003.jpg

Відповідно до статей 17, 21 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», пункту 42 Порядку розроблення, оновлення, внесення змін та затвердження містобудівної документації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01.09.2021 № 926, департамент забезпечення ресурсних платежів Сумської міської ради повідомляє про початок розроблення містобудівної документації «Внесення змін до генерального плану м. Суми».

Підстава для розроблення: рішення Сумської міської ради від 23.02.2023 № 3547-МР «Про розроблення містобудівної документації «Внесення змін до генерального плану м. Суми».

Мета розроблення: внесення змін до основної містобудівної документації місцевого рівня, призначеної для обґрунтування довгострокової стратегії, якою регулюється територіальний розвиток міста, визначаються планувальні умови для забудови та іншого використання територій міста, приведення її положень до вимог чинної нормативно-правової бази у сфері містобудування.  

Умови щодо внесення пропозицій: Пропозиції щодо врахування в містобудівній документації інтересів фізичних та юридичних осіб слід подавати у письмовому вигляді із зазначенням прізвища, ім’я та по батькові, місця проживання, з особистим підписом заявника до департаменту забезпечення ресурсних платежів: 

  • за адресою: м. Суми, вул. Садова, 33, 400009, тел. (0542) 700-413, 700-412
  • на електронну адресу: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
  • особисто до каб. 21, ІІ поверх (відділ генерального плану та архітектурного планування управління архітектури та містобудування).

Терміни подання пропозицій: протягом 30 календарних днів з наступного дня після опублікування повідомлення про початок розроблення містобудівної документації «Внесення змін до генерального плану м. Суми» на офіційному сайті Сумської міської ради.

Відповідальна особа за організацію розгляду пропозицій: Заступник директора департаменту – начальник управління архітектури та містобудування – головний архітектор Андрій КРИВЦОВ.

Зміни в містобудівному законодавстві України потребують оновлення (актуалізації) існуючої містобудівної документації, приведення її до нормативних вимог, пов’язаних з використанням сучасних програмних технологій. Відповідно до статті 17 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» на сьогодні є правові підстави для внесення змін до «Проєкту внесення змін до генерального плану міста Суми», затвердженого рішенням Сумської міської ради від 19.12.2012 № 1943-МР, основного містобудівного документа, яким регулюється територіальний розвиток міста, визначаються планувальні умови та обмеження для забудови та іншого використання територій.

Для цього органом містобудування та архітектури проведено підготовчий етап, що включає заходи з містобудівного моніторингу, яким визначаються обсяги освоєних територій, побудованих об’єктів житлової, соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури, встановлюються факти невідповідності призначення територій містобудівній документації, що потребують внесення до неї відповідних змін.  Органом містобудування та архітектури отримано і систематизовано пропозиції від фізичних і юридичних осіб щодо внесення змін до генерального плану міста, що надходили до нього починаючи з 2018 року.

Розроблення графічних матеріалів змін до генерального плану міста має здійснюватися на актуалізованій топографо-геодезичній карті міста, виконаній в цифровій формі з набором профільних геопросторових даних у державній геодезичній системі координат УСК-2000, яка на сьогодні виконана.

Важливо зазначити, що остання інвентаризація виробничих територій проводились у 2002 році під час розроблення генерального плану м. Суми. Виконана проєктним та науково-дослідним інститутом «Харківський промбудНДІпроект» робота «Суми. Аналіз стану промислових територій міста. Рекомендації по впорядкуванню та використанню», при внесенні у 2012 році змін до генерального плану міста не змінювалася і на даний час, у зв’язку з суттєвими змінами в економічному стані провідних містоутворюючих підприємств, потребує перегляду та вдосконалення.

Це в першу чергу врахування проєктних рішень щодо створення та розвитку Індустріального парку «Суми», як високотехнологічного промислового утворення нового покоління, та необхідність проведення аналізу наявних планувальних та санітарних обмежень навколо виробничих об’єктів міста з пропозиціями щодо актуалізації розмірів санітарно-захисних зон.

У зв’язку із внесенням змін до генерального плану м. Суми виникає нагальна потреба у внесенні змін до Історико-архітектурного опорного плану міста, що є його складовою, як основи для визначення історико-культурного зонування, встановлення планувальних обмежень, пов’язаних з розташуванням на території міста об’єктів культурної спадщини, режиму забудови та використання територій пам’яток та зон їх охорони.

Протягом часу з попереднього корегування Історико-архітектурного опорного плану відбулися зміни у кількісному та якісному стані пам’яток, пов’язані з процесами декомунізації, внесенням частини їх до Державного реєстру нерухомих пам’яток України, перейменуваннями об’єктів вуличної мережі та актуалізацією міського адресного господарства, перенесенням пам’яток в інше місце, виявленням нових об’єктів, що мають історико-культурну цінність та пропонуються для визнання їх пам’ятками.

Є також загальною потреба у внесенні змін до меж зон охорони пам’яток та історичних ареалів з урахуванням фактичного розташування та композиційного впливу охоронюваних об’єктів, у вдосконаленні в цілому його регуляторної частини з урахуванням сучасного стану пам’яткоохоронного законодавства.

З метою реалізації та деталізації генерального плану міста Суми впродовж 2018 – 2021 років за замовленням органу містобудування та архітектури було розроблено і затверджено 11 детальних планів території міста, проєктні рішення яких відповідно до законодавства повинні бути враховані при розробленні містобудівної документації вищого рівня: генерального плану населеного пункту, комплексного плану просторового розвитку території територіальної громади або при внесенні змін до них.

Зі створення Сумської міської територіальної громади місто Суми стало територіальним центром для 20 сільських населених пунктів Піщанського, Битицького, Великочернеччинського та Стецьківського старостинських округів. Це потребує перегляду техніко-економічних показників генерального плану міста в частині забезпечення міста, як територіального центру громади, установами та підприємствами соціального та культурно-побутового обслуговування, об’єктами інженерно-транспортної інфраструктури.