006.jpg

Процес обробки персональних даних здійснюється згідно із Законом України «Про захист персональних даних», іншими нормативно-правовими актами України.

Реєструючись у міському чат-боті «Суми 15-80» (далі – Система), Користувач автоматично надає згоду на обробку персональних даних.

При роботі в Системі Користувачу пропонується зазначити деякі персональні дані (прізвище, ім'я, по батькові, адресу, номер контактного телефону). Система може запитати додаткові дані, які необхідні для її належного функціонування.

Користувач зобов'язується надати достовірну інформацію і несе персональну відповідальність за достовірність інформації. Система не перевіряє достовірність персональних даних, наданих Користувачем.

Збір та обробка персональних даних здійснюється в мінімальному обсязі, необхідному для досягнення конкретних цілей роботи Системи.

Дані не підлягають розголошенню і не передаються третій стороні, якщо це не вимагає виконання функцій Системи та не суперечить чинному законодавству України.

Персональні дані зберігаються лише протягом необхідного періоду, відповідно до визначених цілей обробки. Система вживає заходи для захисту персональних даних Користувача від неправомірного або випадкового доступу, знищення, перекручення, поширення, а також від інших неправомірних дій з боку третіх осіб.

Про міський чат-бот «Суми 15-80»