0010.jpg

Центр матері та дитини (далі – Центр) – соціальний заклад для тимчасового проживання жінок на сьомому – дев’ятому місяці вагітності та матерів з дітьми, які перебувають у складних життєвих обставинах, що перешкоджають виконанню материнського обов’язку (далі – особи, які тимчасово проживають у Центрі) та сімей з дітьми, які прибули до міста Суми з тимчасово окупованої території та районів проведення операції об’єднаних сил.

Метою діяльності Центру є проведення соціальної роботи, спрямованої на профілактику соціального сирітства (покинуті батьками діти), з особами, які тимчасово проживають у Центрі.

Основним завданням Центру є надання особам, які тимчасово проживають у Центрі, соціальних послуг з притулку, соціальної інтеграції та реінтеграції.

Центр відповідно до покладених до нього завдань:

  • створює соціально-побутові умови для тимчасового проживання, осіб, які тимчасово проживають у Центрі;
  • надає зазначеним особам психологічну допомогу ( у тому числі психологічні консультації жінкам з інвалідністю та матерям дітей з інвалідністю), допомогу в аналізі життєвих ситуацій, визначенні основних проблем та шляхів їх розв’язання, складенні плану виходу із складної життєвої ситуації, зміцненні (відновленні) родинних і суспільно корисних зв’язків, з питань догляду за дітьми раннього віку, їх розвитку та виховання, а також інформацією з питань соціального захисту населення, сприяє отриманню безоплатної правової допомоги, реєстрації місця проживання (перебування), отриманню (відновленню) житла, працевлаштуванню тощо;
  • забезпечує зазначеним особам навчання, розвиток і підтримку соціальних навичок;
  • організовує отримання особами медичних послуг, медичного обстеження.

Центр провадить свою діяльність на принципах захисту прав людини, гуманності, законності, доступності послуг, конфіденційності, поваги до особистості, дотримання правил етики спілкування з особами з інвалідністю та представниками інших соціальних груп,нетерпимості до дискримінації, зокрема за ознаками віку, статі, інвалідності тощо.

Центр надає соціальні послуги безоплатно в обсягах, визначених державними стандартами.