0012.jpg

СТВОРЕННЯ ПРИЙОМНОЇ СІМ’Ї ЧИ ДИТЯЧОГО БУДИНКУ СІМЕЙНОГО ТИПУ
Порядок створення прийомної сім’ї та дитячого будинку сімейного типу передбачений Сімейним кодексом України, Постановою Кабінету Міністрів України №565 від 26.04.2002  «Про затвердження Положення про прийомну сім’ю», Постановою Кабінету Міністрів України №564 від 26.04.2002  «Про затвердження Положення про дитячий будинок сімейного типу», Постановою Кабінету Міністрів України №866 від 24.09.2008  «Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав дитини».
Прийомна сім’я – це сім’я, яка добровільно взяла на виховання та спільне проживання від одного до чотирьох дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

Дитячий будинок сімейного типу – це окрема сім’я, що створюється за бажанням подружжя або окремої особи, яка не перебуває у шлюбі, для забезпечення сімейним вихованням та спільного проживання не менш як п’яти  дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування.

Перелік документів необхідних для встановлення опіки (піклування) над дитиною
Відповідно до пункту 40 Порядку провадження органами піки та піклування діяльності, пов’язаної із захистом прав дитини, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 р. № 866, особа, яка виявила бажання взяти на виховання в сім'ю дитину-сироту або дитину, позбавлену батьківського піклування, подає службі у справах дітей за місцем свого проживання:

 • заяву;
 • копію паспорта;
 • довідку про доходи за останні шість місяців або копію декларації про доходи, засвідчену в установленому порядку;
 • документ, що підтверджує право власності або користування житловим приміщенням;
 • копію свідоцтва про шлюб (для осіб, які перебувають у шлюбі);
 • довідку про проходження курсу навчання з виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, і рекомендацію центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді щодо включення кандидатів до єдиного банку даних;
 • висновок про стан здоров'я заявника, складений за формою згідно з додатком 5 Порядку;
 • довідку від нарколога та психіатра для осіб, які проживають разом із заявниками;
 • довідку про наявність чи відсутність судимості для кожного заявника, видану органами внутрішніх справ за місцем проживання заявника;
 • письмову згоду всіх повнолітніх членів сім'ї, що проживають разом з особою, яка бажає взяти дитину-сироту або дитину, позбавлену батьківського піклування, під опіку, піклування, утворити прийомну сім'ю або на власній житловій площі - дитячий будинок сімейного типу, засвідчену нотаріально або написану власноручно в присутності посадової особи, яка здійснює прийом документів, про що робиться позначка на заяві із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові, підпису посадової особи та дати.

Надання консультацій та прийом документів для встановлення опіки (піклування) здійснюється спеціалістами служби у справах дітей щосереди з 08:00 до 17:00 за адресою: м. Суми, вул. Горького, 21, каб. 214

Інформація про хід виконання рішення Сумської міської ради від 28 листопада 2012року № 1893-МР «Про міську Програму з реалізації Конвенції ООН про права дитини на 2013-2016 роки»
З метою забезпечення реалізації права дітей на особливе піклування і допомогу, оптимального функціонування цілісної системи соціально-правового захисту дітей, в тому числі дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах, організації їх морального, фізичного та розумового розвитку, поліпшення соціальної підтримки сімей дітьми, виховання відповідального батьківства та запобігання соціальному сирітству, у місті діє цільова програма з реалізації Конвенції ООН про права дитини.
Конвенцією ООН про права дитини визначається право дитини на користування найбільш досконалими послугами система охорони здоров’я і засобами лікування хвороб та відновлення здоров’я.
З вересня 2010 року на базі КУ «Сумська міська дитяча клінічна лікарня Святої Зінаїди» працює «Клініка, дружня до молоді».
Загальна кількість звернень в КДМ за 2015рік - 2569, в тому числі: первинних – 772(584 дівчат, 188 юнаків), що складає 31,1 %, повторних – 1779(437юнаків, 1360 дівчат). До психолога - 617 звернень, до педіатра – 362, до лікаря акушер-гінеколога – 1042, до лікаря-дерматовенеролога – 312, до уролога – 215. Звернень за «Телефоном довіри» - 10, під соціальним супроводом осіб не перебувало.
Основні напрямки роботи «Клініка, дружня до молоді» інформаційно-просвітницький, профілактичний та лікувально – діагностичний виконуються в повному обсязі. Зниження кількості звернень в порівнянні з 2014 роком пояснюється відсутністю лікаря-гінеколога понад 4 місяці, курсами терміном 1 місяць двох лікарів (педіатра та дерматовенеролога). Як позитивний показник, слід відмітити, що зросла кількість повторних звернень з 69,9% до 67,2%, що є індикатором роботи «Клінік, дружніх до молоді».Збільшилась кількість звернень з приводу захворювань з 43,53% до 48,03%, що свідчить про достатній рівень профілактичної роботи. В структурі звернень з приводу захворювань 26,09% з приводу репродуктивної сфери, 10,94% - хвороби шкіри, 2,22% - інші хвороби.
За гендерним показником як при первинних, так і повторних зверненнях переважають дівчата (75,68%).
У структурі відвідувачів переважає молодь віком 18-24 роки (56,56%). Звернення жителів міста Суми складає 80,03%, сільські за місцем проживання – 19,97%.
Переважна більшість юнаків та дівчат звернулись до фахівців клініки без направлень, самозверненням – 81,82% , збільшився процент направлення спеціалістами навчальних закладів з 9,55% в 2014 до 9,73%, що свідчить про довіру педагогів до «Клініки, дружньої до молоді». Також зросла кількість направлених клієнтів від Центру соціальних служб, що свідчить, про налагоджену співпрацю.
Протягом року фахівцями проводилась робота по добровільному консультуванню та тестуванню на ВІЛ (ДКТ). Охоплено – 127 осіб, з них 25 до 18 років.

Загальна інформація
Органом опіки і піклування є виконавчий комітет Сумської міської ради.
При органі опіки та піклування 02.02.2010 створено Комісію з питань захисту прав дитини, яка має дорадчі функції.
Комісія з питань захисту прав дитини у межах своєї компетенції приймає рішення, яке формалізується і є підставою для прийняття відповідного рішення органу опіки та піклування.
Орган опіки та піклування здійснює свою діяльність відповідно до чинного законодавства та у своїй роботі керується:

 • Конвенцією ООН про права дитини;
 • Конституцією України;
 • Цивільним кодексом України;
 • Сімейним кодексом України;
 • Житловим кодексом України;
 • Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні»;
 • Законом України «Про охорону дитинства»;
 • Законом України «Про основи соціального захисту бездомних громадян та безпритульних дітей»;
 • Законом України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні»;
 • Законом України «Про забезпечення організаційно - правових умов соціального захисту  дітей–сиріт та дітей. позбавлених батьківського піклування»;
 • Законом України «Про соціальні послуги»;
 • Законом України «Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей»;
 • Законом України «Про освіту»;
 • актами Президента України та Кабінету Міністрів України;
 • іншими нормативно-правовими актами.

Національна дитяча «гаряча» лінія

228.1