007.jpg

Право на отримання “пакунка малюка” мають громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які перебувають на території України на законних підставах, а також особи, яких визнано в Україні біженцями або особами, які потребують додаткового захисту, що народили живонароджену дитину.

“Пакунок малюка” надається на кожну новонароджену дитину.

Видача «пакунка малюка» здійснюється під час народження/виписки новонародженої дитини з закладу охорони здоров’я або за місцем проживання/перебування  новонародженої дитини не пізніше ніж через 30 календарних днів з дня її народження.

Комплектування пакунка здійснюється відповідно до переліку товарів, визначеного Міністерством соціальної політики.

Вартість одноразової натуральної допомоги “пакунок малюка” становить не більш як 5 тис. гривень.

Допомога «пакунок малюка» надається на кожну новонароджену дитину.

Допомога «пакунок малюка» не надається у разі:

  • відмови від новонародженої дитини у закладі охорони здоров’я;
  • відбування матір’ю покарання у місцях позбавлення волі та подальшого перебування новонародженої дитини в будинку дитини при установі виконання покарань;
  • смерті новонародженої дитини в закладі охорони здоров’я.

У разі відсутності на день виписки новонародженої дитини у пологовому будинку допомоги “пакунок малюка” видається довідка про те, що зазначену допомогу в пологовому будинку не видано.

Отримувачі допомоги «пакунок малюка» можуть відмовитися від її отримання на підставі особистої письмової заяви.

Отримання допомоги «пакунок малюка» не тягне за собою зміни розміру допомоги при народженні дитини.

Вартість отриманої допомоги «пакунок малюка» не враховується під час обчислення сукупного доходу сім’ї для всіх видів соціальної допомоги, що надаються відповідно до законодавства.