003.jpg

Пенсійний фонд України виконує одну із найважливіших соціальних функцій в державі – здійснює пенсійне забезпечення громадян. Основними чинниками, які визначають розмір пенсії є стаж роботи та розмір заробітної плати, з якої сплачені єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування. Тому, для працюючих осіб важливо отримувати заробітну плату офіційно, але на сьогодні деякі роботодавці використовують різноманітні схеми приховування реально виплаченої заробітної плати: нараховують її в мінімальному розмірі або на рівні, нижчому від законодавчо встановленого та виплачують заробітну плату «в конвертах» не роблячи при цьому жодних відрахувань з цих сум до Пенсійного фонду України.
Недотримання роботодавцями законодавства про оплату праці, ведення подвійної бухгалтерії, нелегальна зайнятість з використанням праці працівників без укладення трудових угод - не лише негативно впливають на стан наповнення бюджету Пенсійного фонду України, а також погіршують соціальний захист працівників.


Працюючі особи, зайняті у несумлінних страхувальників та погоджуючись на такі умови оплати праці, мають знати, що страховий стаж в них зараховується не в повному обсязі, і як наслідок – працювали багато і сумлінно, а пенсія нарахована в мінімальному розмірі.
Починаючи з 2004 року, громадянам України страховий стаж зараховується лише за умови сплати внесків до Пенсійного фонду України у розмірі не меншому за мінімальний страховий внесок, розрахований з мінімальної заробітної плати, встановленої чинним законодавством за відповідний період. З 1 травня 2016 року розмір мінімальної заробітної плати підвищено до 1450,00 грн. Можна сплачувати і більше мінімального внеску, при цьому межа максимального розміру страхових внесків складає 25 прожиткових мінімумів на одну особу в розрахунку на місяць для працездатних осіб.
На сьогодні сплачувати єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування мають всі, хто використовує найману працю, без будь-яких винятків. За осіб, що працюють на підприємствах та організаціях, обов’язок щодо своєчасної та повної сплати єдиного внеску покладено на роботодавця, тобто на посадових осіб. Якщо людина працює у приватного підприємця, то саме підприємець зобов’язаний щомісячно перераховувати до Пенсійного фонду внески від заробітку найманого працівника.
Кожен працюючий повинен турбуватися про свій страховий стаж та з’ясовувати як роботодавець розраховується з Пенсійним фондом. Для цього потрібно звернутися до управління Пенсійного фонду України за місцем проживання з посвідченням особи, отримати необхідну інформацію в інформаційних кіосках, маючи свідоцтво про загальнообов’язкове державне соціальне страхування або отримати інформацію через веб – портал Пенсійного фонду України для реєстрації на якому необхідно звернутися до Сумського об'єднаного управління Пенсійного фонду України Сумської області за адресою: м. Суми, вул. Харківська, 35, каб. 321, тел. 679-905, 679-906, при собі мати паспорт та ідентифікаційний код.
Важливо пам’ятати, що від суми сплачених внесків буде залежати розмір пенсії, кожна працездатна особа має бути зацікавлена у власному матеріальному забезпеченні після виходу на пенсію, коли основним джерелом доходів стають пенсійні виплати. Сплачуючи єдиний внесок сьогодні, Ви забезпечите своєчасні виплати пенсій нинішнім пенсіонерам, серед яких наші батьки та близькі люди, та забезпечите собі соціальний захист при досягненні пенсійного віку.