001.jpg

Послуга попередньої реєстрації документів про призначення житлової субсидії

 

Субсидія - це адресна безготівкова допомога держави сім’ям для відшкодування витрат на оплату користування житлом або його утримання та комунальних послуг (водо-, тепло-, газопостачання, водовідведення, електроенергії, вивезення побутового сміття та рідких нечистот), а також один раз на рік готівкою на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива.

Субсидія призначається відповідно до "Положення про порядок призначення та надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та пічного побутового (рідкого) палива", затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21.10.1995 № 848 (із змінами).

 

 

1. Головна умова призначення субсидій

 

Головним критерієм для отримання субсидії є рівень доходів сім’ї по відношенню до вартості цих платежів в межах соціальної норми житла та соціальних нормативів користування житлово-комунальними послугами з урахуванням пільг, які надаються відповідно до законодавства.

Право на отримання адресної безготівкової субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг мають сім’ї громадян за наявності різниці між розміром плати за житлово-комунальні послуги, скраплений газ, тверде та рідке пічне побутове паливо у межах соціальної норми житла та соціальних нормативів користування житлово-комунальними послугами з урахуванням пільг, які надаються відповідно до законодавства, і обсягом визначеного Кабінетом Міністрів України обов’язкового відсотка платежу.

Соціальні норми житла та соціальні нормативи користування житлово-комунальними послугами встановлюються Кабінетом Міністрів України (постанова Кабінету Міністрів України від 6 серпня 2014 р. № 409 «Про встановлення державних соціальних стандартів у сфері житлово-комунального обслуговування»).

В окремих випадках за рахунок коштів, передбачених для надання субсидій, виходячи з конкретних обставин субсидії можуть призначатися непрацездатним особам, які проживають самі, на понаднормову площу житла за рішенням Комісії, утвореної виконавчим комітетом Сумської міської ради. Рішення про призначення (непризначення) субсидій приймається на підставі акту обстеження матеріально-побутових умов сім’ї.

У заяві про призначення субсидії непрацездатній особі необхідно підкреслити, що прийняття рішення щодо заяви потребує окремого рішення місцевих органів виконавчої влади/місцевого самоврядування або утвореної ними комісії.

 

2. Кому призначається субсидія?

 

Субсидія призначається одній із зареєстрованих у житловому приміщенні (будинку) осіб.

В окремих випадках на підставі рішення Комісії, утвореної виконавчим комітетом Сумської міської ради, субсидія може призначатися особі, яка не зареєстрована, але фактично проживає у житловому приміщенні (будинку) на підставі договору найму (оренди) житла, або індивідуальним забудовникам, будинки яких не прийняті в експлуатацію.

Рішення про призначення субсидії приймається на підставі акту обстеження матеріально-побутових умов сім’ї, проведеного державним соціальним інспектором управління.

У заяві про призначення субсидії необхідно підкреслити, що прийняття рішення щодо заяви потребує окремого рішення місцевих органів виконавчої влади/місцевого самоврядування або утвореної ними комісії.

 

3. В яких випадках субсидія не призначається ?

 

Субсидія не призначається, якщо будь-хто із зареєстрованих у житловому приміщенні (будинку) осіб (осіб, які фактично проживають), яким нараховується плата за житлово-комунальні послуги, протягом 12 місяців перед зверненням за призначенням субсидії (призначенням субсидії без звернення) здійснив купівлю земельної ділянки, квартири (будинку), автомобіля, транспортного засобу (механізму), будівельних матеріалів, інших товарів довгострокового вжитку або оплатив послуги з будівництва, ремонту квартири (будинку) або автомобіля, транспортного засобу (механізму), телефонного (в тому числі мобільного) зв’язку, крім житлово-комунальних послуг у межах соціальної норми житла та соціальних нормативів користування житлово-комунальними послугами та медичних послуг, пов’язаних із забезпеченням життєдіяльності, на суму, яка на дату купівлі (оплати) перевищує 50 тис. гривень.

Субсидія не призначається, якщо неповнолітні діти, маючи батьків, зареєстровані в житловому приміщенні (будинку) самі.

 

4. Призначення субсидії у виняткових ситуаціях

 

Коли сім’я не має права на призначення субсидії на загальних підставах, але може обґрунтувати причини необхідності призначення субсидії, виходячи з конкретних обставин, що склалися у сім’ї, як виняток, субсидія може призначатись за рішенням Комісії по розгляду заяв громадян з питань призначення соціальної допомоги та прийняттю рішень про включення до Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги, інформації про адресу фактичного місця проживання пільговика, утвореної виконавчим комітетом Сумської міської ради (надалі – Комісія).

Рішення про призначення субсидії приймається на підставі акту обстеження матеріально-побутових умов сім’ї, проведеного державним соціальним інспектором управління.

У заяві про призначення субсидії необхідно підкреслити, що прийняття рішення щодо заяви потребує окремого рішення місцевих органів виконавчої влади/місцевого самоврядування або утвореної ними комісії.

Основними завданнями Комісії є розгляд заяв з питань призначення субсидій громадянам з урахуванням обставин, обумовлених Положенням про порядок призначення та надання населенню субсидій:

 • у разі здійснення будь-ким із зареєстрованих у житловому приміщенні (будинку) осіб (осіб, які фактично проживають), яким нараховується плата за житлово-комунальні послуги, протягом 12 місяців перед зверненням за призначенням субсидії (призначенням субсидії без звернення) купівлі земельної ділянки, квартири (будинку), автомобіля, транспортного засобу (механізму), будівельних матеріалів, інших товарів довгострокового вжитку або оплати послуги з будівництва, ремонту квартири (будинку) або автомобіля, транспортного засобу (механізму), телефонного (в тому числі мобільного) зв’язку, крім житлово-комунальних послуг у межах соціальної норми житла та соціальних нормативів користування житлово-комунальними послугами та медичних послуг, пов’язаних із забезпеченням життєдіяльності, на суму, яка на дату купівлі (оплати) перевищує 50 тис. грн.;
 • громадянам, які не зареєстровані, але фактично проживають у житловому приміщенні (будинку) на підставі договору найму (оренди) житла, або індивідуальним забудовникам, будинки яких не прийняті в експлуатацію;
 • непрацездатним особам, які проживають самі, на понаднормову площу житла;
 • громадянам виходячи з кількості зареєстрованих у житловому приміщенні (будинку) осіб, які фактично в ньому проживають у випадку, якщо кількість фактично проживаючих зареєстрованих у житловому приміщенні (будинку) осіб є меншою, ніж кількість зареєстрованих у житловому приміщенні (будинку) осіб.

Під час прийняття рішень у таких випадках враховується наявність документів, що підтверджують тимчасову відсутність осіб з числа зареєстрованих (довідки, що підтверджують місце перебування особи на території іншої адміністративно-територіальної одиниці у зв’язку з роботою, лікуванням, навчанням, довготривалим відрядженням, відбуванням покарання, довідки про оплату житлово-комунальних послуг в іншому житловому приміщенні (будинку), акти обстеження матеріально-побутових умов домогосподарства селищної, сільської або міської ради, акти житлово-експлуатаційних організацій про фактично проживаючих осіб, договори оренди житла в іншому місці). У разі відсутності документів, що підтверджують тимчасову відсутність осіб з числа зареєстрованих, рішення приймається на підставі актів обстеження матеріально-побутових умов домогосподарства.

На підставі витягу з рішення Комісії, підприємства – надавачі житлово-комунальних послуг не нараховують плату за послуги на осіб, які зареєстровані, але фактично не проживають у житловому приміщенні (будинку);

 • громадянам на окремо розділені особові рахунки виходячи з кількості зареєстрованих осіб, які сплачують за послуги на такі рахунки;
 • батькам - вихователям дитячих будинків сімейного типу та прийомним батькам, а також сім’ям (крім багатодітних сімей), у яких не менше року проживають троє і більше дітей, враховуючи тих, над якими встановлено опіку чи піклування, виходячи з кількості дітей, які фактично проживають у житловому приміщенні (будинку), з урахуванням дітей, які не зареєстровані в ньому;
 • громадянам у разі відсутності відомостей про склад зареєстрованих у житловому приміщенні осіб, виходячи з кількості осіб, зазначених у декларації про доходи і витрати осіб, які звернулися за призначенням житлової субсидії;
 • громадянам, які перебувають у складних життєвих обставинах і не змогли своєчасно звернутися за призначенням субсидії.

Рішення Комісії про призначення в окремих випадках субсидії переглядається у разі зміни у складі осіб, зареєстрованих або фактично проживаючих у житловому приміщенні (будинку), їх працевлаштування або виникнення в них інших джерел доходів. У разі відсутності змін розрахунок субсидії на наступний період здійснюється без повторного прийняття рішення Комісії.

 

5. Особи, що враховуються при розрахунку субсидії?

 

Субсидія розраховується виходячи з кількості зареєстрованих у житловому приміщенні осіб, (осіб, які фактично проживають), яким нараховується плата за житлово-комунальні послуги, у тому числі осіб, призваних на строкову військову службу.

Кількість зазначених осіб визначається на початок місяця, в якому надійшло звернення за призначенням субсидії, а у разі повторного призначення субсидії на наступний період - на початок місяця, з якого призначається субсидія.

 

6. Який дохід враховується для обчислення субсидії?

 

Для призначення субсидії сукупний дохід обчислюється виходячи з нарахованих особам доходів без урахування податку з доходів фізичних осіб, відомості про які надаються Державною фіскальною службою України, Пенсійним фондом України, фондами соціального страхування, вищими навчальними закладами, а також розмірів державної соціальної допомоги, що виплачуються структурними підрозділами з питань соціального захисту населення (крім частини допомоги при народженні дитини, виплата якої здійснюється одноразово, частини допомоги при усиновленні дитини, виплата якої здійснюється одноразово, одноразової винагороди жінкам, яким присвоєно почесне звання України "Мати-героїня").

До сукупного доходу не враховуються:

 • сплачені особою аліменти;
 • доходи від розміщення депозитів;
 • оплата праці членів виборчої комісії, а також осіб, які залучаються до роботи в комісії, у тому числі в день голосування, дні встановлення підсумків голосування та результатів виборів;
 • допомога громадських та благодійних організацій;
 • допомога на поховання;
 • одноразова допомога, яка надається відповідно до законодавства або за рішеннями органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності.

Під час призначення субсидії особам, які беруть (брали) безпосередню участь у проведенні антитерористичної операції, та/або членам їх сімей до сукупного доходу не враховуються отримані ними у період безпосередньої участі у проведенні антитерористичної операції грошове забезпечення та інші виплати і види соціальної допомоги, що здійснюються працівникам правоохоронних органів, військовослужбовцям та працівникам Збройних Сил, Національної Гвардії, СБУ, Служби зовнішньої розвідки, Держприкордонслужби, Держспецтрансслужби, особам рядового, начальницького складу, військовослужбовцям, працівникам МВС, Управління державної охорони, Держспецзв’язку, іншим працівникам утворених відповідно до закону військових формувань та отримана ними у період та/або після безпосередньої участі у проведенні антитерористичної операції благодійна допомога незалежно від розміру та джерела походження.

Субсидія для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг призначається на основі середньомісячного сукупного доходу осіб, а для придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива — на основі річного доходу осіб за попередній календарний рік.

Якщо субсидія для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг призначається у I кварталі року, середньомісячний сукупний дохід визначається за перші три квартали попереднього року, в інших випадках — за попередній календарний рік.

За бажанням громадян субсидія для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг призначається на основі середньомісячного (за три місяці, що передують місяцю звернення) сукупного доходу осіб після подання довідок про доходи таких осіб за зазначений період за формами, затвердженими Міністерства соціальної політики (наказ від 05.06.2015 № 591).

До середньомісячного сукупного доходу пенсіонера враховується розмір пенсійної виплати за місяць, що передує місяцю, з якого призначається субсидія.

 

7. Чи призначається субсидія, якщо відсутні доходи члена домогосподарства?

 

Не перебування членів домогосподарства в трудових відносинах не впливає на визначення права на призначення субсидії.

Для працездатних осіб (крім осіб, які навчаються за денною формою навчання у загальноосвітніх, вищих навчальних закладах; осіб, призваних на строкову військову службу), середньомісячний дохід яких протягом періоду, за який визначається сукупний дохід, менший від прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб на такий період, у розрахунок субсидії за кожний місяць зазначеного періоду включається місячний дохід на рівні прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб у відповідному періоді (з 01.09.2015 – 1378,0 грн.).

Для громадян, які одержують (одержували) стипендію, соціальні виплати (допомоги при народженні (усиновленні) дитини, до досягнення дитиною трирічного віку, по догляду за інвалідом I групи або особою, яка досягла 80-річного віку, за дитиною-інвалідом віком до 18 років, інвалідом I чи II групи внаслідок психічного розладу, допомоги по безробіттю, а також компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги) і мають право на отримання субсидії, у тому числі на підставі рішень Комісій, під час визначення сукупного доходу осіб, зареєстрованих у житловому приміщенні (будинку) (осіб, які фактично проживають), враховуються фактичні розміри стипендій та соціальних виплат.

 

8. Врахування доходів фізичних осіб - підприємців, які обрали спрощену систему оподаткування та є платниками єдиного податку

 

Для фізичних осіб-підприємців, які обрали спрощену систему оподаткування та є платниками єдиного податку першої групи, до сукупного доходу за кожний місяць враховується дохід на рівні прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб за цей місяць, для фізичних осіб - підприємців, які обрали спрощену систему оподаткування та є платниками єдиного податку другої групи, - двох прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб, для фізичних осіб - підприємців, які обрали спрощену систему оподаткування та є платниками єдиного податку третьої групи, - трьох прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб.

 

9. Скільки сплачує за послуги отримувач субсидії?

 

За умови призначення житлової субсидії в межах соціальної норми житла та соціальних нормативів користування житлово-комунальними послугами громадяни, яким призначено субсидію для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, зобов'язані щомісячно сплачувати частку середньомісячного сукупного доходу, а за придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива - частку їх сукупного доходу за попередній календарний рік (Ро), яка визначається за такою формулою:

Ро = Кд/Кг х Рг,

де:

Ро - частка плати за послуги для домогосподарства (частка доходу), яка для розрахунку субсидії

округлюється до двох знаків після коми;

Кд - коефіцієнт доходу домогосподарства - відношення розміру середньомісячного сукупного

доходу домогосподарства в розрахунку на одну особу до прожиткового мінімуму на одну особу

в розрахунку на місяць, встановленого на дату, з якої призначається субсидія;

Кг - базовий коефіцієнт доходу для призначення субсидії - два прожиткових мінімуми на одну особу в розрахунку на місяць (Кг = 2);

Рг - базова норма плати за житлово-комунальні послуги - 15 відсотків середньомісячного сукупного доходу домогосподарства (Рг = 15).

Розрахунок відсотка обов’язкового платежу сім’ї визначається для кожного домогосподарства індивідуально в залежності від сукупного доходу сім’ї.

Розмір обов’язкової частки плати за житлово-комунальні послуги визначається у наступному порядку:

 1. обчислюється середньомісячний сукупний дохід сім’ї за попередні 12 або 3 місяці;
 2. середньомісячний сукупний дохід ділиться на кількість членів домогосподарства, і таким чином визначається середньомісячний дохід на одну особу;
 3. дохід на одну особу ділиться на розмір прожиткового мінімуму на одну особу в розрахунку на місяць (з 01.09.2015 – 1330 грн.), тобто визначається співвідношення середньодушового доходу родини до розміру прожиткового мінімуму на одну особу;
 4. отриманий результат ділиться на 2, а потім множиться на 15% (за базовий варіант взято обов’язкову плату за житлово-комунальні послуги у розмірі 15% доходу родини при доході на одного члена сім’ї на рівні двох прожиткових мінімумів), і таким чином визначається відсоток обов’язкової плати за житлово-комунальні послуги.

Приклад.

У житловому приміщенні зареєстрована одна особа. Розмір плати за житлово-комунальні послуги виходячи із соціальних норм та соціальних нормативів користування послугами становить 500 гривень. Зарплата за 12 місяців складає 24 000 гривень. Середньомісячний сукупний дохід становить 2 000 гривень (24 000 грн : 12 =2 000 грн).

Визначається обов’язкова частка плати за послуги (%): 2 000:1330:2*15%=11,28%

Тобто заявник повинен сплачувати за житлово-комунальні послуги 225,6 грн (2 000*11,28%), а решта плати за житлово-комунальні послуги є субсидією (500 грн – 225,6 грн= 274,4 грн).

Додатково сплачується за площу житла, що перевищує соціальну норму та вартість послуг, нарахованих понад соціальних нормативів користування житлово-комунальними послугами.

У разі, коли вартість фактично використаної послуги менша ніж обов'язкова частка витрат на оплату цієї послуги, громадяни сплачують її фактичну вартість.

Сума субсидії, яку органами соціального захисту населення було переказано на рахунки виконавців/виробників житлово-комунальних послуг для оплати їх вартості в розмірі соціальних нормативів і яка не використана домогосподарством внаслідок економії споживання послуг, зараховується виконавцем/виробником як оплата послуг, у тому числі обов’язкової частки платежу домогосподарства, на наступні розрахункові періоди.

 

10. Терміни призначення субсидій.

 

Субсидія для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг призначається на 12 місяців з місяця звернення за її призначенням і розраховується:

 • на опалювальний сезон - з 1 жовтня по 30 квітня;
 • на неопалювальний сезон - з 1 травня по 30 вересня, або на період, відмінний від дати початку (закінчення) опалювального сезону за рішенням виконавчого органу міської ради про встановлення дати початку (закінчення) опалювального періоду.

Субсидія для придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива призначається один раз на календарний рік.

Субсидія для придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива та відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг надається на календарний рік. При цьому субсидія на оплату житлово-комунальних послуг розраховується з місяця звернення за її призначенням до кінця поточного року.

У разі звернення із заявою про призначення субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг протягом двох місяців з початку опалювального (неопалювального) сезону субсидія призначається з початку такого сезону.

Якщо громадяни перебувають у складних життєвих обставинах і не змогли своєчасно звернутися за призначенням субсидії, на підставі рішень Комісії, утвореної виконавчим комітетом Сумської міської ради, та акту обстеження матеріально-побутових умов домогосподарства субсидія може призначатися з дня виникнення права, але не більше ніж за шість місяців до звернення за призначенням субсидії. У заяві про призначення субсидії необхідно було підкреслити, що прийняття рішення щодо заяви потребує окремого рішення місцевих органів виконавчої влади/місцевого самоврядування або утвореної ними комісії.

 

11. Чи потрібно звертатись з питання призначення субсидії повторно після закінчення терміну її призначення?

 

Після закінчення терміну отримання субсидії управління соціального захисту населення Сумської міської ради самостійно здійснить розрахунок субсидії на наступний період (12 місяців, календарний рік) для домогосподарств, які отримували субсидію у попередньому періоді.

Якщо громадянин звернувся за призначенням субсидії в неопалювальний сезон і в цей період розмір плати за житлово-комунальні послуги у межах соціальної норми житла та соціальних нормативів користування житлово-комунальними послугами з урахуванням пільг, які надаються відповідно до законодавства, не перевищує обсягу визначеного Кабінетом Міністрів України обов’язкового відсотка платежу, управління соціального захисту населення Сумської міської ради розраховує розмір субсидії на початку опалювального сезону без додаткового звернення громадянина після отримання за запитом відомостей, передбачених.

Якщо розмір плати за житлово-комунальні послуги у межах соціальної норми житла та соціальних нормативів користування житлово-комунальними послугами з урахуванням пільг, які надаються відповідно до законодавства, не перевищує обсягу визначеного Кабінетом Міністрів України обов’язкового відсотка платежу протягом двох сезонів підряд, субсидія для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг призначається на наступний період на підставі звернення громадянина.

Громадянин, якому призначено субсидію, зобов’язаний протягом місяця поінформувати управління соціального захисту населення Сумської міської ради про зміну складу зареєстрованих у житловому приміщенні (будинку) осіб (орендарі - про осіб, які фактично проживають), їх соціального статусу, переліку отримуваних житлово-комунальних послуг, умов їх надання, виконавців житлово-комунальних послуг, купівлю товарів або оплату послуг на суму, яка на дату купівлі (оплати) перевищує 50 тис. грн., шляхом подання відповідних документів.

 

12. Чи мають право на призначення субсидії сім’ї, що мають заборгованість за ЖКП ?

 

Наявність заборгованості з оплати житлово-комунальних послуг не впливає на визначення права на призначення житлової субсидії.

Тобто сім’ї, що мають заборгованість, мають право звернутись за призначенням житлової субсидії.

 

13. В яких випадках проводяться перерахунки субсидій ?

 

Перерахунок субсидії у межах установленого терміну її призначення без звернень громадян провадиться у разі:

 • зміни цін і тарифів на послуги, на оплату яких призначено субсидію;
 • встановлення Кабінетом Міністрів України нового розміру витрат громадян на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива;
 • внесення змін до законодавства в частині надання окремим категоріям громадян пільг на оплату житлово-комунальних послуг;
 • коли рішенням виконавчого органу міської ради або місцевої держадміністрації встановлено дату початку (закінчення) опалювального періоду, відмінну від дати початку (закінчення) опалювального сезону, на який розраховується субсидія;
 • отримання за запитом уточненої інформації про склад зареєстрованих у житловому приміщенні осіб, забезпеченість громадян житловою площею та комунальними послугами, доходи осіб (крім субсидії готівкою на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива);
 • проведення перерахунку розміру плати за житлово-комунальні послуги в разі їх ненадання або надання не в повному обсязі.

В інших випадках перерахунок субсидії в межах установленого терміну її призначення провадиться за особистим зверненням громадян.

 

14. Випадки припинення субсидії

 

Громадянин, якому призначено субсидію, зобов’язаний протягом місяця поінформувати управління соціального захисту населення Сумської міської ради про зміни у складі зареєстрованих у житловому приміщенні (будинку) осіб (орендарі — про осіб, які фактично проживають), їх соціального статусу, зміни у переліку отримуваних житлово-комунальних послуг, умов їх надання, виконавців житлово-комунальних послуг, про купівлю товарів або оплату послуг, шляхом подання відповідних документів.

Субсидія припиняється у разі:

 • якщо громадянин, якому призначено субсидію, не сплачує відповідну частку житлово-комунальних послуг, за винятком випадків, пов'язаних із затримкою виплати заробітної плати, пенсії тощо, яка підтверджується відповідними документами.
  У разі коли через несплату громадянином відповідної частки житлово-комунальних послуг надання субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг припинено, громадянин набуває право на її призначення на наступний період після подання документів, що підтверджують погашення заборгованості, яка виникла за період отримання субсидії;
 • якщо громадянин приховав або свідомо подав недостовірні дані про доходи та майновий стан, що вплинули на встановлення права на субсидію і визначення її розміру, внаслідок чого йому була надміру перерахована сума субсидії;
 • у разі переїзду сім'ї в іншу місцевість та настання обставин, що унеможливлюють надання субсидії (зокрема смерть одинокої особи);
 • за заявою уповноваженого власника (співвласника) житла.

Звертаємо увагу

Сума субсидії, перерахованої (виплаченої) надміру внаслідок свідомого подання громадянином документів з недостовірними відомостями або неповідомлення громадянином про зміни у складі зареєстрованих у житловому приміщенні (будинку) осіб (орендарі — про осіб, які фактично проживають), їх соціального статусу, зміни у переліку отримуваних житлово-комунальних послуг, умов їх надання, виконавців житлово-комунальних послуг, про купівлю товарів або оплату послуг, повертається ним за вимогою органу, що призначив субсидію.

У разі коли громадянин добровільно не повернув надміру перераховану (виплачену) суму субсидії, питання про її стягнення органи, що призначають субсидії, вирішують у судовому порядку.

 

15. Як проводиться прийом громадян?

 

Прийом документів з питань призначення соціальної допомоги, в т.ч. житлових субсидій, проводиться спеціалістами управління соціального захисту населення Сумської міської ради за попереднім записом у чотирьох громадських приймальнях управління в понеділок - четвер з 8-00 до 18-00 та у п’ятницю з 8-00 до 17-00 (без перерви на обід):

 • вул. Харківська, буд. 35, каб. № 135 (тел. 60-46-04, 60-45-01), телефони Інформатора для попереднього запису на прийом до спеціалістів: 63-54-97, 60-45-06
 • за місцем проживання громадян:
  • вул. Охтирська, буд. 11 (т. 79-31-62);
  • вул. Інтернаціоналістів, буд. 21 (т.60-44-21);
  • вул. 40 р. Жовтня, буд. 49 А (т. 79-31-52),
  а також щосуботи з 8-00 до 13-00 в громадській приймальні при управлінні: вул. Харківська, б.35, каб. № 135.
 • у консультативних пунктах при:
  • управлінні «Центр надання адміністративних послуг» (вул. Горького, буд. 21);
  • ТОВ «Міський єдиний інформаційно-розрахунковий центр» (вул. Гагаріна, буд. 2).

Документи можна надіслати до управління поштою за адресою: 40035, м. Суми, вул. Харківська, буд. 35.

 

16. Документи, які надаються для призначення субсидії:

 

 • Заява про призначення житлової субсидії.
 • Декларація про доходи і витрати осіб, які звернулися за призначенням житлової субсидії.
 • Довідки про доходи за 3 попередніх місяці (за бажанням громадян). При цьому подаються довідки про доходи визначеної Кабінетом Міністрів України форми (наказ Міністерства соціальної політики України від 05.06.2015 № 591).
 • Договір найму (оренди) житла (за наявності).

При собі мати для пред’явлення паспорти уповноваженого власника-наймача та всіх дорослих членів сім’ї. З метою вірного заповнення заяви про призначення субсидії мати дані про найменування організацій, що надають комунальні послуги та номери особових рахунків.

 

17. На що необхідно звернути увагу при заповненні заяви про призначення субсидії та декларації про доходи витрати осіб, які звернулись за призначенням житлової субсидії?

 

Заяву та декларацію повинен заповнювати та подавати один із зареєстрованих у житловому приміщенні (будинку) член домогосподарства.

При заповненні документів слід правильно та розбірливо заповнювати кожний пункт (прізвище, ім’я, по-батькові, серії та номерів паспортів всіх зареєстрованих осіб, особові рахунки, реєстраційних номерів облікової картки платника податків (ідентифікаційні коди), тощо), не допускати незаповнення граф та розділів. Зазначення даних щодо всіх зареєстрованих осіб є обов’язковим.

Громадяни несуть відповідальність за надані відомості про доходи, майно, що вплинули або могли вплинути на встановлення права на призначення субсидії та на визначення її розміру.

 

Додатки:

 1. [attachment=25687:Бланк заяви про призначення субсидії]
 2. [attachment=25688:Бланк декларації про доходи та витрати осіб, які звернулись за призначенням субсидії та інструкції по їх заповненню]
 3. [attachment=27859:Соціальні норми житла та соціальні нормативи користування житлово-комунальними послугами]