0010.jpg

Відповідно до Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» з метою громадського обговорення Департаментом фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської ради оприлюднено на офіційному сайті Департаменту фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської ради (за посиланням: https://finance.smr.gov.ua/ ) заяву про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки проєкту документа державного планування – «Програма економічного і соціального розвитку Сумської міської територіальної громади на 2022 рік та основні напрями розвитку на 2023-2024 роки».

Оголошення про початок громадського обговорення Звіту з оцінки впливу на довкілля від провадження планової діяльності "Реконструкція полігону для складування твердих побутових відходів з укріпленням існуючих огороджувальних дамб та улаштуванням дороги на території В.Бобрицького старостинського округу Верхньосироватської сільської ради Сумського району Сумської області"

Звіт з оцінки впливу на довкілля "Реконструкція полігону для складування твердих побутових відходів з укріпленням існуючих огороджувальних дамб та улаштуванням дороги на території В.Бобрицького старостинського округу Верхньосироватської сільської ради Сумського району Сумської області"

ПАТ «СУМИХІМПРОМ» повідомляє, що за результатами оцінки впливу на довкілля планованої діяльності «Нове будівництво паливозаправного пункту для власного користування об’ємом 50 м3 на території ПАТ «СУМИХІМПРОМ» за адресою : м. Суми, вул. Харківська, п/в 12» Департамент захисту довкілля та енергетики Сумської обласної державної адміністрації вважає допустимим провадження зазначеної вище діяльності, про що видано відповідний висновок від 29.10.2020 № 01-20/2012.