006.jpg

ІСТОРІЯ СТВОРЕННЯ

Перше зібрання земляків, вихідців зі славного Сумського краю, які живуть і працюють у м. Києві, а вірніше літературно-мистецький вечір «Сумщина і земляки», з метою створення Сумського земляцтва у столиці, було проведено 17 березня 1995 року по вул. Банкова у приміщенні Національної спілки письменників України.

Тоді в столичному Будинку письменників за ініціативи та підтримки уродженців Сумщини: Катерини Сенько, Михайла Шевченка, Віктора Ющенка, Анатолія Мокренка, Василя Кременя, Анатолія Єпіфонова, Володимира Добровольського, Валерія Бібіка, Григорія Дашутіна, Григорія Романюка, Віталія Білоножка, Анатолія Матвійчука зібралися земляки-кияни, де й проголосили: Сумському земляцтву бути!

А вже 23 червня 1999 року в Міністерстві юстиції земляцтво було зареєстровано як громадська організація.

Сумське земляцтво налічує понад 800 членів, серед яких 16 академіків, 65 докторів наук, 75 кандидатів наук.

ГІМН

Слова Миколи Гриценка
Музика Валерія Козупиці

 

Ми виростали там, де пахнуть зорі,

Над срібним плесом чистої ріки,

Єднаймося ж і в радості, і в горі,

Землі Сумської щирі земляки.

Ми діти Слобожанщини, Полісся і Гетьманщини,

Серця у нас гарячі і душі молоді.

Ми край наш возвеличимо і славу наших пращурів

Примножимо, примножимо, примножимо в труді!

 

Мала колиска, батьківські пороги,

Дитинства яснокрилі ластівки…

На Сумщину вертають всі дороги,

Як сходяться до гурту земляки.

Ми діти Слобожанщини, Полісся і Гетьманщини,

Серця у нас гарячі і душі молоді.

Ми край наш возвеличимо і славу наших пращурів

Примножимо, примножимо, примножимо в труді!

 

Вишнева гілка матері Вкраїни –

Земля Сумська, заглиблена в віки.

І небо розквітає журавлино,

Як заспівають пісню земляки.

Ми діти Слобожанщини, Полісся і Гетьманщини,

Серця у нас гарячі і душі молоді.

Ми край наш возвеличимо і славу наших пращурів

Примножимо, примножимо, примножимо в труді!

 

КЕРІВНИЦТВО

Почесний голова земляцтва

Ющенко Віктор Андрійович (обраний на загальних зборах земляцтва у 2005 р.)

Голова громадської організації “Сумське земляцтво у м.Києві”

Рішняк Іван Миколайович

Перший заступник голови земляцтва

Соболевський Віктор Юрійович

Заступник голови земляцтва з організаційних питань

Лаврик Олександр Федорович

Заступник голови земляцтва з соціально-економічних питань

Романюк Григорій Миколайович

Заступник голови земляцтва з питань культурно-просвітницької роботи

Шевченко Михайло Васильович

Виконавчий директор земляцтва

Родченко Ірина Володимирівна

ПРЕЗИДІЯ РАДИ ЗЕМЛЯЦТВА

1. Рішняк Іван Миколайович
2. Вітренко Юрій Миколайович
3. Касьян Ольга Олександрівна
4. Кремень Василь Григорович
5. Лаврик Олександр Федорович
6. Романюк Григорій Миколайович
7. Шевченко Михайло Васильович
8. Шемшученко Юрій Сергійович 

ЧЛЕНИ РАДИ ЗЕМЛЯЦТВА

1. Рішняк Іван Миколайович
2. Андрущенко Віктор Петрович
3. Василенко Григорій Миколайович
4. Виноградов Світлана Іванівна
5. Вітренко Юрій Миколайович
6. Грабін Володимир Володимирович
7. Гриценко Микола Семенович
8. Грищенко Іван Михайлович
9. Грінцов Іван Григорович
10. Дашутін Григорій Петрович
11. Єфремова Валентина Олексіївна
12. Капіруля Володимир Михайлович
13. Касьян Ольга Олександрівна
14. Кремень Василь Григорович
15. Лаврик Олександр Федорович
16. Лисенко Володимир Антонович
17. Мокренко Анатолій Юрійович
18. Родченко Ірина Володимирівна
19. Романюк Григорій Миколайович
20. Руденко Володимир Миколайович
21. Сергієнко Ганна Іванівна
22. Ситник Микола Петрович
23. Соболевський Віктор Юрійович
24. Шевченко Михайло Васильович
25. Шемшученко Юрій Сергійович

КОНТАКТИ

Юридична адреса

01011, м. Київ, вул. Рибальська, 11

Телефон основний

(044) 254-54-43

Мобільний телефон

(094) 927-08-17

Факс

(044) 254-54-43

E-mail

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Skype

sumzeml.net.ua

Сайт

http://sumzeml.net.ua

Акаунт Facebook

Сумське земляцтво в місті Києві

Години роботи

щодня, крім вихідних, з 10:00 до 18:00

СТАТУТ

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Сумське земляцтво у м. Києві (надалі Земляцтво) є громадською організацією, що об’єднує громадян, які народилися в Сумській області і проживають на території України та за її межами. Земляцтво здійснює свою діяльність у відповідності з Конституцією України, Закон України “Про об’єднання громадян”, чинним законодавством та цим Статутом.

1.2. Земляцтво покликане об’єднувати на добровільних засадах зусилля окремих громадян, трудових колективів, державних закладів та громадських організації для духовного єднання уродженців Сумської області, сприяти розвиткові у суспільстві ідеалів гуманності, громадської злагоди, почуття відповідальності за соціально-економічний розвиток області і добробут її жителів.

1.3. Діяльність Земляцтва служить справі спілкування людей незалежно від національності, віросповідання, політичних переконань і соціального походження.

1.4. В діяльності Земляцтва на добровільних засадах можуть брати участь громадяни трудових колективів, закладів та організацій з інших країн. Територія діяльності – місто Київ.

1.5. Земляцтво будує свою роботу у взаємодії з державними органами та громадськими організаціями, що сприяють соціально-економічному, культурно-освітньому і духовному розвитку суспільства, а також становленню особистості людини.

1.6. Земляцтво є юридичною особою, користується правами і виконує обов’язки, пов’язані з його діяльністю. Має самостійний баланс та основні кошти, рахунки в банках, в тому числі інвалютні, бланк, емблему. Місце знаходження – Україна, м. Київ, вул. Суворова, 3.

1.7. Земляцтво може від свого імені набувати майнових та немайнових прав, нести зобов’язання виступати від свого імені в суді, арбітражному суді.

ІІ. ЗАВДАННЯ ТА ФОРМИ ДІЯЛЬНОСТІ ЗЕМЛЯЦТВА

 Земляцтво ставить перед собою такі завдання:

 • сприяти утвердженню духовного єднання уродженців Сумської області;
 • сприяти налагодженню культурних і виробничих зв’язків жителів району з громадянами інших областей та країн світу;
 • здійснювати популяризацію збереження та примноження історичних цінностей та культурно-мистецьких традицій Сумщини;
 • сприяти будівництву дитячого ліцею мистецтв з відділеннями: поезії та літератури, малювання, народної музики та співів, народних танців, народних промислів;
 • допомога у відтворенні та збереженні історичних пам’ятників;
 • надавати допомогу в діяльності будинку пристарілих;
 • фінансувати наукову діяльність;
 • сприяти видавничій діяльності для забезпечення статутних завдань;
 • підтримувати талановитих дітей та молодь, сприяти підготовці їх в школах, училищах та наукових закладах України чи інших держав;
 • благодійна діяльність.

Земляцтво взаємодіє з громадянами, організаціями, політичними партіями, товариствами, а також є державними органами, установами, збройними силами та іншими організаціями України.

Земляцтво надає допомогу підприємствам, які знаходяться на території Сумської області, у вирішенні питань інвестування, нових технологій та встановлення якісно-нових видів продукції.

Всі проекти можуть здійснюватись Земляцтвом як самостійно, так і в співдружності, взаємодії, чи на ділових засадах з іншими юридичними особами.

ІІІ. ПРАВА ЗЕМЛЯЦТВА

3.1. Для реалізації своїх завдань Земляцтво:

 • самостійно планує, здійснює всі види діяльності та визначає організаційну структуру, розмір пожертвування і направляє їх на фінансування певних проектів чи інших структурних завдань;
 • організує і фінансує розробку проектів та робіт по їх виконанню, здійснює всі види діяльності, не заборонені чинним законодавством;
 • встановлює ділові контакти з будь-якими вітчизняними, зарубіжними та міжнародними організаціями для виконання статутних завдань;
 • сприяти публікації робіт з історії та культури Сумщини;
 • бере участь у громадсько-політичній діяльності, проводити масові заходи, спрямовані на зміцнення незалежності України;
 • підтримує спілкування з іншими об’єднаннями громадян, вступати в асоціації;
 • самостійно розпоряджається своїм майном, коштами, залучати до роботи на відповідних засадах фахівців.

ІV. МАЙНО ТА КОШТИ ЗЕМЛЯЦТВА

4.1. Земляцтво володіє, користується та розпоряджається майном, грошовими коштами, необхідними для виконання Статутних завдань.

4.2. Кошти Земляцтва утворюються як у вітчизняній, так і у іноземній валюті та інших цінностях.

4.3. Кошти Земляцтва утворюються із таких джерел:

 • внески членів Земляцтва;
 • добровільних пожертвувань колективів і громадян;
 • від діяльності, благодійних внесків, лотерей, аукціонів;
 • внесення вкладів на його рахунок юридичними і фізичними особами незалежно від їх громадянства та місця реєстрації на розвиток Земляцтва та під конкретні програми і проекти;
 • благодійних внесків, інших добровільних пожертвувань від підприємств, установ, організацій, громадян;
 • інших надходжень, не заборонених законодавством України.

4.4. Усі надходження від результатів діяльності направляється на здійснення проектів Земляцтва, на виконання статутних завдань, оплату праці штатних працівників.

4.5. Організація набуває права власності на кошти, майно, передане їй засновниками, членами у встановленому законом порядку придбане за рахунок вступних внесків, пожертвуване громадянами, установами, організаціями і підприємствами недержавної форми власності, а також на майно придбане за рахунок власних коштів або на інших підставах, не заборонених законодавством.

4.6. Земляцтво, створені ним підрозділи ведуть оперативний бухгалтерський обік, статистичну звітність, реєстрацію в органах податкової служби, вносять платежі в бюджет в установленому законодавством розмірі і порядку.

4.7. Кошти та майно організації в разі ліквідації Земляцтва, його активи будуть передані іншій неприбутковій організації аналогічного типу, або зараховані до прибутку державного бюджету.

V. КЕРІВНІ ОРГАНИ

5.1. Вищим керівним органам Земляцтва є загальні збори Земляцтва.

5.2. Збори вправі приймати рішення з будь-яких питань діяльності Земляцтва.

5.3. До виключної компетенції зборів належить:

 • обрання Ради, її Голови та почесного Голови Земляцтва, ревізійної комісії;
 • прийняття Статуту, затвердження змін та доповнень до нього;
 • прийняття рішень про реорганізацію та ліквідацію Земляцтва, створення ліквідаційної комісії;
 • делегування Раді Земляцтва вирішення питань, які не належать до виключної компетенції зборів.

5.4. Збори Земляцтва скликає Голова Земляцтва в міру потреби, але не рідше одного разу на рік. Збори є легітимними за умови участі в них не менше третини членів Земляцтва. Всі рішення на зборах приймаються більшістю голосів присутніх на зборах. Позачергові збори членів Земляцтва скликаються по ініціативі Голови або на вимогу не менше 1/3 загальної кількості Земляцтва у місячний термін від дня отримання такої пропозиції.

5.5. Керівним органом між Загальними зборами є Рада Земляцтва, яка обирається терміном на чотири роки.

5.6. Рада Земляцтва:

 • затверджує розмір вступних та членських внесків членів Земляцтва;
 • розглядає та затверджує поточні напрямки діяльності Земляцтва;
 • розглядає плани і звіти діяльності дирекції Земляцтва;
 • здійснює господарське управління майном та коштами Земляцтва, затверджує бюджет;
 • затверджує зразки емблем, печатки, штампів, бланків та символіки, приймає рішення про створення та припинення діяльності місцевих осередків Земляцтва, затверджує їх положення;

5.7. Організаційною формою роботи Ради є засідання, які проводяться в разі потреби, але не рідше як один раз на півроку.

5.8. Засідання Ради є правомочними, якщо на них присутні не менше половини її членів. Рішення Рада приймає більшістю голосів від присутніх членів Ради.

5.9. Вищою посадовою особою Земляцтва є його Голова, який забезпечує вирішення всіх питань поточної діяльності Земляцтва, назначає та звільняє штатних працівників дирекції; здійснює оперативне управління дирекцією, коштами і майном; звітує перед зборами членів Земляцтва про поточну роботу, приймає рішення з питань фінансового і матеріально – технічного забезпечення діяльності Земляцтва, у межах своєї компетенції дає розпорядження та доручення обов’язкові для штатних працівників Земляцтва, вносить пропозиції на збори або Раду про внесення змін та доповнень до Статуту.

На час відсутності Голови Земляцтва його обов’язки виконує виконавчий директор Земляцтва.

5.10. Для організаційного забезпечення діяльності Земляцтва Голова створює дирекцію Земляцтва на чолі з виконавчим директором, з яким укладається трудовий договір. Голова або за його дорученням виконавчий директор відкривають рахунки в установах банків, підписують фінансові та інші документи. Виконавчий директор здійснює свої повноваження у відповідності з посадовою інструкцією, яку затверджує Голова Земляцтва.

5.11. На працівників дирекції Земляцтва поширюються законодавство про працю та соціальне забезпечення і соціальне страхування в порядку і на умовах згідно з законодавством України.

VІ. ЧЛЕНСТВО У ЗЕМЛЯЦТВІ

6.1. Постійними членами Земляцтва можуть стати громадські, творчі, кооперативні, інші організації, трудові колективи підприємств, установ, їх підрозділи, приватні особи, в тому числі і зарубіжних країн, які забезпечують його фінансову і матеріальну підтримку.

Названі юридичні особи сповіщають про такі свої наміри керівництво Земляцтва і здійснюють необхідні перекази на рахунок Земляцтва. Організації та приватні особи, зазначені в цьому пункті можуть здійснювати і разові пожертвування, не будучи постійними членами.

Постійні члени Земляцтва мають право брати участь в діяльності органів Земляцтва та користуватись послугами на договірних умовах.

6.2. Прийом громадян чи трудових колективів у члени Земляцтва проводяться на підставі письмових заяв вступаючих.

6.3. Члени Земляцтва мають право:

 • брати участь у засіданнях ради Земляцтва, вносити пропозиції з питань його роботи;
 • користуватись майном Земляцтва на визначених умовах;
 • брати участь у заходах, які проводяться Земляцтвом.

6.4. Члени Земляцтва зобов’язані:

 • брати участь у роботі організації, сприяти у досягненні її цілей та виконувати доручення керівних органів і керівництва Земляцтва;
 • виконувати статутні вимоги і завдання Земляцтва та своєчасно сплачувати членські внески.

6.5. Членство в Земляцтві може бути припинено за рішенням Ради у разі:

 • несплати членських внесків з неповажних причин протягом більше року;
 • систематичного (більше як у двох випадках) порушення обов’язків члена Земляцтва або інших порушень статутних вимог;
 • невиконання рішень керівних органів.

Рішення про припинення членства у Земляцтві може бути оскаржено до зборів Земляцтва.

6.6. Колективні члени Земляцтва здійснюють свої повноваження через своїх представників.

Члени Земляцтва сплачують вступні та членські внески:

 • індивідуальні – від 10 грн.,
 • колективні – від 200 грн.,
 • студенти, непрацюючі та пенсіонери – від 1 грн.

Розмір внесків може змінюватися рішенням зборів або Ради Земляцтва. 

VII. КОНТРОЛЬНО-РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ

Контрольним органом Земляцтва є ревізійна комісія, яка обирається на загальних зборах у кількості 3 осіб і здійснює перевірку фінансово-господарської діяльності Земляцтва. Ревізійна комісія діє на підставі Положення, що затверджується Радою Земляцтва.

Ревізійна комісія щорічно проводить ревізії та перевірки. На вимогу Ради Земляцтва ревізійна комісія може проводити позачергові перевірки. У своїй роботі ревізійна комісія підзвітна Зборам Земляцтва.

Голова та члени ради Земляцтва не можуть входити до складу контрольно-ревізійної комісії.

VIII. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ

8.1. Припинення діяльності Земляцтва може бути здійснено шляхом реорганізації або ліквідації. У разі реорганізації Земляцтва права і обов’язки переходять до його правонаступника. Ліквідація здійснюється за рішенням Загальних зборів або на підставі рішення суду чи арбітражного суду. Реорганізація здійснюється на підставі рішення зборів членів Земляцтва.

8.2. Ліквідацію Земляцтва здійснює ліквідаційна комісія, що призначається органом, який прийняв рішення про ліквідацію Земляцтва. З моменту призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження щодо управління майном та коштами Земляцтва. Ліквідаційна комісія оцінює майно та кошти Земляцтва, складає ліквідаційний баланс і доводить його до відома органу, який її призначив.

8.3. Кошти та майно Земляцтва у разі його ліквідації не можуть розподілятися між його членами і використовується на виконання передбачених Статутом завдань або на благодійні цілі, а у випадках, передбачених законом, за рішенням суду може бути спрямоване в доход держави.

ІХ. ЗМІНИ ТА ДОПОВНЕННЯ ДО СТАТУТУ ЗЕМЛЯЦТВА

9.1. Зміни та доповнення до Статуту приймаються Загальними зборами земляцтва та у 5-денний термін повідомляються реєструючому органу.

9.2. Ініціатива про внесення змін і доповнень до цього Статуту належить не менш 1/3 членів Земляцтва, Раді Земляцтва, голові ради Земляцтва у визначеному Положенням порядку.