007.jpg

Інклюзивне навчання є способом організації освітнього процесу для осіб з особливими освітніми потребами в закладі загальної середньої освіти, яке організовується за інституційною (денною або вечірньою) формою здобуття освіти та передбачає включення дитини з особливими освітніми потребами до освітнього процесу спільно з іншими учнями класу.

Інклюзивне навчання дітей з особливими освітніми потребами організовується відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 15 серпня 2011 року № 872 «Про затвердження Порядку організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах» (із змінами).

Відповідно до Порядку організації інклюзивного навчання у закладах освіти визначено, за якими освітніми програмами, підручниками, методичними підходами організовується навчання дітей з особливими освітніми потребами в інклюзивному класі, складані розклади уроків для дітей з особливими освітніми потребами.

Безпосередня організація інклюзивного навчання у закладах загальної середньої освіти здійснюється командою психолого-педагогічного супроводу дитини з особливими освітніми потребами закладу освіти, яка створена у кожному закладі, де працюють інклюзивні класи.

У 2020- 2021 навчальному році інклюзивне навчання організовано в 26 закладах загальної середньої освіти, працюють 94 класи, де навчаються 160 учнів.

Усього дошкільну освіту отримують 1160 дітей з особливими освітніми потребами.

У місті відповідно до потреб батьків, враховуючи фактичний стан здоров’я дітей, працює спеціальний ЗДО для дітей з порушеннями опорно-рухового апарату (СДНЗ № 20, 10 груп), спеціальна початкова школа для дітей з порушеннями зору (СПШ № 31, 6 груп), спеціальний НВК для дітей із складними порушеннями розвитку (НВК № 34, 9 груп), 60 груп для дітей з порушеннями мови, 2 групи для дітей з порушеннями слуху (ДНЗ № 21), 3 групи для дітей із затримкою психічного розвитку (ДНЗ №№ 12, 25).

У 9 закладах дошкільної освіти (ЗДО №№ 8, 12, 16, 19, 22, 36, 40, НВК №№ 9, 16) відкрито 13 інклюзивних груп, в яких виховується 27 дітей з особливими освітніми потребами.

Мережа інклюзивних груп зростає з кожним роком: 2018 рік – 4 групи, 2019 рік – 9 груп, 2020 рік – 13 груп.

Інклюзивне навчання як спосіб організації освітнього процесу для осіб з особливими освітніми потребами

Організація інклюзивного навчання у закладах загальної середньої освіти

Про стан охоплення дітей з особливими освітніми потребами дошкільною освітою

Комунальна установа "Інклюзивно-ресурсний центр № 1" Сумської міської ради