0010.jpg

24 лютого депутати Сумської міської ради затвердили Положення про громадські експертні комісії.

Рішення підтримали 32 сумські обранці.

Раніше таких комісій було вісім, нині ж їх налічуватиметься 5. Назви першої комісії при Сумській міській раді VI скликання дублювали назви постійних депутатських комісій. Відтепер назви таких комісій формуватимуться за п’ятьма напрямками: з питань соціально-економічного розвитку та бюджету; з питань містобудування і земельних відносин; з питань майна комунальної власності та приватизації; з питань житлово-комунального господарства та міської інфраструктури; з питань транспорту.

У зв’язку зі зменшенням чисельності депутатів у Сумській міській раді VII скликання, кількісний склад комісій не повинен перевищувати 7 осіб (раніше 10), мінімальний їх склад – 3 особи.

У попередньому положенні про громадські експертні комісії, прийнятому у 2014 році, було передбачено термін повноважень Комісій протягом повної каденції Сумської міської ради. Відтепер таку комісію обиратимуть на 2 роки без прив’язки до каденції.

Нагадаємо, для формування складу Комісій утворюється ініціативна група з підготовки установчих зборів з числа активних членів громади. До складу ініціативної групи з підготовки установчих зборів входять представники інститутів громадянського суспільства і члени громади міста, в тому числі ті, які є членами діючих Комісій.

Якщо при Сумській міській раді вже утворені Комісії, то не пізніше ніж за 30 календарних днів до закінчення їх повноважень вони утворюють ініціативну робочу групу з підготовки установчих зборів для формування нового складу Комісій.

Не пізніше ніж за 15 календарних днів до проведення установчих зборів Сумська міська рада в обов’язковому порядку оприлюднює на своєму офіційному веб-сайті та в інший прийнятний спосіб підготовлене ініціативною групою повідомлення про дату, час, місце, порядок проведення установчих зборів, порядок подання заяв для участі в установчих зборах, відомості про склад ініціативної групи, а також прізвище, ім’я, електронну адресу та номер телефону відповідальної особи.

Для участі в установчих зборах кандидати подають ініціативній групі заяву у визначеній формі. Зразок заяви розміщується на офіційному веб-сайті Сумської міської ради.

До заяви додаються: а) біографічна довідка кандидата із зазначенням професійного досвіду за напрямком обраної кандидатом Комісії;

б) якщо кандидат не має достатнього професійного досвіду для роботи у громадських експертних комісіях, він має надати ініціативній групі (разом з біографічною довідкою) напрацьовані проекти щодо розвитку міста у сфері, віднесеній до компетенції визначеної претендентом Комісії.

За 5 календарних днів до проведення установчих зборів приймання заяв для участі у них припиняється. На підставі поданих заяв ініціативна група складає список учасників установчих зборів, кандидатур до складу Комісій, та у разі потреби уточнює місце проведення установчих зборів, про що СМР повідомляє на своєму офіційному веб-сайті та в інший прийнятний спосіб.