0012.jpg

Україна, 40035, м. Суми, вул. І Сірка, 3 (кабінет № 227), тел.: 60-37-55, 619-434, е-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Громадська організація «Сумська лікарняна каса» - членська громадська неприбуткова організація, що створена на підставі єдності інтересів громадян, з метою поліпшення умов медичного обслуговування її членів, захисту їх законних прав на охорону здоров’я.

Зареєстрована у Виконавчому комітеті Сумської міської ради 23 вересня 2003 року; 24 вересня 2003 року занесена до єдиного державного реєстру підприємств та організацій України; 29 вересня 2003 року узята на облік платника податків та 06 листопада 2003 року їй присвоєно статус неприбуткової організації.

Основні завдання і напрямки діяльності громадської організації «Сумська лікарняна каса»:

1. Медикаментозне забезпечення членів організації в умовах стаціонару цілодобового перебування або денного стаціонару;
2. Взаємодія на договірних засадах з лікувально-профілактичними закладами, іншими лікарняними касами з метою поліпшення умов діагностичного обстеження, лікування і реабілітації членів організації;

Статутні органи громадської організації «Сумська лікарняна каса»

1. Конференція – вищий орган управління. Приймає рішення з будь-яких питань: внесення змін і доповнень до статуту, затвердження положень, перспективних планів, медичних та оздоровчих програм, визначення основних напрямків діяльності та порядку розподілу коштів.
2. Правління. Складається з числа членів та засновників організації, виносить на розгляд конференції пропозиції по напрямках діяльності, затверджує річні плани, звіти, приймає та виключає з членів організації, призначає директора, розробляє медичні програми, затверджує розмір членського внеску, штатний розклад і кошторис витрат дирекції.
3. Дирекція – адміністративно-виконавчий орган. Організовує фінансову, бухгалтерську та іншу діяльність.
4. Ревізійна комісія – контролюючий орган. Здійснює перевірки діяльності організації, ініціює скликання позачергового засідання правління чи конференції.

Членство в громадській організації «Сумська лікарняна каса»

1. Членами міської лікарняної каси можуть бути фізичні особи, що досягли 18-річного віку, незалежно від національності, політичних переконань, громадянства, раси, статі, віросповідання, які визнають Статут організації, підтримують її мету та завдання і щомісячно сплачують членські внески.
2. У разі членства в організації батька чи матері правом щодо отримання медичного обслуговування за рахунок організації користуються їх діти віком до 18 років.
3. Прийняття у члени організації здійснюється у добровільному порядку на підставі особистої заяви особи, що бажає вступити до лікарняної каси.
4. Підтвердженням членства в організації є членська книжка.

Члени громадської організації «Сумська лікарняна каса» мають право:

1. Задовольняти свої права та інтереси на предмет отримання гарантованого якісного та вчасного медичного обслуговування за рахунок коштів організації;
2. Обирати і бути обраними до керівних органів організації;
3. Делегувати свої повноваження щодо участі в роботі конференції іншим членам організації;
4. Отримувати інформацію про діяльність організації;
5. Вносити пропозиції щодо вдосконалення роботи лікарняної каси.

Члени ГО «Сумська лікарняна каса» зобов’язані:

1. Дотримуватись вимог Статуту ГО «Сумська лікарняна каса»;
2. Виконувати рішення органів управління;
3. Брати участь у досягненні мети і завдань лікарняної каси;
4. Своєчасно сплачувати членські внески;
5. Сприяти розвитку та діяльності лікарняної каси.

Членські внески:

Вступний членський внесок у розмірі 60 гривень та щомісячні членські внески у розмірі 30 гривень та 40 гривень, якщо є діти до 18 років, сплачуються через бухгалтерію підприємств, установ та організацій, де працює член організації або у банківських установах та у відділеннях Сумської дирекції УДППЗ “Укрпошта».

При наявності заборгованості по членським внескам більш ніж 2 місяці – медикаментозне за рахунок організації не здійснюється.

Діючі медичні програми громадської організації «Сумська лікарняна каса»:

1. Програма «Стаціонар»;
2. Програма «Денний стаціонар»;
3. Програма «Родина».

1. Програма «Стаціонар» громадської організації «Сумська лікарняна каса»

Мета програми – поліпшення умов медичного обслуговування членів організації у стаціонарних відділеннях цілодобового перебування у лікувально – профілактичних закладах, з якими підписані угоди про спільну діяльність.

Завдання програми – забезпечення членів організації медикаментозними та видатковими матеріалами, не передбаченими бюджетом галузі охорони здоров’я в умовах стаціонару цілодобового перебування лікувально – профілактичних закладів. (Відповідно до «Положення про межу витрат на лікування хворого-члена ГО «СЛК» згідно медичної програми «Стаціонар» на поточний рік»).

2. Програма «Денний стаціонар» громадської організації «Сумська лікарняна каса»

Мета програми – забезпечення медикаментами, що необхідні для проведення курсу лікування за основним захворюванням (ускладнення основного захворювання) в умовах денного стаціонару в лікувально – профілактичних закладах, з якими підписані угоди про спільну діяльність. (Відповідно до «Положення про межу витрат на лікування хворого-члена ГО «СЛК» згідно медичної програми «Денний стаціонар» на поточний рік»).

3. Медична програма «Родина»

Мета програми – додаткове забезпечення медикаментами члена організації в умовах стаціонару цілодобового перебування або денного стаціонару за рахунок 50% межі витрат членів однієї родини, які також є членами ГО «Сумська лікарняна каса».

Перелік лікувально – профілактичних закладів з якими громадська організація «Сумська лікарняна каса» має договірні відносини:

1. КУ «Сумська міська дитяча клінічна лікарня ім. Святої Зінаїди»
2. КЗ СОР «Сумська обласна дитяча клінічна лікарня»
3. КУ «Сумський пологовий будинок №1»
4. КУ «Сумська міська клінічна лікарня №1»
5. КУ «Сумська міська клінічна лікарня №4»
6. КУ «Сумська міська клінічна лікарня №5»
7. КЗ СОР « Сумський обласний клінічний перинатальний центр»
8. Сумська центральна районна лікарня
9. КЗ СОР «Сумський обласний кардіологічний диспансер»
10. КЗ СОР «Сумська обласна клінічна лікарня»
11. КЗ СОР «Сумський обласний шкірно-венерологічний диспансер»
12. КЗ СОР «Сумський обласний диспансер радіаційного захисту населення»
13. КЗ СОР «Сумська обласна інфекційна клінічна лікарня»
14. КЗ СОР «Сумський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф»
15. КЗ «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 3 м. Суми»

Громадська організація «Сумська лікарняна каса» - це гарант медичної допомоги.

Наша адреса:
м. Суми, вул. І. Сірка, 3, ІІ поверх, кабінет № 227.
телефони: 60-37-55; 619-434
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ГО «Сумська лікарняна каса»
код ЄДРПОУ 26439294

ПАТКБ «ПриватБанк»
р/р 26000055026396
МФО 337546

ПАТКБ «Правекс-Банк», м. Київ
р/р 26002700400870
МФО 380838