005.jpg
 • Реалізація на відповідній території державної політики з питань соціального захисту дітей, запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, вчиненню дітьми правопорушень.
 • Розроблення і здійснення самостійно або разом з відповідними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями усіх форм власності, громадськими організаціями заходів щодо захисту прав, свобод, і законних інтересів дітей.
 • Координація зусиль місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності у вирішенні питань соціального захисту дітей та організації роботи із запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності.
 • Ведення обліку дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, усиновлених, влаштованих до прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу та соціально – реабілітаційних центрів (дитячих містечок).
 • Забезпечення додержання вимог законодавства щодо встановлення опіки та піклування над дітьми, їх усиновлення, влаштування в дитячі будинки сімейного типу, прийомні сім’ї.
 • Улаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, під опіку, піклування, до дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей, сприяння усиновленню.
 • Здійснення контролю за умовами утримання і виховання дітей у закладах для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, спеціальних установах і закладах соціального захисту для дітей усіх форм власності.
 • Організаційне забезпечення діяльності комісії з питань захисту прав дитини.
 • Ведення державної статистики щодо дітей.
 • Надання органам виконавчої влади, органам місцевого самоврядування, підприємствам, установам та організаціям усіх форм власності, громадським організаціям, громадянам практичної та методичної допомоги, консультацій з питань соціального захисту дітей, запобігання вчиненню дітьми правопорушень.
 • Визначення пріоритетних напрямів поліпшення на відповідній території становища дітей, їх соціального захисту, сприяння фізичному, духовному та інтелектуальному розвиткові, запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, вчиненню дітьми правопорушень.
Начальник управління Подопригора Валерія Володимирівна 701-915
Заступник начальника управління   701-917
Начальник відділу профілактичної роботи та соціально-правового захисту дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах Максименко Олександра Афанасіївна 701-916
Начальник відділу з усиновлення дітей, опіки, піклування та розвитку сімейних форм виховання Ярмоленко Михайло Максимович
701-917
Головний спеціаліст-юрисконсульт Антипенко Богдан Вікторович 701-917
Головний спеціаліст-юрисконсульт Смук Роман Володимирович 701-917

Рішення Сумської міської ради від 28.09.2011 року № 745-МР Положення про службу у справах дітей Сумської міської ради

Колективний договір 

Правила внутрішнього трудового розпорядку

Бюджетні запити на 2020 - 2022 роки

Інформація про виконання бюджетних програм за 2019 рік

Інформація про виконання бюджетних програм за 2018 рік

Результати аналізу ефективності бюджетної програми станом на 01 січня 2020 року за КТПКВК МБ 0913111 "Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились у складних життєвих обставинах, підтримка функціонування дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей"

Результати аналізу ефективності бюджетної програми станом на 01 січня 2020 року за КТПКВК МБ 0913112 "Заходи державної політики з питань діяльності та їх соціального захисту"

Узагальнені результати аналізу ефективності бюджетних програм станом на 01 січня 2020 року

Уточнений бюджетний запит на 2020-2022 роки загальний (Форма 2020-1)

Уточнений бюджетний запит на 2020-2022 роки індивідуальний (Форма 2020-2) за КПКВК МБ 0910160 "Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах" 

Паспорти бюджетних програм місцевого бюджету на 2020 рік

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік (КПКВК 0910160)

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік (КПКВК 0916083)

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік (КПКВК 0916083) (зі змінами)

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік (КПКВК 0918063)

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік (КПКВК 0913112)

Звіти про виконання паспортів бюджетних програм місцевого бюджету на 2019 рік

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік за КПКВК 0916083

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік за КПКВК 0910160 (нова редакція)

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік за КПКВК 0910160 "Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах"

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік за КПКВК 0913112 "Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту"

Інформація про виконання бюджетних програм за 2018 рік

Інформація про бюджет за бюджетними програмами за 2018 рік

Інформація про видатки бюджету розвитку за 2018 рік

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік за КПКВК 0916080 "Реалізація державних та місцевих житлових програм"

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік за КПКВК 0916080 "Реалізація державних та місцевих житлових програм" (від 22.12.2018)

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік за КПКВК 0913112 "Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту"

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік за КПКВК 0910160 "Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах

Нова редакція паспорту бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік за КПКВК 0910160 "Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах" від 10.09.2018

Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік по КПКВК 2010180 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення»

Результати аналізу ефективності бюджетної програми станом на 01 січня 2019 року за КТПКВК МБ 0913110 "Заклади і заходи з питань дітей та їх соціального захисту"

Результати аналізу ефективності бюджетної програми станом на 01 січня 2019 року за КТПКВК МБ 0916080 "Реалізація державних та місцевих житлових програм"

Узагальнені результати аналізу ефективності бюджетних програм станом на 01 січня 2019 року

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01 січня 2019 року за КПКВК 0910160 "Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах"

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01 січня 2019 року за КПКВК 0913110 "Заклади і заходи з питань дітей та їх соціального захисту"

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01 січня 2019 року за КПКВК 0916080 "Реалізація державних та місцевих житлових програм"

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01 січня 2018 року за КПКВК 2010180 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах»

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01 січня 2018 року за КПКВК 2013112 "Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту"

ПосадаЧаси прийому
Прийом начальника управління

середа з 14:00 до 16:00

Прийом заступника начальника середа з 10:00 до 12:00
Прийом громадян з особистих питань середа з 08:00 до 17:00
Прийом громадян з житлових питань

середа з 08:00 до 17:00

Прийом громадян з питань усиновлення

середа з 08:00 до 17:00