0012.jpg

Відповідно до ст. 59 Закону України «Про адміністративну процедуру», адміністративний орган невідкладно розміщує повідомлення про початок адміністративного провадження, що стосується великої кількості осіб, та про суть справи в медіа та/або на своєму офіційному вебсайті чи в інший прийнятний для громадян спосіб.

У повідомленні зазначаються порядок ознайомлення заінтересованих осіб з матеріалами справи, порядок подання ними документів, заперечень та пояснень, інформація про інші обставини, що мають значення для вирішення справи, порядок залучення представників. Адміністративний орган у встановлені ним спосіб та строки повинен регулярно інформувати учасників адміністративного провадження та громадськість про стан провадження у таких справах.

Про рішення, прийняте за результатами розгляду справи з великою кількістю осіб, адміністративний орган повідомляє всім заінтересованим особам та громадськості. Таке повідомлення може здійснюватися через медіа із зазначенням строків та порядку оскарження прийнятого рішення.

Правове управління повідомляє про відкриття адміністративного провадження з великою кількістю осіб за поданою на особистому прийомі громадян з особистих питань у Сумській міській військовій адміністрації скаргою від 21.12.2023 вх. № В-63/03.01-04 щодо надання допомоги власникам знищених внаслідок збройної агресії рф квартир 3-го під’їзду будинку 81 по вул. Петропавлівська у м. Суми в їх відбудові.

Заінтересовані особи та інші учасники адміністративного провадження мають право:

1) отримувати від адміністративного органу роз’яснення щодо порядку здійснення адміністративного провадження, а також щодо змісту своїх прав та обов’язків у межах адміністративного провадження, визначених законом;

2) брати участь в адміністративному провадженні особисто або через своїх представників;

3) ознайомлюватися з матеріалами справи (крім відомостей, що відповідно до закону віднесені до інформації з обмеженим доступом), робити з них витяги, копії тощо, у тому числі з використанням технічних засобів, під час здійснення та після завершення адміністративного провадження, отримувати інформацію про процедурні дії та процедурні рішення, вчинені (прийняті) під час здійснення адміністративного провадження;

4) бути заслуханими адміністративним органом з питань, що є предметом адміністративного провадження, до прийняття адміністративного акта, який може негативно вплинути на право, свободу чи законний інтерес такого учасника;

5) отримувати та надавати документи, інші докази, що стосуються обставин справи;

6) бути поінформованими про дату, час і місце слухання у справі (в разі його проведення);

7) подавати клопотання про:

а) відвід посадової особи адміністративного органу, яка розглядає справу, а також відвід особи, яка сприяє розгляду справи;

б) залучення до участі в адміністративному провадженні іншого учасника та/або особи, яка сприяє розгляду справи;

в) витребування документів або відомостей, необхідних для розгляду та вирішення справи;

г) призначення експертизи, отримання консультації та/або висновку спеціаліста;

ґ) зупинення адміністративного провадження;

д) поновлення адміністративного провадження;

е) продовження строку здійснення адміністративного провадження;

є) відмову від розгляду заяви або скарги та закриття адміністративного провадження;

ж) вчинення іншої дії, що не суперечить закону та сприяє розгляду справи;

8) бути поінформованими про результат вирішення справи;

9) отримати адміністративний акт;

10) досягти примирення на будь-якому етапі здійснення адміністративного провадження за скаргою;

11) оскаржити у передбаченому законом порядку адміністративний акт, процедурне рішення або дію, бездіяльність адміністративного органу;

12) користуватися іншими визначеними законом правами в адміністративному провадженні.

Заявник може змінити або відкликати свою заяву на будь-якому етапі адміністративного провадження до моменту прийняття адміністративного акта, крім випадків, передбачених законом.

Учасники адміністративного провадження зобов’язані:

1) подати до адміністративного органу у порядку, встановленому законом, наявні у них документи та інші докази, необхідні для здійснення адміністративного провадження;

2) надати адміністративному органу свої контактні дані (номер телефону (за наявності), адресу електронної пошти (за наявності), адресу місця проживання (перебування), місцезнаходження або іншу адресу для зв’язку), своєчасно повідомляти адміністративний орган про зміну таких даних;

3) своєчасно повідомляти про неможливість прибуття на запрошення адміністративного органу із зазначенням причини;

4) сумлінно виконувати вимоги, встановлені Законом України «Про адміністративну процедуру» та іншими актами законодавства.

Для розгляду та вирішення справи, що стосується великої кількості осіб, до участі в адміністративному провадженні можуть залучатися представники таких осіб, а також, у випадках, передбачених законом, представники громадських об’єднань. У справі, що стосується великої кількості осіб з однаковими інтересами, адміністративний орган може звернутися до таких осіб з вимогою призначити спільного представника. Якщо протягом встановленого адміністративним органом строку така вимога не буде виконана, адміністративний орган має право призначити з кола таких осіб спільного представника на власний розсуд.

У межах розпочатого адміністративного провадження готується розпорядження Сумської міської військової адміністрації про створення робочої групи, про яку йдеться у скарзі, голова якої буде відповідальним за координацію роботи цієї групи (виконавці – Департамент інфраструктури міста, правове управління).

З питань, які стосуються розгляду справи, можна звертатися до правового управління (м. Суми, м-н Незалежності, 2, каб. 72, 87, тел. 700-631, е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.) та до Департаменту інфраструктури міста (м. Суми, вул. Британська, 21, тел. 700-590, е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.).

Неучасть в адміністративному провадженні (ненадання необхідних для розгляду справи пояснень, інших доказів тощо) може тягнути для особи негативні наслідки: зупинення, закриття адміністративного провадження, розгляд заяви та прийняття рішення за наявними у справі матеріалами, у т.ч. відмова у позитивному вирішенні справи.


Розпорядження Сумської міської військової адміністрації від 10.01.2024 № 8-ВКВА «Про створення робочої групи щодо знищених внаслідок збройної агресії РФ квартир за адресою: м. Суми, вул. Петропавлівська, буд. 81»

Запрошення на засідання робочої групи 18.01.2024

18 січня 2024 року відбулося перше засідання робочої групи щодо знищених внаслідок збройної агресії рф квартир за адресою: м. Суми, вул. Петропавлівська, буд. 81

25 та 26 січня 2024 року відбулося засідання робочої групи щодо знищених внаслідок збройної агресії рф квартир за адресою: м. Суми, вул. Петропавлівська, буд. 81

29 та 31 січня 2024 року відбулося засідання робочої групи щодо знищених внаслідок збройної агресії рф квартир за адресою: м. Суми, вул. Петропавлівська, буд. 81

Розпорядження Сумської міської військової адміністрації від 26.02.2024 № 68-ВКВА «Про демонтаж аварійного 3-го під’їзду пошкодженого внаслідок збройної агресії російської федерації багатоквартирного будинку 81 по вул. Петропавлівська у м. Суми»