005.jpg

Сучасний стан організації праці при відсутності наукових та проектно-конструкторських розробок нових технологій, наявності недосконалого обладнання не гарантує стовідсотково безпечних умов праці.


Тому на підприємствах, установах та організаціях міста для відшкодування впливу небезпечних і шкідливих чинників виробництва на організм людини застосовується система пільг і компенсацій. Переліки шкідливих виробництв, професій і посад із шкідливими умовами праці, які мають право на отримання пільг, затверджені Кабінетом Міністрів України.

Система пільг і компенсацій доповнює весь комплекс заходів з охорони праці, по забезпеченню безпечних і здорових умов праці на підприємстві. Ця система включає додаткові відпустки, скорочений робочий час, пільгове пенсійне забезпечення, лікувально-профілактичне харчування, певні доплати до заробітної плати.

Додаткова відпустка від 6 до 36 днів сприяє зняттю втоми організму внаслідок напруженої розумової і фізичної праці, виведенню з організму токсичних і шкідливих речовин, відновленню порушених функцій, а також ліквідації несприятливих фізіологічних змін в органах людини.

Лікувально-профілактичне харчування надається безкоштовно і є засобом підвищення стійкості організму людини до впливу шкідливих виробничих факторів, зниження захворюваності і запобігання передчасного стомлення людини. Ця пільга надається працівникам, зайнятим на роботах з особливо тяжкими умовами праці.

Доплата до заробітної плати визначається за специфічними умовами праці на робочих місцях і становить від 4% до 24% від тарифної ставки. Вона використовується для зміцнення організму робітника і підвищення його опору дії шкідливих виробничих факторів за рахунок поліпшення харчування та побутових умов.

Пільги та компенсації за роботу в шкідливих та небезпечних умовах праці надаються робітникам за результатом атестації їх робочих місць.

З метою отримання методичної допомоги щодо порядку проведення атестації робочих місць за умовами праці відповідальні особи можуть звертатись до департаменту соціального захисту населення Сумської міської ради (вул. Харківська, буд. 35, каб. 212, тел. (0542) 604-448).