003.jpg
 • Здійснює контроль за обліком, використанням, збереженням майна комунальної власності, відслідковує його рух.
 • Здійснює приймання майна в комунальну власність, передачу майна з комунальної власності до інших форм власності.
 • Організовує і контролює проведення щорічної інвентаризації майна комунальної власності, переданого комунальним підприємствам, організаціям, установам та закладам на праві господарського відання або оперативного управління, іншого комунального майна, переданого в користування.
 • Здійснює реєстрацію договорів оренди майна комунальної власності.
 • Укладає договори оренди майна комунальної власності (крім єдиних майнових комплексів комунальних підприємств, їх структурних підрозділів сфери централізованого водо-, теплопостачання і водовідведення), вносить до них зміни, зокрема продовжує строк дії договорів у порядку, встановленому чинними нормативно-правовими актами (законами України, постановами Кабінету Міністрів України, рішеннями Сумської міської ради тощо).
 • Здійснює реєстрацію договорів оренди майна комунальної власності.
 • Здійснює контроль виконанням умов договорів оренди у порядку, встановленому чинними нормативно-правовими актами (законами України, постановами Кабінету Міністрів України, рішеннями Сумської міської ради тощо), зокрема, єдиних майнових комплексів комунальних підприємств, їх структурних підрозділів сфери централізованого водо-, теплопостачання і водовідведення; вживає заходів щодо ліквідації заборгованості з орендної плати (здійснює претензійно-позовну роботу з примусового стягнення заборгованості, розірвання договорів оренди (користування), виселення (витребування, повернення приміщень та іншого майна) в судовому порядку тощо).
 • Приймає рішення про надання згоди або про відмову у наданні згоди орендарям на здійснення ними поточного та/або капітального ремонту, здійснення невід’ємних поліпшень орендованого майна комунальної власності за рахунок власних коштів у порядку, встановленому чинними нормативно-правовими актами (законами України, постановами Кабінету Міністрів України, рішеннями Сумської міської ради тощо). Готує пропозиції на розгляд Сумської міської ради про надання дозволу на поліпшення майна, що входить до складу орендованих єдиних майнових комплексів комунальних підприємств, їх структурних підрозділів сфери централізованого водо-, теплопостачання і водовідведення, вартість яких підлягає компенсації з бюджету Сумської міської територіальної громади у разі припинення дії договору оренди.
 • Затверджує протоколи електронних аукціонів.
 • Надає згоду на передачу в суборенду майна комунальної власності в порядку, встановленому чинними нормативно-правовими актами (законами України, постановами Кабінету Міністрів України, рішеннями Сумської міської ради тощо).
 • Забезпечує в установленому порядку підготовку пропозицій щодо переліку майна комунальної власності, яке підлягає приватизації, та внесення їх на розгляд Сумської міської ради, забезпечує оприлюднення цього переліку відповідно до чинного законодавства.
 • Проводить підготовку до приватизації майна, виступає замовником робіт та послуг, пов’язаних з приватизацією.
 • Створює комісії з конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки майна комунальної власності, формує та затверджує їх персональний склад.
 • Організовує продаж майна комунальної власності в процесі його приватизації, а також продаж майна ліквідованих підприємств, об’єктів незавершеного будівництва та колишнього військового майна, що набуло статусу цивільного, а також корпоративних прав Сумської міської територіальної громади.
 • Погоджує подальше відчуження та передачу в заставу приватизованих об’єктів, обтяжених зобов’язаннями їх власників перед Сумською міською об’єднаною територіальною громадою.

Посада

П.І.Б.

Електронна пошта

Номер телефона

Начальник управління

Дмитренко Сергій Миколайович

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

780-100

Заступник начальника управління

Сіренко Інна Вікторівна

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

780-103

Заступник начальника управління

Міцура Олексій Анатолійович

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

780-107

Відділ організаційного забезпечення та документообігу

Начальник відділу

Ткаченко Наталія Петрівна

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

780-101

Відділ обліку комунального майна

Начальник відділу

Лапенко Ірина Іванівна

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

780-105

Відділ орендних відносин

В.о. начальника відділу

Дементова Ірина Іванівна

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

780-109

Відділ приватизації комунального майна

В.о. начальника відділу

Кононенко Олена Володимирівна

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

780-104

Відділ аналізу публічних закупівель

Начальник відділу

Тертичний Андрій Дмитрович

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 780-102

Відділ бухгалтерського обліку та звітності

Заступник начальника
управління –
начальник відділу –
головний бухгалтер
Горецька Людмила Василівна This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 780-110
780-111

Відділ правового та кадрового забезпечення

Начальник відділу

Рибалка Марина Вікторівна

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

780-106
780-108

 

Графік прийому громадян начальником управління та заступниками начальника управління

П.І.Б.

Посада

Дні прийому

Час прийому

Телефон 

Дмитренко Сергій Миколайович

начальник управління

Четвер

14:00 – 16:00

780-100

Сіренко Інна Вікторівна

заступник начальника управління

Вівторок

14:00 – 16:00 

780-103

Міцура Олексій Анатолійович

заступник начальника управління

Середа

14:00 – 16:00

780-107

Рішення Сумської міської ради від 09 серпня 2023 року № 4100-МР «Про внесення змін до рішення Сумської міської ради від 03 листопада 2022 року № 3176-МР «Про Положення про Управління комунального майна Сумської міської ради» (зі змінами) Додаток до рішення (Положення про управління комунального майна)

Рішення Сумської міської ради від 11 січня 2023 року № 3396-МР «Про внесення змін до рішення Сумської міської ради від 03.11.2022 року № 3176-МР «Про Положення про Управління комунального майна Сумської міської ради»»