Надрукувати
Перегляди: 270

Повідомлення про плановану дiяльнiсть, яка пiдлягае оцiнцi впливу на довкiлля