005.jpg

Альтернативна (невійськова) служба є службою, яка запроваджується замість проходження строкової військової служби і має на меті виконання обов’язку перед суспільством.

Сумське міське відділення управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України у Сумській області повідомляє, що з 8 липня 2019 року запрацюють нові рахунки для Фонду соціального страхування

Надмірне нарахування матеріального забезпечення – найпоширеніша помилка при оплаті листків непрацездатності. Вона призводить до переплати матеріального забезпечення за рахунок коштів Фонду соціального страхування України.

Колективний договір – це нормативно – правовий договір, що укладається між трудовим колективом підприємства та роботодавцем з метою регулювання виробничих, трудових і соціально – економічних відносин і узгодження інтересів обох сторін. Розробляють і укладають колективний з урахуванням вимог Кодексу законів про працю України, Законів України «Про колективні договори і угоди», «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності», «Про відпустки» та галузевих нормативно-правових актів.

Останнім часом виникають численні запитання щодо правильності заповнення листка непрацездатності у частині внесення в бланк назви закладу охорони здоров'я та адреси місця його розташування в разі, якщо листок непрацездатності видається в амбулаторіях чи жіночих консультаціях, які є відокремленими підрозділами (філіями) закладу охорони здоров'я та адреса місць їх розташування не співпадає з юридичною адресою закладу.

Сумське міське відділення управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України у Сумській області звертає Вашу увагу, що з 1 червня 2019 року змінюються реквізити рахунків бюджетних організацій та установ, відкритих в органах Державної казначейської служби України.

Сума виплат у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності залежить від тривалості страхового стажу та визначається, виходячи із середньоденної заробітної плати працівника. Середньоденна заробітна плата (дохід, грошове забезпечення) обчислюється шляхом ділення нарахованої за розрахунковий період (12 календарних місяців) заробітної плати, на яку нарахований єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, на кількість календарних днів зайнятості у розрахунковому періоді без урахування календарних днів, невідпрацьованих з поважних причин.

Упродовж І кварталу 2019 року близько 1 млн застрахованих осіб отримали від Фонду соціального страхування України допомоги по тимчасовій непрацездатності, по вагітності та пологах і на поховання, у тому числі по Сумській області – близько 25 тис. застрахованих осіб, з них 10 тис. – по Сумському міському відділенню.

Для регулювання виробничих, трудових і соціально-економічних відносин, узгодження інтересів працюючих, власників та уповноважених ними органів ст. 11 КЗпП України передбачено на підприємствах, в установах та організаціях незалежно від форми власності і господарювання, які використовують найману працю і мають право юридичної особи, в обов’язковому порядку укладання локальної угоди - колективного договору, де встановлюються взаємні зобов’язання сторін щодо організації виробництва, праці, відпочинку, оплати, умов та охорони праці, продуктивної зайнятості, нормування та інші. В ст. 15 КЗпП України визначено, що всі колективні договори підлягають повідомній реєстрації місцевими органами державної виконавчої влади.

Працівники підприємств, де колективні договори неукладені, не лише не мають змоги отримати додаткові порівняно з законодавством гарантії, пільги та компенсації, а і наражають себе на свавілля з боку роботодавців та відсутність соціальної захищеності, гарантованих державою умов та оплати праці.

Методичну допомогу щодо порядку укладання та реєстрації колективного договору можна отримати за адресою: вул. Харківська, 35,
каб. 209, тел. 60-45-02.

Сумське міське відділення управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України у Сумській області доводить до відома, що до пріоритетних завдань Фонду соціального страхування України та його робочих органів належить: реалізація державної політики у сферах соціального страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності, у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності, медичне страхування; надання матеріального забезпечення, страхових виплат та соціальних послуг відповідно до цього Закону, а також профілактика нещасних випадків.