006.jpg

СТВОРЕННЯ ПРИЙОМНОЇ СІМ’Ї ЧИ ДИТЯЧОГО БУДИНКУ СІМЕЙНОГО ТИПУ
Порядок створення прийомної сім’ї та дитячого будинку сімейного типу передбачений Сімейним кодексом України, Постановою Кабінету Міністрів України №565 від 26.04.2002  «Про затвердження Положення про прийомну сім’ю», Постановою Кабінету Міністрів України №564 від 26.04.2002  «Про затвердження Положення про дитячий будинок сімейного типу», Постановою Кабінету Міністрів України №866 від 24.09.2008  «Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав дитини».
Прийомна сім’я – це сім’я, яка добровільно взяла на виховання та спільне проживання від одного до чотирьох дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

Дитячий будинок сімейного типу – це окрема сім’я, що створюється за бажанням подружжя або окремої особи, яка не перебуває у шлюбі, для забезпечення сімейним вихованням та спільного проживання не менш як п’яти  дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування.

 

Якщо ви бажаєте створити прийомну сім’ю або дитячий будинок сімейного типу

 1. Вам необхідно звернутися до Центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді (далі ЦСССДМ) за місцем фактичного проживання.
 2. Зібрати та подати до ЦСССДМ документи, передбачені пунктом 40 Порядку провадження органами піки та піклування діяльності, пов’язаної із захистом прав дитини, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 р. № 866, пунктом 16 Положення про прийомну сім’ю, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України №565 від 26.04.2002 та пунктом 18 Положення про дитячий будинок сімейного типу, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України №564 від 26.04.2002.
 3. ЦСССДМ спільно з службою у справах дітей складають Акт обстеження житлово-побутових умов проживання кандидатів в прийомні батьки, батьки-вихователі.
 4. За направленням ЦСССДМ кандидати в прийомні батьки, батьки-вихователі проходять навчання.
 5. За результатами навчання ЦСССДМ отримує рекомендацію про включення до Єдиного електронного банку даних про дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, і сім’ї потенційних усиновлювачів, опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів.
 6. Рекомендацію та Ваші документи передаються фахівцем ЦСССДМ до відповідної служби у справах дітей куди Ви маєте звернутися із заявою про бажання створити прийомну сім’ю.
 7. Служба у справах дітей (у разі відповідності документів) готує висновок про можливість створення прийомної сім’ї, дитячого будинку сімейного типу (з урахуванням рекомендацій ЦСССДМ).
 8. Спеціаліст служби у справах дітей ознайомить Вас з банком даних дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, видасть направлення для встановлення контакту з дитиною.
 9. Ви відвідаєте державний заклад де перебуває дитина, познайомитеся з дитиною у присутності спеціаліста служби у справах дітей.
 10. Кандидати в прийомні батьки, батьки-вихователі звертаються до служби у справах дітей з заявою про бажання влаштувати дитину в свою родину.
 11. Комісія з питань захисту прав дитини погоджує кандидатури прийомних батьків, батьків-вихователів та прийомної дитини.
 12. Виконавчий комітет міської ради приймає рішення про створення прийомної сім’ї чи дитячого будинку сімейного типу.
 13. Прийомні батьки, батьки-вихователі підписують договір з органом, який прийняв рішення про утворення прийомної сім’ї чи дитячого будинку сімейного типу, про влаштування дітей на виховання та спільне проживання до родини.
 14. Прийомні батьки чи батьки вихователі забирають дитину з закладу.
 15. За зверненням прийомних батьків, батьків-вихователів департамент соціального захисту населення призначає державну соціальну допомогу на дитину та грошове забезпечення прийомним батькам, батькам-вихователям.
 16. ЦСССДМ за місцем Вашого проживання призначає фахівця, який протягом всього періоду функціонування прийомної сім’ї чи дитячого будинку сімейного типу буде здійснювати соціальний супровід.
 17. Дитина є членом Вашої родини!

  
Розпочніть свій шлях вже сьогодні!