004.jpg

Діяльність відділу у справах молоді та спорту Сумської міської ради (надалі – Відділ) у 2020 році спрямовувалася на впровадження Концепції загальнодержавної цільової соціальної програми розвитку фізичної культури і спорту, залучення широких верств населення до масового спорту, популяризацію здорового способу життя, створення умов на рівні сучасних вимог для занять фізичною культурою та спортом, розвиток олімпійського та неолімпійського спорту шляхом максимальної реалізації здібностей обдарованої молоді у дитячо-юнацькому спорті та в спорті вищих досягнень. Зміцнення здоров’я, гармонійного формування її особистості засобами фізичної культури і спорту.

Спортивні споруди

Спортивні заклади та клуби