001.jpg

Організатори громадського обговорення: управління суспільних комунікацій та правове управління.

Пропозиції та зауваження приймаються з 15 січня по 15 лютого.

Для того, щоб подати свої зауваження (пропозиції), необхідно скористатися модулем подачі електронного звернення.

Заповніть позначені рядки форми електронного звернення, у темі вкажіть «Статут територіальної громади». Ви також можете додати власний файл з оформленими пропозиціями, натиснувши відповідну кнопку. Звертаємо увагу, що перед надсиланням форми оберіть відповідне значення у рядку «Статус заявника»: фізична чи юридична особа відповідно.

Усі надані пропозиції будуть опрацьовані та узагальнені членами Робочої групи з підготовки змін до Статуту територіальної громади.

Результати обговорення будуть оприлюднені на офіційному сайті міської ради до 20 лютого.

Як представницький орган Сумської міської територіальної громади,

усвідомлюючи свою відповідальність перед Богом, Українським народом, жителями Сумської міської територіальної громади, Українською державою, перед минулими, сучасним і прийдешніми поколіннями сумчан;

представляючи інтереси та втілюючи у життя волю всіх жителів Сумської міської територіальної громади,

спираючись на історичну, національно-культурну та соціально-економічну спадщину і традиції місцевого самоврядування у Сумській міській територіальній громаді,

з метою

встановлення порядку реалізації місцевого самоврядування на території Сумської міської територіальної громади відповідно до Конституції України, Європейської хартії про місцеве самоврядування, Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про добровільне об’єднання територіальних громад» та інших нормативно-правових актів;

визначення організаційних, матеріальних і фінансових основ місцевого самоврядування на території громади;

зміцнення демократичного врядування, яке базується на основі реалізації повноважень органів місцевого самоврядування у тісній співпраці з громадськістю та усіма зацікавленими сторонами з метою підвищення якості життя громадян і розвитку громади, коли людина – у центрі всіх демократичних інститутів та процесів, а отже обов’язкового залучення жителів громади до процесу прийняття найважливіших рішень, що їх стосуються;

формування дієвих механізмів участі жителів громади у вирішенні питань місцевого значення та контролю за діяльністю органів місцевого самоврядування;

забезпечення сталого розвитку та гідних умов життя, достойного рівня соціально-побутових, освітніх, медичних, культурних, житлово-комунальних, безпекових та інших послуг у межах території громади, створення правових основ громадської єдності та ефективного управління, збереження та примноження досягнень і традицій громади;

запровадження у діяльність органів місцевого самоврядування Сумської міської територіальної громади сучасних європейських стандартів та досвіду місцевого самоврядування та локальної демократії, приймає цей Статут.

Стаття 1. Статут Сумської міської територіальної громади

1. Статут Сумської міської територіальної громади (далі за текстом – Статут) є основним локальним нормативно-правовим актом Сумської міської територіальної громади, що приймається Сумською міською радою від імені та в інтересах територіальної громади на основі Конституції України, Європейської хартії місцевого самоврядування, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», інших нормативно-правових актів України, з метою врахування історичних, національно-культурних, соціально-економічних та інших особливостей організації та здійснення місцевого самоврядування Сумською міською територіальною громадою.

2. Статут є обов’язковим для виконання органами та  посадовими особами місцевого самоврядування Сумської міської територіальної громади, а також іншими юридичними особами та громадськими формуваннями, які розташовані або здійснюють свою діяльність на території територіальної громади, а також фізичними особами, які на законних підставах постійно або тимчасово проживають на території Сумської міської територіальної громади.

3. Інші акти органів і посадових осіб місцевого самоврядування Сумської міської територіальної громади повинні прийматися з урахуванням положень Статуту та відповідати йому.

Стаття 2. Загальна характеристика Сумської міської територіальної громади

1. Сумська міська територіальна громада – спільнота жителів, об'єднані постійним проживанням у межах території територіальної громади з адміністративним центром у місті Суми, в межах якої жителі, безпосередньо або через органи місцевого самоврядування, вирішують питання місцевого значення відповідно до Конституції і Законів України.

2. Сумська міська територіальна громада (далі за текстом – Сумська міська територіальна громада) розташована в північно-східній частині України, на Слобожанщині в межах 50о54'43'' північної широти та 34о48'12'' східної довготи вздовж річки Псел за 308 км на північний схід від столиці України міста Києва.

3. Місто Суми є адміністративним центром Сумської міської територіальної громади, Сумського району, Сумської області та має статус міста обласного значення згідно з адміністративно-територіальним поділом України.

Стаття 3. Адміністративно-територіальний устрій Сумської міської територіальної громади

1. Територія Сумської міської територіальної громади є невід’ємною складовою території Сумського району, Сумської області та України. Територія Сумської міської територіальної громади є основою життєдіяльності жителів та знаходиться у їх віданні безпосередньо або через органи місцевого самоврядування з урахуванням прав та законних інтересів власників землі та землекористувачів.

2. Сумська міська територіальна громада сформована в 2019-2020 роках шляхом об’єднання Сумської міської територіальної громади та територіальних громад сіл Піщане, Верхнє Піщане, Загірське, Трохименкове, Житейське, Кирияківщина Піщанської сільської ради Ковпаківського району міста Суми та приєднання до Сумської міської об’єднаної територіальної громади територіальних громад сіл Велика Чернеччина, Вільшанка, Липняк, Хомине Великочернеччинської сільської територіальної громади Сумського району Сумської області, територіальних громад сіл Битиця, Пушкарівка, Вакалівщина, Зелений Гай, Микільське Битицької сільської територіальної громади Сумського району Сумської області, територіальних громад сіл Стецьківка, Кардашівка, Радьківка, Рибці, Шевченкове Стецьківської сільської територіальної громади Сумського району Сумської області.

3.Територія Сумської міської територіальної громади згідно з адміністративно-територіальним устроєм України входить до складу Сумського району Сумської області та до складу Сумської області.

4. Місто Суми складається з двох районів: Зарічний і Ковпаківський.

5. На території Сумської міської територіальної громади утворені старостинські округи:

5.1. Піщанський старостинський округ з центром у селі Піщане, до складу якого входять території сіл Піщане, Верхнє Піщане, Загірське, Трохименкове, Житейське, Кирияківщина.

5.2. Великочернеччинський старостинський округ з центром у селі Велика Чернеччина, до складу якого входять території сіл Велика Чернеччина, Вільшанка, Липняк, Хомине.

5.3. Битицький старостинський округ з центром у селі Битиця, до складу якого входять території сіл Битиця, Пушкарівка, Вакалівщина, Зелений Гай, Микільське.

5.4. Стецьківський старостинський округ з центром у селі Стецьківка, до складу якого входять території сіл Стецьківка, Кардашівка, Радьківка, Рибці, Шевченкове.

6. Територія Сумської міської територіальної громади є нерозривною, її межі визначаються по зовнішніх межах територіальних громад, які сформували територію Сумської міської територіальної громади.

7. Самоврядування Сумської міської територіальної громади поширюється на всю територію Сумської міської територіальної громади, а також на землі за межами території населених пунктів, які належать Сумській міській територіальній громаді на праві власності, користування чи за іншим речовим правом. Межі населених пунктів встановлюються і змінюються у встановленому законодавством порядку.

8. Сумська міська територіальна громада відкрита для добровільного приєднання до неї інших суміжних територіальних громад з урахуванням історичних, природних, етнічних, культурних та інших чинників.

9. Облік жителів, які постійно або тимчасово проживають на території населених пунктів Сумської міської територіальної громади, здійснюється шляхом формування та ведення реєстру територіальної громади.

Стаття 4. Символіка Сумської міської територіальної громади

1. Офіційною символікою Сумської міської територіальної громади є прапор, герб та гімн Сумської міської територіальної громади, що затверджуються рішеннями Сумської міської ради. Кожен населений пункт громади може мати свою окрему символіку. Положення про прапор, герб і гімн визначають зміст, опис і порядок використання зазначеної символіки. Офіційна символіка Сумської міської територіальної громади використовується разом із державною символікою під час проведення офіційних заходів, урочистих подій, відзначення святкових днів чи пам’ятних дат громади.

2. До символіки Сумської міської територіальної громади належать назви та зображення розташованих на її території визначних місць, споруд (витворів), комплексів (ансамблів), їхніх частин, об'єктів археологічної спадщини тощо, зазначених у затвердженому Сумською міською радою Переліку об`єктів, що належать до місцевої символіки.

3. Рішенням Сумської міської ради може затверджуватися бренд (логотип, фірмовий шрифт, фірмовий колір тощо) Сумської міської територіальної громади або населеного пункту в її межах, що здатний передати унікальність громади, ідентифікувати її серед інших, забезпечити промоцію її культурного, економічного, наукового, соціального потенціалу та сприяти формуванню позитивного іміджу громади в Україні та за кордоном.

4. Рішенням Сумської міської ради може бути заснована й інша символіка.

5. Порядок використання символіки Сумської міської територіальної громади, у тому числі з комерційною метою (у назві продукції, товарних знаках тощо), визначається рішенням Сумської міської ради.

6. Сумської міська рада за клопотанням старости може затвердити офіційну символіку (прапор, герб та гімн), бренд тощо старостинського округу.

7. Органи місцевого самоврядування Сумської міської територіальної громади мають власне найменування, визначену офіційну форму документів, круглу печатку із зображенням Державного герба України встановленого зразка із своїм найменуванням та інші атрибути органу місцевого самоврядування.

8. Сумський міський голова має регалії й атрибути, Положення про які затверджується Сумською міською радою. Регалії та атрибути Сумського міського голови передаються під час урочистої церемонії присяги новообраного Сумського міського голови.

Стаття 5. Найменування та перейменування територіальних об’єктів Сумської міської територіальної громади

1. Найменування та перейменування територіальних об`єктів Сумської міської територіальної громади – мікрорайонів, майданів, площ, проспектів, вулиць, провулків, проїздів, мостів, шляхопроводів, парків, скверів, територій з особливим статусом тощо – здійснюється Сумською  міською радою відповідно до чинних нормативних актів із врахуванням думки жителів Сумської міської територіальної громади.

2. Присвоєння територіальним об`єктам імен з метою увічнення пам`яті осіб, які внесли вагомий внесок у боротьбу за незалежність, розбудову Української держави, захисту України під час відкритої агресії російської федерації,  зміцнення міжнародного авторитету України; здійснили героїчний вчинок, звершення в ім’я Батьківщини; зробили значний особистий внесок у розвиток науки, освіти, культури та інших сфер суспільного життя, здійснюється, як правило, посмертно.

3. При прийнятті рішень Сумської міською радою щодо увічнення пам’яті історичних осіб та подій пріоритет надається тим з них, які пов’язані з населеними пунктами Сумської міської територіальної громади та Сумською областю.

4. Реєстри територіальних об’єктів Сумської міської територіальної громади затверджуються рішеннями Сумської міської ради.

5. Назви територіальним об’єктам Сумської міської територіальної громади даються українською мовою з дотриманням норм правопису.

6. Назва міста Суми є незмінною і залишається назавжди.

Стаття 6. Почесні звання та відзнаки громадян

1. Сумська міська рада своїм рішенням може присвоїти фізичним особам, які мають видатні заслуги перед Сумською міською територіальною громадою та внесли вагомий внесок у її розвиток, захисту під час відкритої агресії російської федерації звання «Почесний громадянин Сумської міської територіальної громади». Підстави та порядок присвоєння, права, пільги та обов’язки осіб, відзначених званням «Почесний громадянин Сумської міської територіальної громади», визначаються Положенням, яке затверджується рішенням Сумської міської ради.

2. Сумська міська рада за власною ініціативою та/або з ініціативи жителів Сумської міської територіальної громади та виконавчих органів Сумської міської ради може засновувати відзнаки для нагородження як для фізичних, так і для юридичних осіб (їх підрозділів, осередків, у тому числі трудових колективів тощо). Підстави та порядок представлення до нагородження відзнаками, статус нагороджених осіб, механізм виплати їм грошової винагороди та надання пільг визначаються Положенням про кожну таку відзнаку (окремо), що затверджується Сумською міською радою.

3. Сумський міський голова своїм розпорядженням може засновувати заохочувальні відзнаки Сумського міського голови.

Стаття 7. Місцеві свята та пам'ятні дати в житті Сумської міської територіальної громади

1. Виявляючи повагу до історичних традицій, турбуючись про їх збереження і збагачення, про самобутній розвиток жителів Сумської міської територіальної громади, установлюються такі місцеві свята Сумської міської територіальної громади:

1) День міста Суми – 25 червня (з нагоди першої історичної письмової згадки про місто Суми у 1655 році, згідно з якою засновником міста вважаються козаки-переселенці на чолі з отаманом Герасимом Кондратьєвим);

2) День визволення міста Суми від нацистських загарбників – 02 вересня;

3) День сіл Піщанського старостинського округу – друга субота липня;

4) День сіл Великочернеччинського старостинського округу – 21 травня;

5) День сіл Битицького старостинського округу – 12 вересня;

6) День сіл Стецьківського старостинського округу – третя субота липня.

2. Пам’ятними датами Сумської міської територіальної громади є:

1) 11 серпня кожного року (Храмове (Престольне) свято села Піщане), також у цей день кожного року відмічається день села;

2) 09 жовтня кожного року (Храмове (Престольне) свято села Велика Чернеччина), 21 травня кожного року відмічається день села;

3) 12 вересня кожного року (Храмове (Престольне) свято села Битиця) також у цей день кожного року відмічається день села;

4) 08 листопада кожного року (Храмове (Престольне) свято села Стецьківка) день села припадає на релігійне свято «День пам’яті святих першоверховних апостолів Петра і Павла», який відмічається кожного року у найближчу суботу відносно цього свята;

5) 25 вересня кожного року з нагоди дня народження головного мецената міста Суми - Івана Герасимовича Харитоненка.

3. За рішенням Сумської міської ради, після громадського обговорення, можуть установлюватися інші пам’ятні дати.

Стаття 8. Увічнення пам’яті історичних осіб та подій на території Сумської міської територіальної громади

1. У найменуванні територіальних об’єктів Сумської міської територіальної громади, закладів, підприємств, установ, організацій, у встановленні монументів, меморіальних комплексів та інших архітектурних форм може увічнюватися пам'ять видатних історичних, державних, військових діячів України, Сумщини, захисників Батьківщини, видатних діячів науки і культури, діяльність яких сприяла прогресу людства, утвердженню загальнолюдських цінностей, а також подій, які мали історичне значення для України, Сумщини.

2. При прийнятті рішень органами місцевого самоврядування щодо увічнення пам’яті історичних осіб та подій пріоритет надається тим з них, які пов’язані з Сумщиною.

3. При прийнятті рішень щодо увічнення пам’яті історичних осіб та подій не допускається увічнення пам’яті осіб і організацій, діяльність яких пов’язана з ліквідацією інститутів української державності, здійсненням репресивних заходів тоталітарними режимами, вчиненням інших злочинів проти людства і людяності.

Стаття 9. Вивчення історії Сумщини у навчальних закладах Сумської міської територіальної громади

1. У навчальних закладах Сумської міської територіальної громади забезпечується викладання історії Сумщини, як окремого предмету.

Стаття 10. Основні засади здійснення місцевого самоврядування в Сумській міській територіальній громаді

Сумська міська територіальна громада здійснює місцеве самоврядування на таких принципах:

1. субсидіарності – завдання та проблеми повинні вирішуватися на найнижчому, малому або віддаленому від центру рівні, на якому їх вирішення можливе й ефективне;

2. демократії участі — територіальна громада використовує форми безпосередньої громадської участі при прийнятті рішень;

3. публічності – інформація про діяльність представницького органу місцевого самоврядування, виконавчих органів та посадових осіб місцевого самоврядування є відкритою, знаходиться у вільному доступі для територіальної громади, за винятком випадків прямо передбачених законом;

4. зручності процедури — механізми, за допомогою яких жителі управляють громадою, є простими і доступними для використання кожним;

5. пріоритету прав територіальної громади — діяльність органів та посадових осіб місцевого самоврядування здійснюється виключно в інтересах територіальної громади, будь-яка шкода, завдана посадовими чи службовими особами місцевого самоврядування територіальній громаді, підлягає відшкодуванню;

6. максимальної ефективності – рішення, що розробляються чи приймаються, мають бути максимально ефективними серед можливих альтернативних рішень, враховувати інтереси всіх груп населення, на яких воно буде поширюватися;

7. забезпечення економічного розвитку громади як базису для підвищення рівня стандартів життя територіальної громади та розвитку людського капіталу, створення сприятливих умов для розвитку промислово-виробничого сектора, підприємництва, надходження інвестицій в економіку територіальної громади;

8. сталості – використання ресурсів територіальної громади не може шкодити прийдешнім поколінням;

9. екологічності – при прийнятті рішення має забезпечуватись відсутність або мінімальний негативний вплив на довкілля;

10. системності – кожне рішення розглядається в контексті його дії разом з іншими рішеннями в просторі та часі (стратегічне планування);

11. збереження архітектурної спадщини, культурних надбань поряд із надбаннями сучасності, формування естетичного зовнішнього вигляду громади;

12. міжнаціональної єдності, мовної та міжконфесійної толерантності, взаємоповаги.

Стаття 11. Участь жителів Сумської міської територіальної громади у вирішенні питань місцевого значення

1. Жителі Сумської міської територіальної громади, які також  називаються сум’яни (сумчани), мають право самостійно здійснювати місцеве самоврядування, а саме вирішувати питання місцевого значення в межах Конституції і законів України, як безпосередньо, так і через органи місцевого самоврядування.

Жителі громад, які увійшли до складу Сумської міської територіальної громади, можуть називатися по іншому, в залежності від назви населеного пункту в якому вони проживають.

2. Права жителів на участь у вирішені питань місцевого значення, гарантовані Конституцією України та законами України, не можуть бути обмежені.

3. Процедури та правила, передбачені цим Статутом та додатками до нього, прийняті виключно з метою встановлення загальних, чітких, недискримінаційних і прозорих механізмів реалізації права участі жителів у вирішенні питань місцевого значення, забезпечення балансу приватних та публічних інтересів територіальної громади.

4. При вирішенні питань місцевого значення жителі мають право:

1) подавати індивідуальні та колективні звернення органам і посадовим особам місцевого самоврядування, одержувати на них відповіді у встановлені законодавством строки;

2) бути включеними у встановленому порядку до складу консультативно-дорадчих органів при Сумській міській раді, її виконавчих органах та міському голові;

3) одержувати повну і достовірну інформацію про діяльність Сумської міської ради, міського голови, виконавчих органів Сумської міської ради та їх посадових осіб у спосіб, передбачений законодавством та іншими нормативно-правовими актами;

4) одержувати копії актів Сумської міської ради, міського голови, виконавчих органів Сумської міської ради та їх посадових осіб у порядку, визначеному чинним законодавством України;

5) брати участь у здійсненні контролю за діяльністю органів і посадових осіб місцевого самоврядування, комунальних підприємств, установ та організацій у порядку й у формах, встановлених законодавством України;

6) брати участь у створенні та діяльності органів самоорганізації населення;

7) брати участь у розподілі частини видатків місцевого бюджету через механізм громадського бюджету та інші форми, визначені Сумською міською радою чи законом;

8) бути присутніми на засіданнях Сумської міської ради, її постійних депутатських комісій, виконавчого комітету в порядку, встановленому цим Статутом, регламентами Сумської міської ради та її виконавчого комітету;

9) на виступ на пленарному засіданні Сумської міської ради, засіданні постійної комісії у порядку, встановленому Сумською міською радою, на засіданні виконавчого комітету в порядку, встановленому виконавчим комітетом;

10) на особистий прийом депутатами Сумської міської ради, Сумським міським головою, іншими посадовими особами органів місцевого самоврядування, відповідно до встановленого графіку;

11) на ознайомлення з проєктами актів органів та посадових осіб місцевого самоврядування;

12) входити до складу наглядових рад, або інших контрольно-наглядових органів юридичних осіб, засновниками яких є Сумська міська рада у порядку та спосіб визначений законом;

13) на оскарження рішень, дій чи бездіяльності органів та посадових осіб місцевого самоврядування;

14) брати участь у реалізації форм участі жителів в місцевому самоврядуванні, визначених цим Статутом, а також іншими рішеннями Сумської міської ради;

15) внесення пропозиції про прийняття відповідних правових актів органів і посадових осіб місцевого самоврядування чи про перегляд або скасування чинних правових актів, що суперечать Конституції України, Законам України або інтересам Сумської міської територіальної громади;

16) участь у прийнятті рішень про дострокове припинення повноважень Сумської міської ради, окремих депутатів, Сумського міського голови у встановленому законом порядку;

17) добровільних засадах надавати експертну, консультативну та іншу допомогу органам місцевого самоврядування;

18) користуватися іншими правами, передбаченими Конституцією України та іншими нормативно-правовими актами чинного законодавства України.

5. Реєстрація жителів, що проживають у Сумській міській територіальній громаді, здійснюється у порядку, передбаченому чинним законодавством. Виконавчі органи Сумської міської ради здійснюють облік осіб, які зареєстровані на території Сумської міської територіальної громади.

6. Органи місцевого самоврядування, комунальні підприємства, установи, організації, заклади Сумської міської територіальної громади здійснюють заходи, спрямовані на забезпечення соціальних, освітніх, інших прав жителів Сумської міської територіальної громади, сприяють залученню їх до активного життя міської громади.

7. Права на участь у вирішенні питань місцевого значення надаються Почесним громадянам Сумської міської територіальної громади незалежно від місця їх проживання, а також, за рішенням Сумської міської ради – особам, які не є жителями Сумської міської територіальної громади, але отримали у відповідності  Закону України «Про правовий статус і права закордонних українців» статус закордонного українця або мають значні, офіційно визнані заслуги перед Сумською міською територіальною громадою.

8. З метою вдосконалення обліку осіб, які володіють правом користування соціальною, комунальною інфраструктурою Сумської міської територіальної громади та комунальними пільгами Сумська міська рада може запроваджувати «Карту сумчанина».

«Карта сумчанина» - це документ, що посвідчує належність особи до Сумської міської територіальної громади та підтверджує право особи на користування освітніми, медичними, транспортними, житлово-комунальними тощо послугами та пільгами, а також соціальними гарантіями, які надаються жителю Сумської міської територіальної громади.

Стаття 12. Основні права жителів Сумської міської територіальної громади

1. Задоволення соціально-побутових, економічних, безпекових, культурно-духовних та інших потреб жителів Сумської міської територіальної громади складають основну мету місцевого самоврядування громади, діяльності органів місцевого самоврядування.

2. Крім прав, передбачених Конституцією та Законами України, жителі Сумської міської територіальної громади мають права на:

1) гідний життєвий рівень для себе та своєї сім’ї;

2) доступність та якість медичних послуг;

3) доступність та якість освітніх послуг;

4) працевлаштування відповідно до здібностей, спеціалізації та кваліфікації;

5) ефективну систему надання житлово-комунальних послуг;

6) доступність мобільного зв’язку та Інтернету;

7) ефективну систему безпеки громадян – попередження і боротьби зі злочинністю;

8) забезпечення тиші на вулицях та у житлових будинках у період відпочинку громадян;

9) забезпечення рівного статусу жінок і чоловіків та рівних можливостей для його реалізації у всіх сферах життєдіяльності суспільства;

10) забезпеченість закладами культури (бібліотеки, палаци культури, театри тощо);

11) забезпеченість місцями для відпочинку і дозвілля;

12) розвиток інститутів громадянського суспільства, як то неурядових організацій - громадських об’єднань, благодійних фондів та організацій, різних органів самоорганізації населення, профспілкових організацій, волонтерської діяльності тощо.

13) участь у зборах, мітингах, походах, демонстраціях, майданах, ходах;

14) персональний невідкладний прийом посадовими особами органів місцевого самоврядування;

16) доступ до служби в органах місцевого самоврядування;

17) цілодобову забезпеченість належним транспортним сполученням – як внутрішнім, так і зовнішнім;

18) освітленість вулиць і будинків у темну пору доби;

19) розгалуженість і якість доріг;

20) цілодобову забезпеченість якісною питною водою;

21) цілодобову забезпеченість холодною і гарячою водою;

22) якісне електро- та теплопостачання;

23) забезпеченість каналізаційними мережами, очисними спорудами;

24) ефективну систему прибирання та вивезення сміття (відходів) з вулиць, прибудинкових територій та під’їздів багатоквартирних будинків.

Зазначений перелік прав жителів Сумської міської територіальної громади не є вичерпним.

3. У своїй діяльності з забезпечення задоволення потреб сумчан органи місцевого самоврядування Сумської міської територіальної громади керуються політикою якості, яка затверджується Сумською міською радою відповідно до міжнародних стандартів якості.

4. Обмеження прав жителів Сумської міської територіальної громади на участь у місцевому самоврядуванні, відповідно до Конституції України і законів України, може бути застосовано лише в умовах воєнного або надзвичайного стану.

5. Не можуть вирішуватися жителями Сумської міської територіальної громади безпосередньо питання виконання делегованих місцевому самоврядуванню повноважень органів виконавчої влади.

Стаття 13. Єдність прав та обов’язків жителів Сумської міської територіальної громади, інших осіб

1. Права і обов`язки жителів Сумської міської територіальної громади взаємопов`язані. Наявність прав у жителів Сумської міської територіальної громади пов’язане із необхідністю виконання ними обов`язків стосовно як окремих жителів Сумської міської територіальної громади, так і територіальної громади в цілому.

2. Обов`язком кожного жителя Сумської міської територіальної громади є:

1) збереження та розвиток історичних традицій та особливостей Сумської міської територіальної громади, шанобливе ставлення до історії Сумщини, об’єктів історико-культурної спадщини;

2) сприяння сталому розвитку Сумської міської територіальної громади;

3) толерантне ставлення до усіх жителів Сумської міської територіальної громади, утримуватися від будь-яких форм дискримінації;

4) сприяння реалізації права жителів Сумської міської територіальної громади на задоволення передбачених цим Статутом соціально-побутових, економічних, безпекових, культурно-духовних потреб тощо;

5) шанобливо та ощадливо ставитися до майна, коштів, землі, природних ресурсів територіальної громади;

6) бережливе ставлення до довкілля, зелених насаджень, екології Сумської міської територіальної громади;

7) поважати символіку територіальної громади і використовувати її тільки за призначенням та інші обов’язки.

3. Усі хто мешкає або перебуває на території Сумської міської територіальної громади зобов’язані не порушувати прав і свобод інших жителів Сумської міської територіальної громади. Особи, винні у порушенні відповідних прав і свобод несуть цивільну, адміністративну і кримінальну відповідальність згідно чинного законодавства України.

4. Обов’язки жителів територіальної громади в частині, що не суперечить Конституції та Законам України, цьому Статуту, поширюються також на іноземців, осіб без громадянства та інших осіб, які проживають (перебувають) у межах територіальної громади.

 Стаття 14. Гарантії захисту і реалізації прав та свобод в Сумській міській територіальній громаді

1. Захист і реалізація у Сумській міській територіальній громаді прав та свобод людини і громадянина, які закріплені в Конституції та Законах України, визначають зміст і спрямованість діяльності органів місцевого самоврядування.

2. Органи місцевого самоврядування реалізують власні та делеговані законом повноваження із забезпечення соціальних та інших стандартів, гарантованих державою.

3. Сумчани мають право на безоплатне отримання соціальних, освітніх, медичних, інших послуг на території Сумської міської територіальної громади у порядку, визначеному законодавством України та рішеннями Сумської міської ради.

4. Жителі територіальної громади мають рівні права на користування об’єктами комунальної власності, в тому числі приміщеннями, спорудами для проведення зборів, зібрань, інших масових заходів, об’єктами оздоровчого, рекреаційного, історико-культурного призначення, спортивними міськими спорудженнями для заняття фізичною культурою та спортом, об’єктами благоустрою, закладами та пам'ятниками культури, бібліотечними, музейними й архівними та іншими фондами громади, установами громадського призначення, іншими об'єктами комунальної власності Сумської міської територіальної громади. Жителі територіальної громади мають вільний доступ до приміщень, де розташовані органи місцевого самоврядування.

5. Органи місцевого самоврядування, у межах власної компетенції та з врахуванням можливостей бюджету Сумської міської територіальної громади, з метою підвищення рівня соціального захисту жителів Сумської міської територіальної громади, можуть встановлювати для сумчан загалом або для їх окремих категорій (дітей-сиріт, дітей з малозабезпечених сімей, пенсіонерів, ветеранів війни, учасників бойових дій, членів добровольчих формувань, захисників та захисниць України, постраждалих від збройної агресії Російської Федерації проти України, вдів, багатодітних сімей, внутрішньо переміщених осіб тощо) пільгові умови при користуванні інфраструктурою Сумської міської територіальної громади, наданні житлово-комунальних та медичних послуг тощо. Порядок визначення обсягу та надання додаткових гарантій соціального захисту, надання місцевих пільг, соціальної допомоги, стипендій для особливо обдарованих осіб визначається відповідними рішеннями Сумської міської ради.

6. Усі громадяни України, що тимчасово проживають у Сумській міській територіальній громаді, а також іноземці та особи без громадянства, які перебувають у Сумській міській територіальній громаді на законних підставах, користуються тими ж правами і свободами, несуть такі ж обов’язки як і сумчани, за винятками випадків встановлених цим Статутом.

Органи місцевого самоврядування не можуть приймати рішення, які обмежують права і свободи жителів Сумської міської територіальної громади, громадян України, які не є сумчанами, іноземців та осіб без громадянства.

7. З урахуванням багатонаціонального складу Сумської міської територіальної громади предметом особливої уваги органів місцевого самоврядування є забезпечення рівності прав і свобод людини і громадянина незалежно від національної і мовної належності, раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, а також розвитку міжнаціональних відносин у дусі злагоди, порозуміння, поваги до національних почуттів і традицій.

Стаття 15. Уповноважені територіальної громади, як інститут захисту прав громадян

1. З метою захисту прав і свобод окремих категорій осіб, які проживають або перебувають на території Сумської міської територіальної громади (дітей, підлітків, пенсіонерів, осіб з інвалідністю, ветеранів війни, учасників бойових дій, членів добровольчих формувань, захисників та захисниць України, постраждалих від збройної агресії Російської Федерації проти України, внутрішньо переміщених осіб тощо), рішенням Сумської міської ради може бути запроваджено інститут Уповноваженого Сумської міської територіальної громади з питань захисту їх прав (муніципальний омбудсмен).

Стаття 16. Форми безпосередньої участі територіальної громади у вирішенні питань місцевого значення

 1. Формами безпосередньої участі територіальної громади у вирішенні питань місцевого значення є:
 • місцеві вибори;
 • місцевий референдум;
 • загальні збори громадян за місцем проживання;
 • місцеві ініціативи;
 • громадські слухання;
 • консультативні опитування;
 • звернення громадян до органів і посадових осіб місцевого самоврядування, у тому числі у формі електронної петиції;
 • публічні консультації (в тому числі електронні);
 • участь у консультативно-дорадчих органах, утворених при органах та посадових особах місцевого самоврядування;
 • участь у роботі наглядових рад, або інших контрольно-наглядових органів юридичних осіб, засновниками яких є Сумська міська рада;
 • участь жителів у плануванні та розподілі коштів бюджету територіальної громади (громадський (партиципаторний) бюджет, шкільний громадський бюджет, громадські слухання щодо проєкту бюджету територіальної громади та інші форми участі);
 • участь у створенні та діяльності органів самоорганізації населення;
 • заходи з благоустрою та толоки;
 • громадські комісії при Сумській міській раді;
 • громадська експертиза в Сумській міській територіальній громаді;
 • інші форми участі, які не суперечать чинному законодавству України.

2. Можливість використання жителями певної форми участі у вирішенні питань місцевого значення визначається Конституцією та законами України.

Стаття 17. Вибори Сумського міського голови та депутатів Сумської міської ради

1. Вибори Сумського міського голови, депутатів Сумської міської ради є формою прямого волевиявлення громадян, які проводяться у порядку, визначеному чинним законодавством України.

Стаття 18. Місцевий референдум

1. Місцевий референдум є основною формою вирішення територіальною громадою питань місцевого значення шляхом прямого волевиявлення.

2. Предметом місцевого референдуму можуть бути питання, віднесені Конституцією України і Законами України до відання місцевого самоврядування.

3. Питання, які не можуть бути винесені на місцевий референдум, встановлюються Конституцією України та Законами України.

4. Рішення, прийняте на місцевому референдумі, може бути визнане в судовому порядку таким, що не відповідає вимогам Конституції України і Законів України.

5. Порядок призначення і проведення місцевого референдуму, а також перелік питань, що вирішуються винятково на референдумі, визначається чинним законодавством України.

6. Участь у місцевому референдумі є вільною. Ніхто не може бути примушений до участі у місцевому референдумі. Нікому не може бути відмовлено в участі у місцевому референдумі, крім випадків, передбачених законом.

Стаття 19. Загальні збори громадян за місцем проживання

1. Загальні збори (конференції) жителів Сумської міської територіальної громади є формою їх безпосередньої участі у вирішенні питань місцевого значення.

2. Порядок ініціювання, організації, проведення загальних зборів та порядок урахування результатів загальних зборів органами та посадовими особами місцевого самоврядування визначається положенням про загальні збори громадян за місцем проживання, що є невід’ємним додатком до цього Статуту (Додаток 1).

Стаття 20. Місцеві ініціативи

1. Жителі Сумської міської територіальної громади мають право ініціювати розгляд Сумською міською радою (у порядку місцевої ініціативи) будь-якого питання, віднесеного Конституцією і Законами України до відання місцевого самоврядування.

2. Порядок ініціювання, організації збору підписів та внесення місцевої ініціативи на розгляд Сумської міської ради визначається положенням про місцеві ініціативи, що є невід’ємним додатком до цього Статуту (Додаток 2).

Стаття 21. Громадські слухання

1. Жителі Сумської міської територіальної громади мають право ініціювати (проводити), а також брати участь у громадських слуханнях – зустрічатися з депутатами Сумської міської ради та посадовими особами органів місцевого самоврядування, під час яких жителі громади можуть заслуховувати їх, порушувати питання та вносити пропозиції щодо питань місцевого значення, що належать до відання органів місцевого самоврядування.

2. Предметом громадських слухань можуть бути будь-які питання, віднесені Конституцією України, законами України та іншими нормативно-правовими актами до відання місцевого самоврядування.

3. Пропозиції, які вносяться за результатами громадських слухань, підлягають обов’язковому розгляду органами місцевого самоврядування.

4. Порядок ініціювання, організації, проведення громадських слухань та врахування їх результатів органами та посадовими особами місцевого самоврядування визначається положенням про громадські слухання, що є невід’ємним додатком до цього Статуту (Додаток 3).

Стаття 22. Публічні консультації

1. Органи місцевого самоврядування та їх посадові особи проводять публічні консультації (в тому числі електронні) з питань, що належать до їх компетенції.

2. Порядок проведення публічних консультацій визначається положенням, що є невід’ємним додатком до цього Статуту (Додаток 4).

Стаття 23. Звернення громадян до органів і посадових осіб місцевого самоврядування, у тому числі у форматі електронної петиції

1. Порядок звернення громадян України до органів місцевого самоврядування, юридичних осіб публічного права, засновником яких є Сумська міська рада, їх посадових осіб визначається законом.

2. Особи, які не є громадянами України і законно перебувають на території України, мають таке саме право на подання звернення, як і громадяни України, якщо інше не передбачено міжнародними договорами.

3. Електронна петиція – це особлива форма колективного звернення громадян до органів місцевого самоврядування територіальної громади, що здійснюється через офіційний вебсайт Сумської міської ради або вебсайт громадського об’єднання, яке здійснює збір підписів на підтримку електронної петиції, щодо будь-якого питання, котре належить до компетенції Сумської міської ради, її виконавчих органів та посадових осіб місцевого самоврядування.

4. Електронна петиція розглядається з моменту збору на її підтримку не менш ніж 250 підписів громадян. Термін збору підписів не більше 45 днів з дня оприлюднення петиції. Порядок подання та розгляду електронних петицій до органів місцевого самоврядування Сумської міської територіальної громади визначається положенням, яке є невід’ємним додатком до цього Статуту (Додаток 5).

Стаття 24. Інститути громадянського суспільства

1. Жителі Сумської міської територіальної громади мають право на створення неурядових організацій, як то громадських об’єднань, професійних спілок та їх об’єднань, творчих спілок, організацій роботодавців та їх об’єднань, благодійних і релігійних організацій, органів самоорганізації населення, недержавних медіа та інших непідприємницьких товариств і установ, легалізованих відповідно до чинного законодавства України.

Стаття 25. Участь у консультативно-дорадчих органах, утворених при органах місцевого самоврядування

1. При Сумській міській раді, її виконавчих органах та при Сумському міському голові можуть утворюватися консультативно-дорадчі органи, метою яких є підготовка пропозицій щодо вдосконалення роботи органів місцевого самоврядування, участь у розробленні проєктів рішень з важливих питань місцевого значення.

2. Жителі Сумської міської територіальної громади можуть бути членами комісій, громадських рад, інших консультативно-дорадчих органів, що утворюються на громадських засадах при Сумській міській раді – за рішенням Сумської міської ради; при Сумському міському голові – за розпорядженням Сумського міського голови; при Виконавчому комітеті Сумської міської ради – за рішенням Виконавчого комітету Сумської міської ради; при виконавчих органах Сумської міської ради, які є самостійними юридичними особами – за наказом керівника такого виконавчого органу.

3. Для сприяння участі громадськості у формуванні та реалізації місцевої політики при органах місцевого самоврядування відповідно до законодавства утворюються профільні громадські ради (комісії) осіб з інвалідністю, іноземців, біженців, учасників бойових дій та членів сімей загиблих воїнів, учасників ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи тощо.

4. Порядок утворення та форми роботи консультативно-дорадчих органів визначаються положеннями, затвердженими відповідним органом чи посадовою особою місцевого самоврядування, при якому вони створюються.

Стаття 26. Участь у роботі контрольно-наглядових органів юридичних осіб публічного права, утворених за рішенням Сумської міської ради

1. Жителі Сумської міської територіальної громади мають право брати участь в роботі контрольно-наглядових органів юридичних осіб публічного права, утворених за рішенням Сумської міської ради на умовах, визначених відповідними актами законодавства України, з метою забезпечення прозорості й ефективності їх роботи, здійснення контролю за прийняттям рішень щодо діяльності цих осіб.

2. Порядок участі у відповідних контрольно-наглядових органах визначається нормами відповідного чинного законодавства України та рішеннями Сумської міської ради.

Стаття 27. Участь жителів та інститутів громадянського суспільства у плануванні та розподілі коштів бюджету територіальної громади

 1. Участь у плануванні та розподілі коштів бюджету територіальної громади – це демократичний процес, який надає можливість кожному жителю Сумської міської територіальної громади брати участь як самостійно так і через інститути громадянського суспільства у плануванні та розподілі коштів бюджету територіальної громади через різні форми, а також через створення проектів для покращення розвитку територіальної громади та/або голосування за них. Це спосіб визначення напрямів використання видаткової частини бюджету територіальної громади за допомогою прямого волевиявлення жителів.
 2. Інститути громадянського суспільства місцезнаходження яких зареєстровано на території Сумської міської територіальної громади можуть брати участь у плануванні та розподілі коштів бюджету територіальної громади та подавати пропозиції. Форми та порядок участі жителів та інститутів громадянського суспільства у плануванні та розподілі коштів бюджету територіальної громади визначаються законодавством та рішенням Сумської міської ради, а результати такої участі враховуються Сумською міською радою при плануванні бюджету територіальної громади на відповідний рік.

3. Громадський (партиципаторний) бюджет Сумської міської територіальної громади – процес взаємодії Сумської міської ради та її виконавчих органів з громадськістю, направлений на залучення жителів Сумської міської територіальної громади до участі у бюджетному процесі шляхом прийняття рішень щодо розподілу визначеної Сумською міською радою частини коштів бюджету Сумської міської територіальної громади через подання відповідних ініціативних проєктів розвитку та проведення відкритого громадського голосування за такі проєкти.

Кошти громадського (партиципаторного) бюджету - частина коштів бюджету Сумської міської територіальної громади, за рахунок яких здійснюється фінансування визначених безпосередньо жителями Сумської міської територіальної громади заходів, виконання робіт та надання послуг відповідно до оформлених в установленому порядку проектів, що стали переможцями відкритого голосування.

4. Порядок проведення конкурсного відбору проєктів, які фінансуються за рахунок коштів громадського бюджету, визначається Положенням про громадський бюджет, що затверджується Сумською міською радою.

Стаття 28. Участь у створенні та діяльності органів самоорганізації населення

1. З метою створення умов для участі жителів у вирішенні питань місцевого значення, задоволення їхніх соціальних, культурних, побутових та інших потреб шляхом сприяння у наданні їм відповідних послуг, а також участі жителів у реалізації соціально-економічного, культурного розвитку відповідної території громади та інших місцевих програм, у Сумській міській територіальній громаді можуть створюватися органи самоорганізації населення.

2. Органами самоорганізації населення є будинкові, вуличні, квартальні комітети, комітети мікрорайонів, житлових комплексів, комітети села, інші комітети.

3. Органи самоорганізації населення утворюються за ініціативою жителів на підставі рішення Сумської міської ради про надання дозволу на створення органу самоорганізації населення. З ініціативою про створення органу самоорганізації населення до Сумської міської ради звертаються збори (конференція) жителів за місцем проживання.

4. Рада, її виконавчі органи та посадові особи сприяють утворенню органів самоорганізації населення, здійсненню ними власних і делегованих повноважень, координують їх діяльність. Правовий статус, порядок утворення, організація, діяльність, припинення, а також перелік повноважень органів самоорганізації населення за місцем проживання визначаються законом та положенням про органи самоорганізації населення територіальної громади, яке є невід’ємним додатком до цього Статуту (Додаток 6).

Стаття 29. Добровільна громадська мобілізація

1. Для подолання наслідків стихійного лиха, техногенних аварій (катастроф), інших надзвичайних ситуацій, проведення евакуації жителів, організації захисту суверенітету та територіальної цілісності України за рішенням Сумської міської ради, або рішенням Виконавчого комітету Сумської міської ради, або за розпорядженням Сумського міського голови може бути об’явлена добровільна громадська мобілізація жителів та юридичних осіб Сумської міської територіальної громади, під якою розуміється запрошення всіх бажаючих фізичних та юридичних осіб добровільно брати участь в організованих органами місцевого самоврядування заходах щодо подолання вищенаведених явищ.

2. Добровільна громадська мобілізація жителів та юридичних осіб Сумської міської територіальної громади здійснюється відповідно до нормативного акту, яким об’явлена добровільна громадська мобілізація, якщо Сумською міською радою не затверджено окремого положення про таку мобілізацію.

Стаття 30. Інші форми участі жителів Сумської міської територіальної громади у вирішенні питань місцевого значення

1. Перелік форм участі жителів Сумської міської територіальної громади у здійсненні місцевого самоврядування, визначений Статутом, не є вичерпним.

2. З метою поліпшення благоустрою, наведення чистоти та належного санітарного стану на території Сумської міської територіальної громади за ініціативою Сумського міського голови або органів місцевого самоврядування, відповідно до рішення Виконавчого комітету Сумської міської ради, не менше двох разів на рік проводяться місячники благоустрою, в рамках яких проводяться толоки.

Толоки також можуть бути проведені за ініціативою жителів Сумської міської територіальної громади, трудових колективів, професійних спілок, громадських організацій, осередків політичних партій, підприємств, установ, організацій, закладів всіх форм власності, закладів освіти, органів самоорганізації населення.

Ініціатор толоки завчасно повідомляє органи місцевого самоврядування про дату проведення толоки із зазначенням організатора толоки, території прибирання, приблизної кількості задіяних людей, місяця збору сміття, порядку його перевезення та місце захоронення. Під час проведення толок органи місцевого самоврядування взаємодіють з організаторами проведення толок.

Ініціаторам та організаторам толок органами місцевого самоврядування надається інформаційна, організаційна та, у разі необхідності, матеріальна підтримка у проведенні толок.

Толоки проводяться на засадах добровільності та безоплатності у вихідні дні або в інші дні тижня в позаробочий час.

Органи місцевого самоврядування інформують жителів громади про проведення і результати толок.

3. Жителі Сумської міської територіальної громади можуть залучатися на добровільних засадах до виконання громадських робіт з благоустрою території населених пунктів, надання послуг соціально незахищеним категоріям громадян, до іншої волонтерської роботи в інтересах Сумської міської територіальної громади.

4. Органи місцевого самоврядування сприяють становленню нових форм участі жителів Сумської міської територіальної громади у здійсненні місцевого самоврядування, розвивають з урахуванням новітніх інформаційних технологій нові види взаємодії з жителями громади, зокрема, проводять регулярні опитування жителів Сумської міської територіальної громади через електронні засоби зв’язку або телефонну інформаційну мережу, забезпечують роботу електронних громадських приймалень, розміщують на офіційному вебсайті Сумської міської ради електронні поштові адреси депутатів Сумської міської ради, посадових осіб місцевого самоврядування з метою регулярного отримання запитань та пропозицій жителів Сумської міської територіальної громади, організовують відеозустрічі для безпосереднього спілкування жителів громади з посадовими особами органів місцевого самоврядування, формують на офіційному вебсайті Сумської міської ради реєстр чинних нормативних актів, створюють доступну, зручну та дієву пошукову систему.

Стаття 31. Участь у мирних зібраннях

1. Жителі Сумської міської територіальної громади мають право відповідно до Конституції України збиратися мирно, без зброї і проводити збори, мітинги, походи, маніфестації, демонстрації, майдани.

Мирні зібрання спрямовані на реалізацію жителями Сумської міської територіальної громади права на свободу думки і слова, на вільне поширення своїх поглядів і переконань, привернення уваги до актуальних проблем як жителів, так і громади в цілому тощо.

2. Про мету, час і місце проведення мирних зібрань їх організатори завчасно сповіщають органи місцевого самоврядування.

3. Під час проведення мирних зібрань органи місцевого самоврядування Сумської міської територіальної громади здійснюють контроль за забезпеченням при їх проведенні громадської безпеки і порядку, а також організовують та забезпечують, шляхом повідомлення організаторів та/або відповідних служб, дотримання учасниками правил благоустрою, санітарних норм та правил, у разі необхідності, медичної, пожежної безпеки при проведенні таких зібрань.

4. Якщо мета мирного зібрання суперечить положенням Конституції України та інтересам національної безпеки, їх проведення може спричинити порушення громадського порядку, створити реальну небезпеку заворушень чи злочинів, несе загрозу здоров`ю населення або правам і свободам інших людей, органи місцевого самоврядування зобов`язані звернутися до суду, який може заборонити проведення таких зібрань. За позовом органу місцевого самоврядування судом можуть бути встановлені інші обмеження права на свободу мирних зібрань (щодо місця чи часу їх проведення тощо).

Стаття 32. Права дітей та молоді на участь у місцевому самоврядуванні

1. Органи місцевого самоврядування та їх посадові особи створюють механізми та гарантії залучення дітей та молоді (далі - молоді) до суспільного життя територіальної громади, а також участі у місцевому самоврядуванні та процесі вироблення рішень.

2. Участь молоді у вирішенні питань місцевого значення забезпечується шляхом залучення та розгляду їх пропозиції під час прийняття рішень органами та посадовими особами місцевого самоврядування.

3. Залучення молоді до місцевого самоврядування та процесу вироблення рішень здійснюється через такі механізми, як молодіжні ради, студентське та учнівське самоврядування, залучення молоді у розподіл коштів бюджету територіальної громади, молодіжні центри та простори, проведення консультацій, залучення до реалізації проєктів, спрямованих на розвиток територіальної громади, але не обмежуючись ними.

4. З урахуванням основних засад та принципів з охорони дитинства та вимог щодо недискримінації, органи місцевого самоврядування та їх посадові особи створюють належні умови та забезпечують будь-якій дитині, яка досягла такого віку і рівня розвитку, що може висловити свою думку та погляди, право самостійно або у групі дітей вільно виражати їх з усіх питань, віднесених до повноважень органів місцевого самоврядування.

5. Ініціювати та брати участь в таких формах безпосередньої участі територіальної громади у вирішенні питань місцевого значення, як: місцеві ініціативи, громадські слухання, публічні консультації, електронні петиції мають право особи з 14 років, з урахуванням норм Конституції та законів України.

6. Молодь інформується органом місцевого самоврядування, її посадовою особою про результати розгляду порушеного ними питання або наданих пропозицій та має право отримати роз’яснення щодо можливості їх врахування.

7. Основними завданнями органів місцевого самоврядування в реалізації права молоді на участь у місцевому самоврядуванні є:

1) створення умов для залучення молоді до громадського, політичного, соціально-економічного, культурного життя територіальної громади, популяризація ролі та важливості участі молоді у процесі ухвалення рішень;

2) підтримка молоді в реалізації її соціально-економічного потенціалу, у тому числі для вирішення житлових питань, питань професійного розвитку, працевлаштування, задоволення освітніх, медичних, культурних та інших потреб;

3) формування громадянської, національної та культурної ідентичності української молоді;

4) сприяння інституційному розвитку молодіжних та дитячих громадських об'єднань, молодіжних центрів, посилення їхньої ролі у процесі соціалізації молоді;

5) розвиток молодіжної інфраструктури.

Стаття 33. Механізми участі молоді у місцевому самоврядуванні

1. Участь молоді у місцевому самоврядуванні забезпечується шляхом врахування позиції молоді під час прийняття рішень органами та посадовими особами місцевого самоврядування. А також залучення молоді до реалізації рішень.

2. Механізми та інструменти участі молоді у місцевому самоврядуванні:

1) інформування про рішення та дії органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб, що стосуються молоді, шляхом оприлюднення відповідної інформації на офіційному вебсайті Сумської міської ради, через медіа, соціальні мережі та за допомогою інших доступних засобів та методів комунікації;

2) проведення консультацій, у тому числі електронних, іншими заінтересованими сторонами, проведення опитувань молоді тощо;

3) налагодження діалогу з молоддю шляхом підтримки молодіжних ініціатив, утворення молодіжних рад, призначення радників з питань молоді, проведення громадських слухань, публічних обговорень, створення робочих груп із залученням суб’єктів молодіжної роботи під час розгляду питань, що їх стосуються та молодіжної політики;

4) забезпечення представництва молоді у складі консультативно-дорадчих органів, що утворюються органами місцевого самоврядування з питань, що віднесено до повноважень місцевого самоврядування.

Стаття 34. Молодіжна рада

1. Молодіжна рада – це молодіжний консультативно-дорадчий орган, що утворюється при Сумській міській раді з метою залучення молоді до формування та реалізації рішень з питань місцевого значення.

2. Сумська міська рада затверджує положення про молодіжну раду та здійснює організаційно-методичне забезпечення її діяльності.

3. Молодіжна рада:

1) сприяє реалізації права молоді на участь у життєдіяльності громади;

2) вносить Сумській міській раді, її виконавчим органам та посадовим особам пропозиції щодо організації консультацій з молоддю;

3) надає пропозиції, висновки, рекомендації щодо питань, що стосуються молоді та вправі ініціювати питання на розгляд органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб;

4) розробляє спільно з молодіжними, дитячими громадськими об’єднаннями та іншими суб’єктами, що здійснюють молодіжну роботу пропозиції щодо пріоритетів розвитку молодіжної сфери;

5) здійснює моніторинг і оцінку ефективності розвитку молодіжної сфери;

6) бере участь у розробленні проєктів нормативно-правових актів;

7) вивчає стан виконання законів України, інших нормативно-правових актів;

8) виконує інші завдання, визначені положенням про молодіжну раду.

4. Молодіжна рада діє на засадах добровільності, відкритості, прозорості та звітує перед громадськістю про свою діяльність відповідно до затвердженого Положення не менше одного разу на рік.

5. Міський голова може призначати радника з питань молоді на громадських чи інших засадах.

Стаття 35. Роль Сумської міської ради та її виконавчих органів у галузі розвитку молодіжної політики

1. Сумська міська рада та її виконавчі органи у межах своїх повноважень:

1) затверджує програму розвитку молодіжної політики з урахуванням положень Національної молодіжної стратегії, місцевих потреб і запитів молоді, здійснюють оцінку ефективності їх реалізації;

2) проводить, аналізує та забезпечує вивчення соціально-економічних обставин, потреб, цінностей, пріоритетів молоді, рівня її залученості до суспільного життя;

3) передбачає у програмі розвитку молодіжної політики підготовку та підвищення кваліфікації молодіжних працівників;

4) забезпечує формування, оптимізацію та розвиток молодіжної інфраструктури;

5) сприяє створенню та діяльності молодіжних центрів, забезпечує діяльність молодіжних центрів комунальної форми власності, інших установ, що забезпечують соціальний захист, самореалізацію та розвиток потенціалу молоді;

6) сприяє діяльності молодіжних та дитячих громадських об’єднань, інших суб’єктів молодіжної роботи, у тому числі шляхом їх залучення до реалізації програм, надання грантів на конкурсних засадах, у порядку, визначеному законодавством;

7) сприяє створенню молодіжних рад, інших консультативно-дорадчих та робочих органів для забезпечення участі молоді у розвитку молодіжної політики, вирішення інших питань, що стосуються молоді;

8) розробляє місцеві фінансово-кредитні механізми забезпечення економічної доступності житла для молодих сімей та молодих осіб;

9) здійснює інші повноваження, визначені законом.

Стаття 36. Молодіжні центри та простори

1. На території Сумської міської територіальної громади за рішенням Сумської міської ради створюються молодіжні центри та простори. Вони утворюються та діють з метою забезпечення рівного доступу молоді до послуг, що надаються молодіжними центрами, раціонального та ефективного використання ресурсів, впорядкування та розвитку мережі місцевих молодіжних центрів та просторів, загальної координації їхньої діяльності, розвитку та підтримки молодіжних ініціатив.

Молодіжні центри комунальної форми власності можуть утворюватися та діяти на базі закладів освіти, культури, охорони здоров’я, соціального захисту.

Молодіжні центри сприяють соціальному та індивідуальному розвитку дітей та молоді на засадах залучення до прийняття рішень та інтеграції в життя громади, забезпечують розвиток громадянської та неформальної освіти, запроваджують інші форми змістовного дозвілля дітей та молоді, здійснюють методичне та інформаційне забезпечення діяльності молодіжних та дитячих громадських об’єднань, інших суб’єктів молодіжної роботи.

З метою розвитку молодіжної інфраструктури Сумська міська рада та її виконавчі органи, заклади освіти, позашкільної освіти, культури, охорони здоров’я, фізичної культури і спорту, підприємства, установи та організації незалежно від форми власності та підпорядкування можуть організовувати роботу молодіжних просторів.

Молодіжна робота в такому разі здійснюється з урахуванням специфіки роботи закладу та може включати надання послуг з неформальної освіти, культурного розвитку, донесення до дітей та молоді інформації про необхідність збереження здоров’я, популяризації здорового способу життя, проведення активного та змістовного дозвілля, розвитку вуличних культур.

Порядок функціонування молодіжного простору визначається власником (балансоутримувачем, розпорядником) будівель, споруд, інших приміщень чи земельних ділянок, на базі яких організовано молодіжний простір та відповідно до прийнятих стандартів роботи молодіжних просторів.

Стаття 37. Підтримка обдарованої молоді

1. Обдарованій молоді органи місцевого самоврядування надають всебічну підтримку з метою реалізації соціально значущих проєктів у соціальній та гуманітарній сферах у порядку, визначеному законодавством.

2. Органи місцевого самоврядування можуть встановлювати спеціальні гранти для молоді.

3. Органи місцевого самоврядування сприяють проведенню регіональних та місцевих конкурсів, виставок, фестивалів, концертів, наукових конференцій тощо для виявлення, підтримки і поширення творчих досягнень молоді.

Стаття 38. Основні засади місцевого самоврядування Сумської міської територіальної громади

1. Сумська міська територіальна громада здійснює місцеве самоврядування відповідно до основних принципів, передбачених Конституцією України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Європейською хартією місцевого самоврядування, Стратегією інновацій та доброго врядування на місцевому рівні, схваленої Комітетом міністрів Ради Європи, Керівних принципів щодо громадської участі у процесі прийняття політичних рішень Ради Європи:

 • верховенства права;
 • субсидіарності;
 • пріоритету прав людини, культурного різноманіття та соціальної згуртованості;
 • відкритості, прозорості, підзвітності та підконтрольності органів місцевого  самоврядування перед територіальною громадою;
 • чесного проведення виборів, представництва та участі;
 • врахування громадської думки, орієнтації на консенсус;
 • раціонального використання матеріальних та фінансових ресурсів;
 • ефективності та результативності;
 • різноманіття форм організації місцевого самоврядування;
 • етичної поведінки;
 • компетентності і спроможності;
 • інноваційності та відкритості до змін;
 • сталого розвитку та стратегічної орієнтації;
 • державної підтримки і гарантій місцевого самоврядування;
 • недискримінації та інклюзивності;
 • судового захисту прав територіальної громади та її жителів.

Стаття 39. Правовий статус, компетенція та система Сумської міської територіальної громади, як суб’єкта публічних прав

1. Сумська міська територіальна громада є первинним колективним суб’єктом місцевого самоврядування, що складається з жителів, які проживають на території Сумської міської територіальної громади та мають із нею стійкий зв'язок. Внаслідок приналежності до Сумської міської територіальної громади ці особи набувають певного обсягу прав та обов'язків, а також мають законні інтереси, які разом утворюють правовий статус сумчанина.

2. Місцеве самоврядування - це визнане і гарантоване державою право та реальна здатність територіальної громади - жителів Сумської міської територіальної громади - самостійно або під відповідальність органів і посадових осіб місцевого самоврядування вирішувати питання місцевого значення в межах Конституції України, Законів України, цього Статуту.

3. Сумська міська територіальна громада реалізує право на місцеве самоврядування безпосередньо через місцевий референдум, вибори та інші форми прямого волевиявлення громадян, так і через: Сумську міську раду, її виконавчі органи, Сумського міського голову, органи самоорганізації населення.

4. Система місцевого самоврядування включає:

 • Сумську міську територіальну громаду;
 • Сумську міську раду;
 • Сумського міського голову;
 • Виконавчий комітет Сумської міської ради;
 • департаменти, управління, відділи й інші виконавчі органи Сумської міської ради;
 • органи самоорганізації населення.

5. У місті Суми за рішенням територіальної громади або Сумської міської ради відповідно до законодавства України можуть створюватися районні в місті ради.

Стаття 40. Сумська міська рада

1. Сумська міська рада є представницьким і нормотворчим органом місцевого самоврядування у Сумській міській територіальній громаді, який здійснює від імені та в інтересах територіальної громади функції та повноваження місцевого самоврядування.

2.Сумська міська рада складається з депутатів, обраних у порядку, встановленому Конституцією та Законами України. Порядок формування та організації діяльності, загальний склад (чисельність депутатів) Сумської міської ради визначаються чинним законодавством, Регламентом роботи Сумської міської ради, іншими нормативними актами.

3. Строк повноважень Сумської міської ради визначається Конституцією та Законами України. Дострокове припинення повноважень Сумської міської ради може бути здійснене у випадках і у порядку, визначеному Конституцією та Законами України.

4. Сумська міська рада є юридичною особою відповідно до законодавства України.

Стаття 41. Забезпечення роботи Сумської міської ради

1. Сумська міська рада утворює робочі органи ради, що обираються з числа її депутатів, для вивчення, попереднього розгляду й підготовки питань, які належать до її відання, проєктів рішень Сумської міської ради, здійснення контролю за виконанням рішень ради (постійні комісії ради) та для здійснення контролю з конкретно визначених Сумською міською радою питань, що належать до повноважень органів місцевого самоврядування (тимчасові контрольні комісії ради тощо).

2. Перелік та функціональна спрямованість постійних комісій, порядок їх формування та права визначаються Регламентом роботи Сумської міської ради та Положенням про постійні комісії Сумської міської ради, які затверджує Сумська міська рада.

3. Витрати на забезпечення діяльності Сумської міської ради передбачаються у бюджеті Сумської міської територіальної громади.

4. Регламент роботи Сумської міської ради затверджується Сумською міською радою.

Стаття 42. Сумський міський голова

1. Сумський міський голова є головною посадовою особою Сумської міської територіальної громади, який представляє її інтереси, обирається на визначений Конституцією та Законами України строк та здійснює свої повноваження на постійній основі.

Сумський міський голова очолює Виконавчий комітет Сумської міської ради, головує на засіданнях Сумської міської ради.

Розподіл обов’язків між Сумським міським головою, секретарем Сумської міської ради та заступниками міського голови здійснюється згідно з розпорядженням Сумського міського голови.

2. Сумський міський голова має право розглядати і вирішувати питання, віднесені Конституцією України, Законами України, рішеннями Сумської міської ради та іншим законодавством до його повноважень, і несе персональну відповідальність за їх реалізацію.

3. Сумський міський голова здійснює повноваження місцевого самоврядування відповідно до чинного законодавства України.

4. На Сумського міського голову поширюються повноваження і гарантії депутатів Сумської міської ради, передбачені Законом України «Про статус депутатів місцевих рад», якщо інше не встановлено законом.

5. При здійсненні наданих повноважень Сумський міський голова підзвітний, підконтрольний і відповідальний перед територіальною громадою, відповідальний перед Сумською міською радою, а з питань здійснення виконавчими органами ради повноважень органів виконавчої влади також підконтрольний відповідним органам виконавчої влади.

6. Сумський міський голова представляє Сумську міську територіальну громаду, Сумську міську раду та її Виконавчий комітет у відносинах з державними органами.

7. Сумський міський голова у встановленому законом порядку не рідше одного разу на рік звітує про свою роботу і роботу виконавчих органів ради перед Сумською міською територіальною громадою.

8. Сумський міський голова звітує про роботу виконавчих органів Сумської міської ради на пленарному засіданні Сумської міської ради на вимогу не менше як половини депутатів від загального складу Сумської міської ради в будь-який визначений ними термін.

9. Сумський міський голова в межах своєї компетенції видає розпорядження, надає доручення.

10. Сумський міський голова має регалії та атрибути, Положення про які затверджується Сумською міською радою.

11. У разі дострокового припинення повноважень Сумського міського голови, неможливості виконання ним своїх повноважень, повноваження Сумського міського голови здійснює секретар Сумської міської ради.

12. Порядок обрання, діяльність, повноваження Сумського міського голови визначаються Конституцією України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», законодавством про вибори, іншими законами.

Стаття 43. Староста

1. Староста є посадовою особою місцевого самоврядування, що затверджується Сумською міською радою на строк її повноважень за пропозицією Сумського міського голови, що вноситься за результатами громадського обговорення (громадських слухань, зборів громадян, інших форм консультацій з громадськістю), проведеного у межах відповідного старостинського округу.

Порядок організації роботи старости визначається чинним законодавством та Положенням про старосту, затвердженим Сумською міською радою.

2. При здійсненні наданих повноважень староста є відповідальний і підзвітний Сумській міській раді та підконтрольний Сумському міському голові. Староста не рідше одного разу на рік звітує про свою роботу перед Сумською міською радою, жителями старостинського округу, а на вимогу не менш як третини депутатів - у визначений Сумською міською радою термін.

3. Староста працює на постійній основі в апараті Сумської міської ради та її Виконавчого комітету, а в разі обрання членом цього Виконавчого комітету - у Виконавчому комітеті Сумської міської ради.

Стаття 44. Виконавчі органи місцевого самоврядування Сумської міської територіальної громади

1. Виконавчими органами місцевого самоврядування та Сумської міської ради є її Виконавчий комітет, департаменти, управління, відділи та інші утворені Сумської міською радою виконавчі органи.

2. Сумська міська рада в межах затвердженої нею структури та загальної чисельності штатів може створювати департаменти, управління, відділи та інші виконавчі органи для здійснення повноважень, що належать до відання виконавчих органів Сумської міської ради. Діяльність виконавчих органів Сумської міської ради здійснюється відповідно до Положень про департаменти, управління, відділи та інші виконавчі органи Сумської міської ради, які затверджує Сумська міська рада. Реорганізація та ліквідація департаментів, управлінь, відділів та інших виконавчих органів, окрім Виконавчого комітету Сумської міської ради, відбувається за рішенням Сумської міської ради.

3. Сумська міська рада може прийняти рішення про розмежування повноважень між Виконавчим комітетом, відділами, управліннями, іншими виконавчими органами Сумської міської ради та Сумським міським головою (у тому числі з метою забезпечення надання адміністративних послуг у строк, визначений законом) в межах повноважень, наданих Законами України виконавчим органам Сумської міської ради.

На офіційному вебсайті Сумської міської ради розміщується та постійно оновлюється інформація про повноваження органів місцевого самоврядування.

4. Виконавчі органи Сумської міської ради, залежно від об’єму покладених на них виконавчих функцій і повноважень, створюються зі статусом юридичної особи або без такого. Організаційне, кадрове та матеріальне забезпечення функціонування виконавчих органів Сумської міської ради, які не є юридичними особами, покладається на Виконавчий комітет Сумської міської ради.

Стаття 45. Виконавчий комітет Сумської міської ради

1. Виконавчий комітет Сумської міської ради (далі Виконавчий комітет) є виконавчим органом місцевого самоврядування та Сумської міської ради із спеціальним статусом, визначеним Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні».

2. Виконавчий комітет утворюється Сумської міською радою на строк її повноважень. Очолює Виконавчий комітет Сумський міський голова. Порядок утворення, діяльності та розпуску Виконавчого комітету Сумської міської ради визначається чинним законодавством, Регламентом роботи Сумської міської ради і Регламентом роботи виконавчих органів Сумської міської ради. Повноваження Виконавчого комітету Сумської міської ради визначаються чинним законодавством України.

3. До складу Виконавчого комітету входять: Сумський міський голова, секретар Сумської міської ради, перший заступник міського голови, заступники міського голови, керуючий справами Виконавчого комітету Сумської міської ради, керівники відділів, управлінь та інших виконавчих органів Сумської міської ради, інші особи.

4. Після закінчення строку повноважень Сумської міської ради, а також у випадку дострокового припинення її повноважень, Виконавчий комітет Сумської міської ради здійснює свої повноваження до сформування нового складу Виконавчого комітету.

5. Основною формою роботи Виконавчого комітету Сумської міської ради є його засідання, що скликаються в порядку, передбаченому законом, і є правомочними, якщо в них беруть участь більше половини від загального складу Виконавчого комітету. З питань, які потребують негайного вирішення, перелік яких визначається Регламентом роботи виконавчих органів Сумської міської ради, рішення Виконавчого комітету Сумської міської ради можуть прийматися у встановленому робочому порядку без проведення засідання Виконавчого комітету.

6. Виконавчий комітет Сумської міської ради в межах своїх повноважень приймає рішення більшістю голосів від загального складу Виконавчого комітету, що підписуються Сумським міським головою, а в разі його відсутності - головуючим на засіданні.

7. У разі незгоди Сумського міського голови з рішенням Виконавчого комітету він може у п'ятиденний строк з моменту його прийняття зупинити дію цього рішення своїм розпорядженням і винести це питання на розгляд чергової сесії Сумської міської ради.

8. Рішення Виконавчого комітету Сумської міської ради з питань, віднесених до власної компетенції виконавчих органів ради, можуть бути скасовані Сумської міською радою.

9. Виконавчий комітет Сумської міської ради має право змінювати або скасовувати акти підпорядкованих йому відділів, управлінь, департаментів, інших виконавчих органів ради, а також їх посадових осіб.

Стаття 46. Департаменти, управління, відділи та інші виконавчі органи Сумської міської ради

1. Сумської міська рада у межах затвердженої нею структури і штатів може створювати департаменти, управління, відділи та інші виконавчі органи для здійснення визначених Законами України функцій і повноважень місцевого самоврядування.

2. Департаменти, управління, відділи та інші виконавчі органи ради підзвітні та підконтрольні Сумської міській раді, підпорядковані Виконавчому комітету Сумської міської ради, Сумському міському голові.

3. Керівники департаментів, управлінь, відділів та інших виконавчих органів Сумської міської ради та їх заступники призначаються на посаду і звільняються з посади Сумським міським головою.

Працівники департаментів, управлінь, відділів та інших виконавчих органів Сумської міської ради, без статусу юридичної особи, призначаються на посаду і звільняються з посади Сумським міським головою, а ті, які мають статус юридичної особи, призначаються на посаду та звільняються з посади керівником відповідного виконавчого органу Сумської міської ради.

4. Положення про департаменти, управління, відділи та інші виконавчі органи затверджуються Сумською міською радою.

5. Правовий статус посадової особи, порядок і умови проходження служби в органах місцевого самоврядування визначаються Законом України «Про службу в органах місцевого самоврядування».

Стаття 47. Акти органів та посадових осіб місцевого самоврядування

1. Органи місцевого самоврядування у межах своїх повноважень приймають нормативні та інші акти у формі:

1) Сумська міська рада – рішень;

2) Сумський міський голова – розпоряджень, доручень;

3) Виконавчий комітет Сумської міської ради – рішень;

4) керівники департаментів, управлінь, відділів, інших виконавчих органів – наказів, доручень тощо.

2. Акти Сумської міської ради, Сумського міського голови, Виконавчого комітету Сумської міської ради, прийняті в межах наданих їм повноважень, є обов'язковими для виконання всіма розташованими на відповідній території органами виконавчої влади, об'єднаннями громадян, суб’єктами господарювання, установами, організаціями та закладами, посадовими особами, а також громадянами, які постійно або тимчасово проживають або перебувають на території Сумської міської територіальної громади.

3. Нормативні акти органів місцевого самоврядування доводяться до відома населення і набирають чинності з дня їх офіційного оприлюднення, якщо цими актами не встановлено більш пізній строк уведення у дію.

Статут підлягає офіційному оприлюдненню в друкованих медіа, визначених відповідним рішенням Сумської міської ради.

Проєкти нормативних актів, рішень Сумської міської ради та її виконавчих органів підлягають оприлюдненню у порядку та строки, встановлені чинними нормативними актами.

4. Акти органів місцевого самоврядування з мотивів їхньої невідповідності Конституції або Законам України визнаються незаконними в судовому порядку.

5. Кожен житель Сумської міської територіальної громади має право на оскарження в суді рішень, дій чи бездіяльності органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб, на відшкодування матеріальної та моральної шкоди, заподіяної незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб при здійсненні ними своїх повноважень.

6. Шкода, заподіяна фізичним та юридичним особам у результаті неправомірних рішень, дій або бездіяльності органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб, відшкодовується коштом бюджету Сумської міської територіальної громади у порядку, встановленому законом.

Стаття 48. Вивчення громадської думки

1. З метою виявлення позиції жителів Сумської міської територіальної громади під час вирішення важливих питань життя громади може проводитися вивчення громадської думки шляхом:

1) консультативного опитування;

2) проведення соціологічних досліджень та спостережень (опитування, анкетування, контент-аналіз інформаційних матеріалів, фокус-групи, опитування на офіційному вебсайті Сумської міської ради, у соціальних мережах інтернету тощо);

3) створення телефонних «гарячих ліній», проведення моніторингу коментарів, відгуків, інтерв’ю, інших матеріалів у друкованих та електронних медіа для визначення позиції різних соціальних груп населення та зацікавлених сторін;

4) опрацювання та узагальнення висловлених у зверненнях громадян, у тому числі петицій, пропозицій та зауважень з питання, що потребує вивчення громадської думки;

5) та інші форми.

2. Рішення про проведення консультативного опитування приймається Сумською міською радою, в якому визначається порядок підготовки консультативного опитування, територія охоплення, строки проведення, використання результатів у подальшій роботі органів місцевого самоврядування та інші питання.

3. Для організації вивчення громадської думки, з метою отримання об'єктивної та достовірної інформації, органи місцевого самоврядування можуть відповідно до законодавства укладати договори з дослідницькими організаціями, фахівцями, експертами, інститутами громадянського суспільства про проведення на умовах відкритого конкурсу фахових, наукових соціологічних досліджень, спостережень, експрес-аналізу пропозицій різних соціальних груп населення та зацікавлених сторін.

4. Результати вивчення громадської думки можуть оприлюднюватися в медіа, на офіційному вебсайті Сумської міської ради, мають рекомендаційний характер та враховуються органами місцевого самоврядування при прийнятті відповідних рішень.

Стаття 49. Конфлікт інтересів у Сумській міській раді та виконавчих органах Сумської міської ради

1. Конфлікт інтересів – це ситуація, коли рішення, що приймаються Сумською міською радою, Виконавчим комітетом Сумської міської ради, посадовою особою місцевого самоврядування може мати наслідки для приватного інтересу суб’єкта (одного із суб’єктів) прийняття рішення (Сумського міського голови, депутата Сумської міської ради, посадових осіб місцевого самоврядування), його родичів, коло яких визначено законом.

2. У разі, якщо на розгляд сесії Сумської міської ради або виконавчих органів Сумської міської ради винесене питання, яке породжує у Сумського міського голови, депутатів Сумської міської ради, посадових осіб місцевого самоврядування конфлікт інтересів, ці особи зобов’язані повідомити про цей конфлікт інтересів.

3. Напередодні голосування за рішення, яке має ознаки конфлікту інтересів, особа, яку безпосередньо стосуються наслідки цього рішення, повідомляє про це у письмовій формі Сумську міську раду, Виконавчий комітет Сумської міської ради.

Відповідне повідомлення зачитується головуючим на засіданні перед голосуванням за вищезгадане рішення.

4. Письмова заява про наявність конфлікту інтересів оголошується на засіданні і долучається до протоколу засідання.

5. Повідомлення про конфлікт інтересів не несе будь-яких правових наслідків при прийнятті рішення сесією Сумської міської ради або Виконавчим комітетом Сумської міської ради.

6. Неповідомлення депутатом Сумської міської ради, членом Виконавчого комітету Сумської міської ради про наявний конфлікт інтересів перед голосуванням при прийнятті рішення Сумської міської ради, Виконавчого комітету Сумської міської ради є підставою для зупинення Сумським міським головою зазначеного рішення Сумської міської ради, Виконавчого комітету Сумської міської ради згідно із Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні».

7. Посадова особа місцевого самоврядування зобов’язана негайно письмово повідомити безпосереднього керівника та керівника виконавчого органу Сумської міської ради про виникнення у неї під час здійснення повноважень чи в інших посадових осіб місцевого самоврядування конфлікту інтересів або про наявність ознак корупційного правопорушення чи правопорушення, пов’язане з корупцією.

Стаття 50. Етика поведінки депутатів Сумської міської ради

1. Депутати Сумської міської ради у своїй діяльності дотримуватись правил етичної поведінки, зокрема і таких правил депутатської етики:

1.1. Керуватися інтересами Сумської міської територіальної громади, не використовувати права депутата в особистих інтересах чи у корисливих цілях.

1.2. З повагою ставитися до честі та гідності жителів Сумської міської територіальної громади, колег-депутатів, посадових осіб місцевого самоврядування, будь-яких інших осіб.

1.3. Утримуватися від дій, заяв та вчинків, що шкодять Сумській міській територіальній громаді.

1.4. Керуватися у своїй діяльності та поведінці загальновизнаними принципами порядності та толерантності.

1.5. Не вживати публічно висловлювань, що можуть трактуватися як образа.

1.6. Використовувати у публічних виступах виключно достовірні та перевірені відомості стосовно органів державної влади, органів місцевого самоврядування Сумської міської територіальної громади, громадських об’єднань, юридичних осіб, посадових чи службових осіб, депутатських фракцій чи груп Сумської міської ради, окремих депутатів Сумської міської ради чи жителів Сумської міської територіальної громади.

1.7. Не вчиняти умисних дій, спрямованих на унеможливлення роботи Сумської міської ради, пленарних засідань та засідань робочих органів Сумської міської ради.

1.8. Не приймати будь-яких гонорарів, подарунків, не отримувати винагород безпосередньо чи опосередковано за дії, пов’язані зі здійсненням ним депутатських повноважень.

2. У випадку порушення правил депутатської етики депутатом Сумської міської ради це питання розглядається на засіданні постійної комісії Сумської міської ради, яка займається питаннями депутатської етики, за письмовою заявою Сумського міського голови, секретаря Сумської міської ради головуючого на засіданні ради, керівника депутатської фракції чи групи, голови постійної комісії або не менше 7 депутатів Сумської міської ради або не менше як 7 жителів Сумської міської територіальної громади.

3. За результатами розгляду питання про порушення правил депутатської етики депутатом Сумської міської ради, на яке він обов’язково запрошується, постійна комісія має право застосувати до депутата-порушника один або одночасно кілька таких заходів впливу:

3.1. попередження із занесенням до протоколу засідання постійної комісії;

3.2. інформування громадськості про порушення депутатом Сумської міської ради правил депутатської етики та про заходи впливу щодо нього шляхом розміщення відповідного повідомлення на офіційному вебсайті Сумської міської ради;

3.3. оголошення на сесії Сумської міської ради про порушення депутатом Сумської міської ради правил депутатської етики.

4. З метою посилення контролю за дотриманням правил етичної поведінки Сумська міська рада може запроваджувати спеціальні вимоги до депутатів Сумської міської ради.

Стаття 51. Етика поведінки посадових осіб місцевого самоврядування

1. Посадові особи місцевого самоврядування у своїй діяльності та під час виконання своїх посадових обов’язків зобов’язані дотримуватись правил етичної поведінки, зокрема:

1.1. неухильно дотримуватись загальновизнаних етичних норм поведінки, бути доброзичливими та ввічливими, дотримуватись високої культури спілкування, з повагою ставитись до прав, свобод та законних інтересів людини і громадянина, об’єднань громадян, інших юридичних осіб.

1.2. своєю поведінкою мають зміцнювати авторитет служби в органах місцевого самоврядування, а також позитивну репутацію органів місцевого самоврядування. Під час виконання своїх посадових обов’язків повинні проявляти стриманість у разі критики чи образ з боку громадян, зауважувати щодо неприйнятності такої поведінки і необхідності дотримання норм ввічливого спілкування.

1.3. у тому числі в поза робочий час, утримуватися від поширення інформації, зокрема розміщення коментарів на вебсайтах і у соціальних мережах, що можуть завдати шкоди репутації органів місцевого самоврядування.

1.4. виконувати їх якнайкраще, чесно і неупереджено, незважаючи на особисті ідеологічні, релігійні або інші погляди, не надавати будь-яких переваг та не виявляти прихильність до окремих фізичних чи юридичних осіб, громадських, політичних, релігійних організацій, а також не допускати ухилення від прийняття рішень та відповідальності за свої дії (бездіяльність) та рішення.

2. Посадова особа місцевого самоврядування зобов’язана діяти доброчесно, а саме:

2.1. спрямовувати свої дії на захист публічних інтересів та недопущення конфлікту між приватними та публічними інтересами, уникати виникнення реального та потенційного конфлікту інтересів у своїй діяльності;

2.2. не використовувати службове становище в приватних інтересах чи в неправомірних приватних інтересах інших осіб, у тому числі не використовувати свій статус та інформацію про місце роботи з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб;

2.3. не розголошувати інформацію, що стала йому (їй) відома у зв’язку з виконанням посадових обов’язків, зокрема персональні дані фізичних осіб, конфіденційну та іншу інформацію з обмеженим доступом, режим якої встановлено Законами України, крім випадків, установлених законом.

3. Посадові особи місцевого самоврядування повинні використовувати своє службове становище, ресурси держави та територіальної громади (рухоме та нерухоме майно, кошти, службову інформацію, технології, інтелектуальну власність, робочий час, репутацію тощо) виключно для виконання своїх посадових обов’язків і доручень керівників, наданих на підставі та у межах повноважень, передбачених Конституцією та законами України.

4. Керівник органу місцевого самоврядування чи його структурного підрозділу у разі виявлення чи отримання повідомлення про порушення правил етичної поведінки посадових осіб місцевого самоврядування в межах своєї компетенції відповідно до законодавства зобов’язані вжити заходів щодо припинення виявленого порушення, усунення його наслідків та притягнення винних осіб до дисциплінарної відповідальності, а у випадках виявлення ознак кримінального або адміністративного правопорушення також поінформувати спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції.

5. З метою посилення контролю за дотриманням правил етичної поведінки Сумська міська рада може запроваджувати спеціальні вимоги до посадових осіб місцевого самоврядування.

Стаття 52. Служба в органах місцевого самоврядування

1. Служба в органах місцевого самоврядування Сумської міської територіальної громади – це професійна, на постійній основі діяльність громадян України, які займають посади в органах місцевого самоврядування, що спрямована на реалізацію територіальною громадою свого права на місцеве самоврядування та окремих повноважень органів виконавчої влади, наданих законом.

2. Посадами в органах місцевого самоврядування є: виборні посади, на які особи обираються на місцевих виборах; виборні посади, на які особи обираються або затверджуються Сумською міською радою; посади, на які особи призначаються міським головою на конкурсній основі чи за іншою процедурою, передбаченою законодавством України.

3. Право на службу в органах місцевого самоврядування мають громадяни України незалежно від раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, терміну проживання на відповідній території.

На посаду можуть бути призначені особи, які мають відповідну освіту і професійну підготовку, володіють державною мовою відповідно до рівня.

Стаття 53. Планування кар’єри посадової особи органів місцевого самоврядування

1. В органах місцевого самоврядування Сумської міської територіальної громади здійснюється планування кар’єри осіб, що займають посади в органах місцевого самоврядування.

2. Планування кар’єри посадовця може включати направлення на навчання у вищі навчальні заклади за магістерськими програмами відповідно до компетенції, підвищення кваліфікації, стажування в органах місцевого самоврядування та комунальних підприємствах, ротацію службовця в межах одного управлінського рівня тощо. 

3. Підвищення кваліфікації посадовця здійснюється у рамках відповідних програм, а також у інших формах, передбачених законодавством України. 

4. План кар’єри посадовця затверджується розпорядженням Сумського міського голови за поданням виконавчого органу Сумської міської ради з питань кадрової служби.

Стаття 54. Контрольні процедури в органах місцевого самоврядування територіальної громади

1. В органах місцевого самоврядування Сумської міської територіальної громади створюється система неперервного контролю за діяльністю посадових осіб місцевого самоврядування.

2. Контроль за діяльністю посадовців передбачає аналіз діяльності посадовця в частині виконання ним своїх посадових обов’язків, виконання вимог антикорупційного законодавства України, дотримання етики поведінки посадової особи місцевого самоврядування.

3. У ході контрольної діяльності, Сумський міський голова може приймати рішення про проведення службового розслідування за фактом, виявленим у ході перевірки.

4. В органах місцевого самоврядування здійснюється щорічна оцінка діяльності посадових осіб.

5. У порядку, встановленому законодавством України, здійснюється атестація посадових осіб місцевого самоврядування. При атестації враховуються результати щорічних оцінок діяльності, рівень виконання посадовою особою своїх функцій та повноважень.

Стаття 55. Дисциплінарна відповідальність посадових осіб органів місцевого самоврядування, керівників комунальних підприємств (установ, організацій)

1. Сумський міський голова, керівники виконавчих органів, які є юридичними особами, у межах компетенції, на підставах і у порядку, встановленому законодавством, приймають рішення про притягнення винних посадових осіб органів місцевого самоврядування, керівників комунальних підприємств (установ, організацій) до дисциплінарної відповідальності.

Стаття 56. Взаємовідносини органів місцевого самоврядування з інститутами громадянського суспільства

1. Взаємовідносини органів місцевого самоврядування Сумської міської територіальної громади та їхніх посадових осіб з інститутами громадянського суспільства здійснюються шляхом:

 • сприяння діяльності будь-яким законно сформованим інститутам громадянського суспільства, їх максимального залучення до участі у вирішенні питань місцевого значення;
 • неупередженої та однакової підтримки законної діяльності усіх інститутів громадянського суспільства, що зареєстровані чи на інших законних підставах діють у межах територіальної громади;
 • залучення інститутів громадянського суспільства до процесу підготовки проєкту бюджету Сумської міської територіальної громади, до розробки та обговорення проєктів нормативно-правових актів, контролю за діяльністю органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб, комунальних підприємств, установ, організацій та закладів;
 • залучення коштів бюджету громади на фінансування проєктів (програм, заходів) ініційованих інститутами громадянського суспільства на конкурсній основі відповідно до затвердженого Порядку та чинного законодавства;
 • забезпечення доступу будь-яких осіб, що на законних підставах перебувають у межах Сумської міської територіальної громади, до консультацій та правової допомоги (у тому числі безоплатної) з питань порядку створення і діяльності інститутів громадянського суспільства;
 • стимулювання волонтерської діяльності;
 • утворення спільних консультативно-дорадчих та експертних органів, рад, комісій, груп для забезпечення врахування громадської думки у формуванні та реалізації місцевої політики.

3. Органи місцевого самоврядування залучають жителів Сумської міської територіальної громади як фахівців чи експертів до розгляду та участі у вирішенні питань, що належать до повноважень органів місцевого самоврядування.

Жителі Сумської міської територіальної громади згідно з чинним законодавством можуть брати участь у проведенні громадських експертиз нормативних актів органів місцевого самоврядування та їх проєктів, подавати за результатами експертизи пропозиції до відповідних органів, отримувати від цих органів інформацію про врахування поданих пропозицій.

Стаття 57. Взаємовідносини з іншими територіальними громадами

1. Взаємовідносини Сумської міської територіальної громади, її органів і посадових осіб з іншими територіальними громадами, їхніми органами та посадовими особами здійснюються на принципах добросусідства, партнерства та взаємної вигоди.

2. Органи місцевого самоврядування узгоджують із суміжними громадами рішення щодо використання земель у примежовій зоні, допомагають фізичним та юридичним особам, що користуються ресурсами громади та суміжних громад, у вирішенні питань з органами місцевого самоврядування таких громад.

3. Відносини з суміжними територіальними громадами будуються на засадах співпраці та оформлюються у вигляді відповідних договорів, підписаних уповноваженими представниками та затверджених відповідними радами. Сумська міська рада може ініціювати утворення координаційного органу з питань добросусідства разом із радами суміжних громад, укладати з ними партнерські угоди.

4. Сумська міська територіальна громада прагне до збереження та примноження дружніх відносин з іншими територіальними громадами (у т. ч. міст-партнерів, дружніх міст), налагодження взаємовигідних партнерських зв’язків з територіальними громадами України та з муніципалітетами інших держав з метою обміну досвідом, кращими практиками та реалізації спільних проєктів.

5. Добросусідські та партнерські зв`язки мають сприяти:

1) налагодженню економічного і культурного співробітництва між державами та громадами;

2) обмінові досвідом здійснення місцевого самоврядування з метою удосконалення системи управління громадою;

3) вивченню способів і механізмів розв`язання соціально-економічних проблем в інших громадах та країнах, запровадженню їхнього досвіду;

4) залученню жителів Сумської міської територіальної громади до історичних та культурних цінностей інших громад та народів;

5) поширенню інформації про можливості та соціально-економічні й культурні досягнення громади;

6) залученню інвестицій у промисловість, комунальне господарство громади та інші галузі і сфери діяльності;

7) розвиткові туризму, культури, освіти, фізичної культури і спорту, соціального забезпечення та пов`язаної з ними інфраструктури.

6. Органи місцевого самоврядування сприяють розвиткові зв`язків громади з іншими територіальними громадами України та міжнародних зв’язків, зокрема з муніципалітетами міст інших держав, міст-партнерів, дружніх міст, дипломатичними та консульськими установами іноземних держав в Україні та дипломатичними місіями України за кордоном, міжнародними організаціями та донорськими установами, іншими закордонними суб'єктами; здійснюють обмін делегаціями у складі депутатів Сумської міської ради, членів Виконавчого комітету Сумської міської ради, посадових осіб виконавчих органів Сумської міської ради, представників підприємств, установ, організацій, закладів Сумської міської територіальної громади, зокрема мистецьких колективів, колективів художньої самодіяльності, спортсменів та спортивних команд, дітей та молоді тощо.

7. Сумська міська територіальна громада і органи місцевого самоврядування сприяють створенню та діяльності в інших населених пунктах України та поза її межами громадських організацій (земляцтв, товариств, спілок тощо), що об`єднують на добровільних і законних засадах колишніх жителів Сумської міської територіальної громади, створюють умови для збереження і розвитку зв’язків з осередками української діаспори за кордоном, що об’єднують людей, родинні корені яких пов’язані із Сумської міської територіальної громади і Сумщиною.

8. Органи місцевого самоврядування Сумської міської територіальної громади в інтересах територіальної громади можуть брати участь у міжмуніципальній, транскордонній співпраці.

9. Співпраця Сумської міської територіальної громади з іншими територіальними громадами, асоціаціями органів місцевого самоврядування та їх добровільними об’єднаннями, міжнародними організаціями тощо реалізовується через обмін офіційними делегаціями, проведення спільних заходів, реалізацію спільних проєктів, а також іншими передбаченими актами законодавства України способами.

Стаття 58. Участь в асоційованих організаціях та їх добровільних об’єднаннях

1. Органи місцевого самоврядування Сумської міської територіальної громади з метою більш ефективного здійснення своїх повноважень, захисту прав та інтересів територіальної громади можуть об’єднуватися в асоціації органів місцевого самоврядування та їх добровільні об’єднання.

2. Асоціаціям та іншим добровільним об’єднанням органів місцевого самоврядування не можуть передаватися владні повноваження органів місцевого самоврядування територіальної громади.

Стаття 59. Міжнародне співробітництво. Взаємодія з осередками діаспори за межами України

1. Органи місцевого самоврядування можуть самостійно здійснювати міжнародну діяльність у випадках та в порядку визначеному чинним законодавством.

2. Пріоритетними для громади в міжнародній діяльності визнається участь у заходах, які сприяють розвитку громади шляхом залучення міжнародної технічної допомоги, інвестицій на реалізацію проєктів розвитку Сумської міської територіальної громади та/або передбачають реалізацію спільних проєктів; співпраця в рамках підписаних угод, договорів, меморандумів з містами партнерами, участь в інших представницьких заходах.

3.Органи місцевого самоврядування з метою розвитку зовнішньоекономічних, науково-технічних, культурних, спортивних та інших зв`язків мають право укладати угоди про співпрацю, партнерство, встановлення дружніх відносин, а також меморандумів про наміри співробітництва з муніципалітетами міст інших країн в межах повноважень.

4. Офіційне представництво громади, Сумської міської ради та Виконавчого комітету у міжнародних відносинах, а також виключне право на підписання міжнародних угод, договорів, меморандумів має Сумський міський голова, а в разі його відсутності чи неможливості здійснення ним цієї функції – секретар Сумської міської ради у питаннях, що стосуються громади та Сумської міської ради, та заступник міського голови згідно з розподілом обов’язків  у питаннях, що стосуються Виконавчого комітету Сумської міської ради.

5. Порядок прийому іноземних делегацій, груп та окремих іноземних громадян органами місцевого самоврядування та відрядження посадових осіб Сумської міської ради за кордон визначається відповідним нормативним актом, який затверджується розпорядженням Сумського міського голови.

6. Органи місцевого самоврядування відповідно до наданих повноважень здійснюють постійний моніторинг інформаційних ресурсів на предмет пошуку міжнародних проєктів та програм, які підтримуються донорськими установами та міжнародними організаціями, зокрема фінансовими з метою залучення інвестиційних ресурсів на реалізацію проєктів розвитку Сумської міської територіальної громади, та забезпечують участь Сумської міської територіальної громади у таких проєктах.

7. Органи місцевого самоврядування здійснюють заходи зі збереження і розвитку зв’язків з осередками української діаспори за кордоном, які об’єднують колишніх сумчан, родинні корені яких пов’язані з Сумщиною.

8. Сумська міська рада може приймати рішення про затвердження програм розвитку зв’язків з організаціями колишніх сумчан за кордоном.

Стаття 60. Відносини з органами державної влади

1. Відносини органів місцевого самоврядування з органами державної влади, діяльність яких поширюється на територію громади, будуються на засадах поєднання інтересів Сумської міської територіальної громади та держави, співробітництва та взаємодопомоги, ефективного розв`язання проблем соціально-економічного і культурного розвитку громади, належної реалізації на території Сумської міської територіальної громади функцій виконавчої влади.

2. Сумська міська територіальна громада здійснює функції місцевого самоврядування незалежно від органів державної влади. Державний контроль за діяльністю органів місцевого самоврядування може здійснюватися лише на підставі, у межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та Законами України.

3. Органи місцевого самоврядування з питань здійснення ними делегованих повноважень органів виконавчої влади є підконтрольними відповідним органам виконавчої влади.

4. Рішення органів державної влади, що призводять до додаткових видатків органів місцевого самоврядування виконуються ними у межах переданих їм фінансових ресурсів. Витрати органів місцевого самоврядування, що виникли внаслідок рішень органів державної влади і попередньо не були забезпечені відповідними ресурсами, компенсуються державою згідно із чинним законодавством.

Стаття 61. Відносини з юридичними особами комунальної власності

1. Юридичні особи, що перебувають у комунальній власності Сумської міської територіальної громади, підпорядковані, підзвітні та підконтрольні органам місцевого самоврядування.

Щодо вказаних юридичних осіб Сумська міська рада, Сумський міський голова та уповноважені виконавчі органи місцевого самоврядування, у межах їхньої компетенції, мають наступні повноваження:

1) утворювати, реорганізовувати, перепрофільовувати та ліквідовувати; призначати та звільняти з посади їхніх керівників;

2) визначати організаційні форми, мету, основні напрями діяльності, структуру, склад і компетенцію органів управління, затверджувати статути (положення);

3) вирішувати питання відчуження цілісного майнового комплексу у встановленому законодавством порядку;

4) встановлювати для комерційних комунальних юридичних осіб розмір частки прибутку, яка підлягає зарахуванню до бюджету Сумської міської територіальної громади;

5) утворювати наглядові ради комунальних підприємств;

6) контролювати ефективність і законність використання майна комунальними юридичними особами в порядку, визначеному чинним нормативними актами;

7) здійснювати нагляд та контроль за додержанням законодавства про працю;

8) виконувати інші повноваження.

2. Сумська міська рада своїм рішенням може затверджувати примірні статути (положення) створюваних нею юридичних осіб.

3. Сумська міська рада відповідає за зобов`язаннями створених нею юридичних осіб виключно в межах переданого майна на праві господарського відання.

4. Майно комунального комерційного підприємства перебуває в комунальній власності і закріплюється за таким підприємством на праві господарського відання з правомочністю розпорядження майном за згодою Сумської міської ради.

Комунальні комерційні підприємства несуть відповідальність за своїми зобов’язаннями в межах закріпленого за ними майна згідно із чинним законодавством.

Майно комунальних некомерційних юридичних осіб, які утримуються з бюджету Сумської міської територіальної громади, перебуває в комунальній власності і закріплюється за ними на праві оперативного управління, що дозволяє їм володіти, користуватися і розпоряджатися закріпленим майном для здійснення некомерційної господарської діяльності в межах, встановлених чинним законодавством та рішеннями Сумської міської ради.

Комунальні некомерційні юридичні особи, які утримуються за рахунок бюджету Сумської міської територіальної громади, несуть відповідальність за своїми зобов`язаннями лише коштами, що є в їхньому розпорядженні.

Стаття 62. Взаємовідносини з суб’єктами власності, яка не є комунальною

1. З суб’єктами господарювання, установами, організаціями, закладами, які не належать до комунальної власності Сумської міської територіальної громади, територіальна громада в особі органів та посадових осіб місцевого самоврядування будує свої взаємовідносини на договірній та податковій основах.

2. Взаємовідносини Сумської міської територіальної громади з суб’єктами господарювання, що здійснюють свою діяльність на території Сумської міської територіальної громади, будуються як на паритетних засадах (шляхом укладення цивільно-правових угод тощо), так і на засадах підпорядкованості (обов’язковості виконання правових актів Сумської міської ради та її виконавчих органів на території Сумської міської територіальної громади, контролю за їх дотримання) у межах повноважень, наданих Сумській міській раді та виконавчим органам Сумської міської ради чинним законодавством України

3. На території Сумської міської територіальної громади заохочуються будь-які законні форми залучення капіталу та інвестицій, які сприяють розвитку економічного потенціалу громади.

4. У Сумській міській територіальній громаді розробляється Програма розвитку міжнародної співпраці та сприяння формуванню позитивного інвестиційного іміджу Сумської міської територіальної громади на відповідні роки щодо створення сприятливих умов для розвитку міжнародної співпраці у різних сферах шляхом зміцнення існуючих та встановлення нових партнерських зв’язків, сприяння формуванню іміджу міста Суми, як інвестиційно привабливого, підвищення рівня поінформованості міжнародної спільноти про економічний та інвестиційний потенціал Сумської міської територіальної громади.

5. З метою сприяння залученню і ефективному використанню вітчизняних та іноземних інвестицій для забезпечення розвитку відповідних галузей економіки громади створюється відповідний консультативно-дорадчий орган при виконавчому комітеті Сумської міської ради.

Стаття 63. Комунальна власність Сумської міської територіальної громади

1. Сумська міська територіальна громада є суб’єктом права комунальної власності – права на свій розсуд і на підставі закону безпосередньо або через органи місцевого самоврядування володіти, користуватися та розпоряджатися комунальною власністю громади.

2. До комунальної власності громади можуть належати:

1) кошти бюджету Сумської міської територіальної громади;

2) рухоме та нерухоме майно;

3) землі та інші природні ресурси (надра, води, атмосферне повітря, ліс та інша рослинність, тваринний світ);

4) підприємства, установи, організації, заклади, у тому числі банки, страхові товариства, а також пенсійні фонди, частки в майні підприємств;

5) житловий фонд, нежитлові приміщення;

6) заклади культури, освіти, спорту, охорони здоров`я, науки, соціального обслуговування;

7) об`єкти загального користування: дороги, мости, шляхопроводи, площі, парки, зони відпочинку, сквери, фонтани, підземні переходи, громадські вбиральні, дамби та гідронамиви, колодязі, артезіанські свердловини, зливова каналізація;

8) кладовища;

9) цінні папери та інші фінансові активи;

10) частки в спільній власності територіальних громад, що перебуває в управлінні обласної (районної) ради;

11) інші кошти, майно і майнові права, рухомі і нерухомі об’єкти, віднесені чинним законодавством до об`єктів права комунальної власності громади.

Спадщина на території громади, визнана судом відумерлою, переходить у власність громади за місцем відкриття спадщини.

Виявлення, облік, зберігання безхазяйного майна та зарахування його до комунальної власності громади здійснюється в установленому чинними нормативними актами порядку.

Порядок набуття, здійснення і припинення права комунальної власності громади визначається чинними нормативними актами.

3. Об`єкти права комунальної власності можуть знаходитися як на території громади, так і за її межами.

4. Перелік об`єктів нерухомого майна комунальної власності Сумської міської територіальної громади та перелік об’єктів комунальної власності Сумської міської територіальної громади, які не підлягають відчуженню (приватизації), затверджується Сумською міською радою за поданням уповноваженого виконавчого органу Сумської міської ради, що здійснює облік об’єктів комунальної власності.

Уповноважений виконавчий орган Сумської міської ради веде Реєстр об’єктів нерухомого майна громади – електронну базу даних, в якій міститься довідкова інформація про об’єкти нерухомого майна громади (житлового фонду та нежитлових приміщень). Для забезпечення наповнення такого Реєстру та постійного оновлення наявної в ньому інформації підприємствами, установами та організаціями, яким надано у безоплатне або платне користування (оренду) майно комунальної власності Сумської міської територіальної громади, за відповідним розпорядженням міського голови проводиться інвентаризація майна громади у порядку, визначеному чинними нормативно-правовими актами. Для виконання інвентаризаційними комісіями покладених на них завдань органи місцевого самоврядування зобов’язані здійснювати інформаційне та матеріально-технічне забезпечення їх роботи.

5. Від імені та в інтересах Сумської міської територіальної громади управління об`єктами права комунальної власності здійснює Сумська міська рада та уповноважені нею органи.

Сумська міська рада своїми рішеннями визначає порядок володіння, користування і розпорядження майном комунальної власності, передачі окремих об`єктів комунальної власності у спільну власність територіальних громад сіл, селищ і міст області (району). Окремі повноваження щодо управління майном, яке належить до комунальної власності громади, Сумська міська рада може своїм рішенням передати іншим органам з визначенням меж цих повноважень та умов їх здійснення.

6. Право комунальної власності Сумської міської територіальної громади захищається законом на рівних умовах з правами власності інших суб’єктів. Об`єкти права комунальної власності не можуть бути вилучені в громади і передані іншим суб`єктам права власності без відповідного рішення Сумської міської ради. Примусове відчуження об`єктів комунальної власності може бути здійснене тільки відповідно до закону.

Передача в оренду комунального майна для здійснення підприємницької діяльності здійснюється за результатами проведення аукціону виключно в електронній торговій системі.

Приватизація (відчуження) нежитлових приміщень комунальної власності здійснюється шляхом викупу переданих в оренду об’єктів або продажу на аукціоні.

7. З метою запровадження громадського контролю за використанням об’єктів комунальної власності у Сумській міській територіальній громаді утворюється Громадська інвентаризаційна комісія, до складу якою включаються представники інститутів громадського суспільства Сумської міської територіальної громади, які мають належний рівень кваліфікації. Положення про Громадську інвентаризаційну комісію та її склад затверджується Сумською міською радою.

Стаття 64. Комунальне замовлення

1. Виконавчі органи Сумської міської ради мають право виступати замовником виконання робіт із благоустрою території громади, комунального обслуговування населення, будівництва та ремонту об'єктів соціальної інфраструктури, житла, виробництва продукції, надання послуг, необхідних для задоволення побутових і соціально-культурних потреб населення, на виконання інших робіт із використанням передбачених для цього власних матеріальних і фінансових ресурсів.

2. Здійснення закупівель товарів, робіт і послуг за кошти бюджету Сумської міської територіальної громади провадиться в порядку, визначеному чинним законодавством України.

Стаття 65. Захист прав комунальної власності

1. Об’єкти права комунальної власності не можуть бути примусово відчужені у Сумської міської територіальної громади і передані іншим суб’єктам права власності без згоди безпосередньо Сумської міської територіальної громади.

2. Фізичні та юридичні особи несуть відповідальність за шкоду, заподіяну об`єктам права комунальної власності.

3. Органи місцевого самоврядування зобов’язані звертатися до суду про притягнення до відповідальності фізичних та юридичних осіб, які вчинили або чинять шкоду об’єктам права комунальної власності.

Стаття 66. Бюджет Сумської міської територіальної громади

1. Фінансовою основою діяльності громади є бюджет Сумської міської територіальної громади - план формування та використання фінансових ресурсів, який складається з урахуванням положень Закону України про Державний бюджет України на відповідний рік, Бюджетного, Податкового кодексів України, інших нормативно-правових актів, та містить в собі доходи і видатки, для забезпечення власних завдань та функцій, виконання делегованих повноважень, які здійснюються органами місцевого самоврядування протягом бюджетного періоду.

1.1. Доходи бюджету Сумської міської територіальної громади формуються за рахунок податкових, неподаткових та інших надходжень на безповоротній основі, справляння яких передбачено законодавством України.

Загальнодержавні податки і збори встановлюються Податковим кодексом України і є обов'язковими до сплати на усій території України.

До виключної компетенції Сумської міської ради згідно з Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» належить встановлення місцевих податків і зборів відповідно до Податкового кодексу України.

Зарахування місцевих податків та зборів до бюджету Сумської міської територіальної громади здійснюється відповідно до Бюджетного кодексу України.

Сумська міська рада в межах визначених законодавством повноважень приймає рішення про встановлення місцевих податків та зборів відповідно до вимог Податкового кодексу України.

Сумська міська рада в межах визначених законодавством повноважень може утворювати цільові фонди, які є складовою спеціального фонду бюджету Сумської міської територіальної громади. Порядок формування та використання цільових фондів визначається положенням про ці фонди, які затверджуються рішенням Сумської міської ради.

1.2. Видатки бюджету Сумської міської територіальної громади - кошти, спрямовані на здійснення програм та заходів, їх розмір і цільове спрямування визначаються відповідними рішеннями про бюджет Сумської міської територіальної громади.

1.3. Порядок складання, розгляду, затвердження, виконання бюджету Сумської міської територіальної громади, звітування про його виконання встановлюється Бюджетним кодексом України, іншими нормативно-законодавчими актами та Бюджетним регламентом Сумської міської ради.

2. Сумська міська рада або за її рішенням інші органи місцевого самоврядування можуть здійснювати місцеві запозичення та отримувати позики місцевим бюджетам відповідно до вимог, встановлених бюджетним законодавством.

3. Сумська міська рада може надавати за рахунок бюджету Сумської міської територіальної громади податкові пільги у випадках, передбачених законодавством, з дотриманням вимог Закону України «Про державну допомогу суб’єктам господарювання».

4. Сумська міська рада під час планування та розподілу бюджету територіальної громади дотримується принципів справедливості, рівномірності та неупередженості в поділі бюджетних коштів на загальносуспільні потреби Сумської міської територіальної громади та враховує необхідність забезпечення потреб всіх жителів та гідних умов їх проживання.

5. Для забезпечення справедливого планування та оптимального розподілу коштів між старостинським округом та адміністративним центром Сумської міської територіальної громади, міським головою раз в рік можуть проводитися бюджетні слухання щодо планування та оптимального розподілу бюджету на потреби громади та для гармонійного розвитку всієї території територіальної громади.

6. Бюджетні слухання щодо планування та розподілу бюджетних коштів територіальної громади реалізуються шляхом проведення громадських слухань відповідно до положення про громадські слухання.

7. Для запровадження сталих процесів з планування та розподілу бюджетних коштів в Сумській міській територіальній громаді Сумською міською радою окремим рішенням ухвалюється бюджетний регламент Сумської міської територіальної громади.

Стаття 67. Місцеві податки та збори

1. Сумська міська рада в межах своїх повноважень та відповідно до вимог Податкового кодексу України приймає рішення про встановлення місцевих податків та зборів та податкових пільг зі сплати місцевих податків і зборів.

Якщо в рішенні про встановлення місцевих податків та/або зборів, а також податкових пільг з їх сплати не визначено термін його дії, таке рішення є чинним до прийняття нового рішення.

2. Рішення Сумської міської ради у сфері місцевих податків і зборів базуються на таких принципах:

1) загальність оподаткування - кожна особа зобов'язана сплачувати податки та збори, платником яких вона є;

2) рівність усіх платників перед законом, недопущення будь-яких проявів податкової дискримінації - забезпечення однакового підходу до всіх платників податків незалежно від соціальної, расової, національної, релігійної приналежності, форми власності юридичної особи, громадянства фізичної особи, місця походження капіталу;

3) соціальна справедливість - установлення податків та зборів відповідно до платоспроможності платників податків;

4) економічність оподаткування - установлення податків та зборів, обсяг надходжень від сплати яких до бюджету значно перевищує витрати на їх адміністрування;

5) нейтральність оподаткування - установлення податків та зборів у спосіб, який не впливає на збільшення або зменшення конкурентоздатності платника податків;

6) стабільність - зміни до будь-яких елементів податків та зборів не можуть вноситися пізніше, як за шість місяців до початку нового бюджетного періоду, в якому будуть діяти нові правила та ставки; податки та збори, їх ставки, а також податкові пільги не можуть змінюватися протягом бюджетного року;

7) рівномірність та зручність сплати - установлення строків сплати податків та зборів, виходячи із необхідності забезпечення своєчасного надходження коштів до бюджетів для здійснення витрат бюджету та зручності їх сплати платниками;

8) єдиний підхід до встановлення податків та зборів - визначення на законодавчому рівні усіх обов'язкових елементів податку.

3. За рішенням загальних зборів (конференції) жителів за місцем проживання можуть вводитися місцеві збори на основі добровільного самооподаткування жителів Сумської міської територіальної громади, які мешкають на відповідній території.

4. Повернення (перерахування) коштів, помилково або надміру зарахованих до державного та місцевих бюджетів відбувається відповідно до Порядку повернення (перерахування) коштів, помилково або надміру зарахованих до державного та місцевих бюджетів, що затверджується Міністерством фінансів України.

5. Податкові пільги, порядок та підстави їх надання встановлюються Сумською міською радою відповідно до  Податкового кодексу України з урахуванням вимог законодавства України про захист економічної конкуренції.

Стаття 68. Основні засади функціонування і розвитку громади

1. Основними засадами функціонування і розвитку Сумської міської територіальної громади, що реалізується всіма суб’єктами місцевого самоврядування, є:

1) забезпечення збалансованого соціального, економічного, культурного розвитку громади та дотримання екологічних вимог;

2) безпосередня участь у здійсненні місцевого самоврядування в різноманітних формах участі в управлінні місцевими справами, передбачених Законами України, цим Статутом;

3) створення кожному жителю безпечних для здоров’я умов життя, охорона довкілля, оптимізація використання комунальних ресурсів з урахуванням стратегічних інтересів громади, забезпечення сталого енергетичного розвитку Сумської міської територіальної громади.

4) підтримка й модернізація комунальних юридичних осіб, які надають публічні послуги населенню, з метою забезпечення:

 • користувачів цілодобово якісною питною водою, забезпечення цілодобово холодною і гарячою водою, приведення у відповідність до європейських стандартів відведення стічних вод та очистку стічних вод;
 • діяльності  ефективної системи електро -газо- та теплопостачання;
 • належним транспортним сполученням – як внутрішнім, так і зовнішнім;
 • розгалуженості і якості доріг;
 • освітленості вулиць і будинків у темну пору доби;
 • ефективної системи прибирання та вивезення сміття (відходів) з вулиць, прибудинкових територій та під’їздів багатоквартирних будинків;
 • доступність мобільного зв’язку;
 • доступність Інтернету;

5) створення конкурентоспроможної економіки громади, умов для покращення демографічних показників, працевлаштування жителів та їх матеріально-фінансового добробуту, забезпечення права на гідне і заможне життя;

6) впровадження принципу середньострокового планування доходів та витрат бюджету громади за участю науковців та експертів;

7) стимулювання розробки та впровадження проєктів утворення підприємств з високою додатковою вартістю;

6) створення ефективної системи безпеки громадян – попередження і боротьби зі злочинністю, забезпечення тиші на вулицях та у житлових будинках у період відпочинку громадян, захист від надзвичайних ситуацій;

7) забезпечення доступності та якості медичних, освітніх та інших публічних послуг;

8) задоволення духовних та культурних потреб жителів, забезпечення населення усіх вікових категорій місцями для відпочинку і дозвілля, налагодження розгалуженої системи закладів культури, мистецтв, спорту, дбайливе ставлення до об’єктів культурної спадщини;

9) надання додатково до державних гарантій соціальної підтримки сім’ям, дітям, молоді, особам з особливими потребами, особам, які опинилися в складних життєвих обставинах, та іншим категоріям осіб;

10) забезпечення належного санітарного стану, благоустрою та озеленення, гуманного утримання тварин; 

11) раціональна забудова територій, гармонійний розвиток архітектури, формування естетичного зовнішнього вигляду населених пунктів громади;

12) забезпечення реалізації передбаченого законодавством права жителів громади на житло та отримання житлово-комунальних послуг належної якості;

13) забезпечення розвитку соціальної, інженерної та транспортної інфраструктури, належного транспортного, торговельного і побутового обслуговування;

14) впровадження сучасних інформаційних технологій у систему управління та інші сфери життєдіяльності громади, підвищення цифрової грамотності жителів, оперативне та повне задоволення потреб громади в об’єктивній, комплексній і достовірній інформації;

15) розвиток доброчинності, меценатства, волонтерської та іншої благодійної і соціально важливої діяльності;

16) збереження та примноження добросусідських відносин з іншими територіальними громадами України, налагодження дружніх, партнерських зв’язків з муніципалітетами міст іноземних держав, дипломатичними та консульськими установами іноземних держав в Україні та дипломатичними місіями України за кордоном, міжнародними організаціями, іншими закордонними суб'єктами;

17) розвиток культури підприємництва;

18) впровадження конкурентоздатної туристичної інфраструктури;

19) відстоювання інтересів Сумської міської територіальної громади.

Стаття 69. Планування розвитку

1. Планування розвитку Сумської міської територіальної громади ґрунтується на принципах:

1) всебічної доступності для людей: транспортної, інформаційної, інклюзивної та ментальної;

2) вирівнювання якості та стандартів життя жителів усіх територій Сумської міської територіальної громади;

3) стабілізації та поліпшення економічної, соціальної, екологічної ситуації на території громади;

4) застосування нових підходів формування системи соціального захисту жителів громади, оперативного реагування на виникнення елементів соціальної кризи;

5) забезпечення участі Сумської міської територіальної громади у процесах регіонального та державного планування;

6) збільшення потенціалу для вирішення проблем громади шляхом застосування механізмів децентралізації процесів прийняття та реалізації рішень;

7) пристосування до ринкових умов системи комунального господарства Сумської міської територіальної громади, реформування його структури та запровадження сучасних механізмів управління та розвитку об’єктів комунальної власності;

8) впровадження цифрового урядування;

9) розширення обсягів залучення наукової інформації та консультативної допомоги з визначених напрямів розвитку громади;

10) встановлення тісних ділових та культурних стосунків з іншими територіальними громадами, містами-партнерами, дружніми містами, міжнародними організаціями, обмін досвідом та реалізація спільних проєктів.

2. Планування розвитку територіальної громади реалізується шляхом прийняття Сумською міською радою Стратегії розвитку громади (далі – Стратегія), планів її реалізації, програм економічного та соціального розвитку громади, Комплексного плану просторового розвитку території Сумської міської територіальної громади (далі – Комплексний план) та генеральних планів населених пунктів, Плану дій сталого енергетичного розвитку та клімату громади, Плану сталої міської мобільності громади.

3. Стратегічні та програмні документи громади розробляються відповідно до чинного законодавства України на короткостроковий, середньостроковий та довгостроковий період.

4. Програма економічного і соціального розвитку громади на короткостроковий період розробляється щороку взаємоузгоджено зі Стратегією, планами її реалізації, стратегічними документами розвитку регіону та держави.

5. У програмі економічного та соціального розвитку громади відображаються:

1) аналіз соціально-економічного розвитку громади, її населених пунктів за попередній і поточний роки, визначення основних тенденцій розвитку, їх узгодження з загальнодержавними та регіональними тенденціями розвитку;

2) характеристика основних проблем розвитку економіки громади та соціальної сфери;

3) стан використання природного, виробничого, науково-технічного та трудового потенціалу громади, екологічна ситуація на території громади;

4) цілі та пріорітети розвитку громади на плановий період та шляхи розв’язання основних соціальних, економічних проблем громади;

5) завдання та заходи з досягнення визначених цілей, встановлення термінів їхнього виконання з урахуванням фінансових та інших ресурсів громади.

6. Відстеження, опрацювання, коригування та надання пропозиції до реалізації Стратегії та Комплексного плану просторового розвитку території територіальної громади, Генерального плану, внесення змін, здійснюється Постійно діючою комісією з планування розвитку при Сумському міському голові у складі керівників департаментів, профільних управлінь та відділів, депутатів Сумської міської ради, представників громадськості, який затверджується розпорядженням Сумського міського голови на строк повноважень Сумської міської ради.

Стаття 70. Економіка

1. Створення сприятливого середовища для розвитку місцевого підприємництва, трудового потенціалу громади, сприяння зайнятості жителів Сумської міської територіальної громади впродовж життя відповідно до потреб ринку праці, залучення інвестиційних коштів – пріоритетний напрям місцевої економічної політики.

2. Органи місцевого самоврядування впроваджують на території Сумської міської територіальної громади єдині для всіх суб’єктів господарювання умови здійснення господарської діяльності, усувають адміністративні бар’єри для суб’єктів господарювання шляхом удосконалення нормативної бази та регуляторної діяльності, забезпечують прозору і рівну для всіх суб’єктів процедуру закупівель за бюджетні кошти, встановлюють відповідно до законодавства економічно обґрунтовані тарифи, місцеві податки, збори та орендну плату за користування об’єктами комунального майна в розмірах, що відповідають потребам громади, забезпечують економічне зростання і не створюють надмірного навантаження на їх платників, розробляють та реалізують програми підтримки підприємництва, сприяють залученню грантів, коштів інших недержавних установ, кредитів міжнародних фінансових організацій для підтримки підприємництва, забезпеченню суб’єктів господарювання кваліфікованими інформаційними послугами, створюють системи вільного доступу до отримання та обміну необхідною інформацією, організовують конференції, семінари, симпозіуми та інші заходи з питань розвитку та підтримки підприємництва.

3. З метою створення належних умов для залучення інвестицій та розвитку інвестиційної діяльності в Сумської міської територіальної громади, визначення суб’єктів, які забезпечать найкращі умови здійснення інвестиційної діяльності, на території громади проводиться інвестиційний конкурс. Перелік об’єктів майна комунальної власності Сумської міської територіальної громади, які можуть бути об’єктами інвестування, процедура проведення інвестиційного конкурсу та інші особливості здійснення інвестиційної діяльності в Сумської міської територіальної громади визначається рішенням Сумської міської ради.

Пріоритетними в Сумської міської територіальної громади є інвестиційні проєкти, спрямовані на створення нових робочих місць (не менше п’ятдесяти), спеціальних робочих місць для осіб з обмеженою працездатністю (не менше десяти) та розвиток соціальної інфраструктури громади (розбудова мережі закладів освіти, охорони здоров’я, спорту), для яких можливе співфінансування з бюджету Сумської міської територіальної громади.

4. Органи місцевого самоврядування підтримують соціально-орієнтоване підприємництво, діяльність якого пов`язана переважно з обслуговуванням жителів громади та співпадає із стратегічними планувальними документами громади. Сумська міська рада та виконавчі органи Сумської міської ради оформлюють свої взаємовідносини з суб’єктами господарювання, що не перебувають у комунальній власності громади, на договірних засадах і залишають за собою право здійснювати координацію та контроль з питань надання цими суб’єктами соціальних послуг громаді. За рішенням Сумської міської ради можуть встановлюватися згідно з законодавством пільги та заохочення для категорії соціально-орієнтованих господарюючих суб’єктів з дотриманням вимог Закону України «Про державну допомогу суб’єктам господарювання».

5. З метою вдосконалення правового регулювання господарських відносин, а також адміністративних відносин між регуляторними органами та суб'єктами господарювання, недопущення прийняття економічно недоцільних та неефективних регуляторних актів, зменшення втручання органів місцевого самоврядування у діяльність суб'єктів господарювання та усунення перешкод для розвитку господарської діяльності на території громади провадиться виважена регуляторна політика у сфері господарської діяльності.

Органи місцевого самоврядування у встановленому законодавством порядку залучають суб’єктів господарювання та громадськість до розробки проєктів регуляторних актів, до відкритих обговорень питань, пов’язаних з регуляторною діяльністю, готують (або переглядають) проєкти регуляторних актів, враховують вмотивовані пропозиції чи зауваження, надані до оприлюднених проєктів регуляторних актів, забезпечують участь громади в інших, визначених законом, формах здійснення державної регуляторної політики на місцевому рівні.

6. Для забезпечення жителів Сумської міської територіальної громади робочими місцями та створення умов для їх матеріально-фінансового добробуту на території громади впроваджуються програми зайнятості населення, у бюджеті Сумської міської територіальної громади передбачаються кошти для залучення до праці студентської молоді, організовуються і фінансуються громадські роботи, перелік яких визначається відповідним рішенням Виконавчого комітету Сумської міської ради.

У рамках співпраці з підприємствами, установами, організаціями та закладами усіх форм власності органів місцевого самоврядування заохочують роботодавців у збільшенні заробітної плати працівникам громади, сприяють у працевлаштуванні випускників закладів освіти, організовують інформування населення про потребу роботодавців у працівниках. 

Органи місцевого самоврядування здійснюють на території громади контроль за додержанням законодавства про працю та зайнятість населення, накладають штрафи за його порушення в порядку, встановленому законодавством, порушують клопотання перед компетентними органами про притягнення винних осіб до відповідальності.

Стаття 71. Соціальний захист

1. Органи місцевого самоврядування розробляють і здійснюють програми соціального захисту окремих категорій населення, якими визначаються додаткові до встановлених законодавством гарантії щодо соціального захисту населення (осіб з інвалідністю та ветеранів війни і праці, пенсіонерів, осіб з інвалідністю з дитинства, самотніх громадян похилого віку, одиноких матерів, багатодітних і малозабезпечених сімей, сімей військовослужбовців, учасників бойових дій, членів добровольчих формувань, захисників та захисниць України, постраждалих від збройної агресії Російської Федерації проти України, громадян, що постраждали від аварії на Чорнобильській атомній електростанції, бездомних осіб та інших), передбачають у бюджеті Сумської міської територіальної громади відповідне фінансування цих програм.

Надання додаткових до встановлених законодавством гарантій щодо соціального захисту зазначеним категоріям населення проводиться відповідно до положень та порядків, затверджених Сумської міською радою.

2. Сумська міська рада за кошти бюджету Сумської міської територіальної громади може надавати безповоротну матеріальну допомогу громадянам, що потребують соціального захисту. Така допомога, зокрема, надається особам з інвалідністю, хворим на онкологічні та інші тяжкі недуги. На території громади можуть створюватися комунальні заклади з надання соціальних послуг непрацездатним, заклади для бездомних, заклади догляду за хворими на онкологічні недуги на завершальній невиліковній стадії («хоспіси»). Органи місцевого самоврядування організовують та/або сприяють організації безоплатного харчування малозабезпечених громадян, залученню різних форм благодійної, гуманітарної допомоги.

3. Органи місцевого самоврядування виявляють турботу про громадян, що потребують соціального захисту, прагнуть забезпечити їм гідні умови життя.

Особам з особливими потребами гарантується можливість участі в житті громади як повноправних її учасників, задіяння в суспільних процесах та захист від дискримінації.

4. Виконавчі органи Сумської міської ради проводять моніторинг, координацію суб’єктів надання соціальних послуг, надають їм організаційну, консультативну, методичну допомогу.

Стаття 72. Медичні послуги

1. Кожен житель Сумської міської територіальної громади має право на охорону здоров`я, доступність та якість медичних послуг. Охорона здоров`я жителів Сумської міської територіальної громади забезпечується фінансуванням з Державного бюджету, бюджету Сумської міської територіальної громади відповідних програм, фондів медичного страхування, благодійних фондів та будь-яких інших джерел, не заборонених законодавством. У комунальних закладах охорони здоров`я громади медична допомога надається безоплатно в межах визначеного законом гарантованого мінімуму.

2. З метою охорони репродуктивного здоров’я населення громади, удосконалення системи планування сім’ї, створення умов безпечного материнства, кожен житель Сумської міської територіальної громади має право на отримання з бюджету Сумської міської територіальної громади допомоги на лікування із застосуванням допоміжних репродуктивних технологій у порядку та розмірах, визначених рішенням Сумської міської ради та виходячи з можливостей бюджету Сумської міської територіальної громади. Органи місцевого самоврядування забезпечують прийняття та реалізацію інших програм у галузі збереження репродуктивного здоров’я населення Сумської міської територіальної громади.

3. Ветерани війни, захисники та захисниці, особи, які постраждали у наслідок війни (військової агресії), мають право на отримання з бюджету Сумської міської територіальної громади допомоги на лікування у порядку та розмірах, визначених рішенням Сумської міської ради та виходячи з можливостей бюджету Сумської міської територіальної громади.

4. Комунальні заклади охорони здоров’я та органи місцевого самоврядування створюють умови для впровадження новітніх електронних технологій у медичну галузь громади, зокрема забезпечують:

1) формування електронних баз даних, що складаються з інформації стосовно кожного пацієнта (реєстраційні дані, антропометричні виміри, результати медичних оглядів, обстежень, медична історія, минуле та поточне лікування тощо), з метою об’єднання всіх закладів охорони здоров’я, що належать до комунальної власності Сумської міської територіальної громади, і пацієнтів громади в єдину електронну інформаційну систему та переходу на електронне медичне документування;

2) оприлюднення та постійне оновлення на офіційному вебсайті закладу охорони здоров’я, що належить до комунальної власності Сумської міської територіальної громади, та офіційному вебсайті Сумської міської ради довідкової інформації про лікарів, які ведуть прийом у цих закладах, зокрема щодо їх спеціальності, кваліфікації, графіка та місця прийому;

3) електронну реєстраційну систему дистанційного запису через мережу Інтернет чи телефоном на прийом до лікаря в будь-якому закладі охорони здоров’я, що належить до комунальної власності Сумської міської територіальної громади.

5. Жителі Сумської міської територіальної громади мають право створювати на добровільних засадах громадські організації (лікарняні каси), основною метою яких є додаткове фінансування різних форм медичної допомоги, що надається їхнім членам.

6. Сумська міська рада може створювати страхові товариства комунальної форми власності, які здійснюють медичне страхування громадян.

Стаття 73. Охорона дитинства і підтримка молоді

1. Діяльність органів місцевого самоврядування спрямовується на охорону сім’ї, створення умов для її зміцнення, а також забезпечення пріоритету сімейного виховання.

Органи місцевого самоврядування відповідно до повноважень, визначених законом:

1) забезпечують розвиток мережі закладів освіти, закладів охорони здоров’я, соціального захисту, спеціальних закладів для дітей з вадами розвитку, позашкільних закладів освіти, діяльність яких спрямована на організацію дозвілля, відпочинку і оздоровлення дітей, зміцнення матеріально-технічної бази цих закладів;

2) вирішують питання щодо забезпечення прав дітей, встановлення опіки і піклування, створення інших передбачених законодавством умов для виховання дітей, які внаслідок смерті батьків, позбавлення батьків батьківських прав, хвороби батьків чи з інших причин залишилися без батьківського піклування, а також для захисту особистих і майнових прав та інтересів дітей;

3) організовують безкоштовне харчування визначених законодавством та рішеннями Сумської міської ради категорій дітей;

4) забезпечують безоплатними підручниками всіх здобувачів повної загальної середньої освіти;

5) надають підтримку дитячо-підлітковим клубам за місцем проживання, гурткам, позашкільним закладам освіти, спеціальним дитячим закладам культури, дитячо-юнацьким спортивним школам, молодіжним клубам, дитячим організаціям та об’єднанням, сприяють розвитку різних форм змістовного дозвілля дітей і молоді;

6) заохочують і підтримують благодійницьку діяльність щодо дітей.

2.Органи місцевого самоврядування забезпечують жителям Сумської міської територіальної громади виплату з бюджету Сумської міської територіальної громади одноразової допомоги при народженні дитини в розмірі п’яти прожиткових мінімумів для працездатних осіб. Зазначена допомога надається одному з батьків дитини (опікуну), який постійно проживає разом з дитиною на території Сумської міської територіальної громади, шляхом перерахування на депозитний рахунок, відкритий одним із батьків (опікуном) дитини в банківській установі. Після досягнення дитиною однорічного віку батьки (опікун) дитини мають право використати для потреб дитини накопичені кошти та нараховані відсотки.

3. Органи місцевого самоврядування забезпечують в межах Сумської міської територіальної громади пільговий проїзд в міському комунальному пасажирському транспорті загального користування (крім таксі) учнів загальноосвітніх, професійно-технічних закладів освіти та студентів вищих закладів освіти, студентів (курсантів невійськових) закладів фахової передвищої освіти громади до місця навчання і додому у визначених ними порядку та розмірах.

4. Органи місцевого самоврядування впроваджують механізми договорів соціального партнерства з інститутами громадянського суспільства у сфері роботи з дітьми і молоддю громади, сприяють функціонуванню і розвиткові молодіжного житлового кредитування, залучають кошти бюджету Сумської міської територіальної громади, а також кошти з інших джерел для підтримки обдарованих дітей та молоді.

5. Громада приділяє велику увагу патріотичному вихованню дітей і молоді. Органи місцевого самоврядування регулярно проводять масові заходи, що пропагують любов до України та рідного краю, організовують вивчення в школах історії рідного населеного пункту.

Стаття 74. Освіта і наука

1. На території Сумської міської територіальної громади забезпечується право на доступність і безоплатність здобуття дошкільної, повної загальної середньої освіти в комунальних закладах освіти та право на здобуття позашкільної освіти.

2. Органи місцевого самоврядування розробляють і реалізують програми розвитку різних видів освіти на території громади, забезпечують відповідно до закону належне фінансування, утримання та розвиток комунальних закладів освіти, сприяють співпраці між закладами освіти комунальної власності та підприємствами, установами, організаціями, закладами незалежно від форм власності, суб’єктами господарювання в частині надання комунальним закладам освіти фінансової підтримки.

3. Органи місцевого самоврядування підтримують обдаровану учнівську і студентську молодь, у тому числі шляхом встановлення іменних стипендій для учнів закладів загальної середньої освіти Сумської міської територіальної громади, що мають високі здобутки в навчанні; нагороджують спеціальними призами переможців міжнародних, всеукраїнських, обласних, місцевих олімпіад, конкурсів, турнірів, фестивалів, змагань, спартакіад та інших заходів, що проводяться серед здобувачів освіти.

4. З метою морального та матеріального заохочення обдарованих дітей, учнівської молоді, переможцям олімпіад, турнірів, конкурсів призначається стипендія Сумського міського голови.

5. Щорічно органи місцевого самоврядування організовують серед учнів випускних класів загальноосвітніх комунальних закладів громади І та ІІ етапи Всеукраїнських учнівських олімпіад з таких предметів: українська мова та література, трудове навчання, інформатика, історія, англійська мова, біологія, географія правознавство, німецька мова, французька мова, фізика, математика, екологія, хімія, інформаційні технології, астрономія.

6. Органи місцевого самоврядування у межах своїх повноважень підтримують розвиток науки, створюють умови для реалізації інтелектуального потенціалу жителів Сумської міської територіальної громади у сфері наукової і науково-технічної діяльності, забезпечують використання досягнень вітчизняної та світової науки і техніки для задоволення соціальних, економічних, культурних та інших потреб громади, сприяють популяризації сучасних досягнень науки, техніки і новітніх технологій, активізації наукового життя громади, залученню молоді до наукової роботи.

7. Органи місцевого самоврядування забезпечують розвиток системи позашкільної освіти для дітей та молоді.

Стаття 75. Культурний розвиток особистості та змістовне дозвілля

1. Жителі Сумської міської територіальної громади мають право на створення належних умов для літературної, художньої, наукової і технічної творчості, різних видів інтелектуальної діяльності.

2. Органи місцевого самоврядування підтримують різні за формою власності та видами діяльності заклади культури – театри, філармонії, музеї, галереї, бібліотеки, клубні заклади, освітні заклади культури і мистецтв, початкові спеціалізовані мистецькі освітні заклади (мистецькі школи), кінотеатри, парки культури та відпочинку тощо.

3. Органи місцевого самоврядування сприяють впровадженню Днів відкритих дверей у музеях, бібліотеках, філармоніях, театрах, галереях, інших закладах культури та мистецтв, коли кожен житель Сумської міської територіальної громади може безоплатно долучитися до культурних здобутків свого регіону, Української держави та інших країн світу, ознайомитися з діяльністю вказаних закладів, взяти участь в екскурсіях, акціях, презентаціях та інших заходах, які проводитимуться на базі закладів культури та мистецтв.

4. На території громади проводяться регулярні загальнодоступні культурно-розважальні заходи під «відкритим небом» для різних вікових груп населення, традиційні концерти духової музики в Альтанці за участі як музикантів Сумщини, так і інших регіонів, та інші заходи.

5. В Сумській міській територіальній громаді створюються умови для розвитку осередків традиційної народної творчості, національно-культурних традицій населення, художніх промислів і ремесел, для розвитку мережі початкових спеціалізованих мистецьких освітніх закладів (мистецьких шкіл: музичних, художніх, хореографічних, хорових, шкіл мистецтв та інших).

6. Жителі Сумської міської територіальної громади мають право на вільний доступ до інформації, знань, цінностей національної і світової культури, науки та освіти, що зберігаються у фондах бібліотек громади, право на належне бібліотечне обслуговування, яке може бути у формі абонемента, системи читальних залів, дистанційного обслуговування засобами телекомунікації, бібліотечних пунктів, пересувних бібліотек та мають право вільного вибору бібліотек відповідно до своїх потреб. Основні бібліотечні послуги в бібліотеках комунальної власності безкоштовні.

Органи місцевого самоврядування забезпечують функціонування бібліотек, що знаходяться в комунальній власності громади, підтримують впровадження в бібліотечну справу сучасних інформаційних технологій.

Користувачі бібліотек зобов`язані дотримуватися правил користування бібліотекою, замінювати втрачені (ушкоджені) документи, одержані з фондів бібліотек, рівноцінними або відшкодовувати їх ринкову вартість.

7. Органи місцевого самоврядування створюють належні умови для відпочинку жителів громади та гостей, забезпечують благоустрій місць масового відпочинку (парків, скверів, пішохідних вулиць, пляжів, дитячих майданчиків тощо), сприяють роботі і розширенню мережі культурно-освітніх закладів, можуть виступати ініціатором і організатором проведення загальноміських, всеукраїнських та міжнародних свят, фестивалів, конкурсів, концертних програм, виставок, спортивних змагань та інших культурно-мистецьких та видовищних заходів.

8. Жителі Сумської міської територіальної громади мають право для задоволення своїх культурних, наукових та освітніх потреб користуватися об`єктами культурної спадщини, розташованими на території громади. Відновлення та збереження пам`яток культурної спадщини є обов`язком Сумської міської територіальної громади та органів місцевого самоврядування. Жителі Сумської міської територіальної громади зобов`язані дбайливо ставитися до культурних цінностей свого та інших народів, не чинити шкоди об`єктам культурної спадщини.

9. З метою розвитку туризму на території громади органи місцевого самоврядування забезпечують функціонування єдиного туристичного порталу, створення туристичного інформаційного центру, школи амбасадорів, підтримку та організацію співпраці з готельним, ресторанним та туристичним бізнесом та інші заходи, які визначаються відповідними цільовими програмами.

Стаття 76. Фізична культура і спорт

1. Органи місцевого самоврядування створюють умови для фізкультурно-оздоровчої діяльності за місцем проживання та відпочинку громадян, безперервності та послідовності занять фізичною культурою і спортом населенням різних вікових груп; усебічно сприяють розвитку масового спорту, заохочуючи та підтримуючи діяльність різноманітних закладів фізичної культури і спорту, співпрацюючи з відповідними громадськими організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості та іншими закладами фізичної культури і спорту; забезпечують різноманітність та високу якість фізкультурно-спортивних послуг на території Сумської міської територіальної громади; гарантують надання в порядку, передбаченому чинним законодавством, фізкультурно-оздоровчих послуг окремим категоріям громадян, зокрема особам з інвалідністю і дітям, у тому числі дітям-сиротам та дітям, що залишилися без піклування батьків, дітям з багатодітних та малозабезпечених сімей, особам з інвалідністю з дитинства.

2. Місцева політика у сфері фізичної культури та спорту зорієнтована на впровадження сучасних міжнародних стандартів у цю сферу, на поєднання вітчизняних традицій і досягнень зі світовим досвідом, на формування позитивного спортивного іміджу громади та перетворення її адміністративного центру на один зі спортивних центрів України. Для цього створюється відповідна інфраструктура, необхідна для розвитку спорту вищих досягнень, проведення всеукраїнських та міжнародних змагань найвищого рівня, навчально-тренувального процесу національних збірних команд України.

3. Органи місцевого самоврядування наданням матеріальної і фінансової підтримки, допомагаючи в розв`язанні побутових проблем, заохочують спортсменів Сумської міської територіальної громади, що досягли найвищих спортивних результатів у міжнародних змаганнях та сприяли підвищенню міжнародного авторитету України. За видатні спортивні досягнення і значний внесок у розвиток фізичної культури та спорту спортсмени та їхні тренери можуть нагороджуватися почесними званнями та відзнаками громади.

Стаття 77. Охорона довкілля, природних ресурсів та сталий енергетичний розвиток

1. Органи місцевого самоврядування забезпечують кожному право на:

1) участь в обговоренні та внесенні пропозицій до проєктів нормативних актів, матеріалів щодо розміщення, будівництва і реконструкції об’єктів, які можуть негативно впливати на стан навколишнього природного середовища, внесення пропозицій до органів місцевого самоврядування, що беруть участь в прийнятті рішень з цих питань;

2) вільний доступ до інформації про стан навколишнього природного середовища (екологічна інформація) та вільне отримання, використання, поширення та зберігання такої інформації, за винятком обмежень, встановлених законом;

3) участь у громадських обговореннях з питань впливу планованої діяльності на довкілля;

4) об`єднання жителів громади в громадські природоохоронні формування;

5) участь у розробці та здійсненні заходів щодо охорони навколишнього природного середовища, раціонального і комплексного використання природних ресурсів.

6) участь у процесі здійснення стратегічної екологічної оцінки.

2. На території громади забороняється спалювати сміття, сухе листя, підпалювати суху траву, експлуатувати транспортні та інші пересувні засоби і установки, що не відповідають екологічним вимогам і забруднюють повітря. Поводження з відходами рослинного походження має здійснюватися екологічно безпечними методами.

3. З метою регулювання рівнів впливу фізичних та біологічних факторів на стан атмосферного повітря органи місцевого самоврядування:

1) вживають необхідні заходи для запобігання та недопущення перевищення встановлених санітарними нормами рівнів впливу фізичних та біологічних факторів на середовище життєдіяльності людини;

2) затверджують програми оздоровлення атмосферного повітря за наявності підстав, визначених законодавством;

3) забезпечують поліпшення стану утримання транспортних шляхів і вуличного покриття;

4) забезпечують обмеження в’їзду автомобільного транспорту та інших транспортних засобів і установок у лікувально-оздоровчі, рекреаційні та природно-заповідні зони, місця масового відпочинку та туризму;

5) забезпечують раціональне планування та забудову територій Сумської міської територіальної громади з дотриманням нормативно визначеної відстані до транспортних шляхів;

6) забезпечують виведення з густонаселених житлових кварталів за межі населених пунктів громади транспортних підприємств, вантажного транзитного автомобільного транспорту.

4. Органи місцевого самоврядування у межах повноважень розглядають і узгоджують плани підприємств, установ, організацій, закладів, суб’єктів господарювання, здійснення яких може викликати негативні екологічні наслідки на території Сумської міської територіальної громади, погоджують поточні та перспективні плани роботи з питань охорони навколишнього природного середовища і використання природних ресурсів, забезпечують систематичне та оперативне інформування населення про стан навколишнього природного середовища.

5. Жителі Сумської міської територіальної громади зобов`язані:

1) берегти природу, охороняти, раціонально використовувати її багатства відповідно до вимог законодавства про охорону навколишнього природного середовища;

2) здійснювати діяльність з додержанням вимог екологічної безпеки, інших екологічних нормативів та лімітів використання природних ресурсів;

3) не порушувати екологічні права і законні інтереси інших суб’єктів;

4) компенсувати шкоду, заподіяну забрудненням та іншим негативним впливом на навколишнє природне середовище та сплачувати штрафи за екологічні правопорушення.

6. Органи місцевого самоврядування забезпечують охорону та раціональне використання природних ресурсів громади з додержанням екологічних вимог, сприяють гарантованому законодавством використанню природних ресурсів на праві загального використання для задоволення життєвонеобхідних потреб (естетичних, оздоровчих, рекреаційних, матеріальних тощо) безоплатно, без закріплення цих ресурсів за окремими особами і надання відповідних дозволів, за винятком обмежень, передбачених законодавством України.

Використання природних ресурсів громади здійснюється в порядку загального і спеціального використання.

У порядку спеціального використання природних ресурсів фізичним та юридичним особам надаються у володіння, користування (оренду) природні ресурси на підставі спеціальних дозволів, зареєстрованих у встановленому порядку, за плату для здійснення виробничої та іншої діяльності, а у випадках, передбачених законодавством України, - на пільгових умовах.

7. З метою сталого енергетичного розвитку громади, підвищення енергоефективності, раціонального використання енергоресурсів, альтернативних та відновлювальних джерел енергії, зменшення рівня викидів парникових газів та досягнення кліматичної нейтральності, органи місцевого самоврядування затверджує та забезпечує виконання Плану дій сталого енергетичного розвитку громади.

Органи місцевого самоврядування сприяють забезпеченню:

1) модернізації систем тепло-, водо- та газопостачання на території Сумської міської територіальної громади з використанням енергоефективних технологій в межах повноважень;

2) освітлення вулиць і будівель комунальної власності в темну пору доби з використанням енергоефективних джерел світла, впровадження для зовнішнього освітлення ліхтарів на сонячних батареях, заміні ламп розжарювання на світлодіодні лампи для освітлення;

3) здійснення заходів щодо зменшення обсягу споживання енергоресурсів установами, які утримуються за рахунок коштів бюджету Сумської міської територіальної громади;

4) створення сприятливих умов для залучення вітчизняних та іноземних інвестицій у сферу енергоефективності та енергозбереження;

5) популяризації серед широких верств населення ефективного та ощадливого споживання паливно-енергетичних ресурсів.

8. З метою стимулювання жителів Сумської міської територіальної громади до впровадження енергоефективних та енергозберігаючих заходів у житлових будинках з бюджету Сумської міської територіальної громади в порядку та розмірах, встановлених рішеннями Сумської міської ради, відшкодовується частина відсотків за кредитами, залученими населенням на впровадження енергоефективних та енергозберігаючих заходів.

Стаття 78. Забудова територій

1. Забудова території Сумської міської територіальної громади здійснюється відповідно до затвердженої містобудівної документації на засадах розвитку планувальної структури, тактовного поєднання принципів сучасної архітектури зі збереженням історичної архітектурної самобутності населених пунктів; збереження та реставрації історичних пам’яток і споруд; надання пріоритету комплексній забудові територій, у тому числі шляхом комплексної реконструкції кварталів (мікрорайонів) застарілого житлового фонду; збільшення багатоквартирної забудови пропорційно до збільшення кількості об’єктів соціальної сфери (дитячих садків, шкіл, інших закладів освіти, закладів культури, охорони здоров’я, фізичної культури та спорту, соціального забезпечення); врахування при забудові територій потреб людей з обмеженими можливостями та забезпечення їм умов для нормальної життєдіяльності; розвитку соціальної, інженерної та транспортної інфраструктури, а також благоустрою та озеленення територій.

2. При забудові територій Сумської міської територіальної громади і розміщенні реклами органи місцевого самоврядування повинні дбати про підтримання естетичного зовнішнього вигляду населених пунктів; збереження культурного середовища; недопущення розміщення об’єктів та реклами, що порушують етичні, гуманістичні, моральні норми; збереження та примноження об’єктів благоустрою та озеленення, формування культурного обличчя громади. З цією метою Сумська міська рада затверджує нормативні акти щодо порядку утримання фасадів будинків та споруд, розміщення тимчасових споруд тощо.

Виконавчий комітет Сумської міської ради затверджує нормативні акти з питань:

1) встановлення пам’ятних знаків;

2) комплексної схеми розміщення тимчасових споруд;

3) комплексної схеми розміщення рекламних засобів та інших питань у сфері реклами.

Виконавчий комітет Сумської міської ради приймає рішення щодо демонтажу тимчасових споруд та рекламних засобів у разі незаконного їх розміщення.

3. Сумська міська рада може утворювати території з особливим статусом (рекреаційні, природоохоронні, оздоровчі, історико-культурні, лісопаркові, виробничі тощо), межі яких визначаються згідно з містобудівною документацією.

4. Право на забудову земельної ділянки реалізується її власником або користувачем за умови використання земельної ділянки відповідно до вимог містобудівної документації. Відведені земельні ділянки та інші існуючі на момент набуття чинності містобудівною документацією об’єкти нерухомого майна, що за видом або способом використання, техніко-інженерними показниками не відповідають вимогам цієї містобудівної документації, можуть використовуватися без визначення строку приведення їх у відповідність до містобудівної документації, якщо вони не створюють загрози для життя, здоров’я людини, довкілля, об’єктів культурної спадщини. Процедура надання таким земельним ділянкам статусу «вимушеної невідповідності вимогам містобудівної документації» встановлюються в цій містобудівній документації.

5. З метою зберігання і використання геопросторових даних про територію, адміністративно-територіальні одиниці, екологічні, інженерно-геологічні умови, інформаційних ресурсів будівельних норм, державних стандартів і правил для задоволення інформаційних потреб у плануванні територій та будівництві, формування галузевої складової державних геоінформаційних ресурсів створюється та ведеться містобудівний кадастр.

Комплексність, повнота та достовірність даних системи містобудівного кадастру повинні забезпечувати прийняття управлінських рішень щодо формування безпечного середовища життєдіяльності населення, захисту території від наслідків надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру, запобігання надмірній концентрації на певній території населення та об'єктів виробництва, зниження рівня забруднення навколишнього природного середовища, ефективне і надійне функціонування об'єктів будівництва та інженерно-транспортної інфраструктури, охорону та раціональне використання природних ресурсів і територій з особливим статусом в інтересах сталого розвитку території.

Дані містобудівного кадастру, необхідні для провадження містобудівної діяльності, проведення землевпорядних робіт, забезпечення роботи геоінформаційних систем, використовуються для задоволення інформаційних потреб державних органів, органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Інформація, яка міститься у містобудівному кадастрі, є відкритою та загальнодоступною, окрім відомостей, що належать до інформації з обмеженим доступом.

Стаття 79. Житловий фонд

1. Житловий фонд громади складається з комунального, державного та приватного житла.

2. До комунального житла належить житловий фонд, що перебуває у власності громади.

3. Комунальний житловий фонд формується шляхом:

1) будівництва нового житла;

2) реконструкції існуючих житлових будинків, а також переобладнання нежитлових будинків у житлові;

3) дарування, передачі в комунальну власність житла, вилученого на підставі судових рішень чи визнаного в установленому законом порядку безхазяйним або відумерлим;

4) передачі забудовниками частки житлової площі в новозбудованих будинках;

5) передачі з державної в комунальну власність громади житла державної власності;

6) набуття права власності на житло на інших підставах, не заборонених законом.

4. Від імені та в інтересах громади органи місцевого самоврядування:

1) здійснюють управління комунальним житловим фондом, організовують його належне утримання, обслуговування та ремонт;

2) здійснюють контроль за використанням житла за призначенням;

3) приймають рішення про зміну порядку використання комунального житла, проведення його реконструкції, капітального ремонту;

4) ведуть облік громадян, які потребують поліпшення житлових умов, приймають рішення про надання цим громадянам житла з комунального житлового фонду на підставах і в порядку, визначених законом;

5) організовують у встановленому порядку продаж квартир, що перебувають у комунальній власності;

6) здійснюють вилучення з житлового фонду будинків, квартир (їх частин) шляхом приватизації;

7) приймають у комунальну власність житло, що безоплатно передається його власниками.

5. Органи місцевого самоврядування сприяють розширенню житлового будівництва на території Сумської міської територіальної громади, створюють умови, за яких кожен житель громади матиме змогу згідно з чинним законодавством побудувати житло, придбати його у власність або користуватися ним на умовах договору найму (оренди), зокрема, надають громадянам, які мають потребу в житлі, допомогу в будівництві житла, в отриманні кредитів, у тому числі пільгових, та субсидій для будівництва чи придбання житла. Громадянам, які відповідно до закону потребують соціального захисту, житло надається державою та органами місцевого самоврядування безоплатно або за доступну для них плату відповідно до закону та виходячи з фінансових можливостей.

Надання та приватизація житла в комунальному житловому фонді здійснюється в порядку і на умовах, визначених чинними нормативними актами. Органи місцевого самоврядування створюють усі умови для приватизації комунального житла.

Порядок переведення нежитлових приміщень у категорію житлових, житлових приміщень у категорію нежитлових та житлових будинків квартирного типу у будинки садибного типу на території громади затверджує Виконавчий комітет Сумської міської ради.

6. Усі власники (користувачі) житлових будинків (квартир) на території громади мають право на забезпечення нормального функціонування житлових будівель протягом усього періоду їх використання за призначенням. 

Обов’язок належного утримання житлового фонду громади покладається на його власників (співвласників). Громадяни зобов`язані забезпечувати схоронність житлових приміщень, дотримуватися правил безпеки, зокрема пожежної та газової, санітарних норм, чистоти і порядку на прибудинкових та прилеглих територіях, у під’їздах, кабінах ліфтів, на сходових клітинах і в інших місцях загального користування.

7. Органи місцевого самоврядування на умовах співфінансування надають допомогу власникам житла в його ремонті, сприяють впровадженню енергозберігаючих заходів.

Порядок, умови та розміри надання з бюджету Сумської міської територіальної громади фінансової допомоги на ремонт багатоквартирних будинків їх співвласникам, на ремонт житлових будинків приватного сектору та квартир (кімнат у гуртожитку) окремим категорія громадян, які є їх власниками у випадках, передбачених чинним законодавством, визначаються відповідними рішеннями Сумської міської ради.

8. Жителі Сумської міської територіальної громади, як споживачі житлово-комунальних послуг, мають право одержувати вчасно та відповідної якості житлово-комунальні послуги згідно із законодавством та умовами договору про надання житлово-комунальних послуг. Органи місцевого самоврядування здійснюють контроль за необхідним рівнем та якістю житлово-комунальних послуг населенню, визначають узагальнюючий оцінювальний показник привабливості (рейтингу) суб’єктів господарювання, що надають послуги з управління багатоквартирним будинком, для споживачів, сприяють надання жителям Сумської міської територіальної громади пільг, житлових субсидій відповідно до вимог чинного законодавства.

9. Одним із головних питань найближчих десятиліть, вирішення якого покладається на органи місцевого самоврядування, є реконструкція та заміна застарілого житлового фонду. Перспективний план та відповідні бюджетні програми затверджуються Сумською міською радою.

Стаття 80. Санітарне благополуччя та утримання тварин

1. Жителі Сумської міської територіальної громади мають право жити в населених пунктах, санітарний стан яких не загрожує їхньому життю та здоров`ю, та зобов’язані виконувати вимоги відповідних нормативно-правових актів.

2. Для забезпечення належного санітарного стану та чистоти в населених пунктах органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи зобов'язані утримувати надані в користування чи належні їм на праві власності житлові, виробничі, побутові та інші приміщення, земельні ділянки відповідно до вимог санітарних норм, норм і правил у сфері благоустрою, сприяти налагодженню ефективної системи збирання, вивезення та перероблення побутових та інших відходів, брати участь у проведенні санітарних заходів на території громади, виконувати інші обов'язки, передбачені чинними нормативними актами.

3. Органи місцевого самоврядування у межах компетенції сприяє суб’єктам господарювання в будівництві сортувальних станцій, сміттєпереробних об’єктів, очисних споруд, у впровадженні на території громади інноваційних підходів поводження з відходами.

4. Органи місцевого самоврядування за свідомої активної участі всіх верств населення впроваджує на території громади роздільне збирання компонентів побутових відходів, за якого ресурсоцінні компоненти побутових відходів – папір, скло, полімери, метал – збирають окремо в спеціальні контейнери для подальшого перероблення чи повторного використання.

Дотримуватися правил роздільного збирання побутових відходів – обов’язок кожного жителя громади.

5. Складування сміття, побутових та інших відходів, вивезення їх у не визначені для цього місця (стихійні сміттєзвалища), а також спалювання їх на об'єктах благоустрою громади та на об'єктах поводження з відходами, не призначених для цього, забороняється.

6. Громадяни, які проводять своє дозвілля поза межами житлових приміщень (на прибудинковій (прилеглій) території багатоквартирних будинків, на земельних ділянках індивідуальних житлових будинків, у парках, скверах, лісі, на березі водойм, пляжах громади тощо), зобов`язані дотримуватись санітарних правил та правил благоустрою, прибрати після себе сміття.

7. Для забезпечення належної якості питної води та стану водойм на території громади запроваджується посилений нагляд і контроль за скидами від діяльності суб’єктів господарювання і дотриманням режиму господарювання у водоохоронних зонах річок і дренажних каналів.

8. На території Сумської міської територіальної громади встановлюється санітарний день – четвер кожного тижня з 8.00 до 12.00 години.

З метою поліпшення санітарного стану на початку весни та перед великими святами за рішенням Виконавчого комітету Сумської міської ради можуть проводитися місячники благоустрою у Сумській міській територіальній громаді.

9. Жителі Сумської міської територіальної громади мають право утримувати домашніх тварин згідно з чинними нормативними актами. Правила утримання домашніх тварин затверджуються відповідним рішенням Сумської міської ради.

Шкода, спричинена домашніми тваринами, відшкодовується їх власниками (особами, які утримають тварин). Шкода, спричинена безпритульними домашніми тваринами, відшкодовується органами місцевого самоврядування.

З метою забезпечення гігієни, безпеки життя і здоров’я жителів Сумської міської територіальної громади, захисту від страждань і загибелі безпритульних тварин, укріплення гуманності суспільства у ставленні до них органи місцевого самоврядування, у межах своєї компетенції, вживають заходів щодо регулювання чисельності безпритульних тварин на території громади, за рахунок коштів бюджету Сумської міської територіальної громади створюють притулки для тварин.

Стаття 81. Благоустрій та озеленення

1. Організація благоустрою населених пунктів, що відповідає сучасним світовим зразкам, їх озеленення, підтримання в належному стані зелених насаджень, парків і скверів, лісових зон і лісових смуг на території Сумської міської територіальної громади – обов`язок органів місцевого самоврядування та Сумської міської територіальної громади у цілому.

2. Органи місцевого самоврядування зобов’язані в процесі планування розміщення елементів благоустрою передбачити, зокрема, в містобудівній та землевпорядній документації, відведення нових територій (земельних ділянок) для розміщення рекреаційних зон, забезпечити розвиток існуючої системи рекреації, сприяти охороні та збереженню територій та об’єктів природно-заповідного фонду (зокрема, парків-пам’яток садово-паркового мистецтва місцевого значення: «Басівський», «Веретенівський», «Асмолова»; ботанічних садів місцевого значення: Сумського державного педагогічного університету ім. А.С. Макаренка, «Юннатівський»; пам’яток природи: «Дуб на вул. Г. Кондратьєва», «Дуб на вул. Петропавлівській», «Дуб на вул. О. Аніщенка», «Дуб на вул. Сергія Табали», «Липові насадження», «Група екзотичних дерев» та інші), організувати належний благоустрій населених пунктів громади.

Вимоги щодо благоустрою території населених пунктів встановлюються в Правилах благоустрою території Сумської міської територіальної громади, які затверджує Сумська міська рада.

3. Органи місцевого самоврядування забезпечують зручне для жителів Сумської міської територіальної громади, в тому числі для осіб з інвалідністю, облаштування об’єктів вулично-дорожньої мережі, розміщення дитячих та спортивних майданчиків, лавок, бесідок, зон відпочинку, місць для стоянки транспортних засобів, замощення дворів багатоквартирних будинків та тротуарів у зоні індивідуальної житлової забудови сучасними матеріалами.

Стаття 82. Послуги транспорту і зв’язку

1. Жителі Сумської міської територіальної громади мають право на отримання якісних послуг зв’язку і послуг з перевезення пасажирським електро- та автомобільним транспортом.

2. Правила користування пасажирським транспортом (тролейбусами та автобусами) затверджуються рішенням Виконавчого комітету Сумської міської ради.

3. Органи місцевого самоврядування при організації пасажирських перевезень:

3.1. забезпечують:

1) пільговий проїзд окремих категорій громадян відповідно до чинного законодавства;

2) роботу транспортних засобів, пристосованих для перевезення осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення;

3) транспортне сполучення всіх населених пунктів Сумської міської територіальної громади з її адміністративним центром;

4) доступність інформації про розклад руху пасажирського транспорту.

3.2. контролюють:

1) відповідність транспортних засобів вимогам безпеки, охорони праці, екології, їх належний технічний і санітарний стан, якість послуг з перевезення;

2) регулярність руху транспортних засобів;

4. Органи місцевого самоврядування у межах повноважень :

1) визначають автомобільних перевізників на автобусних маршрутах загального користування на конкурсних засадах;

2) затверджують маршрути і графіки руху пасажирського транспорту громади незалежно від форм власності;

3) приймають рішення про впровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду в пасажирському транспорті незалежно від форм власності та встановлює вимоги до функціонування такої системи;

4) створюють сприятливі умови для функціонування розвитку телекомунікаційних мереж загального користування та повноцінного надання телекомунікаційних послуг;

5) управляють об'єктами транспорту і зв'язку, що перебувають у комунальній власності громади, забезпечують їх належне утримання та ефективну експлуатацію, необхідний рівень та якість послуг транспорту і зв’язку;

6) залучають на договірних засадах підприємства, установи, організації та заклади, що не належать до комунальної власності громади, до участі в обслуговуванні населення засобами транспорту і зв'язку;

7) здійснює інші заходи щодо розвитку транспорту і зв'язку на території Сумської міської територіальної громади.

Стаття 83. Дороги

1. Органи місцевого самоврядування забезпечують належний стан об`єктів дорожнього господарства комунальної власності: мережі доріг, мостів, залізничних переїздів, пішохідних та технічних тротуарів, посадкових майданчиків на зупинках громадського транспорту, майданчиків для відстою та стоянки транспортних засобів.

2. Стан об`єктів дорожнього господарства громади має забезпечувати можливість безпечного руху транспортних засобів зі швидкістю, дозволеною правилами дорожнього руху та дорожніми знаками, безпеку переміщень пішоходів, збереження цілості транспортних засобів.

3. Органи місцевого самоврядування забезпечують:

1) належне утримання дорожнього покриття, тротуарів та інших об`єктів дорожнього господарства комунальної власності, вчасне проведення капітальних та поточних ремонтів доріг з використанням сучасних будівельних матеріалів;

2) повну паспортизацію дорожнього господарства;

3) облік аварійних ділянок доріг із зазначенням строків проведення ремонтів;

4) поступовий перехід на тверде дорожнє покриття в районах приватної забудови;

5) належне утримання наземних і підземних пішохідних переходів;

6) створення та розвиток велосипедних доріжок;

7) забезпечення ефективного водовідведення, своєчасного прибирання і вивезення снігу, льоду з дорожнього покриття та тротуарів;

8) розміщення засобів регулювання дорожнього руху (світлофорів, дорожніх знаків, дорожньої розмітки тощо) для ефективного регулювання транспортного руху та належне їх утримання;

9) забезпечення населених пунктів громади вуличним освітленням.

4. Органи місцевого самоврядування зобов’язані за рахунок коштів бюджету Сумської міської територіальної громади компенсувати згідно з рішенням суду фізичним та юридичним особам витрати, яких вони зазнали внаслідок дорожньо-транспортних пригод, що сталися з причин незадовільного експлуатаційного утримання доріг і вулиць комунальної власності.

Стаття 84. Торговельне, побутове обслуговування і ресторанне господарство

1. Жителі Сумської міської територіальної громади мають право на задоволення своїх потреб і належний рівень обслуговування у сфері торгівлі, ресторанного господарства, побутових та інших послуг.

2. Жителі Сумської міської територіальної громади мають право:

1) вільно обирати необхідні товари і послуги;

2) на достатню кількість магазинів, підприємств, установ, організацій, закладів соціально-побутового обслуговування відповідно до встановлених чинним законодавством норм з максимальним їх наближенням до місця проживання, на їх належний зовнішній вигляд, привабливий інтер`єр і упорядковану прилеглу територію;

3) на зручний режим роботи розташованих на території громади підприємств, установ, організацій, закладів сфери обслуговування незалежно від форм власності, встановлений Виконавчим комітетом Сумської міської ради за погодженням з власниками;

4) на високу культуру обслуговування і отримання повної та достовірної інформації про товари і послуги;

5) на дотримання суб`єктами господарювання вимог нормативних актів щодо захисту прав споживачів та інших актів у сфері торгівлі та послуг.

3. Органи місцевого самоврядування:

1) сприяють розвитку всіх форм торгівлі, побутових послуг та ресторанного господарства;

2) готують дислокації суб’єктів господарювання галузі торгівлі, побутового обслуговування, ресторанного господарства, ринків;

3) організовують та контролюють їх роботу по обслуговуванню пільгового контингенту клієнтів згідно з чинним законодавством та відповідними рішеннями Сумської міської ради та її Виконавчого комітету;

4) здійснюють перевірки суб’єктів господарювання з питань дотримання законодавства у галузі торгівлі, побутового обслуговування та ресторанного господарства, складають акти перевірок і протоколи про адміністративні правопорушення;

5) організовують сезонну роздрібну торгівлю, проведення передсвяткових ярмарків до державних та місцевих свят, залучають суб’єктів господарювання до участі в цих ярмарках, а також відповідних обласних та всеукраїнських заходах тощо;

6) здійснюють відповідно до закону контроль за дотриманням цін;

7) періодично проводять моніторинг загальнодоступної інформації, у тому числі через інтернет-ресурси, соціальні мережі про продовольчі товари, торгівля якими здійснюється через мережу Інтернет, заклади торгівлі (супермаркети, гіпермаркети, інші магазини) та ринки Сумської міської територіальної громади із зазначенням назви та адреси суб’єкта господарювання, категорії призначення товарів (загальне, дитяче харчування, дієтичне, екологічні товари та інше), груп товарів, цін по кожному товару, термінів споживчої придатності, наявності в товарах неприродних речовин, ГМО, некорисних добавок тощо та про роботу суб’єктів ресторанного господарства та побутового обслуговування із зазначенням назви та адреси суб’єкта господарювання, результати моніторингу оприлюднюють на офіційному вебсайті Сумської міської ради; ініціюють проведення експертиз харчових продуктів першої необхідності (м’ясних, молочних, хлібобулочних, круп’яних груп товарів, дитячого харчування, солодощів тощо);

8) контроль за дотриманням законодавства щодо захисту прав споживачів.

4. Продовольчі, непродовольчі, змішані та інші ринки на території Сумської міської територіальної громади повинні мати належний рівень облаштування та благоустрою прилеглої території, не мають погіршувати санітарний та екологічний стан місцевості і негативно впливати на умови проживання жителів прилеглих до них житлових будинків, громадського та іншого транспорту, пішоходів. Органи місцевого самоврядування постійно проводять моніторинг ринків громади з питання підготовки до роботи у відповідний сезон.

5. На території громади забороняється торгівля з рук продовольчими та непродовольчими товарами у невстановлених для цього місцях і без відповідних документів на право торгівлі, продаж суб’єктами господарювання (крім закладів ресторанного господарства) пива (крім безалкогольного), алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин столових на території громади у визначений рішенням Сумської міської ради час.

Стаття 85. Додержання тиші, громадський порядок та безпека

1. Кожен житель Сумської міської територіальної громади має право на тишу, на громадський порядок та безпеку на території громади та зобов’язаний їх додержуватися.

2. Органи місцевого самоврядування у межах повноважень, встановлених законом, забезпечують контроль за дотриманням на території громади нормативних актів у сфері захисту населення від шкідливого впливу шуму, у тому числі Правил додержання тиші, які затверджує Сумська міська рада.

3. Громадський порядок та безпека на території Сумської міської територіальної громади забезпечуються:

1) сумлінним виконанням обов`язків щодо забезпечення публічної безпеки і порядку на вулицях, площах, у парках, скверах, на стадіонах, вокзалах, інших публічних місцях територіальними органами поліції;

2) здійсненням правоохоронними органами регулярних профілактичних заходів на території Сумської міської територіальної громади з метою запобігання вчиненню злочинів та правопорушень;

3) проведенням відповідними службами громади постійної роботи з неповнолітніми особами щодо запобігання підлітковій злочинності;

4) участю громадян в охороні громадського порядку;

5) створенням та діяльністю громадських формувань з охорони громадського порядку;

6) створенням громадських пунктів охорони порядку та організацією їх роботи;

7) створенням центрів соціальної адаптації осіб, звільнених з установ виконання покарань.

4. Органи місцевого самоврядування у межах повноважень вживають необхідних заходів для забезпечення громадського порядку та безпеки на території громади, зокрема, шляхом врегулювання питань проведення на території Сумської міської територіальної громади масових заходів; організації дорожнього руху; розгляду справ про адміністративні правопорушення, віднесених законом до їх відання; утворення адміністративної комісії, комісії з питань боротьби зі злочинністю, спостережної комісії, спрямування їх діяльності; заслуховування інформації прокурорів та керівників органів Національної поліції про стан законності, боротьби із злочинністю, охорони громадського порядку та результати діяльності на території громади. У разі визнання Сумською міською радою після заслуховування інформації правоохоронних органів їх роботи незадовільною, фінансування з бюджету Сумської міської територіальної громади заходів, спрямованих на покращення умов їх діяльності, у поточному бюджетному році не здійснюється. Сумська міська рада має право за результатами оцінки діяльності органу поліції своїм рішенням прийняти резолюцію недовіри керівнику відповідного органу (підрозділу) поліції, що є підставою для звільнення його із займаної посади.

5. Діяльність органів місцевого самоврядування у напрямі боротьби зі злочинністю спрямована на співпрацю з правоохоронними органами, створення умов для проведення ефективної правової та виховної роботи щодо профілактики злочинності серед населення, зокрема молоді, своєчасне виявлення неблагополучних сімей, ведення їх обліку, здійснення систематичних перевірок умов утримання та виховання в них неповнолітніх, надання таким сім’ям правової допомоги, організацію індивідуально-профілактичної роботи з неповнолітніми, схильними до насильства, вживання спиртних напоїв, наркотичних та психотропних речовин, забезпечення постійного висвітлення в медіа результатів боротьби зі злочинністю на території громади та інформування громадськості про методи такої боротьби, сприяння участі громадян та їх об’єднань у боротьбі зі злочинністю, впровадження сучасних методів дистанційного контролю за громадською безпекою та безпекою дорожнього руху шляхом встановлення на території громади систем відеоспостереження.

На території громади проводиться постійна роз’яснювальна робота серед населення з питань антикорупційного законодавства України, доводиться до відома населення алгоритм дій у разі виявлення фактів корупції, розробляються та затверджуються антикорупційні програми, забезпечується якісний добір і розстановку кадрів на службу в органах місцевого самоврядування з урахуванням вимог антикорупційного законодавства, забезпечується інформування правоохоронних органів у разі виявлення порушень антикорупційного законодавства.

З метою спрямування зусиль правоохоронних органів та органів місцевого самоврядування на забезпечення громадського порядку та безпеки на території громади при Виконавчому комітеті Сумської міської ради утворюються дорадчі органи з питань боротьби зі злочинністю, безпеки дорожнього руху та інші, які діють на підставі Положень про ці органи, що затверджуються рішеннями Виконавчого комітету.

6. Жителі Сумської міської територіальної громади мають право на добровільних засадах за місцем роботи, навчання або проживання створювати громадські об`єднання для участі в охороні громадського порядку, сприяння компетентним органам у запобіганні та припиненні адміністративних правопорушень і злочинів, захисті життя та здоров`я громадян, інтересів суспільства і держави від протиправних посягань, а також у рятуванні людей і майна під час стихійного лиха та інших надзвичайних обставин.

7. Органи місцевого самоврядування у межах своєї компетенції надають допомогу та підтримку у створенні громадських формувань з охорони громадського порядку і державного кордону, координують їх діяльність.

8. Для забезпечення законності, правопорядку, охорони прав і свобод громадян на території громади відповідно до закону можуть створюватися та утримуватися за рахунок бюджету Сумської міської територіальної громади муніципальні формування з охорони громадського порядку.

Стаття 86. Захист від надзвичайних ситуацій

1. Жителі Сумської міської територіальної громади мають право на захист свого життя, здоров’я та майна від надзвичайних ситуацій.

2. Органи місцевого самоврядування забезпечують розроблення та реалізацію цільових програм та планів заходів у сфері цивільного захисту, виконання вимог техногенної безпеки на потенційно небезпечних об’єктах громади, створення та підтримання у постійній готовності аварійно-рятувальних служб, формувань та спеціалізованих служб цивільного захисту, місцевої системи централізованого оповіщення, фонду захисних споруд цивільного захисту, матеріальних резервів для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, організацію аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт, робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій на території громади, евакуації населення, майна у безпечні райони, здійснення інших заходів у сфері цивільного захисту.

Стаття 87. Загальні засади діяльності органів місцевого самоврядування у період дії воєнного стану

1. В умовах воєнного стану органи місцевого самоврядування ті їх посадові особи здійснюють повноваження надані їм Конституцією України, Законом України «Про правовий режим воєнного стану» та іншими законами України.

2. Рішення органів місцевого самоврядування, які стосуються прав і свобод людини і громадянина, що обмежуються у зв’язку з введенням воєнного стану, тимчасово не застосовуються.

3. В умовах воєнного стану особа, уповноважена на виконання функцій місцевого самоврядування, не несе відповідальність, у тому числі кримінальну, за рішення, дії чи бездіяльність, негативні наслідки яких неможливо було передбачити або які охоплюються виправданим ризиком, за умови, що такі дії (бездіяльність) були необхідні для відсічі збройної агресії проти України або ліквідації (нейтралізації) збройного конфлікту.

4. На період дії правового режиму воєнного стану в державі або в окремих її місцевостях, як то на території Сумської області, Сумського району, Сумської міської територіальної громади, органи місцевого самоврядування, в межах чинного законодавства, можуть створювати гуманітарні штаби, діяльність яких забезпечується із залученням представників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ організацій різних форм власності, у тому числі благодійних організацій та волонтерів.

5. Контроль за діяльністю органів місцевого самоврядування в умовах воєнного стану здійснює Рада національної безпеки і оборони України.

Стаття 88. Діяльність органів місцевого самоврядування Сумської міської територіальної громади у сфері оборони

Виконавчі органи Сумської міської ради у галузі оборонної роботи забезпечують:

 • підготовку громадян до військової служби, а також загальне військове навчання у воєнний час;
 • приписку громадян до призовних дільниць, військовий облік призовників, військовозобов’язаних та резервістів;
 • призов громадян на строкову військову службу;
 • направлення громадян на навчальні (або перевірочні) і спеціальні збори;
 • організацію та участь у здійсненні на відповідній території заходів, пов'язаних з мобілізаційною підготовкою, територіальною обороною та цивільним захистом;
 • бронювання військовозобов'язаних на період мобілізації та на воєнний час;
 • проведення мобілізації людських, транспортних та інших ресурсів в особливий період;
 • здійснення контролю за використанням і охороною наданих у встановленому порядку для потреб оборони земельних, водних та інших природних ресурсів згідно із законодавством;
 • вирішення згідно із законодавством питань, пов'язаних з наданням частинам, установам, навчальним закладам Збройних Сил України та іншим військовим формуванням, утвореним відповідно до законів України, та правоохоронним органам службових приміщень і житлової площі, інших об'єктів, здійсненням контролю за їх використанням, наданням комунально-побутових та інших послуг;
 • організацію виробництва і поставки військам підприємствами та організаціями, що належать до комунальної власності, замовленої продукції, енергетичних та інших ресурсів;
 • сприяння у підтриманні відповідного режиму в прикордонній смузі та у контрольованих прикордонних районах;
 • проведення заходів щодо військово-патріотичного виховання громадян України;
 • здійснення інших повноважень у галузі оборонної роботи, передбачених законами.

Стаття 89. Волонтерська діяльність на території Сумської міської територіальної громади

1. Органи місцевого самоврядування всіляко сприяють розвитку волонтерської діяльності (волонтерським рухам, ініціативам) на території Сумської міської територіальної громади. На офіційному вебсайті Сумської міської ради розміщується перелік волонтерів (за їх заявою та згодою), сфера і напрямки здійснення ними волонтерської діяльності на території Сумської міської територіальної громади.

2. Органи місцевого самоврядування сприяють поширенню інформації про організації та установи, що залучають до своєї діяльності волонтерів (їх місцезнаходження, поштову адресу, номери засобів зв’язку, а також, за наявності, адреси офіційного вебсайту та електронної пошти), перелік фізичних осіб (у разі їхньої письмової згоди відповідно до закону), організацій та установ, які потребують волонтерської допомоги, шляхом розміщення відповідної інформації на офіційному вебсайті Сумської міської ради і місцевих медіа.

3. В умовах воєнного стану органи місцевого самоврядування, з метою забезпечення діяльності Сумської міської територіальної громади та недопущення настання гуманітарної катастрофи на її території, співпрацюють та активно залучають волонтерів для вирішення питань соціально незахищених верств населення громади та осіб, які опинилися у складних життєвих обставинах, а також з інших важливих та нагальних для громади питань.

4. Втручання органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб у діяльність волонтерів, так само як і втручання волонтерів у діяльність органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб забороняється, крім випадків, передбачених законом.

5. Задля забезпечення стабільного розвитку волонтерства у громаді, Сумська міська рада та її виконавчі органи сприяють:

 • популяризації та зростанню включеності жителів у волонтерську діяльність та активізацію їхньої залученості у суспільно значущі сфери життя громади;
 • залученню волонтерів до діяльності  виконавчих органів Сумської міської ради, комунальних установ, підприємств та організацій і виконання місцевих цільових програм;
 • створенню сприятливих умов для розвитку волонтерства, підвищення рівня самоорганізації жителів територіальної громади;
 • інституційному розвитку організацій та установ у громаді, що залучають до своєї діяльності волонтерів через проведення освітніх та інших заходів.

6. Заходи підтримки сприяння розвитку волонтерської діяльності в територіальній громаді визначаються Сумською міською радою та затверджуються її рішенням.

Стаття 90. Цифрова трансформація

1. Органи місцевого самоврядування забезпечують розвиток цифрової трансформації громади шляхом ефективного впровадження цифрових інструментів управління ресурсами, автоматизації процесів моніторингу і контролю, які мають підвищити ефективність управління, прискорити цифрову трансформацію громади, сприяти залученню жителів громади та інвесторів до розвитку території.

2. Органи місцевого самоврядування розвивають концепцію «Smart city» та «Smart громада», як елементи забезпечення електронного урядування задля перетворення Сумської міської територіальної громади в цифрову, прогресивну громаду шляхом застосування цифрових систем муніципального управління, розвитку розумної місцевої інфраструктури, використання сучасних систем управління даними та запровадження он-лайн сервісів.

3. У рамках цифрової трансформації органи місцевого самоврядування вживають заходи щодо створення єдиної муніципальної бази даних, відкритої платформи для реєстрації бізнесу, онлайн доступу до адміністративних послуг, інформаційної інфраструктури електронного управління, реалізації концепції цифрових робочих місць, застосування цифрових технологій для контролю за дорожнім рухом, безпекою в громадських місцях, впровадження в основні сфери життєдіяльності громади інформаційно-телекомунікаційних технологій, спрямованих на задоволення потреб громадян. На шляху цифрової трансформації застосовуються принципи цифрового урядування: постійний реінжиніринг внутрішніх процесів органів публічного управління; цифровий обіг документів, даних та процесів; єдині технічні вимоги; орієнтація цифрових послуг на потреби споживача; платформонезалежність та орієнтація на мобільні пристрої; деперсоналізованість та принцип «єдиного вікна».

4. Органи місцевого самоврядування провадять розширення доступу до цифрових технологій населення Сумської міської територіальної громади та подолання цифрового розриву шляхом розвитку цифрових інфраструктур в Сумській міській територіальній громаді, а саме, створення твердих цифрових інфраструктур, зокрема широкосмугової фіксованої телекомунікаційної інфраструктури та мобільної (рухомої) телекомунікаційної інфраструктури, інфраструктури цифрового телебачення, радіо- та технологічної інфраструктури для проєктів Інтернету речей, інфраструктури обчислень, віртуалізації та збереження даних (хмарних та туманних), інфраструктури кібербезпеки, спеціалізованих інфраструктур, а також м’якої цифрової інфраструктури: інфраструктури ідентифікації та довіри, інфраструктури відкритих даних, інфраструктури інтероперабельності, інфраструктури блокчейн, інфраструктури електронних розрахунків та транзакцій, інфраструктури електронної комерції та онлайн-взаємодії суб’єктів бізнесу, інфраструктури електронного  урядування, інфраструктури життєзабезпечення (медицини, освіти, громадської безпеки, транспорт тощо), геоінформаційної інфраструктури, промислової цифрової інфраструктури.

5. Органи місцевого самоврядування здійснюють подолання цифрової освітньої нерівності населення, що забезпечується підвищенням цифрової грамотності жителів громади різних вікових категорій.

Провадження реалізації в Сумській міській територіальній громаді проєктів цифрової трансформації, зокрема «Е-медицина», «Е-наука», «Е-Довкілля», «Е-демократія», «Е-Відходи», «Е-підприємець», «Е-Дозвіл» тощо.

Стаття 91. Інформація про діяльність органу місцевого самоврядування та доступ до неї

1. Жителі Сумської міської територіальної громади мають право на оперативне одержання через друковані та електронні медіа, мережу Інтернет публічно поширювану інформацію про різні сфери суспільного життя громади та країни, діяльність державних органів і організацій, органів місцевого самоврядування, об`єднань громадян, а також інших відомостей, необхідних для реалізації ними своїх прав, свобод і законних інтересів.

2. Право на інформацію забезпечується:

1) обов’язком органів місцевого самоврядування інформувати громадськість та медіа про свою діяльність та прийняті рішення;

2) створенням в органах місцевого самоврядування спеціальних підрозділів або систем, що забезпечують порядку доступ до всіх видів інформації;

3) вільним доступом жителів Сумської міської територіальної громади до статистичних даних, архівних, бібліотечних і музейних фондів (обмеження цього доступу зумовлюються тільки специфікою цінностей та особливими умовами їх схоронності, що визначаються законодавством);

4) створенням механізму здійснення права на інформацію через процедуру письмових або через мережу Інтернет запитів та порядку надання відповідей на них органами, які зберігають відповідну інформацію;

5) здійсненням органами місцевого самоврядування контролю за додержанням законодавства про інформацію;

6) встановленням відповідальності за порушення законодавства про інформацію.

7) впровадженням чат-ботів та інших інтерактивних інструментів з метою побудови зручної та відкритої взаємодії органів місцевого самоврядування з населенням.

8) забезпеченням відкритості наборів даних, власником яких є органи місцевого самоврядування, шляхом їх оприлюднення у формі відкритих даних з використанням Центру компетенцій в сфері відкритих даних «Дія. Відкриті дані».

3. Жителі Сумської міської територіальної громади мають право на доступ до інформації, що знаходиться у володінні суб'єктів владних повноважень, інших визначених законом розпорядників публічної інформації та інформації, що становить суспільний інтерес. Таке право можливо реалізувати шляхом подачі запиту на публічну інформацію або через доступ до інформації, оприлюдненої на офіційному вебсайті Сумської міської ради, на інформаційних стендах, у медіа, іншими визначеними законодавством способами.

Порядок організації доступу до публічної інформації, що знаходиться у володінні Сумської міської ради та її виконавчих органів, визначається чинним законодавством та Положенням про порядок організації доступу до публічної інформації, яке затверджується Виконавчим комітетом Сумської міської ради.

4. Органи місцевого самоврядування створюють належні умови для діяльності медіа всіх форм власності на території громади, забезпечує відкритість і доступність інформації для її поширення через місцеву пресу, радіо і телебачення, мережу Інтернет; організують і проводять брифінги, пресконференції, виступи в прямому телевізійному і радіоефірі, поширюють пресрелізи, запрошують журналістів на загальногромадські заходи, надають їм можливість бути присутніми на засіданнях Сумської міської ради та її Виконавчого комітету, інших заходах, що проводять органи місцевого самоврядування.

5. З метою забезпечення всебічної та різноманітної інформації та доступу жителів Сумської міської територіальної громади до суспільно важливої інформації Сумська міська рада може ухвалювати рішення про засновування місцевих публічних аудіовізуальних медіа.

Стаття 92. Фінансова взаємодопомога та благодійна діяльність

1. Жителі Сумської міської територіальної громади мають право створювати кредитні спілки – неприбуткові організації, мета яких полягає в задоволенні потреб їх членів у взаємному кредитуванні та наданні фінансових послуг за рахунок об`єднаних грошових внесків членів кредитних спілок.

2. Жителі Сумської міської територіальної громади, а також юридичні особи мають право надавати на засадах безоплатності, безповоротності і доброчинності матеріальну, фінансову та іншу допомогу Сумській міській територіальній громаді для здійснення програм соціально-економічного, культурного і духовного розвитку громади, поліпшення благоустрою населених пунктів громади, підтримання в належному стані пам`яток історії, культури і архітектури, природних пам`яток; підтримки соціально незахищених категорій громадян та з іншою, визначеною благодійниками, метою.

3. Органи місцевого самоврядування та Сумська міська територіальна громада шанують меценатів та громадських діячів, які зробили вагомий внесок у розбудову громади; підтримують розвиток доброчинності, волонтерської та іншої благодійної діяльності; створюють умови для роботи благодійних та інших громадських організацій, що сприяють консолідації та розвитку Сумської міської територіальної громади, спонсорів та меценатів, які здійснюють соціально важливу діяльність для громади. Органи місцевого самоврядування популяризують меценатство та інші форми благодійництва серед населення, сприяють поширенню інформації про осіб (у разі їхньої письмової згоди), які потребують волонтерської та іншої благодійної допомоги, у тому числі шляхом розміщення її на офіційному вебсайті Сумської міської ради.

Стаття 93. Відстоювання інтересів Сумської міської територіальної громади

1. Органи місцевого самоврядування здійснюють постійний моніторинг законопроєктів, зареєстрованих у Верховній Раді України, проєктів регуляторних актів, оприлюднених центральними органами виконавчої влади на предмет їх відповідності інтересам Сумської міської територіальної громади. У випадку, якщо законопроєкти, проєкти інших актів органів місцевого самоврядування не відповідають інтересам Сумської міської територіальної громади, органи місцевого самоврядування за партнерської участі представників громадськості можуть реалізувати інформаційні, комунікаційні, інші кампанії, спрямовані на запобігання прийняттю таких актів.

2. З метою захисту інтересів Сумської міської територіальної громади органи місцевого самоврядування Сумської міської територіальної громади, об’єднання громадян, інші суб’єкти можуть розробляти законопроєкти, проєкти нормативно-правових актів, проєкти програм, ініціювати їх розгляд у парламенті, в інших органах державної влади через народних депутатів України, комітети Верховної Ради України, допоміжні, консультативні органи Президента України, Кабінету Міністрів України, інших органів державної влади.

Для привернення уваги органів державної влади до проблем Сумської міської територіальної громади органи місцевого самоврядування можуть пропонувати проведення виїзних засідань Кабінету Міністрів України, колегій центральних органів виконавчої влади у Сумській міській територіальній громаді.

3. Жителі Сумської міської територіальної громади безпосередньо або через органи місцевого самоврядування, депутатів обласної ради відстоюють інтереси громади у обласній раді при прийнятті регіональних програм розвитку, затвердженні обласного бюджету. Відстоювання інтересів Сумської міської територіальної громади в обласній раді здійснюється шляхом розробки нормативно-правових актів, доручень депутатам обласної ради, зустрічей з представниками комісій і фракцій Сумської обласної ради.

4. Органи місцевого самоврядування можуть надавати правову, матеріальну, іншу допомогу жителям Сумської міської територіальної громади, які її потребують, поза межами територіальної громади.

5. Органи місцевого самоврядування, їх посадові особи беруть активну участь у роботі муніципальних об’єднань України, мета яких – відстоювання інтересів міст та жителів територіальних громад (в інших областях України та за кордоном).

6. Органи місцевого самоврядування сприяють створенню у Верховній Раді України, Сумській обласній раді депутатських об’єднань, які забезпечують відстоювання інтересів Сумської міської територіальної громади.

7. Відстоювання інтересів територіальної громади в органах державної влади та місцевого самоврядування є складовою службової компетенції одного з заступників міського голови.

8. Органи місцевого самоврядування сприяють роботі інститутів, центрів, інших дослідницьких установ, які спеціалізуються на просуванні та відстоюванні інтересів Сумської міської територіальної громади.

9. Сумська міська рада може приймати місцеві програми з відповідним фінансуванням з бюджету Сумської міської територіальної громади, спрямовані на відстоювання і просування інтересів Сумської міської територіальної громади.

Стаття 94. Організація життя територіальної громади на засадах сталого розвитку

1. Організація життя територіальної громади здійснюється Сумською міською радою на засадах сталого розвитку відповідно до цього Статуту та законодавства України.

2. Реалізація засад сталого розвитку територіальної громади здійснюється Сумською міською радою шляхом прийняття і виконання визначених цим Статутом та законодавством стратегічних документів з розвитку територіальної громади, контролем виконання цих документів і встановлених ними цілей.

3. Діяльність щодо реалізації засад сталого розвитку спрямовується на реалізацію таких завдань:

1) збереження і відтворення довкілля, зведення до мінімуму антропогенного впливу на нього, підвищення рівня адаптації до зміни клімату, захист, збереження, відновлення та формування екосистем, водних ресурсів, водно-болотних угідь, природних оселищ та біорозмаїття;

2) забезпечення соціально, економічно, культурно та екологічно збалансованого розвитку населених пунктів;

3) створення повноцінного життєвого середовища для сучасного покоління з урахуванням інтересів наступних поколінь;

4) вдосконалення соціальної, транспортної, комунікаційно-інформаційної, інженерної, екологічної інфраструктури;

5) своєчасне оповіщення про надзвичайні ситуації, вжиття заходів для зниження та регулювання ризиків природних та техногенних лих, систематичне технічне обслуговування та оновлення інфраструктури;

6) збереження і розвиток культурної і природної спадщини з залученням приватного сектору;

7) раціональне використання, відтворення та примноження місцевих матеріальних ресурсів, стале місцеве економічне зростання, створення робочих місць, розвиток туризму, рекреації, місцевої культури і виробництво місцевої продукції;

8) запровадження енергоефективних, екологічно чистих та дружніх довкіллю технологій у всіх сферах життєдіяльності громади.;

9) згуртування жителів, ухвалення рішень з їхнім максимальним залученням і підтримкою;

10) забезпечення інклюзії в громадських просторах та наданні публічних послуг,

11) забезпечення безбар’єрності та сталої мобільності з пріоритизацією засобів пересування за наведеним порядком: пішохідний рух, рух не механічним та легким персональним транспортом, рух громадським транспортом, рух механічним транспортним засобом;

12) створення, озеленення та належне утримання відкритих, доступних, екологічно чистих, обладнаних громадських просторів;

13) забезпечення громадської безпеки та правопорядку в усіх сферах життя територіальної громади, безперешкодного доступу до громадських будівель, споруд, громадських просторів, природних об'єктів та територій, лісів та водних об’єктів;

14) доступність публічних послуг для жителів (комунальні послуги, транспорт, освіта, охорона здоров'я, соціальний захист, адміністративні послуги).

Стаття 95. Стратегічні документи з розвитку територіальної громади

1. Стратегічні документи з розвитку територіальної громади є системою взаємопов’язаних документів, яка включає:

1) стратегію розвитку територіальної громади;

2) містобудівну документацію;

3) інші документи з планування розвитку територіальної громади.

2. Звіт про виконання стратегічних документів щороку оприлюднюється на офіційному вебсайті Сумської міської ради в мережі Інтернет.

3. Затверджені стратегічні документи, строки яких виходять за межі терміну повноважень Сумської міської ради відповідного скликання, зберігають чинність до закінчення їх строків та є обов’язковими до виконання для Сумської міської ради всіх наступних скликань.

4. Розробка стратегічних документів з розвитку територіальної громади відбувається із залученням громадськості у формах, визначених Законом та Статутом, починаючи з етапу формування завдання на розробку цих документів або змін до них.

5. Проєкти стратегічних документів з розвитку територіальної громади розміщуються на вебсайті Сумської міської ради і проходять громадські слухання, результати яких публікуються на вебсайті Сумської міської ради і враховуються при доопрацюванні цих проєктів.

Стаття 96. Стратегія розвитку територіальної громади

1. Стратегія розвитку територіальної громади (далі - Стратегія) є комплексним стратегічним довгостроковим документом, який визначає напрямки розвитку територіальної громади, збалансованої реалізації її екологічного, економічного і соціального потенціалу.

2. Стратегія включає заходи із покращення рівня розвитку всіх сфер життєдіяльності в територіальній громаді, підвищення рівня комфортних умов проживання, якісних освітніх, культурних, медичних послуг та відпочинку, надання соціальних та адміністративних послуг, розвитку транспортної інфраструктури, підвищення рівня самоорганізації жителів, сприяння розвитку середнього та малого підприємництва, сприяння залученню інвестицій, розвитку зв’язків між наукою та бізнесом та інші. План дій до Стратегії включає перелік заходів з розвитку різних сфер діяльності на короткостроковий період.

3. Заходи плану дій до Стратегії відображаються у програмах соціально-економічного розвитку та бюджеті на відповідні роки.

4. По секторальних напрямках Стратегія визначає концептуальні моделі організації надання публічних послуг відповідної сфери та довгострокові плани розбудови таких моделей.

5. Стратегія розробляється на термін не менший, ніж десять років. Для секторальних напрямків в Стратегії та документах, розроблених на її виконання визначаються річні, трирічні та десятирічні цілі.

Стаття 97. Реалізація завдань стратегічних документів з розвитку територіальної громади

1. Система заходів Сумської міської ради щодо реалізації завдань стратегічних документів з розвитку територіальної громади визначається в програмі соціально-економічного і культурного розвитку територіальної громади.

2. Планувальні рішення завдань, що вказані в стратегічних документах з розвитку громади, визначаються в містобудівній документації.

Концептуальні рішення містобудівної документації (генеральних планів населених пунктів, детальних планів територій) розробляються на конкурсі, який проводиться на замовлення виконавчого органу Сумської міської ради.

Проєкти містобудівної документації територіальної громади (комплексний план просторового розвитку громади, генеральний план, план зонування, детальний план території) підлягають обговоренню з жителями на громадських слуханнях.

3. Програма соціально-економічного і культурного розвитку територіальної громади формується на основі та відповідно до рішень, визначених в стратегічних документах з розвитку територіальної громади та містобудівній документації. Визначені в Стратегії розвитку територіальної громади довгострокові плани розвитку за секторальними напрямками є основою для формування відповідних частин програми соціально-економічного і культурного розвитку громади.

Стаття 98. Загальні засади планування громадських просторів в Сумській територіальній громаді та участь жителів в цьому процесі

1. Громадські простори в Сумській міській територіальній громаді створюються з метою забезпечення жителів можливостями для відпочинку, реалізації комунікативного потенціалу, задоволення соціальних та суспільних потреб, сталого та гармонійного розвитку територій.

Громадський простір – це територія в межах населеного пункту, яка є відкритою та доступною для всіх її користувачів, в тому числі територія зелених насаджень загального користування, виділена відповідно до містобудівної документації та спеціально призначені для використання необмеженим колом осіб з метою спілкування, дозвілля, рекреації, проведення масових заходів.

2. Громадський простір створюється за такими принципами:

1) забезпечення доступного, безпечного, чистого, естетичного, багатофункціонального та комфортного громадського простору;

2) врахування потреб різних соціальних груп населення та заінтересованих осіб;

3) доступність, рівність та інклюзивний підхід у праві використання для всіх верств населення;

4) пріоритетність пішохідного руху;

5) забезпечення інфраструктури для задоволення базових потреб (громадські вбиральні, питна вода тощо) за можливістю;

6) результатом створення громадського простору має бути забезпечення реалізації його комунікативної, соціальної, суспільної та інших пов’язаних функцій;

7) залучення заінтересованих осіб до процесу планування громадського простору на етапі підготовки завдань на проєктування, конкурсу або затвердження обсягів робіт при капітальному ремонті громадського простору, шляхом участі в публічних консультаціях;

8) передбачення можливості розміщення та ведення підприємницької діяльності у визначених проєктом місцях із відповідною інфраструктурою;

9) передбачити можливість ознакування простору та розмежування від приватних територій (прибудинкові території, двори тощо) в місті;

10) забезпечення прозорої, відкритої, публічної та підзвітної роботи під час планування, ремонту, будівництва та реконструкції громадського простору, зокрема, публікація всіх пов’язаних документів на офіційному вебсайті Сумської міської ради.

3. Жителі мають право брати участь у плануванні громадських просторів через різні форми громадської участі та наданні пропозицій чи зауважень. Порядок участі жителів у плануванні громадських просторів може визначатися окремим Положенням, яке затверджується рішенням Сумської міської ради.

Стаття 99. Застосування ґендерно орієнтованого підходу під час планування розвитку територіальної громади

1. Ґендерна рівність означає, що всі жінки та чоловіки мають свободу для розвитку своїх особистих здібностей та свободу вибору без обмежень. Тобто різна поведінка, прагнення та потреби жінок і чоловіків враховуються, оцінюються й підтримуються рівним чином.

Під час розроблення нормативно-правових актів, зокрема документів з планування розвитку територіальної громади, проєкту бюджету Сумської міської територіальної громади на наступний рік, проєктів актів посадових осіб та органів місцевого самоврядування може проводитися їх ґендерно-правова експертиза.

2. Ґендерно-правова експертиза передбачає аналіз проєктів актів Сумської міської ради та її виконавчих органів, посадових осіб на відповідність принципу забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків.

Стаття 100. Утвердження української національної та громадянської ідентичності

1. До повноважень Сумської міської ради та її виконавчих органів у сфері утвердження української національної та громадянської ідентичності належить:

1) забезпечення реалізації державної політики у сфері утвердження української національної та громадянської ідентичності;

2) розроблення, затвердження та реалізація місцевої програми у сфері утвердження української національної та громадянської ідентичності;

3) забезпечення формування, оптимізації та розвитку інфраструктури з утвердження української національної та громадянської ідентичності;

4) сприяння створенню та діяльності закладів сфери утвердження української національної та громадянської ідентичності, забезпечення діяльності таких закладів, що належать до комунальної форми власності;

5) сприяння підготовці та підвищенню кваліфікації фахівців у сфері утвердження української національної та громадянської ідентичності;

6) сприяння реалізації проєктів у сфері утвердження української національної та громадянської ідентичності на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці;

7) створення умов для залучення жителів громади до прийняття рішень з питань утвердження української національної та громадянської ідентичності.

2. Сумська міська рада створює, ухвалює положення і забезпечує роботу координаційної ради з питань утвердження української національної та громадянської ідентичності в територіальній громаді.

Стаття 101. Засади громадського контролю за діяльністю органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб

1. Здійснення громадського контролю за діяльністю органів та посадових осіб місцевого самоврядування Сумської міської територіальної громади ґрунтується на Конституції та актах законодавства України, Європейській хартії місцевого самоврядування, цьому Статуті та інших актах Сумської міської ради.

2. Громадський контроль за діяльністю органів та посадових осіб місцевого самоврядування здійснюється з метою захисту прав, свобод та законних інтересів жителів територіальної громади, її інтересів.

3. Громадський контроль за діяльністю органів та посадових осіб місцевого самоврядування здійснюється на основі таких принципів:

 • відкритості та прозорості;
 • пріоритетності прав людини та громадянина;
 • законності;
 • добровільності та безоплатної участі у здійсненні громадського контролю;
 • неупередженості, об’єктивності та достовірності;
 • сприяння досягненню балансу приватних та публічних інтересів при вирішенні питань місцевого значення;
 • сприяння недопущенню перешкоджання здійсненню законного громадського контролю;
 • професійності та компетентності учасників громадського контролю;
 • взаємодії жителів територіальної громади та органів і посадових осіб місцевого самоврядування.

Стаття 102. Форми здійснення громадського контролю за діяльністю органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб

1. Громадський контроль за діяльністю органів місцевого самоврядування Сумської міської територіальної громади та їх посадових осіб здійснюється шляхом:

 • забезпечення органами місцевого самоврядування та їх уповноваженими посадовими особами права кожного на доступ до публічної інформації у обсягах, передбачених актами законодавства України;
 • звітування Сумського міського голови, депутатів Сумської міської ради, старост відповідних старостинських округів про їх роботу згідно з вимогами чинного законодавства;
 • участі жителів у роботі консультативно-дорадчих органів, що створюються при Сумській міській раді або її виконавчих органах;
 • подання індивідуальних чи колективних звернень громадян України та/або осіб, які не є громадянами України і законно перебувають на її території, із зауваженнями, скаргами та пропозиціями, що стосуються діяльності органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб, заяв або клопотань щодо реалізації своїх соціально-економічних, політичних й особистих прав і законних інтересів та скарг про їх порушення;
 • громадської експертизи діяльності органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб;
 • використання інших форм, передбачених законодавством.

Стаття 103. Громадська експертиза

1. Громадська експертиза діяльності органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб є складовою механізму демократичного управління, який передбачає проведення інститутами громадянського суспільства дослідження, аналізу та оцінювання діяльності органів та посадових осіб місцевого самоврядування, ефективності прийняття і виконання такими органами рішень, підготовку пропозицій щодо розв’язання суспільно значущих проблем місцевого значення для їх урахування цими органами у своїй роботі.

2. Порядок проведення громадської експертизи діяльності органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб здійснюється відповідно до положення, що є невід’ємним додатком до цього Статуту (Додаток 7).

Стаття 104. Інформаційна відкритість органів місцевого самоврядування

1. Органи місцевого самоврядування здійснюють свою діяльність, керуючись принципами відкритості і прозорості, що є необхідною умовою демократичного управління містом, забезпечення належної та ефективної взаємодії органів місцевого самоврядування з міською громадою.

2. Відкритість і прозорість діяльності органів місцевого самоврядування забезпечується через:

1) можливість доступу жителів до повної, об’єктивної, достовірної інформації про цю діяльність в обсягах та у порядку, встановлених законом;

2) здійснення громадського контролю і вплив громадськості на прийняття органами місцевого самоврядування та їх посадовими особами рішень, здійснення дій або утримання від них.

3. Усі нормативно-правові акти Сумської міської ради та її виконавчих органів, порядок денний їх засідань оприлюднюються відповідно до вимог чинного законодавства України.

4. Офіційне оприлюднення актів органів Сумської міської ради, її виконавчих органів та посадових осіб Сумської міської ради здійснюється на офіційному вебсайті Сумської міської ради та/або офіційних вебсайтах виконавчих органів Сумської міської ради, шляхом друку у друкованих медіа, розміщення у інший спосіб у медіа відповідно до законодавства. Нормативно-правові акти органів та посадових осіб місцевого самоврядування, що визначають права та обов’язки жителів Сумської міської територіальної громади, не оприлюднені і не доведені до відома населення у порядку, передбаченому чинним законодавством України та цим Статутом, є нечинними.

5. Усі нормативно-правові акти Сумської міської територіальної громади зберігаються в електронному вигляді. До баз даних електронних копій нормативно-правових актів забезпечується безкоштовний та безперешкодний доступ через мережу Інтернет.

6. Засідання Сумської міської ради та Виконавчого комітету є відкритими. Проведення закритого засідання допускається лише для розгляду відповідно до закону окремо визначених питань в інтересах нерозголошення конфіденційної інформації про особу, державної чи іншої таємниці, що охороняється законом.

Стаття 105. Офіційний вебсайт Сумської міської ради

1. З метою більш повного та оперативного задоволення конституційних прав громадян на інформацію та потреб населення, суб’єктів господарювання, підприємств, установ, організацій, закладів в об’єктивній, актуальній, комплексній інформації про різні сфери суспільного життя громади, розвитку і впровадження сучасних інформаційних технологій у систему управління, належного інформаційного забезпечення здійснення органами місцевого самоврядування своїх повноважень та інформування про свою діяльність, Сумська міська рада та її виконавчі органи забезпечують стале функціонування своїх офіційних вебсайтів, а також офіційних сторінок та каналів у соціальних мережах і месенджерах.

2. На офіційному вебсайті Сумської міської ради має бути представлена політична, економічна, правова, екологічна, науково-технічна, управлінська, культурна та інша інформація про населені пункти громади та життя Сумської міської територіальної громади, зокрема:

 • рішення Сумської міської ради, Виконавчого комітету та розпорядження Сумського міського голови, проєкти вказаних актів;
 • архів чинних нормативно-правових актів;
 • інформація про механізми, за допомогою яких громадськість може представляти свої інтереси або в інший спосіб впливати на вирішення питань місцевого значення, про громадське обговорення актуальних проблем життя громади;
 • довідкова інформація про органи місцевого самоврядування, їх контактні номери засобів зв’язку та адреси, розклад роботи та графік прийому громадян;
 • про перелік та умови надання послуг, форми і зразки документів, необхідних для надання послуг, правила їх оформлення
 • інформація про міського голову, його заступників, секретаря Сумської міської ради, депутатів, старост, членів виконавчого комітету, керівників виконавчих органів, яка включає біографічні довідки, час, дні і місце проведення особистого прийому, контакти для листування та телефонного зв’язку;
 • інформація про систему обліку, види інформації, якою володіють органи та посадові особи місцевого самоврядування;
 • перелік наборів даних, що оприлюднюються у формі відкритих даних;
 • письмові звіти міського голови, депутатів Сумської міської ради, старост;
 • річний, піврічний план роботи Сумської міської ради (за наявності), у тому числі дати, місце і порядок денний засідань Ради, її виконавчих органів, виконавчого комітету, графік проведення та порядок денний засідань комісій;
 • протоколи пленарних засідань Сумської міської ради та її виконавчого комітету, результати голосування під час прийняття ними рішень, архів онлайн-трансляцій таких засідань, протоколи засідань постійних і тимчасових депутатських комісій, інших комісій, створених при органах чи посадових особах місцевого самоврядування;
 • довідник комунальних підприємств, установ (закладів) та організацій, у тому числі їх телефонів та адрес;
 • звіт про використання бюджетних коштів, виконання бюджету;
 • інформація про публічні закупівлі;
 • переліки адміністративних послуг, інформаційні картки адміністративних послуг та бланки заяв, необхідних для звернення щодо надання адміністративної послуги;
 • генеральний план та детальні плани територій;
 • перелік об’єктів комунальної власності;
 • перелік об’єктів комунальної власності, що відчужені, передані в оренду чи інше право користування (включно з даними про умови передачі об’єктів в оренду);
 • інформація про землі запасу та майнові об’єкти (приміщення) комунальної форми власності, які можуть бути передані в користування;
 • фінансова звітність суб’єктів господарювання комунальної власності;
 • перелік розповсюджувачів реклами, що отримали дозвіл на розміщення зовнішньої реклами;
 • перелік земельних ділянок, що пропонуються для здійснення забудови;
 • реєстр об’єктів права комунальної власності громади (далі - Реєстр) - інформаційна система, яка містить дані про всі об’єкти права комунальної власності територіальної громади у форматі відкритих даних.
 • інша інформація, порядок обов'язкового оприлюднення якої встановлений законом, Статутом чи рішеннями органів і посадових осіб місцевого самоврядування.

3. На офіційному вебсайті Сумської міської ради здійснюються онлайн-трансляції та оприлюднюються відеозаписи пленарних засідань сесії Сумської міської ради, засідань постійних комісій Сумської міської ради, засідань Виконавчого комітету Сумської міської ради, апаратних нарад при Сумському міському голові.

4. Інформація на офіційних вебсайтах органів місцевого самоврядування повинна постійно оновлюватися, бути об’єктивною, правдивою, точною, актуальною, відповідати вимогам законності одержання, поваги до жителів Сумської міської територіальної громади, символів держави та громади, шанування української та місцевої історії, традицій, свят громади, мати привабливу естетику та сучасний дизайн подання матеріалів, бути доступною для перегляду та сприйняття особам з інвалідністю.

5. Інформація на офіційному вебсайті Сумської міської ради оприлюднюється українською та іноземними мовами.

6. Порядок роботи з офіційним вебсайтом Сумської міської ради затверджується розпорядженням Сумського міського голови.

Стаття 106. Загальні засади звітування органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб, депутатів Сумської міської ради

1.Звітування органів місцевого самоврядування Сумської міської територіальної громади та їх посадових осіб, депутатів Сумської міської ради, здійснюється з метою забезпечення прозорості їх діяльності та інформування населення про вирішення питань місцевого значення.

2. Про свою роботу перед Сумською міською територіальною громадою звітують:

 • Сумський міський голова;
 • депутати Сумської міської ради;
 • старости – перед Сумською міською радою, жителями Піщанського, Стецьківського, Великочернеччинського та Битицького старостинських округів.

Про місце, час і спосіб організації звітування перед територіальною громадою Сумський міський голова, депутати Сумської міської ради, старости повідомляють не пізніше ніж за 7 днів до дня звітування через місцеві медіа та/або шляхом розміщення відповідної інформації на офіційному вебсайті Сумської міської ради. Відповідальні особи забезпечують невідкладне оприлюднення інформації про час та місце звітування зазначених у частині 2 цієї статті осіб на власних ресурсах Сумської міської ради.

3. Звітування органів та посадових осіб органів місцевого самоврядування, депутатів Сумської міської ради перед Сумською міською територіальною громадою відбувається у порядку, визначеному законодавством.

4. Відкрита зустріч з жителями Сумської міської територіальної громади організовується та здійснюється у спосіб, який дозволяє жителям поставити запитання, висловити та подати пропозиції.

5. Звітування перед Сумською міською радою відбувається на її пленарних засіданнях.

6. Письмові та відео звіти, надані особами, переліченими у частині 2 цієї статті, оприлюднюються на офіційному вебсайті Сумської міської ради та розміщуються у вільному доступі не пізніше ніж за 7 календарних днів до дати зустрічі з жителями Сумської міської територіальної громади.

Стаття 107. Звітування Сумського міського голови

1. Сумський міський голова звітує перед Сумською міською територіальною громадою на відкритій зустрічі не рідше одного разу на рік, до 1 травня року, що слідує за звітним. Онлайн-трансляція звіту відбувається на офіційному вебсайті Сумської міської ради.

2. Звіт Сумського міського голови перед Сумською міською територіальною громадою включає, крім інформації про його діяльність, відомості про:

 • реалізацію стратегічних і програмних документів розвитку Сумської міської територіальної громади;
 • виконання бюджету Сумської міської територіальної громади;
 • результати виконання плану роботи, оголошеного під час попереднього звітування із зазначенням вжитих заходів, а в разі невиконання (часткового виконання) попереднього плану – відповідні причини;
 • план роботи на наступний звітний період;
 • інші питання місцевого значення.

3.Сумський міський голова звітує про роботу виконавчих органів Сумської міської ради на пленарному засіданні Сумської міської ради на вимогу не менше як половини депутатів від загального складу ради в будь-який визначений ними термін.

4. Звіт Сумського міського голови перед Сумською міською радою включає:

 • доповідь про його роботу та роботу виконавчих органів Сумської міської ради за звітний період;
 • інформацію про хід і результати виконання бюджету Сумської міської територіальної громади;
 • реалізацію затверджених радою стратегічних і програмних документів розвитку територіальної громади;
 • відомості про роботу його заступників;
 • інші питання в межах повноважень.

Стаття 108. Звітування депутатів Сумської міської ради

1. Депутати Сумської міської ради не рідше одного разу на рік, до 1 травня, звітують про свою роботу перед виборцями, об'єднаннями громадян, у тому числі про:

 • діяльність у Сумській міській раді та її органах, зокрема, але не виключно, – про присутність на пленарних засіданнях і засіданнях постійних та інших комісій ради;
 • роботу у виборчому окрузі;
 • прийняті радою та її органами рішення, хід їх виконання;
 • особисту участь в обговоренні, прийнятті та організації виконання рішень ради, її органів, а також доручень виборців свого виборчого округу.

2. Звіт депутата Сумської міської ради може бути проведено в будь-який час на вимогу зборів виборців, а також органів самоорганізації населення.

3. Депутат Сумської міської ради інформує раду та її виконавчі органи про результати обговорення його звіту, зауважень і пропозицій, висловлених виборцями на адресу ради та її органів, а також про доручення, дані депутатові у зв'язку з його депутатською діяльністю. Звіти і зустрічі депутатів місцевої ради з виборцями висвітлюються медіа.

Стаття 109. Звітування старости                                   

1. Староста звітує перед жителями старостинського округу, на відкритій зустрічі не рідше одного разу на рік протягом першого кварталу року, що слідує за звітним.

2. Звіт старости перед жителями старостинського округу, має містити, крім інформації про його діяльність, відомості про:

 • реалізацію документів з планування розвитку територіальної громади в частині, що стосується населених пунктів, розташованих на території відповідного старостинського округу;
 • виконання бюджету Сумської міської територіальної громади в частині, що стосується відповідного старостинського округу;
 • результати виконання плану роботи, оголошеного під час попереднього звітування із зазначенням вжитих заходів, а в разі невиконання (часткового виконання) попереднього плану – відповідні причини;
 • план роботи на наступний звітний період;
 • інші питання місцевого значення.

3. Староста звітує про свою роботу на пленарному засіданні Сумської міської ради на вимогу не менше як третини депутатів від загального складу ради в будь-який визначений радою термін.

4. Звіт старости перед радою включає:

 • доповідь про його роботу за звітний період;
 • інформацію про хід і виконання бюджету Сумської міської територіальної громади в частині, що стосується населених пунктів, розташованих на території відповідного старостинського округу;
 • реалізацію затверджених радою документів з планування розвитку територіальної громади в частині, що стосується старостинського округу;
 • інші питання в межах повноважень.

Стаття 110. Звітування комунальних підприємств, установ, організацій, закладів Сумської міської ради

1. Комунальні підприємства, установи, організації, заклади щорічно до 31 березня року, наступного за звітним, звітують перед Сумською міською радою, Виконавчим комітетом Сумської міської ради та споживачами їхніх послуг на відкритих зустрічах.

2. Звіт комунальних підприємств, установ, організацій, закладів попередньо оприлюднюється на офіційному вебсайті Сумської міської ради та на офіційних вебсайтах комунальних підприємств, установ, організацій, закладів (у разі їх створення) не пізніше ніж за 10 робочих днів до дня проведення звіту.

3. За результатами звіту комунальних підприємств, установ, організацій, закладів Сумська міська рада та Виконавчий комітет можуть прийняти рішення з оцінкою діяльності відповідного комунального підприємства, установи, організації чи закладу за звітний період.

4. Інформацію про місце та час проведення відкритих зустрічей керівники комунальних підприємств, установ, організацій, закладів повідомляють споживачів їхніх послуг не пізніше як за 10 робочих днів.

Стаття 111. Порядок прийняття і реєстрації Статуту

1. Статут затверджується на пленарному засіданні Сумської міської ради більшістю голосів депутатів від загального складу ради.

2. Статут підлягає державній реєстрації у відповідних органах Міністерства юстиції України в порядку, установленому чинним законодавством України.

3. Підставою для відмови в державній реєстрації Статуту може бути його невідповідність Конституції та Законам України. Рішення про відмову в реєстрації Статуту може бути оскаржено в судовому порядку.

Стаття 112. Перехідні положення

1. Після офіційного набрання чинності цього Статуту Сумському міському голові, виконавчим органам Сумської міської ради, за участю постійних комісій Сумської міської ради (у разі необхідності), забезпечити реалізацію Плану заходів щодо реалізації положень Статуту Сумської міської територіальної громади (Додаток 8 до Статуту), а саме:

1) здійснити у визначений термін перегляд усіх нормативно-правових актів органів місцевого самоврядування Сумської міської територіальної громади щодо їх відповідності цьому Статуту;

2) скасувати в цілому або частково рішення Виконавчого комітету Сумської міської ради, які суперечать цьому Статуту, внести зміни та доповнення до рішень Виконавчого комітету, які суперечать цьому Статуту;

3) підготувати пропозиції Сумській міській раді та Сумському міському голові щодо приведення попередньо прийнятих актів Сумської міської ради та Сумського міського голови нормативного характеру у відповідність з цим Статутом;

4) організувати та здійснити контроль за приведенням підприємствами, установами, організаціями, закладами Сумської міської територіальної громади усіх форм власності своїх актів у відповідність з цим Статутом;

5) забезпечити широке ознайомлення жителями Сумської міської територіальної громади зі змістом цього Статуту, провести роботу з роз’яснення його положень щодо прав та обов'язків жителів Сумської міської територіальної громади, організувати публікацію коментарів фахівців.

Стаття 113. Порядок внесення змін до Статуту

1. Рішення щодо внесення змін до Статуту приймаються на пленарному засіданні Сумської міської ради більшістю голосів депутатів від загального складу ради.

Порядок ініціювання розгляду питання внесення змін до Статуту в Сумській міській раді та підготовки відповідного проєкту рішення визначається Регламентом роботи Сумської міської ради.

2. Про внесення змін до Статуту Сумський міський голова в п’ятиденний строк повідомляє орган, що здійснив реєстрацію Статуту. Реєстрація змін до Статуту здійснюється в порядку, передбаченому для реєстрації Статуту.

Стаття 114. Дія Статуту в часі і просторі

1. Статут набирає чинності з дня його офіційного оприлюднення, а вводиться в дію з дня, наступного за днем його державної реєстрації.

2. Дія Статуту поширюється на всю територію Сумської міської територіальної громади. Окремі положення Статуту можуть діяти і на території, що знаходиться за межами Сумської міської територіальної громади, однак, у межах здійснення місцевого самоврядування.

3. Статут є обов'язковим для виконання всіма розташованими на відповідній території органами виконавчої влади, об'єднаннями громадян, підприємствами, установами, організаціями, закладами, суб’єктами господарювання, посадовими особами, а також громадянами, які постійно або тимчасово проживають або перебувають на території Сумської міської територіальної громади.

Акти органів місцевого самоврядування на території Сумської міської територіальної громади приймаються на основі Статуту і повинні відповідати йому.

4. Статут Сумської міської територіальної громади має найвищу силу щодо інших актів органів місцевого самоврядування та посадових осіб місцевого самоврядування, за винятком тих, що затверджуються на місцевому референдумі. Правові акти органів місцевого самоврядування та посадових осіб місцевого самоврядування, що суперечать цьому Статуту, не підлягають застосуванню та виконанню.

Стаття 115. Акти органів місцевого самоврядування, як один з механізмів реалізації норм Статуту

1.З метою реалізації положень Статуту органи місцевого самоврядування приймають відповідні акти.

Стаття 116. Офіційне тлумачення Статуту

1. Офіційне тлумачення положень цього Статуту може здійснювати винятково Сумська міська рада у формі рішень.

Офіційне тлумачення положень цього Статуту здійснюється за запитом органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, закладів, суб’єктів господарювання, розміщених на території громади, жителів Сумської міської територіальної громади, інших громадян України, поданим у порядку, встановленому Законами України.

Сумська міська рада розглядає питання про офіційне тлумачення положень цього Статуту у порядку і в терміни, встановлені Регламентом Сумської міської ради.

Стаття 117. Зберігання Статуту

1. Один оригінальний примірник Статуту та свідоцтво про його державну реєстрацію зберігаються у Виконавчого органу Сумської міської ради, який забезпечує організацію діяльності Сумської міської ради.

Положення встановлює порядок ініціювання, організації та проведення загальних зборів (конференцій) громадян за місцем проживання, порядок врахування їх результатів органами місцевого самоврядування Сумської міської територіальної громади (далі – територіальна громада) та їх посадовими особами.

Загальні збори (конференції) громадян за місцем проживання є однією з форм участі жителів Сумської міської територіальної громади (далі - жителів) у вирішенні питань місцевого значення відповідно до статті 8 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

РОЗДІЛ І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Право жителів проводити загальні збори (конференції) громадян за місцем проживання

1. Загальні збори (конференції) громадян за місцем проживання (далі – загальні збори (конференції)) скликаються за місцем проживання громадян для обговорення і прийняття рішень з питань місцевого значення, відповідно до території на якій вони відбуваються.

2. Порядок проведення загальних зборів (конференції) громадян за місцем проживання регулюється Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», цим Положенням, яке є додатком до Статуту Сумської міської територіальної громади.

Стаття 2. Територія проведення загальних зборів (конференцій)

Загальні збори (конференції) відбуваються у межах: громади; міста; села; району в місті, мікрорайону; кварталу чи вулиці (-ць); будинку (декількох будинків) чи інших частин громади.

Стаття 3. Право жителів брати участь у загальних зборах (конференціях) громадян за місцем проживання

1. У загальних зборах (конференціях) з правом голосу можуть брати участь повнолітні жителі, які проживають на законних підставах на території, в межах якої проводяться загальні збори (конференції).

2. Участь у загальних зборах (конференціях) обов’язкова для ініціаторів скликання загальних зборів (конференцій), представників профільних органів місцевого самоврядування, їх структурних підрозділів і посадових осіб, депутатів міської Сумської міської ради, зазначених у повідомленні про скликання зборів. Відсутність відповідних представників не може бути підставою для перенесення загальних зборів (конференцій) чи визнання їх такими, що не відбулися.

3. Учасниками загальних зборів (конференцій) з правом дорадчого голосу на запрошення ініціаторів можуть бути:

 • народні депутати України;
 • міський голова, депутати Сумської міської ради, представники органів виконавчої влади, які не проживають на відповідній території або не обрані делегатами конференції;
 • представники підприємств, організацій, установ незалежно від форм власності, громадських об’єднань, органів самоорганізації населення, організацій співвласників багатоквартирних будинків.

РОЗДІЛ ІІ. ПОВНОВАЖЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ (КОНФЕРЕНЦІЙ)

Стаття 4. Повноваження загальних (конференції) громадян за місцем проживання

На розгляд загальних зборів виносяться будь-які питання місцевого значення, у тому числі, але не обмежуючись цим:

І. У сфері представлення та захисту прав та інтересів мешканців відповідної території у взаємовідносинах з органами місцевого самоврядування та їхніми посадовими особами:

1) обговорювати проєкти актів Сумської міської ради, її виконавчого комітету та інших виконавчих органів;

2) вносити пропозиції до порядку денного сесій Сумської міської ради та засідань їх виконавчих комітетів;

3) направляти звернення до органів державної влади, обласних та районних рад, керівників підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності з питань, які є важливими для забезпечення інтересів жителів;

ІІ. У сфері забезпечення участі жителів у формуванні та реалізації програм соціально-економічного розвитку відповідної території, інших місцевих програм:

1) обговорювати та вирішувати питання щодо спрямування коштів жителів разом з коштами місцевого бюджету, підприємств, установ та організацій різних форм власності, трудових і матеріально-технічних ресурсів на будівництво, модернізацію, ремонт і утримання об’єктів соціальної інфраструктури, благоустрій населених пунктів, на заходи з охорони навколишнього природного середовища;

2) приймати рішення про запровадження місцевих зборів на засадах добровільного самооподаткування;

3) вносити до Сумської міської ради пропозиції щодо передачі або придбання в комунальну власність відповідних територіальних громад підприємств, установ чи організацій різних форм власності або їх структурних підрозділів та інших об’єктів, якщо вони мають важливе значення для забезпечення комунальних, соціальних, культурних, побутових та інших потреб територіальної громади;

4) вносити пропозиції до Сумської міської ради та їх виконавчих органів щодо надання допомоги інвалідам, ветеранам війни і праці, самотнім особам похилого віку, багатодітним сім’ям та іншим категоріям малозабезпечених жителів в порядку реалізації місцевих програм у сфері соціального захисту населення;

5) обговорювати питання, пов’язані із залученням населення до ліквідації наслідків аварії чи стихійного лиха, сприяти органам місцевого самоврядування у проведенні робіт з ліквідації цих наслідків;

6) вимагати, отримувати від органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб та заслуховувати інформацію про стан навколишнього середовища, про заходи, що вживаються з метою його збереження та поліпшення;

ІІІ. У сфері забезпечення участі жителів у вирішенні питань місцевого значення:

1) обговорювати у випадках, передбачених законодавством України, тарифи на житлово-комунальні послуги, що надають суб’єкти господарювання усіх форм власності;

IV. У сфері забезпечення створення, діяльності та ліквідації органів самоорганізації населення:

1) приймати рішення про створення органу самоорганізації населення, визначення його назви;

2) подавати заяву до Сумської міської ради про створення органу самоорганізації населення;

3) визначати строк повноважень персонального складу органу самоорганізації населення;

4) визначати основні напрями діяльності органу самоорганізації населення та обсяг його власних повноважень при його створенні та в подальшому – у межах, визначених Законом України "Про органи самоорганізації населення";

5) затверджувати Положення про орган самоорганізації населення, вносити до нього зміни;

6) визначати кількісний склад та обирати персональний склад (голову, заступників голови, секретаря та членів) органу самоорганізації населення;

7) переобирати склад органу самоорганізації населення, відкликати, обирати окремих його членів замість вибулих, змінювати кількісний склад органу самоорганізації населення.

Стаття 5. Повноваження конференції громадян за місцем проживання

На конференції можуть розглядатися та вирішуватися будь-які питання, віднесені до повноважень загальних зборів, із урахуванням особливостей щодо їх організації та проведення, встановлених цим Положенням.

РОЗДІЛ III. ПОРЯДОК СКЛИКАННЯ І ПІДГОТОВКИ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ (КОНФЕРЕНЦІЙ)

Стаття 6. Ініціатори загальних зборів (конференцій)

Загальні збори можуть скликатися:

1) міським головою;

2) міською радою, депутатською фракцією, постійною депутатською комісією, ⅕ депутатів Сумської міської ради;

3) старостою в межах старостинського округу;

4) органом самоорганізації населення (далі – ОСН);

5) об’єднанням співвласників багатоквартирного будинку (далі – ОСББ), житлово-будівельним кооперативом (далі - ЖБК);

6) не менше як 30 жителями, які досягли вісімнадцятирічного віку та зареєстровані на відповідній території Сумської міської територіальної громади, де будуть проводитися загальні збори.

Стаття 7. Подання ініціативи про скликання загальних зборів (конференцій)

1. Міський голова видає розпорядження про скликання загальних зборів (конференцій).

2. Сумська міська рада, депутатська фракція, постійна депутатська комісія, тимчасова депутатська комісія, депутатська група⅕ депутатів Сумської міської ради, староста, ухвалюють рішення про скликання загальних зборів (конференцій) відповідно до Регламенту Сумської міської ради та відповідних положень про їх діяльність. 

3. Органи самоорганізації населення, об’єднання власників багатоквартирних будинків, житлово-будівельний кооператив ухвалюють рішення про скликання загальних зборів (конференцій) відповідно до їх статутних документів.

4. Жителі надсилають на ім’я міського голови повідомлення про проведення загальних зборів (конференції). Повідомлення підписується не менше як 30 жителями із зазначенням їх прізвищ, імен, по батькові, дати і року народження, адрес реєстрації, номерів контактних телефонів, адрес електронної пошти (за наявності) згідно з Додатком 1 до цього Положення.

5. Розпорядження, рішення чи повідомлення про скликання загальних зборів (конференцій) в усіх передбачених цією статтею випадках невідкладно передається відповідальній особі Сумської міської ради не пізніше десяти робочих днів до дати проведення зборів і має повідомний характер.

6. У розпорядженні, рішенні чи повідомленні про скликання загальних зборів (конференцій) має бути зазначена така інформація:

1) ініціатор скликання, його контакти (згода на обробку персональних даних);

2) територія проведення відповідно до статті 2 цього Положення;

3) дата, час і місце проведення;

4) пропонований список запрошених до участі у загальних зборах (конференції) посадових осіб органів місцевого самоврядування, органів виконавчої влади, представників підприємств, установ, організацій;

5) пропоновані до розгляду на загальних зборах (конференції) питання порядку денного;

6) організаційні заходи, які має здійснити відповідальна особа Сумської міської ради, з метою підготовки до проведення загальних зборів (конференції) (за потреби).

7. До розпорядження, рішення чи повідомлення також можуть додаватися інформаційно-аналітичні матеріали з питань, що виносяться на загальні збори (конференції).

Стаття 8. Розгляд рішення чи повідомлення про скликання загальних зборів (конференцій)

1. Протягом трьох робочих днів з моменту отримання рішення чи повідомлення про скликання загальних зборів (конференції) відповідальна особа Сумської міської ради здійснює перевірку поданих документів на відповідність вимогам цього Положення та готує проєкт розпорядження, яким міський голова приймає одне з таких рішень:

1) призначити проведення загальних зборів (конференції);

2) відправити рішення чи повідомлення для усунення недоліків відповідно до частини 3 цієї статті;

3) відмовити відповідно до частини 5 цієї статті.

2. У межах того ж триденного строку про прийняте рішення повідомляють ініціатора в письмовій формі, зазначаючи номер реєстрації або підстави повернення для усунення недоліків чи відмови відповідно до цього Положення. Розпорядження, рішення чи повідомлення про проведення загальних зборів (конференцій) також розміщуються разом з усіма підготовленими матеріалами на офіційному вебсайті Сумської міської ради у відповідному розділі, вилучивши з них інформацію про фізичну особу (персональну інформацію).

3. Рішення чи повідомлення про скликання загальних зборів (конференції) може бути повернуто для усунення недоліків у випадку, якщо не дотримано вимог частин 4, 6 статті 7 цього Положення.

Повернення з інших підстав є неправомірним.

4. Рішення чи повідомлення має бути доопрацьоване і подане до Сумської міської ради протягом п’яти робочих днів з моменту отримання ініціатором відповідного письмового повідомлення. У разі якщо недоліки в цей строк не усунуто, рішення чи повідомлення залишається без розгляду.

5. Відмовляють у проведенні загальних зборів лише у таких двох випадках:

1) якщо питання, запропоновані на розгляд загальних зборів (конференції), не належать до відання місцевого самоврядування;

2) якщо з рішенням чи повідомленням про скликання загальних зборів (конференції) звернулася особа (-и), що не може бути ініціатором скликання загальних зборів (конференції) відповідно до статті 6 цього Положення.

Відмова з інших підстав є неправомірною.

6. Відсутність прийнятого міським головою розпорядження стосовно можливості проведення загальних зборів (конференцій), відповідно до частини 1 цієї статті, не може бути перешкодою для проведення загальних зборів (конференцій) у випадку, якщо вона подана відповідно до цього Положення.

Стаття 9. Підготовка загальних зборів (конференцій)

1. Підготовка та проведення загальних зборів (конференцій) здійснюється ініціаторами скликання зборів (конференцій) у співпраці з відповідальною особою Сумської міської ради.

2. Загальні збори (конференція) проводяться у дату, час та місце, зазначені в розпорядженні, рішенні чи повідомленні про скликання загальних зборів (конференції).

3. Якщо з об’єктивних причин неможливо організувати проведення загальних зборів (конференції) у дату, час та місце, зазначені в розпорядженні, рішенні чи повідомленні про скликання загальних зборів (конференції), відповідальна особа Сумської міської ради може запропонувати іншу дату, час та місце проведення зборів, але не пізніше чотирнадцяти робочих днів від початкової дати. Остаточне рішення щодо дати, часу і місця проведення загальних зборів (конференції) ухвалюється за згодою їх ініціатора.

4. Органи, посадові особи місцевого самоврядування, комунальних підприємств, установ та організацій сприяють та надають допомогу у проведенні зборів, у тому числі надають потрібну для проведення зборів інформацію в порядку, передбаченому законами України "Про інформацію" та "Про доступ до публічної інформації".

Стаття 10. Інформування жителів про проведення загальних зборів (конференцій)

1. Ініціатори проведення загальних зборів (конференцій) доводять інформацію про їх проведення до відома жителів відповідної території не пізніше ніж за сім календарних днів до дня проведення загальних зборів (конференції).

2. У разі особливої необхідності жителів додатково, крім терміну, передбаченого частиною 1 цієї статті, повідомляється про скликання загальних зборів (конференцій) у день їх проведення.

3. Інформаційне повідомлення про проведення загальних зборів (конференцій), інформаційно-аналітичні матеріали розміщуються на офіційному вебсайті Сумської міської ради у розділі "Громадська участь" (підрозділ "Загальні збори громадян"), а також може бути розміщено у місцевих засобах масової інформації, електронних медіа, соціальних мережах та поширюється будь-якими іншими доступними способами з метою ознайомлення з ними якомога більшої частини жителів.

4. В інформаційному повідомленні (оголошенні) зазначається вичерпна інформація про дату, час і місце проведення загальних зборів (конференцій), територія проведення загальних зборів, ініціатора їх скликання і питання, що виносяться на розгляд, а також контакти (телефон, електронна адреса тощо), за якими можна отримати додаткову інформацію про проведення загальних зборів.

5. Оголошення про дату, час, місце і питання, що виносяться на розгляд загальних зборів (конференцій), також розміщується на дошках оголошень.

Стаття 11. Порядок скликання конференцій

1. У випадках, коли скликання загальних зборів пов’язане з певними організаційними складнощами, можуть скликатися конференції. Обрання делегатів конференції здійснюється на відповідних загальних зборах у відповідності до цього Положення, що передують конференції та проводяться в межах дрібніших частин громади, мікрорайону; кварталу чи вулиці; будинку (декількох будинків), чи інших частин) з оформленням відповідних протоколів.

2. Для проведення конференцій обов’язково мають бути присутні:

    1) при обранні делегатів конференції, яка має проводитися на рівні громади, – один делегат не менше ніж від ста квартир багатоквартирних будинків або будинків індивідуальної забудови;

    2) при обранні делегатів конференції, яка має проводитися на рівні району в місті чи мікрорайону, – один делегат не менше ніж від сорока квартир багатоквартирних будинків або будинків індивідуальної забудови;

    3) при обранні делегатів конференції, яка має проводитися на рівні кварталу чи вулиці, – один делегат не менше ніж від десяти квартир багатоквартирних будинків, ЖБК або будинків індивідуальної забудови;

    4) при обранні делегатів конференції, яка має проводитися на рівні будинку, житлового комплексу чи інших дрібніших територій, – один делегат не менше ніж від трьох квартир багатоквартирних будинків.

3. Квота представництва є мінімально обов’язковою для проведення конференції представників територіальної громади. Квота представництва може бути збільшена ініціаторами скликання конференції представників територіальної громади.

4. Під час проведення загальних зборах, що передують конференції та проводяться в межах дрібніших частин громади окремих повідомлень про їх проведення ініціатори проведення таких зборів на ім’я міського голови не подають та окремих розпоряджень міського голови не приймається.

РОЗДІЛ IV. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ (КОНФЕРЕНЦІЙ)

Стаття 12. Реєстрація учасників загальних зборів (конференцій)

1. Перед початком загальних зборів (конференції) ініціатор скликання зборів проводить реєстрацію учасників зборів (конференції). У списку реєстрації зазначається така інформація:

 • прізвище, ім’я, по батькові учасника загальних зборів (конференції);
 • дата народження;
 • адреса реєстрації;
 • документ що посвідчує особу;
 • особистий підпис.

Незареєстровані особи не можуть брати участь у голосуванні під час проведення загальних зборів (конференції).

2. У разі проведення конференції представників громадян під час реєстрації учасник конференції подає також протокол (витяг із протоколу) загальних зборів нижчого рівня за підписами головуючого та секретаря, на яких прийнято рішення про делегування представника для участі у цій конференції.

3. Під час реєстрації ініціатори скликання зборів (конференції) видають учасникам з правом вирішального голосу мандати для голосування.

Стаття 13. Правомочність загальних зборів (конференцій)

Загальні збори є правомочними за умов присутності на них більше половини жителів, які проживають на законних підставах на відповідній території і мають право брати участь у зборах, а в разі скликання конференції – більше половини від визначеної за квотою кількості делегатів.

Стаття 14. Проведення загальних зборів (конференцій)

1. Відкриває загальні збори (конференцію) ініціатор (уповноважений представник) скликання зборів.

2. Для ведення загальних зборів (конференції) із числа учасників з правом голосу відносною більшістю голосів обирається головуючий.

3. Для ведення протоколу зборів (конференції) із числа учасників з правом голосу відносною більшістю голосів обирається секретар.

4. Для підрахунку голосів учасників загальних зборів (конференції) відносною більшістю голосів з числа учасників з правом голосу обирається лічильна комісія у складі не менше 3 осіб.

Не можуть бути головуючим, секретарем, членами лічильної комісії загальних зборів (конференції) міський голова, депутати Сумської міської ради, посадові та службові особи місцевого самоврядування.

Не можуть бути членами лічильної комісії головуючий і секретар загальних зборів (конференції).

5. За пропозицією ініціатора скликання загальних зборів (конференції) та з урахуванням думок учасників загальними зборами (конференцією) простою більшістю голосів затверджується порядок денний і регламент роботи загальних зборів (конференції). Порядок денний загальних зборів (конференції) обов’язково має передбачати доповіді ініціаторів скликання загальних зборів (конференції) та представника (представників) органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, до компетенції яких належить вирішення питання, що розглядаються на загальних зборах (конференції).

Не допускається розгляд та прийняття рішень із питань, не передбачених під час ініціювання загальних зборів (конференції).

6. Головуючий на основі затвердженого регламенту загальних зборів (конференції):

1) оголошує питання, які виносяться на розгляд загальних зборів (конференції);

2) веде загальні збори (конференцію) та підтримує на них належну дисципліну і порядок;

3) надає слово для виступів та оголошує підсумки голосування на підставі даних лічильної комісії;

4) головуючий може перервати виступаючого, якщо його виступ не стосується теми загальних зборів (конференції) або перевищує встановлений регламент;

5) виконує інші функції з проведення загальних зборів (конференції).

7. Учасники загальних зборів повинні дотримуватися порядку їх проведення та норм етичної поведінки, не допускати вигуків, образ та інших дій, що заважають обговоренню винесених на розгляд питань.

Якщо головуючий на загальних зборах зловживає своїм правом і порушує порядок їх проведення, учасники загальних зборів можуть висловити йому недовіру та обрати нового головуючого.

РОЗДІЛ V. ОФОРМЛЕННЯ ТА ВРАХУВАННЯ РІШЕНЬ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ (КОНФЕРЕНЦІЇ)

Стаття 15. Рішення загальних зборів (конференцій)

1. Загальні збори (конференція) з розглянутих питань ухвалюють рішення.

2. Рішення загальних зборів (конференції) ухвалюють простою більшістю голосів учасників загальних зборів (конференції) з правом голосу шляхом відкритого або таємного голосування. Спосіб голосування визначається регламентом, затвердженим учасниками загальних зборів (конференції).

3. Результати проведення загальних зборів (конференції) та ухвалені на загальних зборах (конференції) рішення оформлюються протоколом згідно з Додатком 3 до цього Положення. Протокол підписується головуючим і секретарем загальних зборів (конференції) не пізніше трьох днів після їх проведення та невідкладно передається (надсилається) міському голові із супровідним листом.

У протоколі загальних зборів (конференції) зазначається така інформація:

 • дата, час і місце їх проведення;
 • територія проведення загальних зборів (конференції);
 • кількість учасників загальних зборів (конференції), в тому числі учасники з правом дорадчого голосу;
 • список учасників загальних зборів (конференції), а саме Додаток 1 до протоколу загальних зборів (конференції);
 • порядок денний загальних зборів (конференції);
 • виклад перебігу обговорення та результати розгляду питань порядку денного;
 • результати голосування з кожного окремого питання та інша інформація.

4. Протокол загальних зборів (конференції) складається у трьох примірниках не пізніше 3 днів після їх проведення та підписується головуючим і секретарем загальних зборів (конференції).. Один примірник протоколу загальних зборів (конференції) передають на зберігання відповідальній особі Сумської міської ради. Другий примірник протоколу залишають ініціаторові скликання загальних зборів (конференції). Третій примірник не пізніше 5 днів з дня проведення загальних зборів (конференції) вивішується для ознайомлення в місці проведення загальних зборів (конференції) і має бути доступним для ознайомлення не менше тридцяти календарних днів.

До першого примірника протоколу загальних зборів (конференції) додається оригінал списку учасників загальних зборів (конференції), які брали в них участь, складений відповідно до вимог частини 1 статті 11 та Додатка 3 до цього Положення, а у разі проведення конференції до протоколу також додаються оригінали протоколів загальних зборів, які підтверджують повноваження делегатів конференції на представлення інтересів громадян. До другого примірника протоколу додаються копії зазначених документів, засвідчені підписами секретаря і головуючого.

5. Відповідальна особа Сумської міської ради забезпечує розміщення сканованого протоколу загальних зборів (конференції) з усіма додатками на офіційному вебсайті Сумської міської ради у відповідному розділі протягом 5 робочих днів з дня їх надходження, при цьому вилучає з них інформацію про фізичну особу (персональну інформацію).

Стаття 16. Врахування рішень загальних зборів (конференцій) органами місцевого самоврядування та їх посадовими особами, комунальними підприємствами

1. Рішення загальних зборів (конференції) враховуються органами місцевого самоврядування та їх посадовими особами у їх діяльності.

2. Пропозиції, викладені в протоколі загальних зборів (конференції), розглядаються на найближчому засіданні Сумської міської ради та/або її виконавчого комітету (залежно від того, до кого вони скеровані) за обов’язкової участі ініціаторів загальних зборів (конференції), яким надається слово для виступу.

3. Ініціатори скликання зборів мають бути поінформовані про дату, час і місце проведення засідання органу місцевого самоврядування з питань розгляду рішень загальних зборів (конференції) в письмовій формі і не пізніше ніж за 3 дні до початку засідання.

4. За результатами проведення засідання органи місцевого самоврядування або їх посадові особи ухвалюють рішення про врахування, часткове врахування або відхилення рішень загальних зборів (конференції).

5. Якщо органи місцевого самоврядування чи їх посадові особи не вважають за можливе частково або повністю врахувати рішення загальних зборів (конференції), має бути подане вмотивоване пояснення причини такого рішення.

6. Рішення органів місцевого самоврядування або їх посадових осіб за результатами розгляду рішень загальних зборів (конференції) протягом п’яти робочих днів з дня розгляду надсилається ініціаторам скликання зборів, розміщується на офіційному вебсайті Сумської міської ради у відповідному розділі.

7. Контроль за врахуванням рішень загальних зборів (конференцій) у діяльності посадових осіб та органів місцевого самоврядування покладається на міського голову та ініціаторів скликання загальних зборів (конференції).

8. Рішення загальних зборів (конференції), прийняті в межах чинного законодавства і власних повноважень, є обов’язковими для виконання органами самоорганізації населення.

9. Комунальні підприємства зобов’язані розглянути рішення загальних зборів (конференції) протягом тридцяти календарних днів, про результати розгляду рішень комунальні підприємства повідомляють ініціаторів проведення загальних зборів (конференції).

Стаття 17. Дії та бездіяльність службових та посадових осіб, які можна оскаржити

1. жителі мають право оскаржити:

1) не реєстрацію, невчасну реєстрацію, неправомірну відмову в реєстрації або безпідставне повернення розпорядження, рішення чи повідомлення про скликання загальних зборів (конференції) для усунення недоліків;

2) недотримання посадовими та службовими особами строків, передбачених цим Положенням;

3) невжиття заходів для підготовки загальних зборів (конференції), про які заявлено у розпорядженні, рішенні чи повідомлені про скликання загальних зборів (конференції);

4) бездіяльність щодо розгляду та врахування рішення загальних зборів (конференції) чи неприйняття рішення за результатами його розгляду;

5) невиконання вимог щодо оприлюднення інформації та документів, що стосуються ініціювання, підготовки, проведення, розгляду рішення загальних зборів (конференції);

6) інші дії чи бездіяльність, що порушують вимоги цього Положення.

Стаття 18. Правові наслідки порушення вимог цього Положення

Порушення вимог чинного законодавства, що регулює порядок ініціювання, підготовки, проведення та врахування рішень загальних зборів (конференції), у тому числі цього Положення, може бути підставою для скасування рішень органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб, що були прийняті після проведення загальних зборів (конференції) та суперечать прийнятому на них рішенню. Для цього ініціатори скликання загальних зборів (конференцій) або інші зацікавлені особи звертаються до суду.

Стаття 19. Відповідальність посадових та службових осіб

Депутати Сумської міської ради, посадові та службові особи місцевого самоврядування несуть юридичну відповідальність за невиконання цього Положення згідно із законодавством України.

2. У разі недотримання визначеного цим Положенням порядку розгляду рішення загальних зборів, а також незгоди з рішенням органу або посадової особи місцевого самоврядування щодо розгляду рішення загальних зборів ініціатор останніх або особа, уповноважена його представляти, має право оскаржити таке рішення в порядку, встановленому законодавством України.

Додатки до Положення

1. Загальні положення

1.1. Порядок внесення місцевих ініціатив на розгляд Сумської міської ради (далі – Порядок) розроблено відповідно до Конституції України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Статуту Сумської міської територіальної громади та визначає правові засади, організацію, внесення на розгляд та прийняття рішень у порядку місцевої ініціативи з метою забезпечення прав жителів Сумської міської територіальної громади вирішувати питання місцевого значення.

1.2. Місцева ініціатива – офіційна письмова пропозиція жителів Сумської міської територіальної громади з питань, які належать до відання місцевого самоврядування, внесена з дотриманням вимог, передбачених цим Порядком, до Сумської міської ради (далі – рада) для розгляду та прийняття відповідного рішення в межах її компетенції.

Місцева ініціатива є формою безпосередньої участі жителів Сумської міської територіальної громади у місцевому самоврядуванні.

1.3. Право на внесення місцевої ініціативи у Сумській міській територіальній громаді належить громадянам України, які є дієздатними, досягли 14 років та зареєстровані в установленому порядку на території Сумської міської територіальної громади.

1.4. Жителі територіальної громади мають право ініціювати розгляд у раді в порядку місцевої ініціативи будь-якого питання, віднесеного Конституцією та чинним законодавством України до відання місцевого самоврядування.

Не можуть бути предметом місцевої ініціативи:

1.пропозиції, що суперечать Конституції та чинному законодавству України;

2.пропозиції, реалізація яких стосується територій поза межами юрисдикції ради;

3.питання щодо призначення або ініціювання місцевого референдуму.

2. Порядок реєстрації ініціативної групи

2.1. Місцева ініціатива вноситься до ради ініціативною групою.

2.2. Ініціативна група – група жителів Сумської міської  територіальної громади, сформована для підготовки, оформлення й представлення в раді проекту рішення, підготовленого в порядку місцевої ініціативи, яка утворюється на установчих зборах ініціативної групи, у складі не менше 22 осіб, які є дієздатними, досягли 14 років та зареєстровані в установленому порядку на території Сумської міської територіальної громади. Ініціативна група самостійно здійснює всі видатки, пов’язані зі своєю діяльністю. Ініціативна група може створюватися тільки з одного питання місцевої ініціативи.

2.3. Ініціатори проведення установчих зборів ініціативної групи, не пізніше ніж за 5 календарних днів до їх проведення, повинні письмово повідомити раду про час, місце та мету проведення зборів. Представник ради має право бути присутнім на установчих зборах ініціативної групи.

На установчих зборах ініціативної групи обираються голова (в подальшому – особа, уповноважена діяти від імені ініціативної групи (далі – уповноважений представник ініціативної групи) та секретар зборів.

Рішення на установчих зборах ініціативної групи приймається відкритим голосуванням більшістю голосів, за умови, що за нього проголосувало не менше ніж 22 учасника. Учасники установчих зборів ініціативної групи, які своїми голосами підтримали створення ініціативної групи, після проведення зборів вважаються членами ініціативної групи. На установчих зборах ініціативної групи визначається суть місцевої ініціативи. За результатами проведення установчих зборів складається протокол № 1 (додаток 1 до цього Порядку), який підписується уповноваженим представником ініціативної групи і секретарем установчих зборів, та список реєстрації учасників із зазначенням прізвищ, імен, по батькові, дат народження, адрес місця проживання, мобільних номерів телефонів та особистими підписами учасників установчих зборів.

2.4. Для набуття ініціативною групою правочинності вона має бути зареєстрована відповідно до вимог, визначених цим Порядком.

Ініціативна група реєструється шляхом подання до ради у 10-дений строк після проведення установчих зборів повідомлення про створення ініціативної групи (додаток 2 до цього Порядку), яке має бути підписане уповноваженим представником ініціативної групи, містити суть місцевої ініціативи, адресу для листування, контактний телефон уповноваженого представника ініціативної групи. До повідомлення додаються протокол установчих зборів ініціативної групи та список реєстрації їх учасників.

2.5. Перевірку наданих документів, реєстрацію в Книзі реєстрації місцевих ініціатив у Сумській міській територіальній громаді (додаток 3 до цього Порядку) здійснює секретар ради протягом 5 робочих днів з моменту отримання документів, про що в день прийняття рішення повідомляє уповноваженого представника ініціативної групи по вказаному ним телефону та листом.

До Книги реєстрації місцевих ініціатив у Сумській міській територіальній громаді додається:

 1. Копія повідомлення про створення ініціативної групи.
 2. Заява про внесення на розгляд ради проекту рішення в порядку місцевої ініціативи.
 3. Протоколи №№ 1, 2 зборів членів ініціативної групи та списки реєстрації їх учасників.
 4. Копії відповідних висновків постійних комісій ради та виконавчих органів ради до проекту рішення з питання, внесеного в порядку місцевої ініціативи.

Копія прийнятого рішення ради з питання, внесеного в порядку місцевої ініціативи. Після реєстрації ініціативної групи секретар ради здійснює заходи з організації оприлюднення інформації про це на офіційному вебсайті Ради в мережі Інтернет у відповідному розділі.

2.6. Відмова в реєстрації ініціативної групи має бути мотивована та викладена у письмовій формі. Підставами відмови можуть бути недотримання вимог пунктів 2.2. – 2.4. розділу 2 Порядку.

3. Реєстрація місцевої ініціативи

3.1. Після реєстрації ініціативної групи відповідно до вимог розділу 2 цього Порядку, ініціативна група на своїх зборах вирішує питання щодо внесення в порядку місцевої ініціативи проекту рішення ради, про що складається протокол № 2 (додаток 4 до Порядку).

Для реєстрації місцевої ініціативи ініціативна група, не пізніше ніж через 10 робочих днів після її реєстрації, подає до ради наступні документи:

 1. протокол № 2 зборів членів ініціативної групи місцевої ініціативи з відповідними додатками;
 2. заяву про внесення на розгляд ради місцевої ініціативи, підписану не менше ніж 22 членами ініціативної групи (додаток 5 до цього Порядку);
 3. проект рішення, підготовлений у порядку місцевої ініціативи (додаток 6 до цього Порядку);
 4. пояснювальну записку до проекту рішення з необхідними додатками, посилання на які містяться в тексті.

У випадку неподання місцевої ініціативи для реєстрації в установлений строк – реєстрація ініціативної групи автоматично анулюється.

Проект рішення ради повинен відповідати вимогам чинного законодавства України, має бути стислим, викладеним чітко та за загальними правилами правопису, а його суть – виключати можливість неоднозначного тлумачення.

Проект рішення має бути розроблений у відповідності до вимог діючого Регламенту роботи Сумської міської ради (далі – Регламент ради).

Підготовка ініціативною групою бюджетного або іншого фінансового обґрунтування при внесенні місцевої ініціативи не є обов’язковою. Його, у формі аргументованого висновку на цю ініціативу, готує профільний виконавчий орган ради, до повноважень якого належить розгляд вказаних у проекті рішення питань.

3.2. Секретар ради отримує документи та направляє їх до виконавчого органу Сумської міської ради, до повноважень якого віднесено забезпечення реалізації завдань з питань організації діяльності ради та до виконавчого органу Сумської міської ради, до повноважень якого віднесено забезпечення реалізації завдань з питань організації правової роботи Сумської міської ради. Виконавчий орган Сумської міської ради, до повноважень якого віднесено забезпечення реалізації завдань з питань організації діяльності ради здійснює перевірку наявності всіх документів та правильності їх оформлення, відповідно до вимог пункту 3.1. розділу 3 Порядку, з’ясовує чи не вносилася місцева ініціатива з такого самого питання протягом останніх 6 місяців на розгляд ради і чи не було її відхилено та чи приймала рада в порядку місцевої ініціативи рішення з вказаного у місцевій ініціативі питання. Виконавчий орган Сумської міської ради, до повноважень якого віднесено забезпечення реалізації завдань з питань організації правової роботи Сумської міської ради, здійснює аналіз того, чи може бути предметом місцевої ініціативи, відповідно до пункту 1.4. розділу 1 Порядку, питання, порушене у місцевій ініціативі.

Вказані виконавчі органи ради протягом 3 робочих днів з дня отримання документів надають свої висновки секретарю ради. На підставі вказаних висновків секретар ради в день їх отримання реєструє місцеву ініціативу чи надає відмову в її реєстрації шляхом внесення відповідного запису до Книги реєстрації місцевих ініціатив у місті Суми.

3.3. Секретар ради відмовляє у реєстрації місцевої ініціативи у разі:

 1. якщо ініціативна група не була зареєстрована у раді за процедурою, установленою цим Порядком або її реєстрація автоматично анульована;
 2. якщо місцева ініціатива стосується питання, що не може бути її предметом відповідно до пункту 1.4. розділу 1 Порядку;
 3. якщо протягом останніх 6 місяців на розгляд ради вже вносилася місцева ініціатива з такого самого питання;
 4. якщо рада вже приймала в порядку місцевої ініціативи рішення з вказаного у місцевій ініціативі питання.

У випадку подання ініціативною групою неповного пакету документів, визначеного пунктом 3.1. розділу 3 Порядку, та/або допущення помилок в оформленні місцевої ініціативи – ініціативній групі, на підставі відповіді секретаря ради в письмовій формі, надається час для усунення вказаних недоліків, що не може перевищувати 5 робочих днів з дня отримання уповноваженим представником ради відповіді секретаря ради. У випадку не усунення порушень у вказаний строк, місцева ініціатива вважається такою, що не зареєстрована.

У випадку відмови у реєстрації місцевої ініціативи або неусунення допущених при її підготовці помилок у вказаний строк, реєстрація ініціативної групи автоматично анулюється.

 

4. Розгляд місцевої ініціативи

4.1. Після реєстрації місцевої ініціативи в раді, секретар ради протягом 2 робочих днів здійснює заходи з організації оприлюднення проекту рішення, внесеного в порядку місцевої ініціативи, на офіційному сайті ради в мережі Інтернет.

Зареєстрована відповідно до цього Порядку місцева ініціатива підлягає обов’язковому розгляду на найближчому засіданні ради за участю членів ініціативної групи, але не раніше 10 робочих днів після оприлюднення ініціативи, за виключенням випадків внесення до ради в порядку місцевої ініціативи проекту регуляторного акту.

Підготовка, розгляд та прийняття проекту рішення здійснюється з дотриманням вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації» та Регламенту ради.

У разі, якщо проект рішення має ознаки регуляторного акту – він має бути підготовлений та внесений на розгляд ради з урахуванням вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та Регламенту ради.

4.2. Секретар ради протягом 3 робочих днів після реєстрації місцевої ініціативи направляє проект рішення на розгляд відповідних постійних комісій та виконавчих органів ради за належністю. Відповідні постійні комісії та виконавчі органи ради розглядають проект рішення, поданий у порядку місцевої ініціативи із запрошенням уповноваженого представника ініціативної групи, а також, при необхідності, із залученням фахівців та складають висновки і рекомендації в межах своєї компетенції. Відсутність висновків постійних комісій та виконавчих органів ради не може бути підставою для відмови у включенні Сумським міським головою питання, ініційованого в порядку місцевої ініціативи, до порядку денного чергового пленарного засідання відповідної ради. Секретар ради здійснює заходи з координації дій уповноваженого представника ініціативної групи щодо проходження проектом рішення, внесеним в порядку місцевої ініціативи, процедури візування та розгляду на засіданні ради. Відповідальність за дотримання вимог Регламенту ради при погодженні проекту рішення покладається на уповноваженого представника ініціативної групи.

4.3. Уповноважений представник ініціативної групи має право виступати з доповіддю та надавати пояснення з питання місцевої ініціативи на засіданнях комісій та на пленарному засіданні ради. З доповіддю (співдоповіддю) можуть також виступати особи, які надали висновки та пропозиції до проекту рішення, у порядку, передбаченому Регламентом ради.

Після обговорення проект рішення, внесений ініціативною групою в порядку місцевої ініціативи, обов’язково ставиться на голосування.

4.4. Після обговорення проєкту рішення, підготовленого у порядку місцевої ініціативи, воно обов’язково ставиться на голосування та приймається по ньому рішення.

Рада в межах своїх повноважень може:

1) прийняти місцеву ініціативу – в такому випадку зазначаються конкретні заходи для її реалізації, календарний план їх виконання та відповідальні за це посадові особи;

2) відхилити місцеву ініціативу – в такому випадку зазначаються причини цього рішення;

3) частково врахувати місцеву ініціативу – в такому випадку зазначаються причини цього рішення, і заходи для реалізації частини врахованої пропозиції, календарний план їх виконання та відповідальні за це посадові особи.

У випадку неприйняття радою проекту рішення, він повторно виноситься на наступне пленарне засідання ради. Повторне внесення проекту рішення на розгляд депутатського корпусу ради, незалежно від результатів його розгляду, можливе лише один раз.

Внесення місцевої ініціативи до ради з аналогічного питання можливе не раніше як через 6 місяців після попереднього розгляду радою проекту рішення, підготовленого в порядку нової місцевої ініціативи.

4.5 Ухвалене рішення Ради за результатами розгляду місцевої ініціативи протягом п’яти робочих днів надсилається уповноваженому представнику ініціативної групи та оприлюднюється в порядку, передбаченому для оприлюднення рішень Ради на офіційному вебсайті Ради.

4.6. З дня, наступного за днем розгляду проекту рішення на засіданні ради, ініціативна група вважається такою, що припинила свою діяльність.

4.7. У разі дій чи бездіяльності посадових осіб ради під час розгляду місцевої ініціативи, які порушують вимоги чинного законодавства, вони можуть бути оскаржені в судовому порядку.

Додатки до Положення

1.1 Положення про громадські слухання в Сумській міській територіальній громаді (далі – Положення) розроблено відповідно до Конституції України, законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про органи самоорганізації населення», «Про добровільне об’єднання територіальних громад», «Про житлово-комунальні послуги», Статуту Сумської міської територіальної громади, затвердженого відповідним рішенням Сумської міської ради, інших нормативних актів та визначає правові засади, порядок ініціювання, підготовки та проведення громадських слухань, урахування їх результатів органами місцевого самоврядування Сумської міської територіальної громади та їх посадовими особами.

1.2. У цьому Положенні наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:

 • громадські слухання – зустрічі жителів Сумської міської територіальної громади з депутатами Сумської міської ради та посадовими особами місцевого самоврядування Сумської міської територіальної громади, під час яких жителі можуть заслуховувати їх, порушувати питання та вносити пропозиції щодо питань місцевого значення, що належать до відання місцевого самоврядування;
 • інститути громадянського суспільства - громадські об’єднання, релігійні, благодійні організації, творчі спілки, професійні спілки та їх об’єднання, асоціації, організації роботодавців та їх об’єднання, органи самоорганізації населення, недержавні засоби масової інформації, інші непідприємницькі товариства та установи, легалізовані відповідно до законодавства;
 • принцип мовчазної згоди – принцип, відповідно до якого суб’єкт ініціювання громадських слухань набуває право проведення громадських слухань без отримання від уповноваженого органу відповідного розпорядження про проведення громадських слухань за умови, якщо суб’єктом ініціювання було виконано в повному обсязі всі необхідні процедури, передбачені даним Положенням, але у встановлений цим Положенням строк таке розпорядження не було прийнято або направлено суб’єкту ініціювання;
 • процес проведення громадських слухань - здійснення процедур ініціювання, підготовки та проведення громадських слухань, урахування їх результатів органами місцевого самоврядування та посадовими особами.

1.3. Предметом громадських слухань можуть бути будь-які питання місцевого значення, які віднесені Конституцією та законами України до відання місцевого самоврядування.

Дія цього Положення не поширюється на проведення консультацій з громадськістю/громадських слухань/доведення до споживачів інформації, якщо їх порядок визначено нормативними актами, прийнятими органами державної влади, а саме:

 • проведення громадських слухань щодо врахування громадських інтересів під час розроблення проектів містобудівної документації на місцевому рівні;
 • доведення до споживачів інформації про перелік житлово-комунальних послуг, структуру цін/тарифів, зміну цін/тарифів з обґрунтуванням її необхідності;
 • в інших випадках, передбачених чинним законодавством України.

1.4. Метою громадських слухань є реалізація прав, свобод та законних інтересів жителів Сумської міської територіальної громади через їх безпосередню участь та участь інститутів громадянського суспільства у прийнятті рішень, які стосуються Сумської міської територіальної громади.

1.5. Громадські слухання проводяться на засадах добровільності, гласності, відкритості та свободи висловлювань. Право на участь у громадських слуханнях має кожен дієздатний житель Сумської міської територіальної громади, якому виповнилося 14 років.

Право голосу на громадських слуханнях мають жителі, яким виповнилось 14 років та зареєстровані в межах території територіальної громади чи її окремої частини (міста, старостинського округу, села, мікрорайону, кварталу, вулиці, будинку (-ків)), на якій проводяться громадські слухання.

Решта жителів, які не проживають у межах відповідної частини території, беруть участь у громадських слуханнях з правом дорадчого голосу.

1.6. Громадські слухання проводяться не рідше одного разу на рік.

1.7. Громадські слухання проводяться у строк, що не перевищує 20 робочих днів з дня реєстрації звернення з ініціативою щодо проведення таких слухань (далі – звичайний порядок). У випадку необхідності провести терміново громадські слухання, вони проводяться протягом 10 робочих днів  з дня реєстрації звернення з ініціативою щодо проведення таких слухань (далі – терміновий порядок).

1.8. Відповідно до масштабу території, в межах якої проводяться громадські слухання, і кола осіб, інтереси яких вони зачіпають, слухання можуть бути таких видів:

 • загальнотериторіальні (у межах території всієї територіальної громади) – з питань, які зачіпають інтереси усієї територіальної громади;
 • міські (у межах території всього міста) – з питань, які зачіпають інтереси жителів усього міста;
 • старостинські ( в межах старостинського округу чи декількох старостинських округів) - з питань, які зачіпають інтереси жителів старостинського округу чи старостинських округів;
 • сільські (у межах території всіх чи одного села) – з питань, які зачіпають інтереси жителів усіх сіл чи окремого села;
 • районні (у межах території одного району міста) – з питань, які зачіпають інтереси жителів територій певного району міста;
 • локальні (у межах мікрорайону, кварталу, вулиці, групи житлових будинків чи окремих багатоквартирних житлових будинків і гуртожитків) – з питань, які зачіпають інтереси жителів відповідної частини території територіальної громади.

1.9. Громадські слухання можуть проводитись в обов’язковому порядку або з ініціативи суб’єктів, визначених пунктом 2.1. розділу 2 Положення.

У першому випадку громадські слухання проводяться якщо це передбачено актами чинного законодавства України. З питань, щодо яких у діючому законодавстві не міститься прямої вимоги стосовно проведення громадських слухань, можуть проводитись ініціативні громадські слухання.

1.10. Інформація, пов’язана з підготовкою, проведенням громадських слухань, а також рішення органів та посадових осіб місцевого самоврядування, прийняті за їх результатами, розміщуються відповідним виконавчим органом Сумської міської ради у сфері комунікацій з громадськістю на офіційному веб-сайті Сумської міської ради та, за необхідності, в інший спосіб доводяться до відома жителів Сумської міської територіальної громади відповідно до вимог чинного законодавства і цього Положення.

1.11. Участь в громадських слуханнях є обов’язковою для їх ініціаторів, авторів проектів актів, що виносяться на громадські слухання, представників відповідних виконавчих органів Сумської міської ради, які є відповідальними за вирішення питань, що виносяться на слухання.

1.12. Неявка осіб, вказаних у пункті 1.11. розділу 1 цього Положення, не перешкоджає проведенню громадських слухань за їх відсутністю.

1.13. Матеріально-технічне та фінансове забезпечення громадських слухань здійснюється Сумською міською радою за рахунок коштів міського бюджету.

2. Ініціювання, реєстрація ініціативи та прийняття рішення щодо проведення громадських слухань

2.1. Суб’єктами ініціювання громадських слухань (далі – ініціатор) можуть бути:

 • Сумська міська рада;
 • виконавчий комітет Сумської міської ради;
 • Сумський міський голова;
 • постійні комісії Сумської міської ради;
 • орган самоорганізації населення – в межах території його діяльності;
 • об’єднання співвласників багатоквартирного будинку (ОСББ)/ житлово–будівельний кооператив (ЖБК) – з питань, що стосуються їх діяльності;
 • ініціативна група жителів Сумської міської територіальної громади або її частини (міста, старостинського округу, села, району, мікрорайону, кварталу, вулиці, будинку тощо) у кількості осіб, визначених цим Положенням;
 • три інститути громадянського суспільства.

2.2. Ініціатива Сумської міської ради чи виконавчого комітету Сумської міської ради провести громадські слухання відображається у відповідному рішенні про ініціювання проведення громадських слухань.

У такому випадку у десятиденний термін після прийняття відповідного рішення Сумський міський голова видає розпорядження про проведення громадських слухань, яке повинно містити дані, передбачені пунктом 2.9. розділу 2 Положення.

Якщо ініціатором проведення громадських слухань є Сумський міський голова – він видає розпорядження міського голови про проведення громадських слухань, яке повинно містити дані, передбачені пунктом 2.9. розділу 2 Положення.

2.3. У разі ініціювання проведення громадських слухань іншими суб’єктами, вони повинні подати у письмовій формі на ім’я Сумського міського голови звернення з ініціативою щодо проведення громадських слухань (далі – звернення про ініціативу) (за формою згідно з додатком 1 до Положення), яке, разом з доданими до нього документами, реєструється в Журналі реєстрації громадських слухань, який веде уповноважений орган Сумської міської ради у галузі комунікацій з громадськістю (за формою згідно з додатком 2 до Положення).

2.4. У зверненні про ініціативу зазначається:

 • вид громадських слухань;
 • тема (проблема, питання, проект акта органу місцевого самоврядування та інше), що пропонується до розгляду;
 • прізвище, ім’я, по батькові та контакти особи, уповноваженої представляти ініціатора проведення громадських слухань;
 • перелік посадових осіб місцевого самоврядування, яких пропонується запросити на громадські слухання;
 • список і контактні дані осіб, які могли б увійти до складу організаційного комітету з підготовки та проведення громадських слухань та, за необхідності, інша інформація.

2.5. До звернення про ініціативу додаються:

 • від постійної комісії Сумської міської ради – рішення комісії у вигляді протоколу (витягу з протоколу) її засідання, оформленого відповідно до вимог Регламенту роботи Сумської міської ради, затвердженого відповідним рішенням Сумської міської ради;
 • від органу самоорганізації населення – протокол засідання органу самоорганізації населення, підписаний головуючим та секретарем засідання;
 • від ОСББ/ЖБК – протокол зборів, підписаний головуючим та секретарем зборів; 
 • від ініціативної групи жителів Сумської міської територіальної громади – список жителів Сумської міської територіальної громади (за формою наведеною у додатку 3 до Положення), які підтримують ініціативу, у кількості не менше:

1. 1 особа - для локальних слухань на рівні будинку;

2. 15 осіб – для локальних слухань на рівні групи будинків, вулиці;

3. 30 осіб – для локальних слухань на рівні мікрорайону чи села;

4. 50 осіб – для районних громадських слухань чи старостинського округу;

5. 100 осіб –  для громадських слухань в межах двох чи більше старостинських округів;

6. 200 осіб  – для загально слухань, міських територіальних громадських;

 • від інститутів громадянського суспільства – 3 рішення у вигляді протоколу/витягу з протоколу засідання.

2.6. До звернення про ініціативу також можуть додаватись інформаційно-аналітичні матеріали та проекти документів, що виносяться на слухання.

2.7. Протягом 5 робочих днів – для звичайного порядку, і 2 робочих днів–для термінового порядку з дня реєстрації звернення про ініціативу Сумський міський голова здійснює один з таких заходів:

 • видає розпорядження міського голови про проведення громадських слухань;
 • ініціатору громадських слухань надсилається повідомлення про необхідність усунення недоліків, пов’язаних із неналежним оформленням звернення про ініціативу до доданих до нього документів, недостатньою кількістю підписів на підтримку проведення громадських слухань, неповним заповненням підписних листів (відповідно до додатку 3 до Положення) тощо, і приведення пакету документів у відповідність до вимог цього Положення;
 • ініціатору громадських слухань надсилається лист про відмову в проведенні громадських слухань із зазначенням причини цієї відмови.

Відмова надається у випадку, якщо вирішення порушеного питання не належить до повноважень органів місцевого самоврядування або якщо порядок проведення громадських слухань/консультацій з громадськістю з даного питання визначено нормативними актами, прийнятими органами державної влади.

2.8. Про прийняте рішення ініціатори громадських слухань повідомляються  письмово протягом 2 робочих днів з дня реєстрації звернення про ініціативу.

2.9. У розпорядженні міського голови про проведення громадських слухань мають міститись такі дані:

 • вид громадських слухань;
 • дата, місце та час їх проведення;
 • тема/проблема/питання громадських слухань;
 • інформація про ініціатора проведення громадських слухань;
 • перелік виконавчих органів чи посадових осіб органів місцевого самоврядування, відповідальних за своєчасну, якісну підготовку і проведення громадських слухань та прийняття і опрацювання пропозицій до проведення громадських слухань;
 • адреса (поштова/електронна) та строк прийому пропозицій;
 • відомості щодо посадових осіб органів місцевого самоврядування, які запрошуються на слухання;
 • склад організаційного комітету з підготовки слухань;
 • створення експертних груп із проблем, що пропонується розглянути на громадських слуханнях (за необхідності).

2.10. Звернення про ініціативу може бути доопрацьоване ініціаторами громадських слухань і подане повторно Сумському міському голові протягом

10 робочих днів з моменту отримання особою, уповноваженою представляти ініціатора, відповідного письмового повідомлення. У разі, якщо недоліки в цей строк не усунуто, звернення залишається без розгляду.

2.11. У разі доопрацювання ініціаторами свого звернення і/або приведення комплекту документів у відповідність до вимог цього Положення і повторного подання на реєстрацію, відлік встановленого пунктами 2.7., 2.8. розділу 2 Положення строку здійснюється з моменту реєстрації подання доопрацьованого варіанту звернення про ініціативу.

2.12. Якщо протягом 15 робочих днів – для звичайного порядку, і 7 робочих днів – для термінового порядку з моменту реєстрації звернення про ініціативу Сумським  міським головою не вжито жодного з визначених пунктом 2.7. розділу 2 Положення заходів – громадські слухання можуть проводитися їх ініціаторами за принципом «мовчазної згоди» з дотриманням вимог цього Положення.

3. Підготовка до проведення  громадських слухань 

3.1. Ініціативна група самостійно здійснює всі видатки на свою діяльність до моменту видання Сумським міським головою розпорядження про проведення громадських слухань.

3.2. Громадські слухання повинні бути призначені та проведені у строк, визначений пунктом 1.7. розділу 1 Положення.

У строк, визначений у розпорядженні міського голови про проведення громадських слухань, фізичні та юридичні особи можуть подавати пропозиції до проекту рішення/питання, що виноситься на громадські слухання, про прийняття чи неприйняття яких має обов’язково бути озвучено на громадських слуханнях та, у випадку їх неприйняття, зазначено підстави цього.

3.3. Якщо громадські слухання проводяться за принципом «мовчазної згоди», то ініціатор самостійно визначає дату та час проведення громадських слухань, здійснює необхідні підготовчі дії, про що за 10 робочих днів до дати проведення має повідомити Сумського міського голову.

3.4. Органи місцевого самоврядування забезпечують приміщення для проведення громадських слухань (у томі числі, й у випадку проведення за принципом «мовчазної згоди»), його технічне оснащення, а також повідомлення громадськості та засобів масової інформації про проведення громадських слухань.

3.5. Громадські слухання призначаються, як правило, на неробочий день або неробочий час у придатному за кількістю місць приміщенні або на відкритому майданчику (за наявності належних кліматичних умов), розташованих, як правило, на території відповідної частини територіальної громади.

3.6. Інформація про надходження звернення про ініціативу, саме звернення та всі подані матеріали розміщуються на офіційному веб–сайті Сумської міської ради протягом 2 робочих днів з моменту реєстрації без доступу до інформації, яка містить персональні дані громадян.

Всі документи, які стосуються проведення громадських слухань оприлюднюються на офіційному веб–сайті Сумської міської ради у відповідному розділі.

Розпорядження міського голови про проведення громадських слухань у строк не пізніше 2 робочих днів з дня його підписання розміщується на офіційному веб–сайті Сумської міської ради та у той же строк надсилається ініціатору громадських слухань, членам організаційного комітету та експертної групи (у разі її створення) і посадовим особам, участь яких у громадських слуханнях визнана обов’язковою.

Розпорядження міського голови про проведення громадських слухань також може розміщуватися в місцевих засобах масової інформації, соціальних мережах та поширюватися будь-якими іншими доступними засобами з метою ознайомлення з ним якомога більшої кількості жителів.

3.7. Для організації проведення громадських слухань розпорядженням міського голови створюється організаційний комітет, до складу якого включаються ініціатори громадських слухань, депутати Сумської міської ради, посадові особи її виконавчих органів, у тому числі з питань взаємодії з громадськістю, фахівці та спеціалісти з тематики громадських слухань, інші зацікавлені особи та посадові особи, діяльність яких безпосередньо пов’язана з предметом громадських слухань та з урахуванням різних точок зору на порушене питання.

Головою організаційного комітету є ініціатор громадських слухань.

3.8. Організаційний комітет забезпечує підготовку матеріалів, що надаються учасникам громадських слухань перед їх початком.

3.9. За рекомендацією організаційного комітету розпорядженням міського голови на цьому етапі також можуть бути утворені експертні групи, які готують експертні висновки з питань, що виносяться на громадські слухання, та можуть доповідати по них на громадських слуханнях.

4. Порядок проведення громадських слухань

4.1. У громадських слуханнях беруть участь усі охочі жителі Сумської міської територіальної громади, проте, голосувати можуть тільки ті учасники, які мають право голосу та зареєстровані на території територіальної громади, в межах якої проводяться слухання та зареєструвались для участі в громадських слуханнях згідно з вимогами цього Положення.

4.2. Перед початком проведення громадських слухань представниками організаційного комітету, а в разі проведення слухань за принципом «мовчазної згоди» - представниками ініціатора, проводиться реєстрація їх учасників.

Реєстрація учасників здійснюється за встановленою формою (додаток 4 до Положення) на основі даних паспорта або іншого документа, який засвідчує особу та містить відомості про місце її проживання (реєстрації). У списку учасників громадських слухань зазначаються прізвище, ім’я, по батькові, дата народження та місце проживання кожного учасника, що завіряються його підписом, який одночасно підтверджує цим згоду на обробку його персональних даних.

Обробка персональних даних відбувається у відповідності до Закону України «Про захист персональних даних».

4.3. Учасникам громадських слухань з правом голосу під час реєстрації видають картки для голосування.

Особа, що втратила картку для голосування, не бере участі у голосуванні. Передача картки для голосування іншим особам не допускається.

4.4. Відкриває громадські слухання голова організаційного комітету або представник ініціатора (у разі проведення слухань за принципом «мовчазної згоди»).

З числа учасників громадських слухань, які мають право голосувати, обирається лічильна комісія для підрахунку голосів учасників громадських слухань при голосуванні.

Лічильна комісія встановлює кількість присутніх учасників громадських слухань, які мають право голосувати, підраховує голоси під час голосування, а також розглядає звернення, пов’язані з порушенням порядку голосування, здійснює контроль за використанням мандатів для голосування.

На початку громадських слухань особа, яка їх відкривала, на основі даних реєстрації, повідомляє учасників про кількість учасників, які мають право голосувати.

4.5. Після обрання лічильної комісії із числа осіб, які можуть голосувати обираються голова та секретар громадських слухань.

Організаційний комітет, ініціатор чи інші особи можуть запропонувати свої кандидатури. В такому випадку за їх кандидатури має проголосувати більшість від зареєстрованих учасників громадських слухань.

Не може бути головою на громадських слуханнях депутат Сумської міської ради чи посадова особа органу місцевого самоврядування (або підпорядкована їй посадова особа).

Голова громадських слухань головує на засіданні. Якщо він неналежним чином виконує функції головуючого, зловживає своїми правами, учасники громадських слухань більшістю голосів можуть висловити йому недовіру та обрати нового голову.

Секретар громадських слухань здійснює оформлення протоколу громадських слухань.

4.6. Після цього затверджується регламент громадських слухань та порядок денний, до якого вносяться питання, попередньо зазначені у розпорядженні міського голови або у рішенні ініціативної групи (у разі проведення слухань за принципом «мовчазної згоди»).

Регламент громадських слухань має обов`язково передбачати: час для  виступів, доповідей, запитань і відповідей.

Кожен учасник громадських слухань має право під час слухань подати пропозиції стосовно питань, що обговорюються, висловити зауваження, поставити усне чи письмове запитання. На вимогу учасника громадських слухань, що подає пропозицію, вона повинна бути поставлена на голосування. Усі пропозиції, зауваження і запитання заносяться (додаються) до протоколу.

Не допускаються розгляд на громадських слуханнях та прийняття рішень з питань, які не було внесено до порядку денного.

4.7. Головуючий в порядку черговості, але відповідно до регламенту, надає слово для виступу учасникам слухань та запрошеним особам.

Під час слухань усі виступаючі з місця мають представлятися, називаючи своє прізвище, ім’я, по батькові та організацію, яку представляють (за наявності такої), для внесення у протокол. Головуючий може перервати виступаючого у випадку, якщо його виступ не стосується теми слухань або перевищує встановлений регламент.

Учасники громадських слухань повинні дотримуватися вимог цього Положення, затвердженого порядку денного та регламенту громадських слухань, норм етичної поведінки, не допускати вигуків, образ та інших дій, що заважають обговоренню.

У разі порушення вимог цього Положення чи інших нормативних актів головуючий може прийняти рішення про видалення порушника чи порушників з місця, де проводяться громадські слухання, у тому числі за допомогою правоохоронних органів.

4.8. Громадські слухання відбуваються у відкритому режимі. Кожен учасник громадських слухань має право робити аудіо-, відеозапис чи організовувати веб-трансляцію громадських слухань, не заважаючи їхньому проведенню.

Засоби масової інформації мають право вести пряму відео- чи радіотрансляцію громадських слухань.

4.9. За результатами обговорення питань, винесених на громадські слухання, рішення приймаються простою більшістю голосів учасників громадських слухань, які мають право голосу.

4.10. Рішення, прийняті на громадських слуханнях з порушенням встановленої Положенням процедури, можуть бути оскаржені у встановленому законом порядку.

4.11. Громадські слухання вважаються такими, що не відбулися, у разі недотримання вимог розділів 3, 4 цього Положення або порушення вимог законодавства України під час їх проведення.

5. Оформлення рішення громадських слухань та врахування їх органами місцевого самоврядування

5.1. Хід проведення громадських слухань фіксується у протоколі (за формою, наведеною у додатку 5 до цього Положення), який повинен містити:

 • тему, час та місце проведення громадських слухань;
 • загальну кількість зареєстрованих учасників громадських слухань;
 • прізвища, імена, по батькові, найменування посад посадових осіб, що присутні на громадських слуханнях;
 • дату, номер розпорядження міського голови про проведення громадських слухань (у разі його видання);
 • порядок денний  та регламент громадських слухань;
 • основні тези виступів осіб;
 • порушені питання та внесені пропозиції;
 • резолюцію громадських слухань (рішення, прийняте за результатами розгляду питань, що виносилися на громадські слухання).

До протоколу, крім іншого, додається список учасників громадських слухань, заносяться запитання, звернення та пропозиції, що були оголошені на слуханнях та подані учасниками до головуючого і секретаря слухань під час їх проведення, а також долучаються інші необхідні документи.

Внесення пропозиції до протоколу громадських слухань здійснюється за умови набрання нею простої більшості голосів зареєстрованих учасників слухань та надання її секретарю громадських слухань у письмовій або усній формі.

5.2. Протокол громадських слухань має бути деталізованим і містити всі основні аспекти питань, що розглядались. Протокол громадських слухань оформлюється у трьох примірниках не пізніше 3 робочих днів після проведення громадських слухань, кожний з яких підписується головуючим та секретарем. Один примірник надається Сумському міському голові, другий – ініціаторові, третій - розміщується для ознайомлення на першому поверсі адміністративної будівлі у місті Суми на майдані Незалежності, 2.

Протягом 2 робочих днів після отримання Сумським міським головою одного з примірників протоколу, він оприлюднюється на офіційному веб-сайті Сумської міської ради.

5.3. Резолюції, зазначені в протоколі громадських слухань підлягають обов’язковому розгляду органами та посадовими особами Сумської міської ради.

Якщо предметом розгляду громадських слухань був проект рішення Сумської міської ради чи виконавчого комітету Сумської міської ради – секретар Сумської міської ради чи керуючий справами Виконавчого комітету Сумської міської ради викладає прийняті на громадських слуханнях резолюції у формі пропозиції до проекту рішення за врахування чи неврахування яких при розгляді проекту рішення голосують депутати Сумської міської ради чи члени виконавчого комітету Сумської міської ради.

В інших випадках за результатами розгляду протоколу громадських слухань та доданих до нього документів секретар Сумської міської ради ради чи керуючий справами Виконавчого комітету Сумської міської ради забезпечує підготовку відповідного проекту рішення чи розпорядження, які, з урахування вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації», виносяться на найближче засідання Сумської міської ради/виконавчого комітету Сумської міської ради/невідкладний розгляд Сумським міським головою.

На засідання органу місцевого самоврядування обов’язково запрошується з правом виступу ініціатор проведення громадських слухань.

Органи місцевого самоврядування, до повноважень яких віднесено вирішення порушеного на громадських слуханнях питання, можуть прийняти одне з таких рішень:

 1. врахувати пропозицію – в такому випадку зазначаються конкретні заходи для її реалізації, календарний план їх виконання та відповідальні за це посадові особи;
 2. частково врахувати пропозицію – в такому випадку зазначаються причини цього рішення, і заходи для реалізації частини врахованої пропозиції, календарний план їх виконання та відповідальні за це посадові особи;
 3. відмінне від пропозиції – в такому випадку із обов’язковим зазначенням обґрунтувань прийняття такого рішення;
 4. відхилити пропозицію – в такому випадку обовʼязково зазначаються обгрунтування прийняття такого рішення.

5.4. Рішення органів місцевого самоврядування, прийняті за результатами розгляду протоколу громадських слухань та доданих до нього документів обов’язково оприлюднюються на офіційному веб – сайті Сумської міської ради з урахування вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації» та доводяться до відома громадян у інший встановлений чинним законодавством спосіб.

6. Прикінцеві положення

6.1. Дії та бездіяльність посадових осіб органів місцевого самоврядування у зв’язку із реалізацією права жителів на проведення громадських слухань можуть бути оскаржені відповідно до чинного законодавства України та вимог цього Положення.

Додатки до Положення

1. Положення про публічні консультації визначає порядок організації і проведення публічних консультацій органами та посадовими особами Сумської міської ради з жителями Сумської міської територіальної громади щодо питань місцевого значення.

2. Публічні консультації є однією з форм участі жителів Сумської міської територіальної громади у місцевому самоврядуванні, які проводяться з метою забезпечення участі жителів у вирішенні питань місцевого значення, надання можливості для вільного доступу до інформації про діяльність Сумської міської ради її виконавчих органів та посадових осіб, а також забезпечення відкритості та прозорості їхньої діяльності.

Стаття 1. Визначення термінів та загальні положення

1. Наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:

 • інститут громадянського суспільства - це громадські об'єднання, професійні спілки та їх об'єднання, благодійні організації та інші непідприємницькі товариства, установи та організації - юридичні особи приватного права, легалізовані відповідно до законодавства, та місцезнаходження яких зареєстровано на території Сумської міської територіальної громади.
 • матеріали публічної консультації – відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена у процесі проведення публічної консультації чи була підставою для її проведення;
 • предмет публічної консультації – проєкт нормативно-правового акту або питання, що виникло на етапі постановки проблеми, розроблення чи реалізації рішення спрямованого на вирішення питання місцевого значення (в тому числі на етапі обрання одного з альтернативних варіантів розв’язання проблеми) щодо якого суб'єкт проведення публічних консультацій пропонує заінтересованим сторонам надати свої пропозиції під час публічних консультацій;
 • програмний документ – концепція, стратегія, програма, план заходів, інший стратегічний або програмний документ, прийняття якого передбачено законом чи Сумською міською радою або спрямовано на підготовку чи реалізацію закону, рішення Сумської міської ради, іншого нормативно-правового акту;
 • пропозиції публічних консультацій – пропозиції, зауваження, коментарі, висновки, відповіді на запитання, висловлені заінтересованими сторонами під час публічних консультацій;
 • публічна консультація – етап постановки проблеми, розроблення чи реалізації рішення спрямованого на вирішення питання місцевого значення, у ході якого суб’єкт проведення публічної консультації збирає, опрацьовує пропозиції заінтересованих сторін щодо предмета публічної консультації, оприлюднює результати аналізу таких пропозицій та бере до уваги під час вирішення винесеного на консультації питання місцевого значення;
 • суб’єкт проведення публічних консультацій – Сумська міська рада, її виконавчі органи, постійні депутатські комісії, посадові особи та комунальні неприбуткові підприємства, установи та організації, які є розробниками проекту нормативно-правового акту або готують пропозиції щодо вирішення певного питання.

2. Публічні консультації мають відкритий характер. Право брати участь в публічних консультаціях мають жителі Сумської міської територіальної громади, які досягли чотирнадцятирічного віку, є громадянами України, що задекларували або зареєстрували місце проживання на території територіальної громади та/або виборча адреса яких віднесена до Сумської міської територіальної громади, а також інститути громадянського суспільства, органи самоорганізації населення, об'єднання співвласників багатоквартирного будинку, житлово-будівельні кооперативи, суб’єкти господарювання та їх об’єднання, на яких вплине прийняття рішення, інші особи, прав, свобод, інтересів чи обов’язків яких стосується рішення, а також інші особи, які виявили бажання брати участь у публічних консультаціях (далі - заінтересовані особи).

3. Матеріали публічної консультації (у тому числі копії документів), пов’язані з ініціюванням, підготовкою, проведенням публічних консультацій, розглядом зауважень та пропозицій, а також рішення прийняті за результатами їх розгляду, розміщуються на офіційному вебсайті Сумської міської ради у відповідному розділі, а також можуть розповсюджуватися в засобах масової інформації та іншими способами відповідно до вимог цього Положення, з метою ознайомлення з ними якомога більшої кількості жителів.

4. Суб’єкт проведення публічних консультацій під час проведення публічних консультацій взаємодіє із засобами масової інформації та надає їм необхідні матеріали публічної консультації за зверненням.

5. Публічні консультації не можуть використовуватися для політичної, у тому числі передвиборчої агітації. Не можуть бути предметом публічних консультацій питання: не віднесені до компетенції органів місцевого самоврядування; пов’язані з обранням, призначенням і звільненням посадових осіб, які належать до компетенції міського голови, Сумської міської ради та її виконавчих органів.

6. Результати проведення публічних консультацій беруться до уваги під час прийняття остаточного рішення суб’єктом проведення публічних консультацій і в подальшій його роботі.

Стаття 2. Предмет правового регулювання

1. Положення визначає правила проведення публічних консультацій щодо проектів програмних документів, нормативно-правових актів (далі — проекти актів), питань пов’язаних з розробленням, формуванням та вирішенням питань місцевого значення.

2. Визначений цим Положенням порядок не поширюються на:

 • суспільні відносини, пов’язані з:

а) місцевими виборами та місцевими референдумами;

б) внесенням місцевої ініціативи, проведенням громадських слухань, загальних зборів громадян відповідно до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”;

в) здійсненням заходів щодо забезпечення обороноздатності і національної безпеки України,

 • підготовкою проекту акту:

а) індивідуальної дії;

б) організаційно-розпорядчого характеру;

в) про утворення і діяльність консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів при Сумській міській раді, її виконавчих органах та посадових особах.

 • підготовку проектів регуляторних актів відповідно до Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»;
 • підготовку проектів актів у частині положень, що містять інформацію з обмеженим доступом відповідно до вимог законів України «Про інформацію», «Про доступ до публічної інформації»;
 • інших актів, проведення громадських обговорень чи слухань щодо яких визначається законодавством.

Стаття 3. Правове регулювання публічних консультацій

1. Публічні консультації проводяться відповідно до цього Положення та іншого законодавства України, яким встановлено особливості проведення публічних консультацій.

Стаття 4. Принципи проведення публічних консультацій

 1. Публічні консультації на всіх етапах проводяться на основі принципів участі та відкритості, прозорості, доступності, підзвітності, дієвості, пропорційності.
 2. Принцип участі та відкритості передбачає можливість участі у публічних консультаціях заінтересованих сторін на всіх етапах постановки проблеми, розроблення, формування та вирішення питань місцевого значення. Нікому не може бути відмовлено в участі в публічних консультаціях, крім випадків, передбачених законом. Суб’єкти проведення публічних консультацій мають активно залучати до публічних консультацій заінтересовані сторони, враховуючи рівноправну участь осіб різної статі, різного віку, осіб з інвалідністю, представників національних меншин, осіб, які перебувають у несприятливих умовах, вразливих чи соціально відчужених осіб, інших заінтересованих сторін.
 3. Принцип прозорості передбачає, що суб’єкт проведення публічних консультацій має оприлюднювати інформацію щодо:
 • предмета публічних консультацій (у тому числі проекту акту), стосовно якого проводяться публічні консультації;
 • форм проведення публічних консультацій;
 • переліку заінтересованих сторін, залучених до проведення публічних консультацій;
 • результату проведених публічних консультацій.
 1. Принцип доступності передбачає, що суб’єктами проведення публічних консультацій обираються зручні для заінтересованих сторін час, місце, формат, умови проведення публічних консультацій, під час підготовки матеріалів публічних консультацій забезпечується простота викладу для розуміння заінтересованими сторонами їх змісту, вживаються заходи для реалізації прав осіб з порушенням здоров’я (у зв’язку з інвалідністю, тимчасовим розладом здоров’я, віком) на забезпечення розумним пристосуванням відповідно до індивідуальних потреб для безперешкодної участі у публічних консультаціях.
 2. Принцип підзвітності передбачає обов’язковість звітування суб’єктами проведення публічних консультацій про врахування отриманих за результатами проведення публічних консультацій пропозицій з обґрунтуванням прийнятого рішення.
 3. Принцип дієвості передбачає проведення публічних консультацій на тих етапах постановки проблеми, розроблення, формування та вирішення питань місцевого значення, коли заінтересовані сторони можуть впливати на формулювання проблеми, шляхи її розв’язання, основні цілі, методи реалізації, показники ефективності та відповідні положення проектів актів.
 4. Принцип пропорційності передбачає, що форми проведення публічних консультацій, їх тривалість, кількість заходів у рамках публічних консультацій мають відповідати ступеню впливу проекту акту, що виступає предметом публічних консультацій.

Стаття 5. Суб'єкт проведення публічних консультацій

1. Публічні консультації організовує і проводить суб'єкт проведення публічних консультацій, який є розробником проекту нормативно-правового акту або готує пропозиції щодо вирішення певного питання у співпраці з відповідальною посадовою особою чи виконавчим органом Сумської міської ради з питань комунікації з громадськістю.

2. Суб’єкт проведення публічних консультацій зобов’язаний:

 • здійснювати планування проведення публічних консультацій;
 • забезпечувати інформування заінтересованих сторін про проведення публічних консультацій;
 • дотримуватися принципів та порядку проведення публічних консультацій;
 • здійснювати моніторинг процесу проведення публічних консультацій.

3. Виконавчий комітет Сумської міської ради щороку складає орієнтовний план проведення публічних консультацій (далі – орієнтовний план) з урахуванням пропозицій Сумської міської ради, її виконавчих органів, консультативно-дорадчих органів, утворених при раді, жителів, суб’єктів підприємницької діяльності та інститутів громадянського суспільства, місцезнаходження яких зареєстровано на території територіальної громади, а також результатів проведення попередніх консультацій з громадськістю.

Орієнтовний план оприлюднюються на офіційному вебсайті Сумської міської ради до 1 березня.

Публічні консультації, які не були включені до орієнтовного плану консультацій, проводяться відповідно до порядку визначеного цим положенням.

Стаття 6. Ініціатори публічних консультацій

1. Ініціатором публічних консультацій може бути:

1) Сумська міська рада;

2) постійна депутатська комісія;

3) міський голова;

4) виконавчий комітет Сумської міської ради;

5) виконавчий орган Сумської міської ради;

6) староста (в межах старостинського округу);

7) об’єднання співвласників багатоквартирних будинків, житлово-будівельний кооператив, орган самоорганізації населення;

8) консультативно-дорадчі органи, утворені при органах місцевого самоврядування;

9) інститути громадянського суспільства.

2. Інститути громадянського суспільства, місцезнаходження яких зареєстровано на території територіальної громади, можуть ініціювати проведення публічних консультацій з питань, не включених до орієнтовного плану, шляхом подання відповідних пропозицій на ім'я Сумського міського голови.

У разі, коли пропозиція щодо проведення публічних консультацій з одного питання надійшла не менше ніж від п’яти інститутів громадянського суспільства, місцезнаходження яких зареєстровано на території територіальної громади, такі консультації проводять обов'язково.

Стаття 7. Організація та проведення публічних консультацій

 1. Публічні консультації організовує і проводить Сумська міська рада, її виконавчі органи, постійні депутатські комісії та посадові особи, які є розробниками проекту нормативно-правового акту або готують пропозиції щодо вирішення певного питання, у співпраці з відповідальною посадовою особою чи виконавчим органом з питань громадської участі (далі – відповідальний орган).

Стаття 8. Права заінтересованих сторін

1. Заінтересовані сторони під час проведення публічних консультацій мають право:

 • отримувати від суб’єктів проведення публічних консультацій, посадових осіб суб’єктів проведення публічних консультацій, ініціатора публічних консультацій інформацію, необхідну для участі в публічних консультаціях (матеріали публічних консультацій, визначені статтею 9 цього Положення), крім інформації з обмеженим доступом, а також звіт за результатами проведення публічних консультацій;
 • подавати суб’єкту проведення публічних консультацій пропозиції щодо предмета публічних консультацій відповідно до вимог цього Положення.

Стаття 9. Порядок проведення публічних консультацій

1. Суб’єкт проведення публічних консультацій проводить відповідні консультації у такому порядку:

 • складає план проведення публічних консультацій;
 • складає консультаційний документ відповідно до вимог частини другої цієї статті;
 • оприлюднює консультаційний документ на офіційному вебсайті Сумської міської ради у відповідному розділі;
 • забезпечує інформування заінтересованих сторін про проведення публічних консультацій;
 • проводить заходи в рамках публічних консультацій;
 • оприлюднює пропозиції, отримані під час публічних консультацій, на офіційному вебсайті Сумської міської ради у відповідному розділі;
 • аналізує пропозиції, отримані під час публічних консультацій;
 • складає та оприлюднює звіт про результати проведення публічних консультацій, доопрацьований проект акту (за наявності) на офіційному вебсайті Сумської міської ради у відповідному розділі.
 1. Консультаційний документ містить:
 • найменування суб’єкта проведення публічних консультацій;
 • опис проблеми, яка потребує розв’язання та альтернативні варіанти її розв’язання, обґрунтування варіанта, який пропонується обрати;
 • перелік заінтересованих сторін та інформацію про можливий вплив на них у разі прийняття відповідного рішення;
 • перелік форм та строків проведення публічних консультацій, а також час та місце їх проведення (у разі проведення публічних консультацій у формі публічного обговорення);
 • електронну (поштову) адресу або посилання на онлайн-платформу для електронних консультацій, де здійснюється проведення публічних консультацій, інформацію про строк і порядок подання пропозицій;
 • відповідальний орган та прізвище, ім’я уповноваженої особи або назву органу суб’єкта проведення публічних консультацій, відповідальної за проведення консультацій, контактну інформацію;
 • строк і спосіб оприлюднення звіту про проведення публічних консультацій.
 1. Консультаційний документ також може містити запитання, відповіді на які дають змогу, зокрема, з’ясувати ставлення заінтересованих сторін до пропонованих (альтернативних) варіантів вирішення питань щодо проекту акту органу місцевого самоврядування на інтереси заінтересованих сторін, а також зібрати інформацію, необхідну для визначення інших можливих варіантів розв’язання проблеми.
 2. У разі проведення публічних консультацій на етапі розроблення проекту акту до консультаційного документа додається проект акту (у разі його наявності) та можуть додаватися документи, інші матеріали, що є підставою для розробки такого проекту акту.
 3. Проведення публічних консультацій розпочинається з дня оприлюднення консультаційного документа на офіційному вебсайті Сумської міської ради у відповідному розділі і завершується у строки, визначені у консультаційному документі.
 4. Матеріали публічних консультацій зберігаються на офіційному вебсайті Сумської міської ради у відповідному розділі не менше ніж п’ять років з дня завершення проведення публічних консультацій.
 5. Оприлюднення консультаційного документа здійснюється суб'єктом проведення публічних консультацій у порядку, встановленому цим Положенням. Суб'єкт проведення публічних консультацій розміщує консультаційний документ в приміщенні Сумської міської ради та на стендах оголошень, доступних для жителів.

Інформування про оприлюднення консультаційного документа може здійснюватися суб'єктом проведення публічних консультацій у медіа, соціальних мережах, дошках оголошень, в інший зручний для жителів спосіб.

 1. Публічні консультації не проводяться менше ніж за 15 днів до початку виборчого процесу чергових, позачергових або повторних місцевих виборів та під час виборчого процесу таких виборів.
 2. З метою інформування заінтересованих сторін про проведення публічних консультацій та для взаємодії з жителями та інститутами громадянського суспільства відповідальний орган веде інформаційну базу заінтересованих сторін, яка формується також і за зверненнями заінтересованих сторін шляхом надсилання на поштову адресу або електронну адресу листа з проханням включити до інформаційної бази заінтересованих сторін чи через реєстрацію в особовому кабінеті на онлайн-платформі для електронних консультацій.

Стаття 10. Форми проведення публічних консультацій

1. Публічні консультації проводяться у формі:

 • електронних консультацій;
 • адресних консультацій;
 • публічного обговорення.

2. Публічні консультації можуть проводитися в одній чи одночасно в різних формах.

Стаття 11. Особливості електронних консультацій

1. Електронні консультації є обов’язковою формою проведення публічних консультацій щодо всіх проектів нормативно-правових актів Сумської міської ради та її виконавчих органів, з можливістю заінтересованим особам надати пропозиції до проєкту акту вцілому, так і до окремих її частин. Електронні консультації проводяться шляхом оприлюднення консультаційного документа щодо предмета консультацій на офіційному вебсайті Сумської міської ради у відповідному розділі та подання жителями пропозицій в порядку визначеним консультаційним документом.

2. Заінтересовані сторони, які беруть участь в електронних консультаціях, надсилають пропозиції на електронну адресу, зазначену в консультаційному документі, або розміщують їх у формі електронних коментарів, або надають відповіді на запитання (опитування) на офіційному вебсайті Сумської міської ради чи на онлайн-платформі для електронних консультацій.

Електронні консультації формату запитання (опитування) можуть мати як просту форму (певна кількості питань із закритим переліком варіантів відповідей, опитувальник з одним варіантом відповіді, з декількома варіантами відповіді) так і складну форму (опитувальник з можливістю редагуванням відповідей; з налаштуванням діапазону балів оцінки або рейтингування).

3. Під час проведення електронних консультацій враховуються строки та порядок оприлюднення проектів нормативно-правових актів, визначені Законами України "Про доступ до публічної інформації".

Стаття 12. Особливості адресних консультацій

 1. Адресні консультації проводяться додатково до електронних консультацій за рішенням суб’єкта проведення публічних консультацій для з’ясування позиції заінтересованих сторін щодо предмета публічних консультацій, зокрема у частині впливу на інтереси таких сторін. Суб’єкт проведення публічних консультацій забезпечує надсилання визначеним ним заінтересованим сторонам консультаційного документа, проведення з ними опитування, анкетування.
 2. Заінтересовані сторони надають пропозиції у строки та спосіб, визначені у зверненні суб'єкта проведення публічних консультацій.

Стаття 13. Особливості публічного обговорення

    1. Публічне обговорення проваджується шляхом проведення публічних заходів (засідань у формі «круглих столів», слухань, конференцій, фокус-груп, зустрічей, інтернет-, відеоконференцій тощо). Публічне обговорення передбачає:

 • оприлюднення суб’єктом проведення публічних консультацій на офіційному вебсайті Сумської міської ради не пізніше ніж за три робочих дні до дати проведення публічного обговорення інформації про дату та місце його проведення з посиланням на оприлюднений консультаційний документ;
 • інформування заінтересованих сторін про проведення публічного обговорення (зокрема шляхом розсилання визначеним заінтересованим сторонам запрошення взяти участь у публічному обговоренні; поширення інформації у засобах масової інформації, соціальних мережах, публічних місцях тощо);
 • проведення публічних заходів, зокрема і он-лайн ;
 • фіксацію пропозицій, висловлених під час публічних заходів.

2. Публічні обговорення можуть здійснюватися в електронному форматі з використанням інформаційно-комунікаційних технологій.

3. Суб’єктами проведення публічних консультацій, додатково до електронних консультацій проводиться публічне обговорення, якщо проект акту:

 • має важливе значення для територіальної громади, як, наприклад: концепція, стратегія, програма, проєкт місцевого бюджету, статут територіальної громади, план заходів, інший стратегічний або програмний документ, прийняття якого передбачено законом або спрямовано на підготовку чи реалізацію закону;
 • стосується питань фінансування, правового статусу, надання пільг чи встановлення обмежень для громадських об’єднань, професійних спілок або їх об’єднань, творчих спілок або їх об’єднань, благодійних, релігійних організацій, асоціацій органів місцевого самоврядування, органів самоорганізації населення, інших непідприємницьких товариств, суб’єктів господарювання, їх об’єднань, організацій роботодавців, їх об’єднань, саморегулівних організацій;
 • впливає на стан навколишнього природного середовища, екологічну, біологічну, генетичну безпеку;
 • стосується символіки територіальної громади;
 • призначається керівник комунального підприємства;
 • потребує такого обговорення в інших випадках за рішенням суб’єкта проведення публічних консультацій.

Стаття 14. Строк проведення публічних консультацій

 1. Строк проведення публічних консультацій визначається суб’єктом проведення публічних консультацій з урахуванням складності питання, терміновості, пріоритетності, строків виконання завдань, необхідності проведення публічного обговорення, але не може становити менше 15 робочих днів, якщо інше не передбачено законом. Суб’єкт проведення публічних консультацій може прийняти рішення про продовження визначеного ним строку проведення публічних консультацій.
 2. Строк проведення публічних консультацій обчислюється з дня оприлюднення консультаційного документа чи отримання заінтересованою стороною звернення суб'єкта проведення публічних консультацій (у разі проведення адресних консультацій).

Стаття 15. Подання пропозицій заінтересованими сторонами

 1. Особи під час подання пропозицій вказують свої прізвище, ім’я, по батькові, контактну інформацію (електронну адресу, засоби телефонного зв’язку). Юридичні особи вказують власне найменування, місцезнаходження, код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, дані контактної особи.
 2. Пропозиції заінтересованих сторін, отримані під час проведення публічних консультацій у різних формах, із зазначенням найменування юридичної особи, прізвища, імені, по батькові фізичної особи, які подали пропозиції, оприлюднюються на офіційному вебсайті Сумської міської ради у відповідному розділі не пізніше п’яти робочих днів з дня надходження. Оприлюднення персональних даних фізичних осіб здійснюється з урахуванням вимог Закону України “Про захист персональних даних” та у формі відкритих даних.

У разі, якщо збір пропозицій проводиться на онлайн платформі електронних консультацій, окремому оприлюдненню на офіційному вебсайті Сумської міської ради вони не підлягають.

 1. Не підлягають оприлюдненню та розгляду пропозиції, які містять:
 • заклики, спрямовані на ліквідацію незалежності України, зміну конституційного ладу насильницьким шляхом, порушення суверенітету і територіальної цілісності держави, підрив її безпеки, незаконне захоплення державної влади, пропаганду війни, насильства, на розпалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі, посягання на права і свободи людини, здоров’я населення;
 • пропозиції, подані без зазначення інформації, передбаченої частиною першою цієї статті;
 • пропозиції, що містять ненормативну лексику;
 • пропозиції, що не стосуються предмета публічної консультації.
 1. Пропозиції, що надійшли під час публічних консультацій, вивчаються та аналізуються суб’єктом проведення публічних консультацій з долученням до цього процесу ініціатора проведення публічних консультацій.
 2. Протягом 5 робочих днів після закінчення публічних консультацій усі пропозиції надсилаються ініціатору для їх розгляду. Ініціатор проведення публічних консультацій самостійно розглядає подані пропозиції відповідно до своїх повноважень та протягом 6 робочих днів надає суб’єкту проведення публічних консультацій рекомендації за результатом їх розгляду.
 3. На розгляд пропозицій, що надійшли під час публічних консультацій, не поширюються вимоги Закону України “Про звернення громадян”. Індивідуальні відповіді щодо результатів розгляду пропозицій не надаються та не надсилаються заінтересованим сторонам публічних консультацій.
 4. У разі проведення публічних консультацій шляхом надання відповідей на запитання такі відповіді оприлюднюються у формі відкритих даних з урахуванням вимог Закону України “Про захист персональних даних”.

Стаття 16. Умови розробки та прийняття проекту акту без проведення публічних консультацій

 1. У терміновому порядку за умови дотримання вимог частини другої цієї статті може розроблятися та прийматися без проведення публічних консультацій проект акту з:
 • питання запобігання виникненню надзвичайних ситуацій, ліквідації їх наслідків;
 • іншого питання, пов’язаного з необхідністю запобігання виникненню та ліквідації загроз життю, здоров’ю, свободі, безпеці людини.

2. Інформація щодо необхідності прийняття проекту акту без проведення публічних консультацій з відповідним обґрунтуванням, а також текст прийнятого акту оприлюднюються у день прийняття такого акту шляхом розміщення відповідної інформації на офіційному вебсайті Сумської міської ради, що є розробником проекту акту.

Стаття 17. Наслідки порушення порядку проведення публічних консультацій або їх не проведення

 1. Розгляд та прийняття проектів актів (крім випадків, визначених частиною восьмою статті 9 і статтею 16 цього Положення), щодо яких не було проведено публічних консультацій, відкладається до завершення проведення таких консультацій.
 2. Прийняття акту без проведення публічних консультацій (крім випадків, визначених частиною восьмою статті 9 і статтею 16 цього Положення), порушення встановленого цим Положенням порядку проведення публічних консультацій можуть бути підставою для його скасування або визнання його нечинним судом.

Стаття 18. Звіт за результатами проведення публічних консультацій

 1. За результатами публічних консультацій суб’єкт проведення публічних консультацій готує звіт, у якому зазначаються:
 • найменування суб'єкта проведення публічних консультацій;
 • предмет публічних консультацій;
 • найменування юридичних осіб, прізвища, імена, по батькові фізичних осіб, які взяли участь у публічних консультаціях;
 • інформація про заходи, проведені в рамках публічних консультацій;
 • узагальнена інформація про пропозиції, що надійшли до суб’єкта проведення публічних консультацій за результатами цих консультацій разом з рекомендаціями від ініціатора проведення публічних консультацій;
 • узагальнена інформація про врахування або відхилення пропозицій з обґрунтуванням прийнятого рішення.
 1. Суб’єкт проведення публічних консультацій оприлюднює звіт про результати публічних консультацій, доопрацьований за результатами проведення публічних консультацій проєкт акту чи варіант вирішення питання, що виносилося на консультації на офіційному вебсайті Сумської міської ради у відповідному розділі не пізніше 30 робочих днів після дня завершення публічних консультацій.
 2. У разі включення до порядку денного пленарного засідання Сумської міської ради чи засідання виконавчого комітету проєкту акту, чи питання, яке було предметом публічних консультацій, до матеріалів, які готуються на засідання відповідного органу, обов’язково долучається звіт про результати публічних консультацій.
 3. Забороняється прийняття рішення щодо проєкту акту чи питання, яке було предметом публічних консультацій, до оприлюднення звіту про результати публічних консультацій на офіційному вебсайті Сумської міської ради.

Стаття 19. Моніторинг процесу публічних консультацій

 1. Суб’єкти проведення публічних консультацій, здійснюють моніторинг процесу проведення публічних консультацій. Щорічний звіт про проведення публічних консультацій оприлюднюється на офіційному вебсайті Сумської міської ради у відповідному розділі суб’єкта проведення публічних консультацій не пізніше 31 березня року, наступного за звітним.
 2. Щорічний звіт про проведення публічних консультацій повинен містити інформацію про:
 • питання та/або проекти актів, щодо яких проводилися консультації, та їх кількість;
 • форми проведення консультацій;
 • кількість учасників, які взяли участь у різних формах консультацій;
 • вплив результатів публічних консультацій на прийняте рішення (інформацію про кількісну та якісну оцінку пропозицій, отриманих від заінтересованих сторін).

1. Загальні положення

1.1. Це Положення розроблено відповідно до Конституції України, законів України «Про звернення громадян», «Про місцеве самоврядування в Україні»,  інших нормативних актів та визначає механізми роботи з електронними петиціями в органах місцевого самоврядування Сумської міської територіальної громади.

1.2. Електронна петиція – це особлива форма колективного звернення громадян до Сумської міської ради, її виконавчого комітету та інших виконавчих органів Сумської міської ради щодо вирішення питань, які належать до їх повноважень, яке, за умови набрання необхідної кількості голосів, обов’язкове для розгляду органами місцевого самоврядування Сумської міської територіальної громади у визначеному цим Положенням порядку.

1.3. Спрямування, координацію та контроль роботи з електронними петиціями, які надійшли до органів місцевого самоврядування Сумської міської територіальної громади, здійснює перший заступник міського голови, заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради або керуючий справами Виконавчого комітету, згідно з розподілом обов’язків (далі - Координатор).

2. Вимоги до змісту електронної петиції

2.1. Електронна петиція має стосуватись питань, розгляд та вирішення яких відноситься виключно до компетенції Сумської міської ради, її виконавчого комітету та інших виконавчих органів Сумської міської ради.

2.2. Електронна петиція не може містити заклики до повалення конституційного ладу, порушення територіальної цілісності України, пропаганду війни, насильства, жорстокості, розпалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі, заклики до вчинення терористичних актів, посягання на права і свободи людини, права і законні інтереси громадян, матеріали та заклики, які містять передвиборну агітацію, рекламу робіт та/або послуг, конфіденційну інформацію щодо третіх осіб, а також інформацію, яка містить ненормативну лексику.

2.3. Якщо подана петиція ідентична/подібна до вже розміщених, або якщо питання, порушене в петиції, вже вирішено, оприлюднення такої петиції не здійснюється.

2.4. Відповідальність за зміст електронної петиції несе автор (ініціатор) електронної петиції.

2.5. У разі невідповідності електронної петиції встановленим вимогам, оприлюднення такої петиції не здійснюється, про що повідомляється її автору (ініціатору).

3. Створення електронної петиції

3.1. Для створення електронної петиції її автору (ініціатору) необхідно пройти реєстрацію на офіційному вебсайті Сумської міської ради у розділі «Єдина система місцевих петицій» або на вебсайті громадського об’єднання, яке здійснює збір підписів на підтримку електронної петиції, надати згоду на обробку своїх персональних даних, заповнити спеціальну форму та розмістити текст електронної петиції.

3.2. Під час створення петиції автор (ініціатор) заповнює спеціальну форму, яка розміщена на офіційному вебсайті, у якій зазначає назву петиції, категорію та суть петиції, викладає свої пропозиції щодо вирішення порушеного питання та зазначає про очікуваний результат від реалізації електронної петиції, надає фото або відео, яке ілюструватиме петицію (за бажанням) та відправляє петицію на перевірку (модерацію).

3.3. Прізвище, ім’я та по батькові автора петиції буде опубліковане в системі разом з назвою та змістом петиції. Неправдиві відомості, подані автором (ініціатором) петиції, є підставою для відмови або для зняття з оприлюднення.

4. Адміністрування електронних петицій

4.1. Електронна петиція впродовж двох робочих днів з дня надсилання її автором (ініціатором) проходить модерацію виконавчим органом Сумської міської ради, до повноважень якого віднесено забезпечення реалізації завдань щодо організації роботи з електронними петиціями (Модератор).

За потреби, до модерації можуть залучатись посадові особи виконавчих органів Сумської міської ради.

4.2. За наслідками модерації електронної петиції Модератор за погодженням з Координатором:

 • оприлюднює електронну петицію на офіційному вебсайті Сумської міської ради у розділі «Єдина система місцевих петицій» для збору електронних підписів;
 • відхиляє петицію, з обов’язковим зазначенням підстав прийняття такого рішення.

4.3 Автор (ініціатор) електронної петиції, щодо оприлюднення якої отримано відмову, може виправити петицію і надіслати її повторно.

4.4. Після опублікування електронної петиції вона не може бути відкликана та змінена.

5. Збір підписів

5.1.  Дата оприлюднення електронної петиції на офіційному вебсайті Сумської міської ради, громадського об’єднання, яке здійснює збір підписів, є датою початку збору підписів на її підтримку.

5.2. Органи місцевого самоврядування Сумської міської територіальної громади під час збору підписів на підтримку електронної петиції забезпечують:

 • безоплатність доступу та користування інформаційно-телекомунікаційною системою, за допомогою якої здійснюється збір підписів;
 • електронну реєстрацію громадян для підписання петиції;
 • недопущення автоматичного введення інформації, у тому числі підписання електронної петиції, без участі громадянина;
 • фіксацію дати і часу оприлюднення електронної петиції та підписання її громадянином.

5.3.   На офіційному вебсайті Сумської міської ради обов’язково зазначаються дата початку збору підписів та інформація щодо загальної кількості та переліку осіб, які підписали електронну петицію, із зазначенням дати і часу підписання петиції кожним громадянином.

5.4. Електронна петиція розглядається відповідно до Розділу 6 цього Положення за умови збору на її підтримку не менше 250 (двохсот п’ятидесяти) підписів громадян протягом 45 (сорока п’яти) днів з дня оприлюднення петиції.

Збір підписів здійснюється на офіційному вебсайті Сумської міської ради у розділі «Єдина система місцевих петицій» або на вебсайті громадського об’єднання, яке здійснює збір підписів на підтримку електронної петиції. Для участі у зборі підписів громадянин проходить електронну реєстрацію, зазначивши своє прізвище, ім’я, по батькові, адресу електронної пошти. Будь-який громадянин може підписати будь-яку електронну петицію лише один раз.

5.5. Електронна петиція, яка набрала необхідну кількість підписів, впродовж двох робочих днів проходить перевірку Модератором на доброчесність.

У випадку виявлення Модератором недоброчесних підписів, що містять ознаки повторюваності/подібності або інші ознаки порушень, які б свідчили про можливість недотримання при підписанні вимог пункту 5.4. Розділу 5 цього Положення – такі підписи не враховуються.

При виявлені підписів з ознаками недоброчесності, які суттєво можуть вплинути або вплинули на підтримку петиції, Модератор повідомляє про це Національного модератора платформи «Єдина система місцевих петицій», який приймає рішення щодо видалення підписів з ознаками порушень. Після видалення недоброчесних підписів Модератор повідомляє автора (ініціатора) петиції про виявлені порушення, а петиція:

 • продовжує збір підписів, якщо не завершено термін їх збору;
 • визнається не підтриманою та розглядається відповідно до п. 5.6. Розділу 5 цього Положення, якщо порушення виявлені після завершення строку збору підписів.

5.6. Електронна петиція, яка в установлений строк не набрала необхідної кількості підписів, розглядається як колективне звернення громадян відповідно до Закону України «Про звернення громадян», про що Модератор повідомляє автора (ініціатора) петиції.

5.7. Електронна петиція, збір підписів на підтримку якої здійснювався через вебсайт громадського об’єднання і яка впродовж установленого строку набрала необхідну кількість підписів на її підтримку, не пізніше наступного дня надсилається громадським об’єднанням Сумській міській раді із зазначенням інформації про дату початку збору підписів, дату направлення електронної петиції, загальну кількість та перелік осіб, які підписали електронну петицію (чи посилання на джерело такої інформації в мережі Інтернет), строк збору підписів, назву, адресу електронної пошти та поштову адресу громадського об’єднання для надсилання відповіді.

6. Розгляд електронної петиції

6.1.   Після перевірки електронної петиції на доброчесність Модератор інформує Сумського міського голову про електронну петицію, яка набрала необхідну кількість підписів.

6.2. Сумський міський голова не пізніше одного робочого дня, після отримання інформації, надає доручення/вказівку відповідним виконавчим органам Сумської міської ради опрацювати петицію та, за результатами опрацювання, підготувати проєкт рішення Сумської міської ради чи Виконавчого комітету або, у виняткових випадках, надати відповідь автору (ініціатору) петиції без підготовки проєкту рішення.

6.3. Інформація про початок розгляду електронної петиції, яка підтримана, оприлюднюється на офіційному вебсайті Сумської міської ради не пізніш як через три робочі дні після набрання необхідної кількості підписів на підтримку петиції, а в разі отримання електронної петиції від громадського об’єднання - не пізніш як через два робочі дні після отримання такої петиції.

6.4. Виконавчий орган Сумської міської ради, який отримав доручення/вказівку, протягом десяти робочих днів опрацьовує петицію та готує проєкт рішення у двох редакціях:

 • про підтримку електронної петиції та вжиття відповідних заходів (плану заходів з реалізації електронної петиції), з метою вирішення питань порушених у ній;
 • про непідтримку електронної петиції із обов’язковим обґрунтуванням підстав.

При підготовці проєкту рішення виконавець проводить консультації з автором (ініціатором) петиції.

У випадку неможливості передбачити вичерпний перелік заходів з реалізації електронної петиції при підготовці проєкту рішення про її підтримку, відповідний виконавчий орган Сумської міської ради, визначений у рішенні, здійснює розробку плану заходів відповідно до Розділу 7 цього Положення.

У виняткових випадках, коли питання, порушене в електронній петиції потребує надання роз’яснень, вже врегульовано або кошти на його вирішення передбачено на поточний або наступний рік – допускається надання відповіді автору (ініціатору) петиції із відповідним обґрунтуванням без винесення її на розгляд Сумської міської ради або її Виконавчого комітету.

Керівники виконавчих органів Сумської міської ради несуть персональну дисциплінарну відповідальність за невиконання чи неналежне виконання службових обов’язків щодо опрацювання електронних петицій.

6.5. Не пізніше наступного дня після завершення строку опрацювання виконавчими органами Сумської міської ради петиції, Модератор повідомляє автора (ініціатора) електронної петиції про результати шляхом надсилання повідомлення на електронну пошту автора (ініціатора) петиції та оприлюднення на офіційному вебсайті Сумської міської ради.

У випадку опрацювання петиції, яка надійшла від громадського обʼєднання, яке здійснювало збір підписів на підтримку електронної петиції, відповідь надсилається громадському обʼєднанню у письмовому та електронному вигляді у встановлені цим пунктом строки.

6.6. У випадку невдоволення автора (ініціатора) петиції змістом або повнотою отриманої відповіді (без прийняття рішення), за його письмовим зверненням, вказане питання підлягає обов’язковому розгляду Сумською міською радою або її Виконавчим комітетом шляхом розгляду проєкту рішення у двох редакціях, передбачених пунктом 6.4. Розділу 6 цього Положення.

6.7. При внесенні проєкту рішення на розгляд Сумської міської ради або її Виконавчого комітету строк розгляду петиції продовжується на строк, необхідний для підготовки та розгляду проєкту рішення згідно з вимогами чинного законодавства та регламентів роботи Сумської міської ради та виконавчих органів Сумської міської ради.

6.8. Якщо електронна петиція містить клопотання про її розгляд на громадських слуханнях в Сумській міській територіальній громаді, автор (ініціатор) електронної петиції має право представити її на слуханнях. У такому разі строк розгляду петиції продовжується на строк, необхідний для організації та проведення слухань.

6.9. Розгляд проєкту рішення про підтримку чи непідтримку електронної петиції здійснюється на найближчий сесії Сумської міської ради чи засіданні виконавчого комітету Сумської міської ради.

На сесію Сумської міської ради чи засідання виконавчого комітету Сумської міської ради запрошується автор петиції, який має право для співдоповіді.

6.10. Інформація про підтримку або непідтримку електронної петиції Сумською міською радою або її Виконавчим комітетом не пізніше наступного робочого дня після закінчення її розгляду оприлюднюється на офіційному вебсайті Сумської міської ради, надсилається автору (ініціатору) електронної петиції на електронну пошту, вказану під час реєстрації, а також надсилається у письмовому та електронному вигляді громадському об’єднанню, яке здійснювало збір підписів на підтримку електронної петиції.

6.11. Інформація про кількість підписів, одержаних на підтримку електронної петиції, та строки їх збору зберігається не менше трьох років з дня оприлюднення петиції. Відповідальним за зберігання такої інформації визначається Модератор.

7. Реалізація електронної петиції

7.1. У разі прийняття рішення про підтримку електронної петиції, у якому не визначений план заходів з її реалізації, відповідний виконавчий орган Сумської міської ради, визначений у рішенні, має підготувати такий план заходів. Термін розроблення плану заходів не має перевищувати 15 робочих днів з дня прийняття рішення.

7.2. План заходів з реалізації електронної петиції розробляється за участю автора (ініціатора) петиції. Якщо протягом 10 календарних днів автор петиції не долучається до процесу розроблення плану заходів, виконавчий орган Сумської міської в незалежному порядку без участі автора опрацьовує документ.

7.3. План заходів з реалізації електронної петиції, повинен містити:

 • опис проблеми;
 • спосіб вирішення питання (заходи щодо реалізації);
 • строки вирішення питання;
 • розмір бюджетних призначень, необхідних для вирішення питання (у разі необхідності);
 • інше.

7.4. Виконавчий орган Сумської міської ради, відповідальний за реалізацію електронної петиції, звітує про виконання плану заходів з реалізації петиції відповідно до регламентів роботи Сумської міської ради та виконавчих органів Сумської міської ради.

7.5. На офіційному вебсайті Сумської міської ради оприлюднюється інформація про план заходів з реалізації електронної петиції та звіти про його виконання.

Розділ 1. Загальні положення

1.1. Положення про органи самоорганізації населення (далі – ОСН) на території Сумської міської територіальної громади (далі – Сумська МТГ) визначає загальні принципи самоорганізації населення на території Сумської МТГ, порядок створення та діяльності ОСН, їх повноваження, права та гарантії здійснення.

1.2. ОСН – це представницькі органи, що створюються жителями, які на законних підставах проживають на території Сумської МТГ, для вирішення завдань, передбачених законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про органи самоорганізації населення» та цим Положенням.

1.3. ОСН є неприбутковими органами, які представляють інтереси жителів і входять до складу системи місцевого самоврядування. ОСН є інститутами громадянського суспільства, сприяють реалізації членами територіальної громади їх конституційного права на участь в управлінні місцевими справами, функціонують у тісній взаємодії з органами місцевого самоврядування Сумської МТГ, депутатами Сумської міської ради, трудовими колективами, громадськими об’єднаннями.

У своїй діяльності ОСН керуються Конституцією України, законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про органи самоорганізації населення» та іншими законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, центральних та місцевих органів виконавчої влади, актами органів місцевого самоврядування Сумської МТГ, розпорядженнями Сумського міського голови, цим Положенням, положенням про орган самоорганізації населення, рішеннями зборів жителів (конференцій) за місцем проживання, які їх обрали, та іншими актами чинного законодавства.

1.4. Основними завданнями ОСН є:

 • створення умов для участі жителів Сумської МТГ у вирішенні питань місцевого значення в межах Конституції і законів України;
 • задоволення соціальних, культурних, побутових та інших потреб жителів Сумської МТГ шляхом сприяння у наданні їм відповідних послуг;
 • участь у реалізації соціально-економічного, культурного розвитку відповідної території, інших місцевих програм.

1.5. ОСН на території Сумської МТГ є:

а) вуличні, квартальні комітети – в межах території кварталу, кількох, однієї або частини вулиці з прилеглими провулками в місцях садибної забудови;

б) будинкові комітети – в межах багатоквартирного будинку (кількох багатоквартирних будинків);

в) комітети мікрорайону – в межах території садибоної забудови, на якій машкає не менш чотирьох тисяч жителів та не менш восьми тисяч жителів на території багатоквартирної житлової забудови;

г) сільські, селищні комітети – в межах села, селища в межах території Сумської МТГ;

ґ) комітет старостинського округу – в межах населених пунктів (сіл, селищ) старостинського округу, який розташований в межах території Сумської МТГ.

Примітка. З метою систематизації, ОСН у цьому Положенні умовно поділяються на чотири рівні (від нижчого до вищого): перший рівень –  вуличні, будинкові комітети; другий рівень - квартальні комітети; третій рівень – комітети мікрорайону, сільські, селищні комітети;  четвертий рівень - комітети старостинських округів.

1.6. Організація та діяльність ОСН ґрунтуються на принципах:

1) законності;

2) гласності;

3) добровільності стосовно взяття на себе власних повноважень органів самоорганізації населення та власних (делегованих) повноважень органів місцевого самоврядування щодо вирішення питань місцевого значення;

4) територіальності;

5) виборності;

6) підзвітності, підконтрольності та відповідальності перед Сумською міською радою;

7) підзвітності, підконтрольності та відповідальності перед жителями, які обрали орган самоорганізації населення;

8) фінансової та організаційної самостійності;

9) субсидіарності - здійснення ОСН повноважень власними ресурсами, а у випадку неможливості – із залученням ОСН вищого рівня, до складу якого входить ОСН, виконавчих органів Сумської міської ради або Сумської міської ради.

1.7. Виконавчий орган Сумської міської ради, до повноважень якого віднесено забезпечення реалізації завдань в галузі житлово-комунального господарства, забезпечує взаємодію з громадянами, ініціативними групами громадян, із ОСН, надає методичну допомогу ОСН з питань створення, діяльності, а також в частині реалізації наданих їм повноважень.

Виконавчий орган Сумської міської ради, до повноважень якого віднесено забезпечення реалізації завдань в галузі фінансів та бюджету, надає методичну допомогу в частині фінансування діяльності ОСН, оплати праці голови та секретаря комітету.

Виконавчий орган Сумської міської ради, до повноважень якого віднесено забезпечення реалізації завдань з організації правової роботи Сумської міської ради, Виконавчого комітету Сумської міської ради та міського голови забезпечує методичну підтримку та юридичний супровід ОСН.

Розділ 2. Порядок ініціювання створення органу самоорганізації населення

2.1. З ініціативою про створення ОСН до Сумської міської ради мають право звертатися:

 • збори жителів за місцем проживання (далі – збори жителів) за умови, якщо в них брало участь не менше половини жителів відповідної території, які мають право голосу;
 • збори представників жителів за місцем проживання (далі -  конференція) за умови, якщо в них брало участь представники не менше половини жителів відповідної території, які мають право голосу.

2.2. У роботі зборів жителів (конференції) мають право брати участь жителі, які постійно проживають на відповідній території та досягли вісімнадцятирічного віку.

2.3. Інформація про скликання зборів жителів (конференції), на яких заплановано розгляд питання про обрання складу ОСН, доводиться до відома громадян, які проживають на відповідній території, не пізніше ніж за 7 днів до проведення із зазначенням часу скликання, місця проведення, переліку питань для обговорення. Одночасно така інформація доводиться до відома Сумської міської ради. Інформація про проведення зборів жителів (конференції) має бути розміщена в загальнодоступних місцях на відповідній території.

2.4. Визначення представника на конференцію ОСН здійснюється зборами жителів за місцем проживання по висуванню представника, що оформлюється відповідним протоколом (додаток 1 до цього Положення) або безпосередньо жителями за місцем проживання, що оформлюється представницьким листом (додаток 2 до цього Положення).

Представником може бути особа, що на законних підставах проживає на відповідній території діяльності ОСН та має право голосу.

Кожен житель має право бути представленим на конференції лише одним представником незалежно від способу обрання представника - зборами жителів за місцем проживання або за представницьким листом.

Особа не може бути представником більш ніж від одних зборів жителів за місцем проживання або не більше визначеної кількості мешканців за представницьким листом.

Кожний представник бере участь у голосуванні на конференції своїм голосом та кількістю голосів мешканців, яких він представляє, неподільно.

2.4.1. До початку проведення зборів жителів за місцем проживання для обрання представника на конференцію обов’язково проводиться письмова реєстрація учасників за умови пред’явлення паспорта.

Визначення представника на конференцію здійснюється зборами жителів за місцем проживання, про що складається відповідний протокол (додаток 1 до Положення), обов’язковим додатком до якого є список учасників зборів. Представник вважається обраним, якщо у зборах взяли участь не менше половини від загальної кількості жителів відповідної території (будинок, вулиці, квартал, мікрорайон, село, старостинський округ) та кандидатуру якого підтримала більшість учасників таких зборів.

Представник на конференцію, обраний зборами жителів за місцем проживання є представником усіх жителів, які прийняли участь у цих зборах, у тому числі тих, які утримались від голосування або голосували проти цього представника. Усі жителі, які прийняли участь у таких зборах, не мають права бути представлені в іншій спосіб.

2.4.2. Повноваження представника для участі у конференції можуть також оформлюватися представницьким листом (додаток 2 до Положення), в якому зазначається інформація щодо представника (прізвище, ім’я та по батькові, зареєстроване місце проживання), дата проведення конференції, список жителів відповідної території, яких представляє представник, із зазначенням прізвища, ім’я та по батькові, року народження, паспортних даних, місця проживання та особистого підпису жителя. Інформація про жителя у представницькому листі, який надає право представнику представляти його інтереси, заповнюється ним власноручно, а у разі неможливості, за його вказівкою – повнолітнім членом сім’ї. За відсутності паспорта чи іншого документа, що посвідчує особу, житель не може уповноважувати представника діяти від свого імені.

На конференції ОСН першого та другого рівнів особа може бути представником за представницьким листом не більше 20 жителів, а третього та четвертого рівнів – не більше 100 жителів.

З метою перевірки достовірності даних, зазначених у представницькому листі, головою конференції та/або суб’єктами скликання конференції може бути здійснена вибіркова перевірка представницьких листів на відповідність вимогам, визначеним у цьому пункті, за результатами якої може бути встановлено відсутність правовідносин представництва за представницьким листом частково або в цілому.

2.5. Загальний склад ОСН визначається зборами жителів (конференцією). Рішення зборів жителів (конференції) приймається більшістю голосів учасників.

2.6. На зборах жителів (конференції) обирається ініціативна група, члени якої будуть представляти інтереси жителів - учасників зборів (конференції) у Сумській міській раді.

2.7. На зборах жителів (конференції) приймаються рішення про:

а) ініціювання створення ОСН;

б) назву ОСН;

в) основні напрями діяльності ОСН;

г) територію, у межах якої має діяти ОСН, та кількість населення;

ґ) обрання ініціативної групи, члени якої будуть представляти інтереси жителів у Сумській міській раді;

д) доручення ініціативній групі щодо подання до Сумської міської ради заяви про ініціювання створення ОСН.

2.8. На виконання рішення зборів жителів (конференції) ініціативна група подає до Сумської міської ради:

а) заяву про створення ОСН (додаток 4 до цього Положення);

б) протокол № 1 зборів жителів (конференції) про ініціювання створення ОСН (додаток 3 до цього Положення);

в) список учасників зборів жителів (конференції) про ініціювання створення ОСН (додаток 5 до цього Положення).

Розділ 3. Порядок надання дозволу на створення органу самоорганізації населення

3.1. Дозвіл на створення ОСН надається Сумською міською радою.

3.2. Документи для створення ОСН реєструються у виконавчому органі Сумської міської ради, до повноважень якого віднесено забезпечення реалізації завдань в галузі житлово-комунального господарства, згідно зі встановленим порядком і направляються на розгляд постійної комісії з питань законності, взаємодії з правоохоронними органами, запобігання та протидії корупції, місцевого самоврядування, регламенту, депутатської діяльності та етики, з питань майна комунальної власності та приватизації Сумської міської ради (далі – постійна комісія з питань законності), яка ініціює розгляд цього питання на пленарному засіданні Сумської міської ради згідно з Регламентом роботи Сумської міської ради. Проєкт рішення за дорученням постійної комісії з питань законності готує виконавчий орган Сумської міської ради, до повноважень якого віднесено забезпечення реалізації завдань в галузі житлово-комунального господарства.

3.3. Питання про створення ОСН, внесене на розгляд Сумської міської ради, розглядається на найближчому її пленарному засіданні за участю членів ініціативної групи зборів жителів (конференції).

У рішенні Сумської міської ради про надання дозволу на створення ОСН обов’язково зазначаються:

а) назва ОСН;

б) основні напрями діяльності ОСН;

в) повноваження ОСН та умови їх здійснення;

г) територія, у межах якої має діяти ОСН.

3.4. Сумська міська рада може відмовити у наданні дозволу на створення ОСН, якщо ініціювання створення ОСН було здійснено з порушенням вимог, установлених Законом України «Про органи самоорганізації населення» та цим Положенням.

Рішення Сумської міської ради про відмову у наданні дозволу на створення ОСН може бути оскаржено в суді в установленому законом порядку.

3.5. Усі створені ОСН на території Сумської МТГ вносяться до єдиного реєстру ОСН, який ведеться виконавчим органом Сумської міської ради, до повноважень якого віднесено забезпечення реалізації завдань в галузі житлово-комунального господарства.

3.6. За рішенням зборів жителів (конференції) голова і секретар ОСН можуть працювати в ньому на постійній основі з оплатою праці за рахунок коштів, переданих ОСН.

3.7. Рішення Сумської міської ради доводяться до відома ініціативної групи та органів самоорганізації населення у встановленому порядку.

Ініціативній групі та органам самоорганізації населення видаються копії рішень Сумської міської ради.

Розділ 4. Порядок обрання органу самоорганізації населення

4.1. ОСН обирається зборами жителів (конференцією) на основі загального, рівного виборчого права шляхом таємного голосування жителів, які на законних підставах проживають на відповідній території.

Право голосу на виборах мають жителі, які досягли на день їх проведення вісімнадцяти років. Не мають права голосу жителі, яких визнано судом недієздатними. Загальний склад ОСН визначається зборами жителів (конференцією). Обрання ОСН відображається у протоколі № 2 (додаток 6 до Положення).

4.2. ОСН обирається у складі керівника, заступника (заступників) керівника, секретаря, інших членів.

Обраними до складу ОСН вважаються особи, які одержали більше половини голосів учасників зборів  жителів (конференції).

4.3. Керівник та/або члени ОСН, можуть бути достроково відкликані за рішенням зборів жителів(конференції), що утворили даний орган.

4.4. Переобрання ОСН, відкликання, обрання окремих його членів замість вибулих чи зміна кількісного складу ОСН здійснюється зборами жителів (конференцією) у порядку, встановленому Законом України «Про органи самоорганізації населення» та цим Положенням.

Розділ 5. Легалізація органу самоорганізації населення

5.1. Легалізація ОСН є обов’язковою і здійснюється шляхом реєстрації або повідомлення про заснування. У разі реєстрації ОСН набуває статусу юридичної особи.

5.2. Реєстрація ОСН або реєстрація змін до Положення про ОCН здійснюється Виконавчим комітетом Сумської міської ради (далі – реєструючий орган).

Для реєстрації ОСН уповноважені зборами жителів (конференцією) представники подають до реєструючого органу заяву (додаток 7 до Положення), до якої додаються:

 • копія рішення Сумської міської ради про надання дозволу на створення ОСН;
 • протокол № 2 зборів жителів (конференції) з рішеннями про обрання членів ОСН та його персонального складу, про затвердження Положення, про обрання уповноважених представників для здійснення легалізації ОСН (додаток 6 до цього Положення);
 • Положення про ОСН (додаток 2 до рішення Сумської міської ради), затверджене зборами жителів (конференцією),  - у двох примірниках;
 • персональний склад членів ОСН  із зазначенням прізвищ, імені та по батькові, року народження, зареєстрованого місця проживання кожного.

5.3. У разі внесення змін до Положення про ОСН до реєструючого органу подаються:

 • заява, підписана керівником ОСН;
 • протокол зборів жителів (конференції) про затвердження змін до Положення та текст змін;
 • рішення Сумської міської ради (у разі прийняття) про наділення власними повноваженнями органів самоорганізації населення або власними (делегованими) повноваженнями органів місцевого самоврядування.

5.4. Заява про реєстрацію органу самоорганізації населення або реєстрація змін до Положення розглядається реєструючим органом у місячний строк з дня подання необхідних документів.

Виконавчий орган Сумської міської ради, до повноважень якого віднесено забезпечення реалізації завдань в галузі житлово-комунального господарства, проводить перевірку відомостей, що містяться в поданих на реєстрацію документах, за результатами якої реєструючому органу надається звіт.

5.5. За результатами розгляду заяви реєструючим органом приймається рішення про реєстрацію або відмову в реєстрації. Підставою для відмови у реєстрації є обрання ОСН з порушенням вимог чинного законодавства України.

Про результати розгляду заяви реєструючий орган у десятиденний строк з дня прийняття рішення про реєстрацію ОСН або про відмову в реєстрації повідомляє уповноважених зборами жителів (конференцією) представників.

Рішення про відмову у реєстрації ОСН може бути оскаржено до суду.

5.6. Легалізація ОСН шляхом реєстрації з набуттям статусу юридичної особи є обов’язковою у випадках, коли Сумська міська рада передає органу самоорганізації населення відповідні кошти, матеріально-технічні та інші ресурси, необхідні для реалізації власних повноважень органа самоорганізації населення або окремих власних (делегованих) повноважень органів місцевого самоврядування.

У такому випадку до реєструючого органу додатково надається рішення Сумської міської ради про наділення ОСН відповідними повноваженнями.

5.7. ОСН можуть легалізувати своє заснування шляхом направлення реєструючому органу письмового повідомлення (додаток 8 до цього Положення).

5.8. Легалізовані ОСН вносяться до Реєстру ОСН створених на території Сумської МТГ. Відомості про ОСН оприлюднюються на офіційному сайті Сумської міської ради.

Зареєстрованому ОСН присвоюється відповідний номер в зазначеному Реєстрі, ведення в електронному вигляді якого забезпечує виконавчий орган Сумської міської ради, до повноважень якого віднесено забезпечення реалізації завдань в галузі житлово-комунального господарства.

5.9. У Реєстрі вказується:

1) реєстраційний номер;

2) дата прийняття рішення Сумської міської ради про надання дозволу на створення ОСН;

3) назва ОСН;

4) місцезнаходження ОСН;

5) дата затвердження Положення про ОСН (зміни до Положення);

6) дата реєстрації (легалізації);

7) завдання ОСН;

8) власні повноваження ОСН;

9) власні (делеговані) повноваження органів місцевого самоврядування;

10) власні (делеговані) повноваження органів місцевого самоврядування, яких ОСН достроково позбавлено;

11) територія діяльності відповідного органу;

12) відомості про керівництво ОСН (відомості про зміни в керівництві ОСН);

13) дані про припинення діяльності ОСН.

5.10. Органу самоорганізації населення в місячний строк з дати подання заяви направляється повідомлення про внесення відомостей до Реєстру ОСН, створених на території Сумської МТГ.

Розділ 6. Повноваження органу самоорганізації населення

6.1. Під час утворення ОСН або у процесі діяльності Сумська міської рада може наділяти ОСН власними повноваженнями органу самоорганізації населення, власними (делегованими) повноваженнями органів місцевого самоврядування.

6.2. До власних повноважень органу самоорганізації населення відносяться такі повноваження:

1) представляти разом з депутатами інтереси жителів багатоквартирного будинку, вулиці, мікрорайону, села, селища, старостинського округу в Сумській міській раді та її виконавчих органах, місцевих органах виконавчої влади;

2) сприяти додержанню Конституції та законів України, реалізації актів Президента України та органів виконавчої влади, рішень Сумської міської ради та її виконавчих органів, розпоряджень Сумського міського голови, рішень, прийнятих місцевими референдумами;

3) вносити у встановленому порядку пропозиції до проєктів місцевих програм соціально-економічного і культурного розвитку та проєктів бюджету Сумської МТГ;

4) організовувати на добровільних засадах участь населення у здійсненні заходів щодо охорони навколишнього природного середовища, проведення робіт з благоустрою, озеленення та утримання в належному стані садиб, дворів, вулиць, площ, парків, кладовищ, братських могил, обладнанні дитячих і спортивних майданчиків, кімнат дитячої творчості, клубів за інтересами тощо; з цією метою можуть створюватися тимчасові або постійні бригади, використовуватися інші форми залучення населення;

5) організовувати на добровільних засадах участь населення у здійсненні заходів щодо охорони пам’яток історії та культури, ліквідації наслідків стихійного лиха, будівництві і ремонті шляхів, тротуарів, комунальних мереж, об’єктів загального користування із дотриманням встановленого законодавством порядку проведення таких робіт;

6) здійснювати контроль за якістю надаваних громадянам, які проживають у жилих (багатоквартирних) будинках на території діяльності ОСН, житлово-комунальних послуг та за якістю проведених у зазначених жилих (багатоквартирних) будинках ремонтних робіт;

7) надавати допомогу закладам освіти та культури, фізичної культури і спорту в проведенні культурно-освітньої, спортивно-оздоровчої та виховної роботи серед населення, розвитку художньої творчості, фізичної культури і спорту; сприяти збереженню культурної спадщини, традицій народної культури, охороні пам’яток історії та культури, впровадженню в побут нових обрядів;

8) організовувати допомогу громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, сім’ям загиблих воїнів, партизанів та військовослужбовців, малозабезпеченим та багатодітним сім’ям, а також самотнім громадянам, дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, іншим вразливим групам населення вносити пропозиції з цих питань до органів місцевого самоврядування Сумської міської територіальної громади;

9) надавати необхідну допомогу органам пожежного нагляду в здійсненні протипожежних заходів, організовувати вивчення населенням правил пожежної безпеки, брати участь у здійсненні громадського контролю за додержанням вимог пожежної безпеки;

10) сприяти відповідно до законодавства правоохоронним органам у забезпеченні ними охорони громадського порядку;

11) розглядати звернення громадян, вести прийом громадян;

12) вести облік громадян за віком, місцем роботи чи навчання, які мешкають у межах території діяльності органу самоорганізації населення;

13) сприяти депутатам Сумської міської ради в організації зустрічей з виборцями, прийому громадян і проведенні іншої роботи у виборчих округах;

14) інформувати громадян про діяльність органу самоорганізації населення, організовувати обговорення проєктів його рішень з найважливіших питань;

15) узгодження планів проведення капітальних ремонтів жилих (багатоквартирних) будинків, капітальних ремонтів майна на території вулиці (вулицях), кварталу, мікрорайону, села, селища, старостинського округу;

16) контроль за використанням ремонтно – будівельними організаціями, фізичними особами зібраних жителями багатоквартирного будинку (кількох будинків), вулиці (кількох вулиць), кварталу, мікрорайону, села, селища, старостинського округу коштів на проведення ремонтно - будівельних робіт; затвердження  актів приймання виконаних ними робіт.

6.3. Сумська міська рада може наділити ОСН окремими власними (делегованими) повноваженнями органів місцевого самоврядування :

1) забезпечення виконання місцевих програм та здійснення заходів з благоустрою на території діяльності ОСН;

2) організація забезпечення на території діяльності ОСН  чистоти і порядку, дотримання тиші в громадських місцях;

3) організація місць відпочинку для населення на території діяльності ОСН;

4) створення умов для занять фізичною культурою і спортом за місцем проживання населення та в місцях масового відпочинку;

5) здійснення самоврядного контролю за станом благоустрою та утриманням території діяльності ОСН, озеленення, охорона зелених насаджень, водних об’єктів тощо;

6) залучення на договірних засадах коштів і матеріально-технічних ресурсів юридичних та фізичних осіб для здійснення заходів з благоустрою території діяльності ОСН;

7) інформування населення про здійснення заходів з благоустрою території діяльності ОСН;

8) управління майном комунальної власності, вирішення питань щодо ефективного використання нежилих приміщень, будинків і споруд комунальної власності на території діяльності ОСН;

9) утримання будинків, гуртожитків, об'єктів громадської та соціальної інфраструктури;

10) управління об'єктами житлово-комунального господарства комунальної власності, забезпечення належного утримання та ефективної експлуатації, необхідного рівня та якості послуг населенню

11) участь в організації та фінансуванні капітальних ремонтів об’єктів житлового фонду;

12) сприяння розширенню житлового будівництва, подання громадянам, які мають потребу в житлі, допомоги в будівництві житла, в отриманні кредитів, у тому числі пільгових, та субсидій для будівництва чи придбання житла; подання допомоги власникам квартир (будинків) в їх обслуговуванні та ремонті; сприяння створенню об'єднань співвласників багатоквартирних будинків;

13) ведення обліку жителів, які проживають у будинках садибної забудови, видачу довідок, перелік яких визначається Сумською міською радою, а також засвідчення документів в порядку, встановленому законодавством України, в межах території діяльності ОСН;

14) надання допомоги особам похилого віку, особам з інвалідністю, сім'ям загиблих воїнів та військовослужбовців, малозабезпеченим, безробітним та багатодітним сім'ям, а також самотнім особам, дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування за місцем їх проживання;

15) організація культурно-просвітницьких, спортивних та інших масових заходів для населення;

16) організація попереднього розгляду планів використання природних ресурсів місцевого значення, які знаходяться на території діяльності ОСН та надання пропозицій щодо їх ефективного використання;

17) залучення на договірних засадах підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності до участі в комплексному соціально-економічному розвитку території ОСН, координація цієї роботи;

18) забезпечення соціально-культурних закладів комунальної власності, а також населення паливом, електроенергією, газом та іншими енергоносіями; вирішення питань водопостачання, відведення та очищення стічних вод; здійснення контролю за якістю питної води;

19) вирішення питань збирання, транспортування, утилізації та знешкодження побутових відходів, знешкодження та захоронення трупів тварин;

20) впровадження систем роздільного збирання побутових відходів;

21) забезпечення охорони та утримання в належному стані кладовищ, інших місць поховання;

22) вирішення питань про надання за рахунок виділених бюджетних коштів ритуальних послуг у зв'язку з похованням самотніх громадян, ветеранів війни та праці, а також інших категорій малозабезпечених громадян; подання допомоги на поховання громадян в інших випадках, передбачених законодавством;

23) залучення на договірних засадах суб’єктів господарювання до участі в обслуговуванні населення засобами транспорту і зв'язку;

24) проведення громадського обговорення містобудівної документації;

25) створення умов для розвитку культури, сприяння відродженню осередків традиційної народної творчості, національно-культурних традицій населення, художніх промислів і ремесл;

26) сприяння роботі творчих спілок, національно-культурних товариств, асоціацій, інших громадських та неприбуткових організацій, які діють у сфері охорони здоров'я, культури, фізкультури і спорту, роботи з молоддю;

27) підготовка і внесення на розгляд Сумської міської ради пропозицій щодо встановлення ставки земельного податку, розмірів плати за користування природними ресурсами, вилучення (викупу), а також надання під забудову та для інших потреб земель, що перебувають у комунальній власності;

28) підготовка і внесення на розгляд Сумської міської ради пропозицій щодо прийняття рішень про організацію територій і об'єктів природно-заповідного фонду місцевого значення та інших територій, що підлягають особливій охороні; внесення пропозицій до відповідних державних органів про оголошення природних та інших об'єктів, що мають екологічну, історичну, культурну або наукову цінність, пам'ятками природи, історії або культури, які охороняються законом, підготовка і внесення на розгляд ради пропозицій щодо прийняття рішень про оголошення в місцях масового розмноження та вирощування потомства дикими тваринами "сезону тиші" з обмеженням господарської діяльності та добуванням об’єктів тваринного світу;

29) організація для малозабезпечених громадян похилого віку, осіб з інвалідністю побутового обслуговування, продажу товарів у спеціальних магазинах і відділах за соціально доступними цінами, а також безоплатного харчування;

30) підготовка і внесення на розгляд Сумської міської ради питань щодо найменування (перейменування) вулиць, провулків, проспектів, площ, парків, скверів, мостів та інших споруд, розташованих на території діяльності ОСН, повідомлення про прийняті рішення з таких питань адміністратора інформаційної системи Міністерства юстиції України, з питань найменування (перейменування) вулиць, провулків, проспектів, площ тощо - національного оператора поштового зв’язку, органу ведення Державного реєстру виборців;

31) інші власні (делеговані) повноваження органів місцевого самоврядування згідно рішення Сумської міської ради.

6.3. Сумська міська рада, за пропозицією суб’єктів, визначених у пункті 6.4 розділу 6 Положення, може прийняти рішення про наділення  ОСН, який є юридичною особою, окремими власними (делегованими) повноваженнями органів місцевого самоврядування з одночасною передачею ОСН додаткових коштів, матеріально-технічних та інших ресурсів, необхідних для здійснення цих повноважень.

Рішення про наділення ОСН окремими власними (делегованими) повноваженнями органів місцевого самоврядування приймається Сумською міською радою на засадах доцільності, ефективності, субсидіарності, фінансової та майнової забезпеченості повноважень ОСН. У рішенні Сумської міської ради про наділення ОСН окремими власними (делегованими) повноваженнями органів місцевого самоврядування визначаються порядок використання переданих з бюджету Сумської МТГ коштів, матеріально-технічних та інших ресурсів, умови здійснення повноважень та контроль за їх виконанням.

Розпорядником бюджетних коштів, матеріально-технічних та інших ресурсів щодо здійснення повноважень органів самоорганізації населення та власних (делегованих) повноважень органів місцевого самоврядування є голова ОСН.

Окремими власними (делегованими) повноваженнями органів місцевого самоврядування з одночасною передачею коштів, матеріально-технічних та інших ресурсів наділяються у першу чергу комітети мікрорайонів, сільські, селищні комітети та комітети старостинських округів.

6.4. З ініціативою щодо наділення ОСН власними (делегованими) повноваженнями органів місцевого самоврядування можуть виступити:

 • ОСН;
 • Сумський міський голова, депутати, постійні комісії, виконавчі органи Сумської міської ради.

6.5. ОСН на своєму засіданні вирішує питання щодо звернення до Сумської міської ради з пропозицією про наділення ОСН власними (делегованими) повноваженнями органів місцевого самоврядування. Звернення спрямовується до постійної комісії з питань законності.

6.6. Суб’єкти, зазначені в абзаці третьому пункту 6.4. розділу 6 Положення, направляють до ОСН письмову пропозицію про ініціювання питання про наділення ОСН власними (делегованими) повноваженнями органів місцевого самоврядування. 

ОСН має розглянути таку пропозицію у десятиденний строк та надати згоду чи мотивовану відмову.

При отриманні згоди суб’єкти, зазначені в абзаці третьому пункту 6.4. розділу 6 Положення, звертаються до постійної комісії з питань законності.

6.7. Постійна комісія з питань законності, після вивчення звернення, у випадку позитивного рішення, надає доручення відповідним профільним виконавчим органам Сумської міської ради про підготовку проєкту рішення. Підготовка та подальше проходження проєкту рішення відбувається у порядку, визначеному Регламентом роботи Сумської міської ради.

6.8. Набуття ОСН власних (делегованих) повноважень органів місцевого самоврядування на підставі відповідного рішення Сумської міської ради відбувається з дня його легалізації шляхом реєстрації або реєстрації змін до Положення про ОСН.

6.9. Сумська міська рада може своїм рішенням наділяти ОСН іншими, ніж зазначені у цьому Положенні, окремими власними (делегованими) повноваженнями органів місцевого самоврядування відповідно до діючого законодавства.

6.10. За рішенням Сумської міської ради ОСН може бути позбавлений власних (делегованих) повноважень органів місцевого самоврядування.

Розділ 7. Строк повноважень органів самоорганізації населення та його персонального складу

7.1. ОСН створюється на необмежений строк. Закінчення повноважень Сумської міської ради, яка надала дозвіл на створення ОСН, не є підставою для припинення його діяльності, крім випадків передбачених цим Положенням та чинним законодавством України.

Персональний склад ОСН обирається на необмежений строк і діє до моменту набрання повноважень новим складом ОСН.

7.2. Повноваження ОСН можуть бути достроково припинені у разі:

 • невиконання рішень Сумської міської ради, її виконавчого комітету – за рішенням Сумської міської ради;
 • невиконання рішень зборів жителів (конференції) або невиконання своїх повноважень, а також саморозпуску – за рішенням зборів жителів (конференції);
 • порушення Конституції і законів України, інших актів законодавства – за рішенням суду.

7.3. ОСН припиняє свої повноваження також у разі перебудови або реконструкції багатоквартирних будинків, вулиць, кварталів, мікрорайонів, або зміни (реформування) старостинських округів, у межах яких вони діють, якщо така перебудова, реорганізація пов’язана з відселенням (переселенням) більше 50 % жителів, які брали участь у зборах жителів  (конференції), що заснували цей орган або зміни частини території Сумської МТГ, на якій розташовані один або декілька населених пунктів (сіл, селищ) (адміністративна реформа).

Дострокове припинення повноважень ОСН призводить до припинення діяльності цього органу.

7.4. У разі припинення повноважень ОСН фінансові ресурси та майно, надані йому Сумською міською радою для здійснення своїх повноважень, повертаються Сумській міській раді.

Додатки до Положення

 1. Це Положення визначає комплекс дій та заходів щодо сприяння проведенню інститутами громадянського суспільства громадської експертизи діяльності Сумської міської ради, виконавчих органів Сумської міської ради, міського голови та його заступників.
 2. Громадська експертиза діяльності Сумської міської ради, виконавчих органів Сумської міської ради, міського голови та його заступників (далі - громадська експертиза) є складовою механізму демократичного управління, який передбачає проведення інститутами громадянського суспільства аналізу та оцінки діяльності Сумської міської ради, виконавчих органів Сумської міської ради, міського голови, його заступників та підготовку експертних пропозицій щодо вирішення питань місцевого значення.

Предметом громадської експертизи є питання, віднесені до повноважень Сумської міської ради, виконавчих органів Сумської міської ради, міського голови  та його заступників.

 1. Під інститутами громадянського суспільства у цьому Положенні розуміються громадські об'єднання, професійні спілки та їх об'єднання, благодійні організації та інші непідприємницькі товариства, установи та організації - юридичні особи приватного права, легалізовані відповідно до законодавства, та місцезнаходження яких зареєстровано на території Сумської міської територіальної громади.
 2. Інститут громадянського суспільства (далі - ІГС), зацікавлений у проведенні громадської експертизи, надсилає на ім'я міського голови повідомлення про проведення громадської експертизи із зазначенням:
 • найменування, місцезнаходження ІГС, відомостей про його реєстрацію, контактних телефонів, електронної адреси (за наявності) та адреси для листування, якщо вона є відмінною від місцезнаходження ІГС;
 • посади, прізвища, ім'я та по батькові уповноваженої особи від ІГС, з якою буде взаємодіяти уповноважена особа виконавчого органу щодо сприяння проведенню громадської експертизи;
 • предмета та мети проведення громадської експертизи;
 • у разі потреби запиту на інформацію, із описом інформації або зазначенням виду, назви, реквізитів чи змісту документів, щодо яких робиться запит, необхідних для проведення громадської експертизи.

Повідомлення про проведення громадської експертизи підписується уповноваженою особою ІГС відповідно до їхніх установчих документів.

Якщо у повідомленні міститься запит на інформацію, повідомлення оформлюється з урахуванням приписів Закону України «Про доступ до публічної інформації». У такому випадку повідомлення розглядається у порядку та строки, визначені Законом України «Про доступ до публічної інформації».

 1. Міський голова своїм розпорядженням визначає відповідальний виконавчий орган (посадову особу), до компетенції якого належить питання, що є предметом громадської експертизи, для опрацювання та сприяння проведенню ІГС громадської експертизи відповідно до цього Положення.

Відповідальний виконавчий орган (посадова особа) розглядає повідомлення ІГС про проведення громадської експертизи та готує один з наступних документів:

 • проєкт розпорядження міського голови про сприяння ІГС у проведенні громадської експертизи;
 • повідомлення про відмову в підготовці проєкту розпорядження міського голови про сприяння ІГС у проведенні громадської експертизи.
 1. ІГС може бути відмовлено у проведенні громадської експертизи у випадках якщо:
 • повідомлення ІГС не відповідає вимогам, передбаченим пунктом 4 цього Положення;
 • предмет громадської експертизи направлений на оцінку діяльності, що не належить до повноважень Сумської міської ради, виконавчих органів Сумської міської ради, міського голови та його заступників;
 • член керівного органу ІГС є близькою особою члена або посадової особи виконавчого органу, щодо діяльності якого проводиться громадська експертиза;
 • повідомлення про проведення експертизи подане ІГС, до якого може бути застосований захід, передбачений пунктом 13 цього Положення.

Для цілей підпункту 3 пункту 6 цього Положення термін «близька особа» вживається у визначенні, наданому Законом України «Про запобігання корупції».

 1. Розпорядження міського голови про сприяння ІГС у проведенні громадської експертизи видається протягом 5 робочих днів з моменту отримання відповідного повідомлення.

У розпорядженні міського голови зазначаються:

 • прізвище, ім'я, по батькові та посада особи (осіб) виконавчого органу, відповідальної (відповідальних) за сприяння проведенню громадської експертизи;
 • перелік заходів, що мають бути забезпечені виконавчим органом (посадовою особою) з метою сприяння проведенню громадської експертизи із зазначенням строків та відповідальних виконавців;
 • необхідність утворення та склад робочої групи зі сприяння проведенню громадської експертизи.

У разі утворення робочої групи зі сприяння проведенню громадської експертизи, до її складу обов'язково включаються представники відповідного ІГС.

Копія розпорядження про сприяння ІГС у проведенні громадської експертизи не пізніше, ніж на третій робочий день після його видання, надсилається відповідному ІГС у спосіб, вказаний ІГС у повідомленні про проведення громадської експертизи, а якщо такий спосіб не визначено - на поштову адресу ІГС.

День видання розпорядження про сприяння ІГС у проведенні громадської експертизи є датою початку проведення такої експертизи.

 1. Вмотивоване повідомлення про відмову у проведенні громадської експертизи із зазначенням підстав такої відмови, та у разі можливості внесення виправлень у повідомлення, із зазначенням недоліків, які потрібно виправити, надсилається уповноваженій особі ІГС у спосіб та строки, визначені абзацом сьомим пункту 7 цього Положення. Невмотивована відмова у підготовці розпорядження не допускається.
 2. Інформація про отримання повідомлень про проведення громадської експертизи, а також прийняті з цього приводу рішення оприлюднюються на вебсайті Сумської міської ради у строк не пізніше трьох робочих днів з моменту прийняття відповідного рішення.
 3. Документи та інформація, запитані ІГС для проведення громадської експертизи, готуються та надаються відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації».
 4. Посадові особи виконавчого органу не повинні перешкоджати проведенню громадської експертизи та втручатись у діяльність ІГС, пов'язану з її проведенням.
 5. Висновки, пропозиції чи інші документи, підготовлені ІГС за результатами громадської експертизи (далі - експертні пропозиції), подаються міському голові протягом 60 робочих днів від початку проведення громадської експертизи в письмовій та електронній формі з зазначенням:
 • інформації про ініціатора громадської експертизи;
 • предмета і мети проведення громадської експертизи;
 • відомостей про експертів, які проводили експертизу;
 • переліку інформації, відомостей та документів, які були досліджені для проведення громадської експертизи;
 • експертних пропозицій щодо аналізу та оцінки (розв'язання проблем місцевого значення, які становлять суспільний інтерес).

Експертні пропозиції повинні стосуватися виключно питань, віднесених до компетенції Сумської міської ради,  відповідного виконавчого органу Сумської міської ради, міського голови чи його заступників та які є предметом даної громадської експертизи згідно з підпунктом 3 пункту 4 цього Положення, містити чіткі рекомендації і опис заходів з їх впровадження, а також можуть містити обґрунтовану оцінку діяльності виконавчого органу.

У разі коли ініціатор громадської експертизи не подав експертні пропозиції протягом 60 робочих днів від початку проведення громадської експертизи, експертиза вважається такою, що не відбулася.

 1. ІГС, який у визначені цим Положенням строки не подав експертних пропозицій за наслідками проведення громадської експертизи, не може ініціювати проведення та/або брати участь у проведенні інших громадських експертиз протягом 365 календарних днів з моменту завершення строку для подання відповідних експертних пропозицій.

Заборона, передбачена абзацом першим цього пункту Положення, не може обмежувати права ІГС на доступ до публічної інформації та стосується виключно права участі в проведенні громадських експертиз.

Інформація про застосування до ІГС передбачених абзацом першим цього пункту заборон та підстав для їх застосування оприлюднюється у строки та спосіб, визначений пунктом 9 цього Положення, та має бути доступною для перегляду щонайменше протягом 365 календарних днів з моменту прийняття відповідного рішення.

 1. Експертні пропозиції, підготовлені ІГС за результатами проведеної громадської експертизи, мають бути розглянуті міським головою, виконавчим комітетом та/або Сумською міською радою протягом 30 календарних днів від дати надходження таких пропозицій.

Для участі з правом виступу в розгляді експертних пропозицій обов'язково запрошується представник ІГС, який проводив громадську експертизу.

Експертні пропозиції ІГС розміщуються на вебсайті Сумської міської ради у відповідному розділі не пізніше, ніж через 5 робочих днів з моменту отримання експертних пропозицій.

 1. За результатами розгляду експертних пропозицій, підготовлених ІГС за результатами проведеної громадської експертизи, міський голова, виконавчий комітет та/або Сумська міська рада в межах своїх повноважень може прийняти одне з таких рішень:
 • підтримати експертні пропозиції повністю або частково (з обґрунтуванням такого рішення) та, за необхідності, доручити відповідним виконавчим органам Сумської міської ради підготувати проект рішення виконавчого комітету (Ради) з цього питання;
 • відхилити експертні пропозиції з обґрунтуванням такого рішення.

Інформація про результати розгляду експертних пропозицій відповідальним виконавчим органом (посадовою особою) надсилається письмово на зазначену ІГС адресу та оприлюднюється на вебсайті Сумської міської ради у відповідному розділі не пізніше 5 робочих днів з моменту їх розгляду.

З метою реалізації положень Статуту Сумської міської територіальної громади, на виконання статті 112 Статуту, Сумському міському голові, виконавчим органам Сумської міської ради, в межах наданих повноважень, протягом року, з дня набрання Статуту чинності, забезпечити приведення у відповідність до Статуту вже діючі нормативні акти, а також розробку та прийняття Сумською міською радою, Виконавчим комітетом Сумської міської ради, Сумським міським головою відповідних нормативних актів, посилання на які прямо чи опосередковано зазначено у відповідних статтях Статуту, а саме:

1. Департамент фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської ради –

2. Департамент забезпечення ресурсних платежів Сумської міської ради –

3. Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради –

4. Департамент соціального захисту населення Сумської міської ради –

5. Департамент інспекційної роботи Сумської міської ради –

6. Управління освіти та науки Сумської міської ради –

7. Правове управління Сумської міської ради –

8. Управління комунального майна Сумської міської ради –

9. Управління стратегічного розвитку міста Сумської міської ради –

10. Управління охорони здоров’я Сумської міської ради –

11. Управління суспільних комунікацій Сумської міської ради –

12. Управління «Центр надання адміністративних послуг у м. Суми» Сумської міської ради –

13. Управління «Служба у справах дітей» Сумської міської ради –

14. Відділ з організації діяльності ради Сумської міської ради –

15. Відділ транспорту, зв'язку та телекомунікаційних послуг Сумської міської ради –

16. Управління муніципальної безпеки Сумської міської ради –

17. Управління публічної інформації –

18. Відділ культури Сумської міської ради –

19. Відділ інформаційних технологій та комп′ютерного забезпечення Сумської міської ради –

20. Сектор з питань управління сільськими територіями Сумської міської територіальної громади Сумської міської ради –

Перелік виконавчих органів Сумської міської ради, які задіяні у виконанні Плану заходів, та перелік статей Статуту Сумської міської територіальної громади, на які йдеться посилання у цьому додатку, для реалізації положень Статуту, не є вичерпним.

Реалізація положень Статуту може здійснюватися декількома виконавчими органами ради у випадку, коли повноваження виконавчих органів пов’язані між собою. У такому разі виконавчі органи Сумської міської ради, задіяні у реалізації положень Статуту, є співвиконавцями.

У випадку виникнення необхідності, положення не зазначених у цьому додатку до рішення статей Статуту Сумської міської територіальної громади повинні бути виконані виконавчими органами ради безумовно.

У разі зміни структури виконавчих органів Сумської міської ради реалізацію положень Статуту Сумської міської територіальної громади здійснюють ті виконавчі органи, до яких перейшли повноваження відповідних виконавчих органів, задіяних у виконанні плану заходів.

Проєкт Статуту Сумської міської територіальної громади (на скачування)