005.jpg

Кадровикам досить часто доводиться стикатися з питанням підтвердження пільгового стажу роботи. Тому наступна інформація стане їм у нагоді.

Пільговий стаж - це період трудової діяльності у шкідливих, небезпечних або специфічних умовах протягом повного робочого дня. Під повним робочим днем слід вважати виконання робіт в умовах, передбачених Списками № 1 і № 2 виробництв, робіт, професій, посад і показників на підземних роботах, на роботах з особливо шкідливими і особливо важкими умовами праці, зайнятість в яких повний робочий день дає право на пенсію за віком на пільгових умовах (далі - Списки), протягом не менше 80 % робочого часу, встановленого для працівників цього виробництва, професії або посади, з урахуванням підготовчих, допоміжних, поточних ремонтних робіт, пов'язаних з виконанням працівниками своїх трудових обов'язків.
Міністерством праці та соціальної політики України розроблений Порядок застосування Списків № 1 і № 2 виробництв, робіт, професій, посад і показників при обчисленні стажу роботи, що дає право на пенсію за віком на пільгових умовах, затверджений наказом від 18 листопада 2005 р. № 383, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 01 грудня 2005 р. за № 1451/11731.
Цей Порядок регулює застосування Списків під час обчислення стажу роботи, що дає право на пенсію за віком на пільгових умовах, відповідно до п. «а» і «б»
ст. 13 та ст. 100 Закону України від 5 листопада 1995 р. № 1788-ХІІ «Про пенсійне забезпечення».
Під час визначення права на пенсію за віком на пільгових умовах застосовуються Списки, чинні в період роботи особи. Зазначені Списки були затверджені:
– постановою Ради Міністрів СРСР від 22 серпня 1956 р. № 1173;
– постановою Кабінету Міністрів СРСР від 26 січня 1991 р. № 10;
– постановою Кабінету Міністрів України від 11 березня 1994 р. № 162;
– постановою Кабінету Міністрів України від 16 січня 2003 р. № 36;
– постановою Кабінету Міністрів України від 26 червня 2016 р. № 461.
До пільгового стажу зараховується весь період роботи на відповідних посадах або за професіями, незалежно від дати їх внесення до Списків, за умови підтвердження документами відповідних умов праці за час виконання роботи до 21.08.1992 р. та за результатами проведення атестації робочих місць за умовами праці (далі - атестація) після 21.08.1992 р.
Згідно з пунктом 4 Порядку проведення атестації робочих місць за умовами праці, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01 серпня 1992 р. № 442, атестація проводиться у строки, передбачені колективним договором, але не рідше одного разу на 5 років. Результати атестації застосовуються при обчисленні стажу, який дає право на пенсію за віком на пільгових умовах, упродовж 5 років після затвердження її результатів, за умови, якщо впродовж цього часу на даному підприємстві не змінювались докорінно умови і характер праці (виробництво, робота, робоче місце), що дають право на призначення пенсії за віком на пільгових умовах. У разі докорінної зміни умов і характеру праці для підтвердження права на пенсію за віком на пільгових умовах має бути проведена позачергова атестація.
Для підтвердження стажу роботи зі шкідливими і важкими умовами праці необхідно подати трудову книжку із оформленими належним чином записами про займану посаду і період виконуваної роботи, виписку із наказу по підприємству про проведення атестації на відповідному робочому місці та, у разі відсутності у трудовій книжці відомостей, що визначають право на пенсію на пільгових умовах, уточнюючу довідку, передбачену пунктом 20 Порядку підтвердження наявного трудового стажу для призначення пенсій за відсутності трудової книжки або відповідних записів у ній (далі - Порядок), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 серпня 1993 р. № 637.
Згідно з п. 20 Порядку однією з умов призначення пільгових пенсій є надання підприємством або організацією довідки, яка підтверджує пільговий трудовий стаж. У такій довідці повинна підтверджуватися зайнятість повний робочий день, а також мають бути зазначені:

  • період роботи, що зараховується до спеціального стажу;
  • професія або посада;
  • характер виконуваної роботи;
  • розділ, підрозділ, пункт, найменування Списків або їх номери, куди включається цей період роботи;
  • первинні документи за час виконання робіт, на підставі яких видана зазначена довідка.

Слід звернути увагу на те, що у разі неритмічної роботи підприємства чи організації підрахунок пільгового стажу здійснюється в такому порядку: загальна кількість днів, протягом яких працівник повний робочий день був зайнятий на роботах із шкідливими умовами праці, ділиться на 25,4 - при шестиденному робочому тижні і на 21,2 - при п'ятиденному робочому тижні.
Видавати довідки мають право винятково підприємства, на яких працювала особа, або їх правонаступники та лише на підставі первинних документів!