004.jpg

згідно з роз’ясненнями чинного законодавства з питання надання субсидій Міністерства соціальної політики України

Порядок врахування доходів визначений Положенням про порядок призначення та надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21.10.1995 № 848 (зі змінами).

Який дохід враховується студенту при визначенні права на призначення субсидії?
Для громадян, які одержують (одержували) стипендію і мають право на отримання субсидії під час визначення сукупного доходу осіб враховуються фактичні розміри стипендій та соціальних виплат.
Для студентів, які мають батьків, зареєстровані в житловому приміщенні (будинку) самі та навчаються за денною формою навчання у загальноосвітніх, професійно-технічних, вищих навчальних закладах і не одержують стипендію, середньомісячний дохід яких протягом періоду, за який визначається сукупний дохід, менший від прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб на такий період, у розрахунок субсидії за кожний місяць зазначеного періоду включається місячний дохід на рівні прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб у відповідному періоді.

Як розрахувати дохід студента-сироти, який проживає сам іі не отримує стипендію?
Оскільки згідно з Положенням місячний дохід на рівні прожиткового мінімуму для працездатних осіб включається лише для студентів, які, маючи батьків, зареєстровані в житловому приміщенні (будинку) самі, у наведеному випадку врахо¬вується фактичний середньомісячний дохід студента - сироти.

Як розрахувати дохід домогосподарства, яке складається з двох студентів (подружжя) денної форми навчання, які не отримують стипендію?
У наведеному випадку, ураховуючи те, що студенти, маючи батьків, проживають окремо від них, у розрахунок субсидії за кожний місяць періоду, за який обчислюється сукупний дохід, включається місячний дохід на рівні прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Якщо повнолітній студент денної форми навчання зареєстрований разом з батьками, не має доходів, який дохід йому враховувати?
Студентам денної форми навчання, які проживають разом з батьками або іншими членами родини, враховується їх фактичний середньомісячний дохід, а у разі відсутності доходів - дохід у розмірі «0».

Чи доводити до прожиткового мінімуму дохід студентів денної форми навчання, які проживають у гуртожитку і не отримують стипендії?
Якщо середньомісячний дохід таких студентів протягом періоду, за який визначається сукупний дохід, менший від прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб на такий період, у розрахунок субсидії за кожний місяць зазначеного періоду включається місячний дохід на рівні прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб у відповідному періоді.

Чи потрібно доповнювати до прожиткового мінімуму дохід не-повнолітньої особи, яка є студентом денної форми навчання, проживає в гуртожитку і не отримує стипендію?
Ні, оскільки така особа є непрацездатною.

Чим мотивується включення до доходу одного прожиткового мінімуму студенту, який навчається на контрактній основі, зареєстрований з батьками, але проживає в орендованій квартирі в місті, де він навчається, при зверненні батьків за призначенням субсидії?
Якщо такий студент включається до складу домогосподарства за місцем його реєстрації під час призначення субсидії батькам, його дохід не доводиться до розміру прожиткового мінімуму.
Студенту буде враховано дохід на рівні прожиткового мінімуму у разі, якщо він звернеться за призначенням субсидії на орендоване ним житло.

Студент закінчив інститут в червні 2016 року, почав трудову діяльність в липні, в серпні звертається за призначенням субсидії. Доходи будуть взяті за 2015 рік, коли отримував стипендію, меншу за прожитковий мінімум, чи враховані в розмірі одного або двох прожиткових мінімумів?
Субсидія для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг призначається виходячи з розміру середньомісячного сукупного доходу, а субсидія для придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива - виходячи З річного доходу осіб за попередній календарний рік.
Для громадян, які одержують (одержували) стипендію, соціальні виплати, враховуються фактичні розміри стипендій та соціальних виплат.
У наведеному випадку до доходу студента за попередній календар¬ний рік буде враховано фактичний розмір стипендії.