0012.jpg

На 1 квітня 2019 року, за оцінкою, чисельність наявного населення Сумської міської ради, складала 265,8 тис. осіб. Упродовж січня-березня 2019 року чисельність населення зменшилася на 548 осіб, у т.ч. за рахунок природного скорочення на 433 осіб, за рахунок міграційного – на 115 осіб.

 

У січні – березні 2019 року субсидії для відшкодування витрат на оплату житловокомунальних послуг було призначено 12,1 тис. домогосподарств на загальну суму 6464,0 тис. гривень. Крім того, 43 домогосподарствам були призначені субсидії готівкою для відшкодування витрат на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива на загальну суму 131,4 тис. гривень.

На кінець березня 2019 року кількість зареєстрованих безробітних на обліку становила 2611 осіб (із них допомогу по безробіттю отримували 86,0% осіб), що на 23,4% більше відповідного показника на кінець березня 2018 року. Середньооблікова кількість безробітних, які отримували допомогу по безробіттю протягом березня 2019 року, становила 2171 особу. Середній розмір допомоги по безробіттю у березні склав 3252 грн., що на 22,1% менше законодавчо визначеного з 1 січня 2019 року розміру мінімальної заробітної плати (4173 гривні). Кількість вакансій, заявлених роботодавцями до державної служби зайнятості протягом березня 2019 року збільшилася на 16,5% і на кінець місяця становила 1043 вакансій.

Упродовж березня 2019 року загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати збільшилася на 875,8 тис. грн. і на 1 квітня 2019 року становила 255,3 млн. гривень.

У січні-березні 2019 року підприємства міста Суми реалізували промислової продукції на суму 6449,5 млн. грн. (49,2% загальнообласного показника), що на 6,5% більше порівняно з відповідним періодом 2018 року.

У галузі будівництва за січень-березень 2019 року підприємствами міста виконано будівельних робіт на суму 153,4 млн. гривень, тобто на 25,1% більше обсягу січня-березня 2018 року. Будівельними підприємствами міста виконано 52,8% загальнообласного обсягу робіт.

У січні-березні 2019 року підприємствами автомобільного транспорту перевезено 64,3 тис. тонн вантажів, що на 2,5% менше, ніж у січні-березні 2018 року, виконаний ними вантажооборот збільшився у 2,6 рази і склав 80,0 млн. ткм. У січні-березні 2019 році підприємствами автомобільного транспорту перевезено 7788,2 тис. пасажирів і виконано пасажирооборот в обсязі 32,1 млн. пас. км. Порівняно з січнем-березнем 2018 роком кількість перевезених пасажирів зменшилася на 4,4%, при скороченні пасажирообороту – на 9,3 відсотка.

За даними Головного управління статистики у Сумській області