0010.jpg

Одним із основних завдань юридичних служб управлінь органів Пенсійного фонду України є організація правової роботи, що спрямована на представлення інтересів управління в судових справах за позовами пенсіонерів або ж осіб, які саме через суд бажають довести своє право на пенсію, а також відновлення порушених інтересів Пенсійного фонду щодо стягнення з боржників витрат на виплату та доставку пільгових пенсій, наукових пенсій, інших боргів, недопущення випадків призначення (перерахунку) та виплати пенсій з порушенням норм чинного законодавства.

3 1 січня 2004 року набрав чинності Закон України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", який передбачає створення в Україні нової пенсійної системи. За цим Законом в Україні запроваджується трирівнева пенсійна система. Сутність змішаної системи полягає в тому, що вона дозволить зробити пенсійну систему країни фінансово збалансованою та стійкою. В такій системі ризики, пов'язані з демографічною та економічною ситуаціями, будуть розподілені між трьома її рівнями, що дозволить захистити майбутніх пенсіонерів від зниження загального рівня доходів. Перший рівень – реформована солідарна пенсійна система. За рахунок її коштів виплачуються пенсії за віком, за інвалідністю, по втраті годувальника та допомоги на поховання пенсіонерів. Зазначені пенсії призначаються після досягнення особою загальновстановленого пенсійного віку. Другий рівень – обов’язкова накопичувальна пенсійна система. Кошти цієї системи будуть інвестуватись за спеціальними правилами з метою отримання інвестиційного доходу на користь застрахованих осіб. Накопичені в системі кошти належатимуть застрахованим особам, використовуватимуться для здійснення їм пенсійних виплат і будуть успадковуватись. Третій рівень – система добровільного недержавного пенсійного забезпечення, яка базується на засадах добровільної участі громадян, роботодавців та їх об'єднань у формуванні пенсійних накопичень, що буде доповненням до пенсійних виплат з І та ІІ рівнів.

Однією із найважливіших конституційних гарантій забезпечення та захисту прав та свобод особи є закріплення права на судовий захист.
Статтею 55 Конституції України встановлено, що права і свободи людини і громадянина захищаються судом. Кожному гарантується право на оскарження в суді рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб.
Зміст цього права полягає в тому, що кожен має право звернутися до суду, якщо його права чи свободи порушені або порушуються, створено або створюються перешкоди для їх реалізації або мають місце інші обмеження прав та свобод. Зазначена норма зобов’язує суди приймати заяви до розгляду навіть у випадку відсутності в законі спеціального положення про судовий захист.

20 років тому Генеральна Асамблея ООН проголосила 3 грудня Міжнародним днем інвалідів.
Мета такого рішення цілком очевидна: люди з фізичними або психічними недугами повинні відчувати себе повноправними членами суспільства. Близько 10% людей, що населяють планету Земля, інваліди. Цифра катастрофічна за своїми масштабами. І, треба визнати, зростає з року в рік. Проблеми інвалідів в кожній державі схожі між собою. Стосуються вони не лише освіти, працевлаштування, але й головної сфери життя спілкування.

Пенсійний фонд України керується у своїй роботі Законом України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» та міжнародними договорами про соціальне (пенсійне) забезпечення, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.

Водії міського пасажирського транспорту відносяться до робітників, праця яких носить особливий характер. Ці особливості визначаються тим, що їх робота безпосередньо пов'язана з рухом транспортних засобів, які само собою являються джерелом підвищеної небезпеки. Робота водія міського пасажирського транспорту відрізняється високою емоційною напругою, психологічними перенавантаженнями. Оскільки водій повинен одночасно стежити за рухом на дорозі, порядком у салоні транспортного засобу та ще й бути касиром.

З 1 травня 2016 року набув чинності Закон України від 10 грудня 2015р. №889-VІІІ «Про державну службу», яким визначено право на пенсійне забезпечення державних службовців, відповідно до Закону України від 16 грудня 1993 року №3723-ХІІ «Про державну службу» (далі - Закон).

Пріоритетним питанням сьогодення, яке потребує вирішення, є детінізація зайнятості населення та легалізація заробітної плати. Державою здійснюються певні кроки в цьому напрямку, зокрема, в частині зменшення відсотку єдиного соціального внеску для страхувальників. Однак, соціальний захист сьогодні та пенсійне забезпечення в майбутньому залежить, в першу чергу, від свідомої громадянської позиції самих працюючих. Для працівників, які вже працюють, та для тих, які мають намір влаштуватися на роботу, важливо розуміти способи виплати і розміри заробітної плати та їх вплив на соціальне та пенсійне забезпечення.

У нинішніх кризових умовах актуальною темою сьогодення є забезпечення своєчасної та в повному обсязі виплати пенсії. Саме тому, Сумське об'єднане управління Пенсійного фонду України Сумської області постійно працює над забезпеченням посиленого контролю за сплатою єдиного соціального внеску та погашенням заборгованості до Пенсійного фонду платниками міста.

Надання жителям м. Суми та Сумського району об'єктивної і своєчасної інформації з питань, що належать до компетенції органів Пенсійного фонду України є одним із головних завдань Сумського об’єднаного управління Пенсійного фонду України в Сумській області.
Найефективнішим і найбільш поширеним джерелом отримання інформації є зустрічі та спілкування працівників Фонду з громадянами безпосередньо в трудових колективах та за місцем проживання. Такою формою заходів за січень – вересень ц.р. охоплено майже 20 тис. осіб.