001.jpg

Відповідно до ст. 59 Закону України «Про адміністративну процедуру», адміністративний орган невідкладно розміщує повідомлення про початок адміністративного провадження, що стосується великої кількості осіб, та про суть справи в медіа та/або на своєму офіційному вебсайті чи в інший прийнятний для громадян спосіб.

У повідомленні зазначаються порядок ознайомлення заінтересованих осіб з матеріалами справи, порядок подання ними документів, заперечень та пояснень, інформація про інші обставини, що мають значення для вирішення справи, порядок залучення представників. Адміністративний орган у встановлені ним спосіб та строки повинен регулярно інформувати учасників адміністративного провадження та громадськість про стан провадження у таких справах.

Про рішення, прийняте за результатами розгляду справи з великою кількістю осіб, адміністративний орган повідомляє всім заінтересованим особам та громадськості. Таке повідомлення може здійснюватися через медіа із зазначенням строків та порядку оскарження прийнятого рішення.