від 29.02.2019 №4656-МР «Про внесення змін до рішення Сумської міської ради від 30 березня 2016 року № 530-МР «Про Положення про департамент інфраструктури міста Сумської міської ради» (зі змінами)»

Рішення Сумської міської ради від 31.05.2017 № 2153-МР «Про внесення змін до рішення Сумської міської ради від 30 березня 2016 року № 530-МР «Про Положення про департамент інфраструктури міста Сумської міської ради» (зі змінами)

Рішення Сумської міської ради від 29.03.2017 року № 1883-МР «Про внесення змін до рішення Сумської міської ради від 30 березня 2016 року № 530-МР «Про Положення про департамент інфраструктури міста Сумської міської ради»

Рішення Сумської міської ради від 30.03.2016 року №530-МР Про Положення про департамент інфраструктури міста Сумської міської ради

Додаток до рішення Сумської міської ради від 30.03.2016 року № 530-МР 

Колективний договір

Правила внутрішнього трудового розпорядку

Список голів квартальних комітетів кварталів приватного сектора

Графік прийому директором департаменту
№ п/пП.І.ППосадаЧаси прийому
1   Директор департаменту

2-й та 4-й понеділки кожного місяця з 14:00 до 17:00

Інформація про виконання бюджетних програм за 2018 рік

Звіт про роботу департаменту за 2016 рік