007.jpg

Лабораторія Сумського обласного центру з гідрометеорології в 2022 році проводила відбір проб атмосферного повітря на 3-х стаціонарних постах (далі – ПСЗ), які знаходяться: № 3 - вул. Холодноярської бригади, 26; № 4 - вул. Харківська, 125; № 5 – вул. Металургів, 2.

Ця Довідка відображає стан забруднення атмосферного повітря м. Суми і складена за даними 13162 спостережень за концентраціями шкідливих речовин.

Спостереження за забрудненням атмосферного повітря в м. Суми проводились за 8 домішками (пилом, діоксидом сірки, розчинних сульфатах, оксидом вуглецю, діоксидом азоту, оксидом азоту, аміаку, формальдегідом та важкими металами.

Для розрахунку використовувались наступні характеристики:

  • qср - середня концентрація домішок в повітрі, мг/м3
  • qм - максимальна концентрація домішок в повітрі, мг/м 3 із даних спостережень на стаціонарних постах;
  • g - повторюваність концентрацій домішок в повітрі вище гранично допустимих концентрацій (далі – ГДК), %;
  • g1 - повторюваність концентрацій домішок в повітрі вище 5 ГДК, %;
  • n - кількість спостережень,
  • m - число випадків з концентрацією вище 10 ГДК;

Індекс забруднення атмосфери (ІЗА) за 2022 рік

 ІЗА

Перелік пріоритетних

домішок

Перелік галузей промисловості, підприємства, яких суттєво впливають на стан забруднення повітря

2,04

Пил

Автотранспорт, хімічна, машинобудівна галузі, виробництво будматеріалів

0,75

Діоксид сірки

0,67

Оксид вуглецю

1,82

Діоксид азоту

1,41

Формальдегід


Індекс забруднення атмосферного повітря м. Суми розрахований на основі таблиць програмного комплексу АРМ «Аерохімія» за рік і становить 6,69.

Характеристика забруднення атмосферного повітря по постах спостереження (ПСЗ) в м. Суми за 2022 рік

Зміна середнього рівня (ср) забруднення атмосферного повітря за 5 років (2018 – 2022 р. р.) по м. Суми

 

За матеріалами Сумського обласного
центру з гідрометеорології