Друк
Перегляди: 3919

Усиновлення - це прийняття усиновлювачем у свою сім'ю дитини на правах сина або дочки, що здійснене на підставі рішення суду
Шлях усиновлювача

 

Бібліотечка кандидата в усиновлювачі:

 

Стаємо кандидатами в усиновлювачі

Громадяни України, які бажають усиновити дитину, звертаються з письмовою заявою про взяття їх на облік кандидатів в усиновлювачі до служби у справах дітей за місцем проживання. Заява може бути написана в присутності працівника служби у справах дітей та засвідчена ним. У разі коли одне з подружжя не може особисто з'явитись до служби у справах дітей для написання заяви, його заяву, засвідчену нотаріально, може подати дружина (чоловік).

До заяви додаються такі документи:

Копії документів, зазначених у підпунктах 1, 3 і 7, засвідчуються працівником служби у справах дітей, який здійснює приймання документів.
У разі усиновлення дитини одним із подружжя висновок про стан здоров'я та довідка про наявність чи відсутність судимості подаються кожним з подружжя.
Заява вважається поданою, якщо до неї додані усі зазначені документи. Витребування інших документів у заявників не допускається.
Строк дії документів становить один рік з дня їх видачі. По закінченню строку дії будь-якого з документів його необхідно поновити та долучати до справи кандидатів в усиновлювачі.

Після подання документів служба у справах дітей протягом 10 днів:

Кандидатам в усиновлювачі надаються такі відомості про дитину:

Знайомство та встановлення контакту з дитиною

Знайомство та встановлення контакту з дитиною здійснюється за направленням служби у справах дітей або Департаменту захисту прав дітей та усиновлення. Якщо протягом строку дії направлення кандидат в усиновлювачі не подав до служби у справах дітей заяву про усиновлення дитини вважається, що він відмовився від її усиновлення.
Строк дії направлення 10 робочих днів, у разі необхідності він може бути продовжений за заявою кандидата в усиновлювачі, але не більш ніж на 10 робочих днів.

Кандидат в усиновлювачі має право:

Усиновлювач зобов'язаний:

 

Підготовка документів для подання до суду

Після встановлення контакту з дитиною кандидати в усиновлювачі звертаються до служби у справах дітей за місцем перебування дитини із заявою про бажання її усиновити.
Керівник дитячого закладу, де знаходиться (перебуває) дитина чи особа, у якої проживає дитина, за запитом служби у справах дітей, до якої звернулися кандидати в усиновлювачі із заявою про бажання усиновити, подає цій службі такі документи:

Служба у справах дітей за місцем перебування дитини на підставі заяви кандидатів в усиновлювачі та пакету документів протягом 10 робочих днів готує висновок органу опіки та піклування про доцільність усиновлення та відповідність його інтересам дитини. Якщо кандидати в усиновлювачі протягом місяця не забрали висновок, або протягом ЗО днів після його отримання, не подали до суду заяву про усиновлення дитини, вважається, що вони відмовились від її усиновлення.

Кандидати в усиновлювачі особисто звертаються із заявою про усиновлення дитини до суду за місцем проживання (перебування) дитини. Подання заяви через представника або направлення поштою не допускається.

До заяви додаються документи кандидатів в усиновлювачі, висновок органу опіки та піклування про доцільність усиновлення та відповідність його інтересам дитини. До висновку органу опіки та піклування додаються:

Під час розгляду справи суд може вимагати подання інших документів.

Державні гарантії при усиновленні дитини

Дитина, яка усиновлена, зберігає права на пенсію, інші соціальні виплати, а також на відшкодування шкоди у зв'язку з втратою годувальника, які вона мала до усиновлення.
Особа, яка усиновила дитину-сироту або дитину, позбавлену батьківського піклування, має право:

(До законодавства України можуть періодично вноситись зміни щодо прав, обов'язків та гарантій усиновлювачам. Про всі зміни можна дізнатися в службі у справах дітей за місцем свого проживання).