005.jpg

Кабінет Міністрів України прийняв Постанову від 6 січня 2023 року № 11, якою вніс зміни до порядку призначення і виплати державної допомоги сім’ям з дітьми. Через Портал «Дія» можна подати заяву на призначення допомоги особі, яка доглядає за хворою дитиною, якій не встановлено інвалідність.

Заява подається в електронній формі засобами Порталу «Дія» заявником, який є одним з батьків, усиновлювачів, прийомних батьків, батьків-вихователів, опікунів, піклувальників, який постійно проживає та здійснює догляд за хворою дитиною:

 • який є громадянином України;
 • пройшов електронну ідентифікацію та автентифікацію з використанням інтегрованої системи електронної ідентифікації, електронного підпису, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису, або інших засобів електронної ідентифікації, які дають змогу однозначного встановлення особи.

У заяві про призначення допомоги зазначаються такі відомості:

 • найменування органу соціального захисту населення, до якого подається заява;
 • відомості про заявника:
 • прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності);
 • реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності);
 • серія ( за наявності) та номер, дата видачі паспорта громадянина України, найменування уповноваженого суб’єкта, що видав документ (код), дата закінчення строку дії документа (за наявності);
 • унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (за наявності);
 • стать;
 • дата народження;
 • контактні дані (номер телефону та/або адреса електронної пошти);
 • адреса задекларованого або зареєстрованого місця проживання (перебування);
 • адреса фактичного місця проживання (для внутрішньо переміщених осіб);
 • тип звернення (первинне, вторинне);
 • номер банківського рахунку у форматі IBAN або номер відділення національного оператора поштового зв’язку.

Щодо дитини, на яку необхідно отримати допомогу, у заяві додатково зазначаються:

 • серія та номер свідоцтва про народження;
 • прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності);
 • дата народження.

Важливо! До заяви додається сканкопія (фотокопія) довідки про захворювання дитини.

Формування заяви припиняється та її подання блокується, якщо зазначені у заяві та декларації (у разі її подання) відомості:

 • надані не в повному обсязі;
 • не підтверджуються відомостями з інформаційно-комунікаційних систем;
 • не узгоджуються між собою.

Заявник забезпечує достовірність відомостей, що містяться в заяві та декларації (у разі її подання).
Сформована та підписана електронним підписом заява передається засобами Порталу «Дія» до відповідного органу соціального захисту населення за задекларованим або зареєстрованим місцем проживання (перебування) або фактичним місцем проживання (для внутрішньо переміщених осіб) заявника для розгляду.


За більш детальною інформацією можете звертатися за телефоном: 788-888 (багатоканальний), (050) 4078199, (050) 4078002.