005.jpg

Міський центр соціальних служб надав послугу соціального супроводу за півроку 30 родинам опікунів і піклувальників.

Сумський міський центр соціальних служб –  це спеціальний заклад, що забезпечує організацію та проведення серед територіальної громади міста Суми соціальної роботи із соціально незахищеними верствами населення, до яких належать:

 • сім’ї та особи, які опинилися у складних життєвих обставинах і не в змозі подолати їх за допомогою власних засобів та можливостей у зв’язку з інвалідністю батьків або дітей, вимушеною міграцією, наркотичною або алкогольною залежністю одного або обох з членів сім’ї, перебуванням у місцях позбавлення волі, ВІЛ-інфекцією, насильством у сім’ї, складними стосунками в сім’ї тощо;
 • сім’ї, у яких існує ризик передачі дитини до закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;
 • одинокі матері чи батьки (у тому числі неповнолітні), яким потрібна підтримка;
 • сім’ї, члени яких є випускниками інтернатних закладів;
 • сім’ї, члени яких перебували у виховних, виправних колоніях, слідчих ізоляторах та повернулися з них або були засуджені до покарань без позбавлення волі, відбували альтернативні види покарань;
 • діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування та особи з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які є випускниками інтернатних закладів;
 • матері (у тому числі неповнолітні), які мали або мають намір відмовитися від новонароджених дітей, матері, які опинились в складних життєвих обставинах, що перешкоджають виконання материнського обов’язку;
 • молоді особи, які перебували у виховних, виправних колоніях, слідчих ізоляторах та повернулися з них або були засуджені до покарань без позбавлення волі, відбували альтернативні види покарань;
 • кандидати на створення прийомної сім’ї або дитячого будинку сімейного типу;
 • молодь з проблемами вживання психоактивних речовин.

Центр пропонує надання комплексу соціальних послуг сім’ям, дітям та молоді, які опинилися у складних життєвих обставинах:

 • психологічних: психологічна діагностика, психологічне консультування, психологічна корекція та психологічна реабілітація;
 • соціально-педагогічних: навчання батьків ефективним методам виховання, педагогічне консультування з питань розв’язання педагогічних проблем сім’ї, здійснення моніторингу захисту дитини від жорстокого поводження та насильства;
 • соціально-медичних: консультації з питань збереження і зміцнення здоров’я, посередництво в здійсненні профілактичних, лікувально-оздоровчих заходів;
 • юридичних: надання консультацій з питань чинного законодавства, гарантій та пільг; здійснення захисту прав та інтересів сім’ї чи особи; захист прав дитини;
 • соціально-економічних: допомога в залученні додаткових ресурсів для задоволення матеріальних інтересів і потреб сімей чи осіб;
 • інформаційних: надання контактів служб або установ, куди необхідно звернутися за відповідною допомогою, інформування про умови отримання соціальних послуг.

Основними завданнями міського центру є:

 • проведення соціально – профілактичної роботи, спрямованої на запобігання потраплянню в складні життєві обставини сімей, дітей та молоді;
 • виявлення сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги;
 • здійснення соціального супроводу сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги, надання їм соціальних послуг за результатами проведеної оцінки потреб їх у таких послугах;
 • забезпечення взаємодії із структурними підрозділами місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями, а також залучення потенціалу територіальної громади до проведення соціальної роботи з сім’ями, дітьми та молоддю.

Міський центр відповідно до покладених на нього завдань здійснює заходи щодо:

 • виявлення та обліку сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги;
 • соціальної та /або психологічної підтримки учасників антитерористичної операції та внутрішньо переміщених осіб, організації надання їм допомоги з урахуванням визначених потреб;
 • соціальної та психологічної адаптації дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа з метою підготовки до самостійного життя;
 • соціального супроводження прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу;
 • інформування населення про соціальні послуги, які надаються відповідно до законодавства;
 • проводить оцінку потреб сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги, у тому числі сімей учасників антитерористичної операції та внутрішньо переміщених осіб, визначає види соціальних послуг та методи соціальної роботи;
 • надає соціальні послуги сім’ям, дітям та молоді, які потребують сторонньої допомоги, у тому числі особам, які постраждали від насильства в сім’ї та торгівлі людьми та у разі потреби здійснює їх соціальний супровід;
 • за повідомленням установ виконання покарань здійснює соціальний патронаж осіб, які відбували покарання у вигляді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк.

Контактні телефони працівників міського центру

№ з/п

Посада

Прізвище, ім’я, по батькові

Контактний телефон

1

Директор

Вертель Марія Юріївна

700-704

2

Заступник директора – начальник відділу соціальної роботи

Кудімова Наталія Вікторівна

700-606

3

Юрисконсульт

Ланська Юлія Миколаївна

700-606

4

Психолог

Никоненко Ольга Миколаївна

700-607

5

Фахівець із соціальної роботи

Штогрин Оксана Володимирівна

700-607

6

Фахівець із соціальної роботи

Погоржельська Еліна Петрівна

700-607

7

Фахівець із соціальної роботи

Герасімова Наталія Володимирівна

700-607

8

Фахівець із соціальної роботи

Москаленко Вікторія Анатоліївна

700-607

9

Фахівець із соціальної роботи

Мороз Альона Миколаївна

700-607

10

Фахівець із соціальної роботи

Скрипченко Наталія Василівна

700-606

11

Фахівець із соціальної роботи

Хвостик Тетяна Володимирівна

700-606

12

Фахівець із соціальної роботи

Попович Поліна Василівна

700-704

 

Положення про Сумський міський центр соціальних служб


Графік прийому керівників міського центру

Посада

Прізвище, ім’я, по батькові

День тижня

Час прийому

Директор

Вертель Марія Юріївна

середа, п’ятниця

15:00 - 17:00,           15:00 - 16:00

Заступник директора – начальник відділу соціальної роботи

Кудімова Наталія Вікторівна

четвер

16:00 - 17:00

 

Звіт про проведення внутрішньої оцінки якості соціальних послуг у 2020 році

 

Соціальний супровід:

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0621-16,#Text

Консультування:

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0866-15,#Text

Соціальна профілактика:

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1155-15,#Text

Соціальна інтеграція та реінтеграція:

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1367-16#Text

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1329-13#Text

Соціальної адаптації:

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0665-15%20,#Text

Соціальний супровід сімей в яких виховуються діти сироти та діти, позбавлені батьківського піклування:

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1089-17,#Text

Кризового та екстреного втручання:

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0990-16#Text

Представництва інтересів:

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0127-16,#Text

Посередництво (медіація):

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1243-16#Text

Інформування – надання інформації з питань соціального захисту населення, у тому числі переліку та адрес надавачів соціальних послуг, умов їх отримання, тарифів на платні соціальні послуги; надання інформації щодо отримання медичної, правової допомоги, адміністративних послуг та інших видів допомоги, робіт, послуг.

Що таке патронат?

Патронат над дитиною – це професійна комплексна послуга, що передбачає: тимчасовий догляд, виховання та реабілітацію дитини, яка опинилася у складних життєвих обставинах, потребує захисту, у сім’ї патронатних вихователів, та одночасне надання фахівцями соціальної сфери інтенсивних підтримуючих послуг сім’ї дитини для відновлення її здорового функціонування.

Патронатним вихователем може бути:

- повнолітня особа, яка є громадянином України;

- має досвід виховання дітей;

- спільно з добровільним помічником пройшов/ла курси професійної підготовки кандидатів у патронатні вихователі та зі згоди всіх повнолітніх осіб, які проживають у помешканні;

- уклала договір про надання послуг з патронату з відповідним органом опіки. Патронатним вихователем необхідно звернути до місцевого Центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді для отримання додаткової інформації.

Для кого ця послуга?

Патронатний вихователь має бути готовим негайно прийняти у своїй сім’ї дитину/дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах, і, відповідно до рішення органу опіки та піклування, потребують захисту та тимчасового догляду у сім’ї патронатного вихователя, підтримки найближчого родинного оточення такої дитини.

Це можуть бути:

 • новонароджені діти, від яких відмовились батьки;
 • підкинуті, безпритульні діти;
 • діти з сімей, в яких існує загроза їхньому життю та здоров’ю;
 • діти, які зазнали насильства, жорстокого поводження;
 • діти, батьки або особи, які їх замінюють, померли, пропали безвісти;
 • діти, які за різних обставин певний час не можуть перебувати у власній сім’ї або їхні батьки чи особи, які їх замінюють, не можуть піклуватись про них.

Яке фінансування послуги з патронату?

За надання послуги патронатний вихователь щомісяця отримує:

 • грошове забезпечення в розмірі 5-ти прожиткових мінімумів для працездатних осіб;
 • при влаштування 2-х і більше дітей, віком до 1 року, неповнолітньої вагітної, дитини з ВІЛ, грошове забезпечення збільшується на 10% за кожну дитину та категорію, але сумарно не перевищує 50%;
 • соціальну допомогу на утримання та виховання дитини в розмірі 2-х прожиткових мінімумів відповідно до віку дитини;
 • сплату єдиного внеску за загальнообов’язкове державне соціальне страхування за патронатного вихователя.

Яка тривалість послуги?

Термін перебування під патронатом визначається потребами дитини та залежить від складності життєвих обставин, які спричинили її влаштування, але не має перевищувати 3 місяці.

В окремих випадках є потреба в подовженні термінів, але загальний термін перебування не повинен перевищувати 6 місяців.

Необхідний пакет документів для кандидатів, що мають намір стати патронатними вихователями:

 • заява;
 • копія паспорта кандидата патронатного вихователя та помічника патронатного вихователя;
 • Копія трудової книжки (за наявності);
 • висновки про стан здоров’я свого та кандидата у помічники патронатного вихователя;
 • довідки від нарколога, психіатра та фтизіатра, в т.ч. і для осіб, які проживають разом із кандидатом у патронатні вихователі;
 • довідки про відсутність судимості, в т.ч. у повнолітніх членів сім’ї, які проживають разом з кандидатом у патронатні вихователі;
 • документ, що підтверджує право власності або користування житловим приміщенням;
 • письмова згода на влаштування дітей до цієї сім’ї усіх повнолітніх членів сім’ї кандидата у патронатні вихователі, які проживають разом з ним, а також дітей, за умови досягнення ними віку, коли вони спроможні самостійно висловлювати свою думку.

Нормативний документ

Постанова Кабінету Міністрів України від від 16 березня 2017 р. № 148 «Деякі питання здійснення патронату над дитиною»

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/148-2017-%D0%BF#Text

Що таке наставництво?

Наставництво – добровільна безоплатна діяльність наставника з надання дитині, яка проживає у закладі для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, допомоги та індивідуальної підтримки насамперед, підготовці до самостійного життя.

Основна ціль наставника в тому, щоб підготувати дитину-сироту до самостійного життя шляхом розвитку її потенціалу, впевненості у власних силах, визначення життєвих цілей, формування довірливих взаємовідносин, культурних, моральних, духовних цінностей.

Хто такий наставник?

 • вірний друг та порадник;
 • гідний приклад для наслідування хороших манер і т.д.;
 • той, кому довірено навчання і піклування про дитину;
 • друг, який має достатньо знання та досвід, щоб допомогти дитині розвивати свої здібності і таланти;
 • той, хто готовий присвятити себе дитині, не очікуючи віддачі.

Кандидатом у наставники може бути:

 • повнолітня особа, яка є громадянином України;Має позитивний досвід виховання дітей;
 • не має судимості;
 • стан здоров'я дозволяє забезпечувати догляд та виховання дітей;
 • особа, яка пройшла курси професійної підготовки з питань соціальної адаптації дітей та їх підготовки до самостійного життя;

Які задачі наставника?

 • формувати емоційно-значимі, стабільні та довгострокові відносини в житті дитини-сироти, підтримувати і розвивати позитивні цінності і культурний спадок дитини;
 • допомагати дитини розвивати свій потенціал і розкривати сильні сторони;
 • сприяти в визначенні дитиною (підлітком) власних індивідуальних цілей і шляхів їх досягнення;
 • передавати знання і досвід дитині, стимулюючи її правильний життєвий вибір, підтримуючи успіхи в навчанні, підвищуючи самооцінку;
 • сприяти формуванню у дитини (підлітка) навичок самостійного життя.

Направлення наставництва:

 • допомога в навчанні і все сторонньому розвитку дитини. Наставники допомагають дітям навчатися в школі (робити домашнє завдання) і покращувати академічні знання;
 • соціалізація дітей (формування навичок самостійного життя);
 • профорієнтація підлітків.

Необхідний пакет документів для кандидатів, що мають намір стати наставниками:

 • заява;
 • копія паспорта громадянина України;
 • висновки про стан здоров’я кандидата у наставники;
 • довідки про відсутність чи наявність судимості, видану територіальним центром з надання сервісних послуг МВС.

Нормативний документ

Постанова Кабінету Міністрів України від 4 липня 2017 р. № 465 «Деякі питання здійснення наставництва над дитиною»

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/465-2017-%D0%BF#Text