003.jpg

Рішенням Сумської міської ради від 28 вересня 2016 року № 1089-МР затверджено План дій сталого енергетичного розвитку міста Суми до 2025 року (далі - ПДСЕР), який розроблено в рамках співпраці Сумської міської ради з проектом «Муніципальна енергетична реформа в Україні», що фінансується Агентством США з міжнародного розвитку USAID.

ПДСЕР - комплекс стратегічних проектів щодо вдосконалення всіх сфер і галузей міста з урахуванням можливих джерел та механізмів їх фінансування, а також їх впливу на зменшення викидів СО2.
Головною метою Плану дій сталого енергетичного розвитку є започаткування системного підходу до управління енергетичними ресурсами міста націленого на сталий енергетичний розвиток.
Документом визначено основні етапи енергетичного розвитку міста, а саме: побудова ефективної моделі управління споживанням енергоресурсів шляхом удосконалення (створення) системи енергетичного менеджменту згідно зі стандартом ISO 50001, залучення позабюджетних інвестицій на умовах державно-приватного партнерства, інформаційно-просвітницької діяльності, впровадження енергозберігаючих заходів та підвищення енергоефективності в бюджетних, житлових та третинних (комерційних) будівлях, підвищення енергоефективності при виробництві теплової енергії, заміщення використання природного газу поновлювальними та альтернативними джерелами енергії, підвищення енергоефективності систем вуличного освітлення, водопостачання, підвищення енергоефективності та розширення маршрутів громадського електротранспорту.
У ході розробки ПДСЕР розраховано енергетичний баланс виробництва та споживання ПЕР, базовий кадастр викидів ССЕ, проведено енергетичні аудити 8 бюджетних об’єктів та 7 багатоквартирних житлових будівель, комунальних підприємств та теплопостачаючих організацій міста на основі, яких розроблено заходи щодо зменшення споживання енергоресурсів, використання альтернативних джерел енергії та заходів зі зменшення викидів СО2, для 85 бюджетних об’єктів, 1113 багатоквартирних житлових будинків, ТОВ «Сумитеплоенерго», ДКППВ ПАТ «СМНВО», КП «Міськводоканал» Сумської міської ради, КП ЕЗО «Міськсвітло» Сумської міської ради, КП «Електроавтотранс» Сумської міської ради, складено реєстр енергоефективних проектів.
Так, за рахунок упровадження енергоефективних заходів, в місті Суми до 2025 року планується зменшити викиди СО2 на 26,2 % (134,2 тис. т СО2), зменшити річне споживання енергоресурсів на 21,3 % (371,7 тис. МВт*год.), замістити частку споживання природного газу за рахунок поновлюваних та альтернативних джерел енергії на 5,8 % (10,8 млн. м3), скоротити щорічні витрати на споживання енергоресурсів у секторах, що увійшли до ПДСЕР, на 344,3 млн. грн.
Детально ознайомитися з ПДСЕР можна за посиланням.

План дій сталого енергетичного розвитку міста Суми до 2025 року