005.jpg

Система пенсійного забезпечення в Україні має три рівні та складається із солідарної системи загальнообов’язкового державного пенсійного страхування, накопичувальної системи і недержавного пенсійного забезпечення.


Про систему недержавного пенсійного забезпечення українці майже не знають, хоча вона функціонує в країні з 1992 року і досить динамічно розвивається. Цей рівень пенсійного забезпечення базується на добровільній участі громадян, роботодавців та їх об'єднань у формуванні пенсійних накопичень з метою отримання пенсійних виплат.
Діяльність недержавного пенсійного забезпечення регулюється Законом України "Про недержавне пенсійне забезпечення" від 9 липня 2003 року та здійснюється через недержавні пенсійні фонди (НПФ). Важливим аспектом діяльності НПФ є інвестування коштів і отримання інвестиційного доходу, що дозволяє його учасникам отримувати додатковий дохід, окрім обов’язкового державного.
Згідно з даними, опублікованими на сайті Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, станом на 31.03.2016 р. в Україні зареєстровано 69 недержавних пенсійних фондів, кількість учасників близько 830,2 тис. осіб. За даними офіційного сайту Пенсійного фонду України станом на 01.01.2016 р. в Україні зареєстровано близько 12,4 млн. пенсіонерів. Наведені статистичні дані дають чітке розуміння відсутності серед громадян довіри до недержавних організацій, а даремно, адже у багатьох країнах світу одночасно функціонують декілька рівнів пенсійного забезпечення.
Так, наприклад, у США громадяни з досягненням пенсійного віку мають можливість отримувати три види пенсій, а саме: державну (гарантує учасникам фіксований розмір пенсії, який визначається виходячи з розміру зарплати та стажу роботи), корпоративну (за місцем роботи) та індивідуальну, шляхом відкриття особистого пенсійного рахунку.
Система державного пенсійного страхування у Великобританії включає два види пенсій: базову, виплати за якою здійснюються в однаковому розмірі для всіх застрахованих осіб та страхову, розмір якої встановлюється пропорційно до величини середніх доходів одержувача за весь період його трудової діяльності.
Пенсійна система Німеччини побудована на основі трирівневої моделі (державне обов’язкове пенсійне страхування, виробниче пенсійне страхування, приватне забезпечення старості).
Розглянувши приклади пенсійного страхування розвинених країн світу можна зробити висновок, що вони застосовують декілька рівнів пенсійних систем, які базуються на накопичувальному принципі. Це в свою чергу дозволяє знизити навантаження на державне пенсійне забезпечення, а також змушує громадян замислитися про реальну можливість покращення свого фінансового стану при досягненні пенсійного віку.
Шляхом удосконалення законодавчої бази, а також популяризації серед населення країни, недержавне пенсійне забезпечення може стати дієвим механізмом врегулювання пенсійної політики України.