002.jpg

Нагадуємо, що субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг призначені терміном на 12 місяців з місяця звернення за її призначенням. Субсидія для придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива призначається один раз на календарний рік.

Після закінчення терміну отримання субсидії управління соціального захисту населення Сумської міської ради (надалі – управління) буде самостійно здійснювати розрахунок субсидії на наступний період (12 місяців, календарний рік) для домогосподарств, які отримували субсидію у попередньому періоді. Для цього без звернення громадян буде збиратись необхідна інформація у порядку, передбаченому Положенням про призначення та надання населенню субсидій. Отримані відомості повинні відповідати даним, наданим при зверненні за призначенням субсидії. Громадянин, якому призначено субсидію, зобов’язаний протягом місяця поінформувати (за місцем подання документів) управління про зміни у складі зареєстрованих у житловому приміщенні (будинку) осіб (орендарі - про осіб, які фактично проживають), їх соціального статусу, зміни у переліку отримуваних житлово-комунальних послуг, умов їх надання, виконавців житлово-комунальних послуг, про купівлю товарів або оплату послуг, шляхом подання відповідних документів.

 Якщо житлова субсидія була призначена особам за рішенням комісії, утвореної виконавчим комітетом Сумської міської ради з урахуванням кількості фактично проживаючих осіб, орендарям житла, особам, житлові будинки яких не здані в експлуатацію тощо, обов’язково необхідно повідомляти управління про зміни у складі проживаючих у житловому приміщенні осіб, зміну місця проживання, подовження або скасування договору оренди житла, здачу житла в експлуатацію відповідно та інші зміни.

У разі вищезазначених змін необхідно звертатись до управління з новим пакетом документів (заява про призначення субсидії та декларація про доходи та витрати осіб, які звернулись за призначенням субсидії).

При переїзді сім’ї в іншу місцевість, зміни місця реєстрації та настання обставин, що унеможливлюють надання субсидії (зокрема смерть одинокої особи) отримувач субсидії (особи, які успадковують житло) повинні повідомити управління.

Надання раніше призначеної субсидії припиняється, якщо громадянин приховав або свідомо подав недостовірні дані про доходи (не зазначив один із видів доходів) та майновий стан, що вплинули на встановлення права на субсидію, внаслідок чого йому була надміру перерахована сума субсидії

Сума субсидії, перерахованої (виплаченої) надміру внаслідок свідомого подання громадянином документів з недостовірними відомостями або неповідомлення громадянином про зміни у складі зареєстрованих у житловому приміщенні (будинку) осіб (орендарі — про осіб, які фактично проживають), їх соціального статусу, зміни у переліку отримуваних житлово-комунальних послуг, умов їх надання, виконавців житлово-комунальних послуг, про купівлю товарів або оплату послуг, повертається ним за вимогою органу, що призначив субсидію.

У разі коли громадянин добровільно не повернув надміру перераховану (виплачену) суму субсидії, питання про її стягнення органи, що призначають субсидії, вирішують у судовому порядку.