006.jpg

Функція виявлення вільних житлових приміщень у будинках комунальної форми власності, їх облік, контроль рішенням виконавчого комітету Сумської міської ради від 09.10.2018 № 526 покладена на департамент інфраструктури міста Сумської міської ради.

Система електронної реєстрації заяв на облік на покращення житлових умов відсутня, оскільки відповідно до п. 18 Правил обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, і надання їм жилих приміщень в Українській РСР, затверджених постановою Ради Міністрів Української РСР та Укрпрофради від 11.12.1984 № 470 заява про взяття на квартирний облік подається до виконавчого комітету з визначеними документами, необхідними для розгляду питання постановки на квартирний облік.

Способи та критерії розподілу житла передбачені Житловим кодексом УРСР, Правилами обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, і надання їм жилих приміщень в УРСР, затвердженими постановою Ради Міністрів УРСР та Укрпрофради від 11.12.1984 № 470, Правилами обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, і надання їм жилих приміщень в Сумській області, затвердженими постановою виконавчого комітету Сумської обласної Ради народних депутатів та обласної ради профспілок від 26.12.1984 № 383.

 • заява про взяття на квартирний облік, що підписується членами сім’ї, які разом проживають, мають самостійне право на одержання жилого приміщення і бажають разом стати на облік;
 • довідка з місця проживання про склад сім’ї та прописку (додаток N 2), видана організацією, яка здійснює експлуатацію жилого будинку, або громадянином, який має у приватній власності жилий будинок (частину будинку), квартиру;
 • довідки про те, чи перебувають члени сім’ї на квартирному обліку за місцем роботи (у виконавчому комітеті місцевої Ради);
 • довідка з комунального підприємства "Сумське міське бюро технічної інвентаризації" (м.Суми, вул.Садова, 33) про наявність чи відсутність у власності житла на всіх членів сім’ї;
 • у необхідних випадках до заяви додаються також медичний висновок, довідка (виписка з рішення виконавчого комітету місцевої Ради) про невідповідність жилого приміщення встановленим санітарним і технічним вимогам, копія договору піднайму жилого приміщення в будинку державного або громадського житлового фонду чи договору найму жилого приміщення в будинку житлово-будівельного кооперативу або в будинку (частині будинку), квартирі, що належить громадянину на праві приватної власності;
 • інші документи, перелік яких встановлюється безпосередньо на прийомі в залежності від умов проживання.

Громадяни, які беруться на облік на пільгових підставах або користуються правом першочергового одержання жилих приміщень, вказують про це у заяві і подають відповідні документи.

Бланки заяви та довідки з місця проживання про склад сім’ї та прописку.

 • заяви всіх повнолітніх членів сім’ї про визнання наймачем житлового приміщення громадянина;
 • довідка з місця проживання про склад сім’ї та прописку;
 • згода житлово-експлуатаційної служби на зміну наймача житлового приміщення;
 • інші документи, перелік яких встановлюється безпосередньо на прийомі.
 • заява;
 • витяг з карточок про прописку;
 • копії ордерів або інші документи, що підтверджують право на користування житловим приміщенням
 • інші документи, перелік яких встановлюється безпосередньо на прийомі.
 • заява;
 • довідка з місця проживання про склад сім’ї та прописку;
 • копія трудового договору (при виїзді на роботу по трудовому договору, а в інших випадках – лист відповідного підприємства, установи, організації);
 • клопотання з місця роботи, при направленні на роботу за кордон.
 • інші документи, перелік яких встановлюється безпосередньо на прийомі.
 • довідка - заява про взяття на кооперативний облік, що підписується членами сім’ї, які разом проживають, мають самостійне право на одержання жилого приміщення і бажають разом стати на облік;
 • довідка з місця проживання про склад сім’ї та прописку (додаток N 2), видана організацією, яка здійснює експлуатацію жилого будинку, або громадянином, який має у приватній власності жилий будинок (частину будинку), квартиру;
 • довідки про те, чи перебувають члени сім’ї на квартирному обліку за місцем роботи (у виконавчому комітеті місцевої Ради);
 • довідка з комунального підприємства "Сумське міське бюро технічної інвентаризації" (м.Суми, вул.Садова, 33) про наявність чи відсутність у власності житла на всіх членів сім’ї;
 • інші документи, перелік яких встановлюється безпосередньо на прийомі в залежності від умов проживання.
 • заяви всіх повнолітніх членів сім’ї про визнання наймачем житлового приміщення громадянина;
 • довідка з місця проживання про склад сім’ї та прописку;
 • копія ордеру на житлове приміщення;
 • виписка з протоколу загальних зборів членів кооперативу про передачу пайового внеску за квартиру та прийняття в члени житлово-будівельного кооперативу особи, якій передається пайовий внесок;
 • інші документи, перелік яких встановлюється безпосередньо на прийомі.
 • заява;
 • довідка з місця проживання про склад сім’ї та прописку;
 • квитанція про оплату документів в розмірі 16 грн.;
 • технічний паспорт на житлове приміщення;
 • додаткові списки на неповнолітніх членів сім’ї;
 • інші документи, перелік яких встановлюється безпосередньо на прийомі.

Бланки документів та документи надаються комунальним підприємством "Сумське міське бюро технічної інвентаризації" (м.Суми, вул.Садова, 33).

 • паспорти всіх повнолітніх членів сім’ї (свідоцтва про народження дітей віком до 16 років);
 • договір на технічне обслуговування з підприємством по обслуговуванню житла.

Постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.11 № 238 затверджено порядок ведення Єдиного державного реєстру громадян, які потребують поліпшення житлових умов. Для заповнення форми, що затверджена наказом від 17.05.11 № 47 громадянам, які перебувають на обліку

потребуючих поліпшення житлових умов у виконавчому комітеті Сумської міської ради необхідно терміново подати до управління обліку, розподілу та приватизації житла Сумської міської ради за адресою: м.Суми, вул.Горького, 21 в прийомний час: вівторок з 8.00 до 12.00 та четвер з 13.00 до 17.00 наступні документи:

 • довідку (виписку з будинкової книги про склад сім’ї та прописку);
 • довідки з КП "Сумське міське бюро технічної інвентаризації" (м. Суми, вул. Садова, 33) на всіх членів сім’ї, що перебувають на квартирному обліку про наявність (відсутність) у власності жилих приміщень;
 • довідку, що підтверджує пільгу (у разі наявності);
 • довідки з місця роботи (навчання) на всіх членів сім’ї;
 • копії документів, що підтверджують зміни у складі сім’ї;
 • копії паспортів (свідоцтв про народження) на всіх членів сім’ї;
 • копії ідентифікаційних кодів на всіх членів сім’ї.

Кількість громадян, які перебувають на квартирному обліку у виконавчому комітеті Сумської міської ради

 

  01.01.09 01.01.10 01.01.11
Всього: 16347 16409 16375
загальна черга 10786 10872 11140
особи, які користуються правом першочергового надання житла 3763 3765 3518
особи, які користуються правом позачергового надання житла 1798 1772 1717

 

Відповідно до статті 30 Закону України "Про місцеве самоврядування" та житлового законодавства власними (самоврядними) та делегованими повноваженнями управління обліку, розподілу та приватизації житла є:

 • ведення квартирного і кооперативного обліків, підготовка проектів рішень виконавчого комітету з цих питань;
 • перереєстрація облікових справ;
 • перевірка стану квартирного обліку на підприємствах міста, які самостійно ведуть квартирний облік;
 • підготовка проектів рішень виконавчого комітету з питань надання вільних житлових приміщень громадянам, які перебувають на квартирному обліку як в новозбудованих будинках, так і з вивільненого житлового фонду;
 • підготовка для розгляду на засіданнях виконавчого комітету матеріалів з питань надання службових житлових приміщень і виключення житлових приміщень із числа службових;
 • оформлення обміну житлових приміщень шляхом видачі ордерів;
 • бронювання житлових приміщень за тимчасово відсутніми громадянами міста шляхом видачі їм охоронних свідоцтв на житлові приміщення;
 • визнання наймачами житлових приміщень громадян у зв’язку з вибуттям наймачів житлових приміщень на інше місце проживання, у зв’язку зі смертю та іншими причинами;
 • оформлення документів по приватизації житлових приміщень за наймачами квартир, які виявили бажання стати власниками цих житлових приміщень.