0010.jpg

1. Загальні положення

1. Управління обліку, розподілу та приватизації житла міської ради /”надалі управління“/ є структурним підрозділом міської ради, який забезпечує облік громадян, які потребують поліпшення житлових умов за місцем їх проживання, і підготовку пропозицій виконавчому комітету про розподіл і надання житлових приміщень, підготовку пропозицій виконавчому комітету з питань бронювання, обміну та переоформлення займаної житлової площі, облік громадян, які бажають вступити в житлово-будівельні кооперативи, організацію житлово-будівельних кооперативів, приватизацію житла, яке перебуває у комунальній власності громадян міста Суми.

1.2. Управління утворюється міською радою, є її виконавчим органом ,їй підконтрольне і підзвітне, підпорядковується заступнику міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради.

1.3. У своїй діяльності управління керується Конституцією України, законами України, рішеннями міської ради, виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови та цим положенням.

1.4. Положення про управління затверджується міською радою та має печатку із зображенням малого герба України та своїм найменуванням.

2. Функції та повноваження управління

Управління здійснює:

2.1. Власні повноваження:

2.1.1. облік громадян, які потребують поліпшення житлових умов за місцем їх проживання, і підготовку пропозицій виконавчому комітету про розподіл і надання житлових приміщень;

2.1.2. облік громадян, які бажають вступити в житлово-будівельні кооперативи, організацію житлово-будівельних кооперативів, підготовку пропозицій виконавчому комітету по реєстрації житлово-будівельних кооперативів;

2.1.3. підготовку пропозицій виконкому з бронювання, обміну та переоформлення займаної житлової площі;

2.1.4. приватизацію житла, яке перебуває в комунальній власності в порядку, встановленому чинним законодавством.

2.2.Делеговані повноваження:

2.2.1. контроль за станом квартирного обліку та додержанням житлового законодавства на підприємствах, в установах та організаціях міста, незалежно від форм власності;

2.2.2. видачу ордерів на заселення житлової площі в будинках державних та комунальних організацій та в будинках, збудованих за рахунок коштів житлово-будівельних кооперативів.

2.3. Відповідно до покладених на управління завдань управління обліку, розподілу та приватизації житла:

2.3.1. приймає від громадян заяви про прийняття на квартирний /кооперативний/ облік при виконкомі міської ради, відповідні документи, перевіряє їх та передає в громадську комісію з житлових питань при виконкомі для розгляду;

2.3.2. готує проекти рішень виконкому з питань прийняття громадян на квартирний /кооперативний/ облік, про включення в списки осіб, що користуються правом позачергового та першочергового одержання житлових приміщень /вступу до житлово-будівельного кооперативу/;

2.3.3. готує пропозиції про зняття громадян з квартирного обліку, виключення із списків осіб, які користуються правом позачергового та першочергового одержання житловх приміщень /вступу до житлово-будівельного кооперативу/;

2.3.4. проводить щорічну перереєстрацію громадян, які знаходяться на квартирному /кооперативному/ обліку в виконкомі;

2.3.5. готує проекти рішень виконкому з питань надання громадянам житлових приміщень;

2.3.6. готує пропозиції виконкому про направлення громадян в житлово-будівельні кооперативи та з інших питань їх організації та діяльності згідно з діючим законодавством;

2.3.7. подає в виконком пропозиції про затвердження рішень адміністрації та профспілкових комітетів підприємств та організацій з квартирних питань;

2.3.8. оформляє і видає ордери на заселення житлової площі в будинках державних , комунальних організацій та інших форм власності;

2.3.9. роз”яснює житлове законодавство службовим особам та населенню;

2.3.10. розглядає пропозиції, заяви та скарги громадян з питань, що входять до компетенції відділу та вживає заходи до усунення порушень;

2.3.11. оформляє документи по бронюванню, обміну та переоформленню займаної житлової площі;

2.3.12. оформляє документи по приватизації житла, що перебуває в комунальній власності.

3. Права управління

3.1. У відповідності з діючим законодавством співпрацювати з відділами і управліннями міської ради.

3.2. Одержувати від посадових осіб виконавчих органів міської ради, житлово-експлуатаційних організацій міста всіх форм власності інформацію з питань, віднесених до компетенції управління.

4. Штати управління та відповідальнісь працівників:

4.1. Штати управління затверджуються міською радою, а штатний розклад міським головою;

4.2. Управління очолює начальник, який призначається на посаду міським головою за рекомендацією конкурсної комісії міської ради та звільняється з посади розпорядженням міського голови відповідно до чинного законодавства;

4.3. На посаду начальника управління призначається особа, яка має вищу освіту, досвід роботи керівника;

4.4. Працівники управління призначаються на посаду наказом начальника управління, а на посади службовців органу місцевого самоврядування - наказом начальника управління за рекомендаціями конкурсної комісії. Звільняються з посади наказом начальника управління;

4.5. Працівники управління утримуються за рахунок коштів міського бюджету;

4.6. На працівників управління поширюється дія Закону України “Про службу в органах місцевого самоврядування”.

4.7. Начальник управління:

  • керує управлінням, організовує його роботу, визначає завдання працівникам управління, забезпечує контроль за виконанням доручень керівництва міської ради та виконкому, рішень виконавчого комітету з питань, що стосуються роботи управління, щоквартального плану роботи управління і несе відповідальність за виконання покладених на управління завдань;
  • видає накази щодо заохочення, притягнення до дисциплинарної відповідальності його працівників;
  • забезпечує дотримання правил внутрішнього розпорядку, трудової дисципліни;
  • координує взаємодію управління з іншими структурними підрозділами міської ради;
  • бере участь у нарадах, семінарах, де доводить позицію управління з питань, що розглядаються;
  • підписує та візує документи в межах своєї компетенції;
  • представляє управління у державних установах, підприємствах, організаціях всіх форм власності та об”єднаннях громадян з питань, пов”язаних з його діяльністю.

4.8. У разі відсутності начальника управління його обов’язки виконує один із працівників управління, згідно з розпорядженням міського голови.

4.9. Начальник та працівники управління несуть відповідальність за свою діяльність згідно з чинним законодавством.

Міський голова В.П. Омельченко