003.jpg

згідно з роз’ясненнями чинного законодавства з питання надання субсидій Міністерства соціальної політики України

Порядок врахування доходів визначений Положенням про порядок призначення та надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21.10.1995 № 848 (зі змінами)

Який дохід враховується при призначення субсидії?
Для призначення субсидії сукупний дохід обчислюється виходячи з нарахованих особам доходів без урахування податку з доходів фізичних осіб за попередній календарний рік, відомості про які надаються структурним підрозділам з питань соціального захисту населення ДФС, Пенсійним фондом України, фондами соціального страхування, а також розмірів державної соціальної допомоги, що виплачується структурними підрозділами з питань соціального захисту населення.

Який дохід не враховується при призначення субсидії?
До сукупного доходу не враховується частина допомоги при народженні дитини, виплата якої здійснюється одноразово, частини допомоги при усиновленні дитини, виплата якої здійснюється одноразово, одноразової винагороди жінкам, яким присвоєно почесне звання України «Мати-героїня», державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг.
Не враховуються сплачені особою аліменти, доходи від розміщення депозитів, оплата праці членів виборчої комісії, а також осіб, які залучаються до роботи в комісії, у тому числі в день голосування, дні встановлення підсумків голосування та результатів виборів, допомога громадських та благодійних організацій, допомога на поховання, одноразова допомога, яка надається відповідно до законодавства або за рішеннями органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності.
Під час призначення субсидії особам, які беруть (брали) безпосередню участь у проведенні антитерористичної операції, та/або членам їх сімей до сукупного доходу не враховуються доходи, отримані у період безпосередньої участі у проведенні антитерористичної операції.

Який дохід враховується працездатним особам, що не працюють?
Для працездатних осіб (крім осіб, які навчаються за денною формою навчання у загальноосвітніх, професійно-технічних, вищих навчальних закладах і проживають разом з батьками чи іншими членами родини; осіб, призваних на строкову військову службу), середньомісячний дохід яких протягом періоду, за який визначається сукупний дохід, менший від прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб на такий період, у розрахунок субсидії за кожний місяць зазначеного періоду включається місячний дохід на рівні двох розмірів прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб у відповідному періоді. В окремих випадках за рішенням комісії, утвореної виконавчим комітетом Сумської міської ради, для осіб, які проживають у сім’ях, що опинились у складних життєвих обставинах, у розрахунок субсидії може включатися місячний дохід на рівні прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб у відповідному періоді.
Для громадян, які одержують (одержували) стипендію, соціальні виплати (допомоги при народженні (усиновленні) дитини, до досягнення дитиною трирічного віку, по догляду за дитиною-інвалідом віком до 18 років, інвалідом I чи II групи внаслідок психічного розладу, допомоги по безробіттю) і мають право на отримання субсидії, у тому числі на підставі рішення комісії, під час визначення сукупного доходу осіб, які зареєстровані (фактично проживають) у житловому приміщенні (будинку), враховуються фактичні розміри стипендій та соціальних виплат.
Для студентів, які мають батьків, зареєстровані в житловому приміщенні (будинку) самі та навчаються за денною формою навчання у загальноосвітніх, професійно-технічних, вищих навчальних закладах і не одержують стипендію, та осіб, які перебувають на обліку в територіальних органах державної служби зайнятості як безробітні і не одержують допомогу по безробіттю, середньомісячний дохід яких протягом періоду, за який визначається сукупний дохід, менший від прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб на такий період, у розрахунок субсидії за кожний місяць зазначеного періоду включається місячний дохід на рівні прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб у відповідному періоді.
Для фізичних осіб - підприємців, які обрали спрощену систему оподаткування та є платниками єдиного податку першої групи, незалежно від отриманих (неотриманих) доходів до сукупного доходу за кожний місяць враховується дохід на рівні двох розмірів прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб на відповідний місяць, для фізичних осіб - підприємців, які обрали спрощену систему оподаткування та є платниками єдиного податку другої групи, - трьох розмірів прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб, для фізичних осіб - підприємців, які обрали спрощену систему оподаткування та є платниками єдиного податку третьої групи, - чотирьох розмірів прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб.

Чи входить до сукупного доходу при призначенні субсидії відшкодування по кредиту по Державній програмі з енергозбереження «Тепла оселя», що становить 70 % від суми кредиту?
Отримувач субсидії скористався програмою пільгового кредиту на утеплення житла, встановлення вікон і т.д. Чи буде сума кредиту, яка повертається державою, включатися до сукупного доходу заявника?
Сума кредиту, яка відшкодовується державою відповідно до Державної програми з енергозбереження, не включається до сукупного доходу при призначенні житлової субсидії.
Що стосується визначення права на отримання субсидії у разі здій-снення купівлі товарів на умовах кредиту, то розглядається сума першого внеску.
Якщо сума першого внеску при купівлі товарів у кредит переви¬щує 50 тис. грн., то субсидія, як виняток, може бути призначена на підставі рішення комісії, утвореної виконавчим комітетом Сумської міської ради. Такі рішення приймаються, виходячи з конкретних обставин, на підставі акта обстеження матеріально-побутових умов дом о господарства.

У травні 2016 року необхідно зробити призначення субсидії на новий термін. Заявник досяг пенсійного віку у березні 2016 року, за 2015 рік доходи відсутні. Як правильно обрахувати сукупний дохід?
Оскільки в період, за який обчислюється сукупний дохід, зазначена особа була працездатною, у розрахунок субсидії за кожний місяць зазначеного періоду включається місячний дохід на рівні двох розмірів прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб у відповідному періоді.
В окремих випадках за рішенням комісій для осіб, які прсйкивають у сім’ях, що опинились у складних життєвих обставинах, у розрахунок субсидії може включатися місячний дохід на рівні прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб у відповідному періоді.

Як враховувати дохід у вигляді заробітної плати, якщо заявник працює на 0,5 ставки?
Для призначення субсидії сукупний дохід обчислюється, виходячи з нарахованих особам доходів, без урахування податку з доходів фізичних осіб. Якщо при цьому середньомісячний дохід особи протягом періо¬ду, за який визначається сукупний дохід, залишається меншим від прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб, у розрахунок субсидії за кожний місяць включається місячний дохід на рівні двох розмірів прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб у відповідному періоді.

Заявник отримує кошти на санаторно-курортне лікування від фонду соціального страхування від нещасних випадків. Чи вклю¬чаються ці кошти до доходу?
Так, включаються, оскільки зазначена грошова виплата не входить до переліку доходів, які не включа¬ються до сукупного доходу для призначення житлової субсидії.

Як обрахувати сукупний дохід непрацюючого пенсіонера, який у році, за який береться дохід, не працював у січні - серпні, а з вересня отримує пенсію?
Якщо особа мала різні статуси протягом періоду, за який врахову-ються доходи, до сукупного доходу за кожний місяць враховується дохід у відповідності до статусу особи у цьому місяці.
У наведеному випадку за вересень - грудень 2015 року до доходу враховується пенсія, а за січень - серпень 2015 року враховується за кожний місяць дохід на рівні двох розмірів прожиткового мінімуму для працездатної особи у відповідному місяці.

Чи можливо призначити субсидію на загальних підставах особі, яка протягом 12 місяців перед зверненням придбала житлове приміщення на підставі договору міни або спадщини, у випадку якщо ДФС надає дохід від здійснення такої операції?
На загальних підставах субсидія не призначається зокрема тим, хто протягом 12 місяців перед зверненням за призначенням субсидії здійснив купівлю або оплатив послуги на суму, яка на дату купівлі (оплати) перевищує 50 тис. гривень.
Цивільний кодекс встановлює, що спадкуванням є перехід прав та обов’язків (спадщини) від фізичної особи, яка померла (спадкодавця), до інших осіб (спадкоємців).
За договором міни кожна із сторін зобов’язується передати другій стороні у власність один товар в обмін на інший товар. У разі нерівноцінності обмінюваного майна сторона, яка отримує товар більшої вартості, може компенсувати іншій стороні різницю відповідною сумою (здійснити доплату грошима).
Отже, у випадку придбання житла, за яке сторона договору міни здійснює доплату на суму, яка на дату купівлі (оплати) перевищує 50 тис. грн. субсидія може бути призначена за рішенням комісії.


Якщо громадянин перебуває на обліку в службі зайнятості, але не має статусу «безробітний», як обчислюється його дохід?
Якщо громадянина взято на облік у центрі зайнятості і не зареєстровано як безробітного, він має статус особи, яка шукає роботу.
Такі особи отримують послуги з підбору роботи, інформаційно-консультаційні, профорієнтаційні та інших послуги, сприяння у працевлаштуванні, інших видах зайнятості, зокрема шляхом участі у громадських та інших роботах тимчасового характеру.
Оскільки на обліку у центрі зайнятості може перебувати громадянин з будь-яким статусом (наприклад: студент денної форми навчання, пенсіонер, працівник, який перебуває у трудових відносинах з підприємством, що зупинило або скоротило виробництво продукції тощо), сукупний дохід заявника, який звернувся за призначенням житлової субсидії, обчислюється відповідно до його статусу.

Чи враховується в дохід допомога на дітей, які перебувають під опікою (піклуванням)?
Так, враховується. Не враховується державна соціальна допомога на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яка надається відповідно до Порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом «гроші ходять за дитиною», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 31 січня 2007 року № 81.

Заявник отримує пенсію по інвалідності (є рішення суду про визнання брата недієздатним), але брат зареєстрований за іншою адресою. Як обрахувати дохід заявнику при призначенні субсидії на житлове приміщення, в якому зареєстрована недієздатна особа?
При призначенні субсидії на житлове приміщення, в якому за-реєстрована лише недієздатна особа, за заявою опікуна враховується пенсія по інвалідності, яку отримує опікун на недієздатну особу.