003.jpg

На допомогу мають право вагітні жінки, які не застраховані в системі загальнообов’язкового державного соцстрахування.

Підставою для призначення допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами є видана лікувально-профілактичним закладом довідка встановленого зразка.

ТЕРМІН ПРИЗНАЧЕННЯ Допомога у зв’язку з вагітністю та пологами призначається, якщо звернення за нею надійшло не пізніше шести місяців з дня закінчення відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами, і виплачується  жінкам  за  весь  період відпустки,  тривалість якої становить 70 календарних днів до пологів і 56 (у разі  ускладнених пологів або народження двох чи більше дітей – 70) календарних днів після пологів. Жінкам віднесеним до 1-4 категорій осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, допомога виплачується за 180 календарних днів зазначеної відпустки (90 – до пологів та 90 – після). Допомога обчислюється сумарно та надається жінкам у повному обсязі незалежно від кількості днів відпустки, фактично використаних до пологів.

Розмір допомоги:

Жінкам, звільненим з роботи у зв’язку з ліквідацією підприємства, установи, організації

100% середньомісячного доходу;

Жінкам, зареєстрованим у центрі зайнятості як безробітні

100%  мінімального розміру  допомоги по безробіттю;

Аспіранткам, докторанткам,

клінічним ординаторам, студенткам,

За вибором: розмір стипендії або розмір допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами, але не менше 25% прожиткового мінімуму для працездатних осіб;

Непрацюючим жінкам, та жінкам зареєстрованим як суб’єкти підприємницької діяльності

25% від прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Документи:

  • заява матері;
  • довідка, видана лікувально-профілактичним закладом для призначення допомоги;
  • довідка з місця навчання, служби про те, що  жінка  навчається, служить;
  • довідка ліквідаційної комісії про те, що жінка звільнена з роботи у зв’язку з ліквідацією підприємства, установи та організації;
  • довідка служби зайнятості про те, що жінка зареєстрована як безробітна;
  • довідка ДФС про те, що жінка, яка є фізичною особою – підприємцем, не бере  участь  на  добровільних  засадах у загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності.