004.jpg

Статтею 46 Конституції України громадянам держави гарантовано право на соціальний захист. Відповідно до ст.7 Закону України «Про охорону праці» працівники, зайняті на роботах з важкими та шкідливими умовами праці, мають право на пільгову пенсію, додаткову оплачувану відпустку, оплату праці в підвищеному розмірі, скорочення тривалості робочого часу, безкоштовне отримання лікувально-профілактичного харчування, інші пільги та компенсації, передбачені чинним законодавством. Соціальні гарантії за роботу у важких та шкідливих умовах праці надаються за результатами атестації робочих місць за умовами праці, порядок її проведення затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.1992 № 442.

Атестація робочих місць за умовами праці проводиться атестаційною комісією, склад і повноваження якої визначаються наказом по підприємству (організації), в строки передбачені колективним договором, але не рідше одного разу на 5 років.

Для отримання консультацій та методичної допомоги з питань проведення атестації робочих місць за умовами праці необхідно звернутись до управління соціального захисту населення Сумської міської ради (вул. Харківська, буд.35, каб.212, т. 60-44-48).