006.jpg

20 жовтня Урядом прийнято постанову за № 1074, якою внесені зміни до Порядку надання компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі.

Відтак, на компенсацію мають право надавачі соціальних послуг таким категоріям, як – особи з інвалідністю I групи; діти з інвалідністю; громадяни похилого віку з когнітивними порушеннями; невиліковно хворі, які через порушення функцій організму не можуть самостійно пересуватися та самообслуговуватися; діти, яким не встановлено інвалідність, але які є хворими на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок IV ступеня, діти, які отримали тяжку травму, потребують трансплантації органа, потребують паліативної допомоги.

Для призначення компенсації надавач послуг подає документи (зразки за посиланням – https://dszn.smr.gov.ua/blanki-zayavi-ta-deklaratsiyi-dlya-sotsialnoyi-dopomogi/):

 • заяву про згоду надавати соцпослуги;
 • заяву про згоду отримувати соціальні послуги – від фізичної особи, якій надаються соціальні послуги або її законного представника;
 • копію свідоцтва про народження дитини (у разі надання послуг з догляду за дитиною);
 • декларацію про доходи та майновий стан (заповнену на підставі довідок про доходи кожного члена сім’ї за попередні 6 місяців);

Крім того, в залежності від категорії одержувача послуг надаються:

 • копія довідки до акта огляду медико-соціальною експертною комісією (для осіб з інвалідністю);
 • висновок лікарської комісії медичного закладу щодо потреби в догляді громадян похилого віку внаслідок когнітивних порушень (за формою, затвердженою МОЗ);
 • висновок лікарської комісії медичного закладу щодо потреби в догляді невиліковно хворих осіб, які через порушення функцій організму не можуть самостійно пересуватися та самообслуговуватись (за формою, затвердженою МОЗ);
 • копія медичного висновку на дитину з інвалідністю до 18 років, за формою, затвердженою МОЗ;
 • довідка про захворювання дитини;
 • копія рішення суду про обмеження цивільної дієздатності або визнання особи недієздатною;
 • копія рішення про призначення опікуна або піклувальника.

Компенсація призначається терміном на 12 місяців і виплачується щомісячно. Фізична особа, яка надає соціальні послуги, може отримувати тільки одну компенсацію, незалежно від кількості осіб, за якими вона доглядає.

Компенсація не призначається надавачам послуг, якщо:

 • отримувачам соціальних послуг надаються: соціальні послуги з догляду вдома, паліативного, стаціонарного догляду; виплати на догляд відповідно до законодавства (державна соціальна допомога особам, які не мають право на пенсію, та особам з інвалідністю з надбавкою на догляд, державна соціальна допомога особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю з надбавкою на догляд (крім осіб з інвалідністю з дитинства 1 групи), пенсійні виплати з надбавкою на догляд тощо);
 • надавачі соціальних послуг отримують допомогу особі, яка проживає разом з особою з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу;
 • надавачі соціальних послуг здійснюють догляд без провадження підприємницької діяльності на професійній основі.

Виплата компенсації припиняється в разі:

 • зміни місця проживання/перебування особи, якій надаються соціальні послуги, та особи, яка їх надає;
 • смерті вищезазначених осіб;
 • отримання особою, якій надаються послуги, соціальних послуг з догляду вдома, паліативного, стаціонарного догляду або перебування такої особи на повному державному утриманні;
 • перебування особи, яка надає послуги, за межами України понад 30 календарних днів (до яких не включаються дні спільного перебування таких осіб на лікуванні з відповідним документальним підтвердженням);
 • перебування особи, яка надає послуги, на стаціонарному або санаторно-курортному лікуванні протягом 30 календарних днів.

Надавачі соціальних послуг та їх отримувачі за роз’ясненнями з даного питання можуть звернутися за телефонами 788-888, 787-122, 787-123, 050-407-81-99.