0010.jpg

ПОЛОЖЕННЯ
про проведення відкритого конкурсу на розробку концепції міського парку культури та відпочинку ім. І.М. Кожедуба

Відповідно до результатів реалізації міжнародного проекту із спільного картографування позитивного урбаністичного досвіду «MapMeHappy» у м. Суми управління архітектури та містобудування Сумської міської ради оголошує конкурс на визначення кращої концептуальної пропозиції щодо оновлення громадського простору в межах міського парку культури та відпочинку ім. І.М. Кожедуба.

1. Мета конкурсу

Визначення кращої архітектурної концепції організації території парку ім. І.М. Кожедуба з урахуванням умов ландшафтного середовища, містобудівної ситуації, зі збереженням природної першооснови існуючого середовища, створення різноманітних сучасних видів відпочинку, оздоровлення, спортивних і культурних зон для дозвілля впродовж року; розвитку інфраструктури і максимального збереження існуючих будівель і зелених насаджень. Побачити можливі нові варіанти розвитку функції території для подальшої реалізації.
Повернення парку статусу об’єкта культурного і рекреаційного призначення. Для досягнення необхідно здійснити заходи щодо приведення стану благоустрою, облаштування і інфраструктури парку до сучасних потреб у відповідності до існуючих та перспективних рекреаційних потреб з урахуванням запобігання можливості зайняття озеленених територій забудовою нецільового призначення.

2. Замовник конкурсу
Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради.

3. Організатор конкурсу
Управління архітектури та містобудування Сумської міської ради.

4. Учасники конкурсу
Учасниками презентації творчих проектів можуть бути архітектори, дизайнери, творчі колективи, студенти, аматори.
До участі в конкурсі не допускаються члени журі, їх близькі родичі, особи, що безпосередньо пов’язані з членами журі виконанням трудових обов’язків.

5. Завдання конкурсу
Орієнтовна територія проектування міського парку ім. І.М. Кожедуба – 60,0 га, межі визначені на ситуаційному плані.
Територія, що визначена для проектування на цей час функціонально не насичена, не використовується в повному обсязі потенціал зелених насаджень в оточуючій забудові.
Основним завданням проектування є створення природно-рекреаційного комплексу, який з новими функціями увійде в систему міських парків міста, внесе функціональне різноманіття, доповнить спортивну інфраструктуру (льодова арена, площадка для скейтборду, тощо), та простір для проведення етно-культурних заходів, забезпечить ефективне використання його території і об’єктів впродовж всього року дозвілля населення різних вікових груп із можливістю використання в усі пори року.
Проектна пропозиція має комплексно врахувати наступні умови:
- існуючі споруди, інфраструктуру і зонування;
- параметри нових споруд;
- створення раціональної пішохідно-транспортної схеми;
- упорядкування функціонального зонування простору;
- створення цілісного художньо-образного рішення загальної композиції простору і стильового рішення парку.

6. Умови проведення конкурсу
6.1. Після оголошення умов представлення творчих робіт учасники проекту повинні одержати в управлінні вихідні дані для проектування, до яких входять:
- програма і умови представлення конкурсних робіт;
- ситуаційна схема;
- топоплан М 1:2000, М 1:500;
- планувальні обмеження.
Вихідні дані на проектування надаються учасникам конкурсу (після їх реєстрації) в електронному вигляді.

6.2. Конкурсні проекти надаються до управління архітектури та містобудування в наступному складі:
1. Конкурсні матеріали подаються на планшетах і з пояснювальною запискою. Мінімальна кількість планшетів – 2 форматом А0 841х1189.
Планшет №1.
Назва конкурсу, п’ятизначний шифр у верхньому правому куті, схема ситуаційного плану; концептуальне рішення генерального плану М 1:2000; стилістичне рішення малих архітектурних форм парку.
Планшет №2.
П’ятизначний шифр у верхньому правому куті; фрагмент генерального плану із розміщенням і ескізними кресленнями об’єктів обслуговування, елементів благоустрою (М 1:200. М 1:100, 1:50 (на вибір); схема загального функціонального зонування, розгортки, інші ілюстрації на розсуд авторів, необхідні для розкриття ідеї проекту. Подача будь-яка: візуалізація, колаж, техніка малюнка.
2. Пояснювальна записка (до 10 сторінок тексту формату А4) – у роздрукованому і електронному вигляді, з п’ятизначним шифром і назвою конкурсу на титульному листі; в записці необхідно описати загальну концепцію розвитку генерального плану.
3. Матеріали проекту на електронному носії – файли формату PDF.
4. Конверт, позначений п’ятизначним числом, в якому зазначаються прізвища, імена, по батькові виконавців, адреса, контактні телефони.

6.3. Принципові вимоги, яким мають відповідати представлені рішення:
- забезпечення композиційно-просторової узгодженості з містобудівною ситуацією, існуючим міським ландшафтом, природним середовищем і між об’єктами на території парку;
- оригінальність концептуальних пропозицій із застосуванням сучасних підходів в ландшафтній архітектурі.
- врахування містобудівного законодавства і містобудівної документації.

6.4 Додаткові умови:
Учасник має право надати додаткові пропозиції, спрямовані на найбільш ефективну реалізацію задуму. Відхилення від Програми конкурсу можливе заради висвітлення креативних ідей.

7. Критерії оцінки конкурсних проектів
- відповідність цілям природоохоронного законодавства;
- відповідність завданням і вимогам конкурсу;
- економічна доцільність;
- містобудівна, функціональна і художньо-образна зрозумілість концепції;
- оригінальність і новизна ідей.

8. Термін проведення
Дата оголошення конкурсу 1 березня 2017 року.
Надання реєстраційних заявок – до 31 березня 2017 року.
Термін проектування – 45 календарних днів.
Термін надання робіт: з 17.04.2017 по 19.04.2017 року.
Підведення підсумків: до 29.04.2017 року.

9. Підведення підсумків
За результатами громадського огляду журі відбирає кращу концептуальну пропозицію.
Рішення журі є остаточним. У разі рівного розподілу голосів, поданих за проект, голова журі має право вирішального голосу.
Члени журі роботи для участі не надають.
Автор/авторський колектив, який став переможцем, нагороджується грамотою міського голови і одержує право щодо подальшу участь у розробці та реалізації проекту за домовленістю із організатором заходу.
Якщо журі не визнало жодного проекту таким, що може бути рекомендований для подальшої реалізації, організатор звільняється від зобов’язань щодо замовлення на подальше розроблення проектно-кошторисної документації.
Роботи надаються до управління архітектури та містобудування в термін, зазначений в п.8 (м. Суми, вул. Воскресенська, 8А, 2 поверх). Відповідальна за проведення конкурсу - заступник начальника управління Бондаренко Ольга Олегівна (тел. 700-102).

10. Фінансування конкурсу
Фінансування конкурсу відбувається за рахунок коштів цільового фонду управління архітектури та містобудування Сумської міської ради та становить 30 000 грн., з них на організацію, рекламу та проведення конкурсу 12 000 грн., призовий фонд 18 000 грн.: за перше місце 10 000 тис. грн.; з а друге місце - 5 000; за третє місце - 3 000 тис. грн.

Начальник управління-головний архітектор  А.В. Кривцов