001.jpg

Попередній розгляд заяв про взяття на квартирний, кооперативний обліки, надання житла у виконавчому комітеті Сумської міської ради проводиться громадською комісією з житлових питань при виконавчому комітеті.

Громадська комісія з житлових питань при виконавчому комітеті Сумської міської ради діє з метою виконання пункту 19 Правил обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, і надання їм жилих приміщень в УРСР, затверджених постановою Ради Міністрів УРСР та Укрпрофради від 11.12.1984 № 470 та статті 51 Житлового кодексу УРСР.

Рішенням виконавчого комітету Сумської міської ради від 27.04.2017 № 176 створена громадська комісія з житлових питань при виконавчому комітеті Сумської міської ради і затверджено її склад.

Склад громадської комісії з житлових питань при виконавчому комітеті Сумської міської ради

Мотречко Віра Володимирівна - заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, голова комісії;

Власенко Світлана Прокопівна - завідуюча відділом правової роботи Сумської обласної ради профспілок, заступник голови комісії (за згодою);

Бондарєв Віталій Вікторович – старший науковий співробітник Науково – дослідного центру ракетних військ і артилерії, секретар комісії (за згодою).

Члени комісії

Гончаров Василь Миколайович - депутат Сумської міської ради (за згодою);

Єрмаков Сергій Євгенович - член Президії громадського об’єднання «Спілка ветеранів АТО Сумської області» (за згодою);

Кривунь Микола Миколайович - член правління Сумської міської організації Української спілки ветеранів Афганістану (за згодою);

Петух Олександр Васильович - заступник голови громадської міської організації «Союз. Чорнобиль України» (за згодою);

Чернишов Олександр Якович - голова Сумської обласної спілки безквартирних військовослужбовців запасу та у відставці (за згодою);

Щенякін Олег Володимирович – провідний науковий співробітник Науково-дослідного центру ракетних військ і артилерії (за згодою).

Телефон приймальні заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Мотречко В.В. 700-665.

***

Рішенням Сумської міської ради від 10.03.2005 № 125 затверджене Положення про громадську комісію з житлових питань при виконавчому комітеті міської ради.

1. Громадська комісія з житлових питань створюється на підставі статті 39 Житлового кодексу України, пунктів 3 та 19 Правил квартирного обліку, у своїй роботі керується пунктом «а» статті 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

2. Персональний та кількісний склад комісії затверджується відповідним рішенням виконавчого комітету міської ради.

3. Комісію очолює заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради за розподілом обов’язків.

4. Комісія діє протягом повноважень виконавчого комітету.

5. Засідання комісії проводяться щомісяця, в другий четвер.

6. Для прийняття рішення потрібна присутність на засіданні не менше половини її членів. Рішення приймається простою більшістю голосів від загального складу комісії.

7. На розгляд комісії виносяться питання:

  • прийняття на квартирний та кооперативний обліки та зняття з обліку;
  • включення до пільгових черг та виключення з них;
  • перенесення черги та відновлення в чергах;
  • надання житла у новозбудованих будинках та звільненому житловому фонді;
  • затвердження відповідних спільних рішень адміністрацій та профспілкових комітетів підприємств та організацій, яким надано право вести квартирний облік самостійно;
  • надання службового житла та зміна його статусу;
  • інші питання, що пов’язані з розподілом та наданням житла.

8. Попередню підготовку матеріалів та проект протоколу на розгляд комісії здійснює відділ обліку, розподілу та приватизації житла Департаменту забезпечення ресусрних платежів Сумської міської ради.

9. Комісія готує пропозиції з питань, що викладені у пункті 7 та виносить їх на розгляд виконавчого комітету.

10. За необхідності на засідання комісії може бути запрошений заявник.

11. Пропозиції комісії мають силу рекомендацій.

***

Рішення громадської комісії з житлових питань при виконавчому комітеті мають рекомендаційний характер, на підставі яких готуються проекти рішень виконавчого комітету, що розглядаються на засіданні виконавчого комітету, де приймають остаточне рішення.

У 2020 році планується проведення комісій: 9 січня, 13 лютого, 12 березня, 9 квітня, 14 травня, 11 червня, 9 липня, 13 серпня, 10 вересня, 15 жовтня, 12 листопада, 10 грудня.

Рішення виконавчого комітету Сумської міської ради від:

За І півріччя 2019 на засіданнях громадської комісії з житлових питань при виконавчому комітеті було розглянуто документів:

  • з питань квартирного обліку – 223
  • з питань кооперативного обліку – 9
  • надання службового житла та зміна його статусу – 60

Проекти рішень виконавчого комітету Сумської міської ради та прийняті рішення Сумської міської ради з питань квартирного, кооперативного обліку, надання житла громадянам знаходяться у відкритому доступі на офіційному сайті СМР у розділі «Документи – Проекти документів – Проекти рішень виконавчого комітету», «Документи – Рішення виконавчого комітету» з урахуванням норм Закону України «Про захист персональних даних».