003.jpg

Міністерством соціальної політики України 11 серпня 2017 був затверджений наказ № 1307 «Про Державний стандарт соціального супроводу сімей, у яких виховуються діти-сироти і діти, позбавлені батьківського піклування».

№ п/п

Дата та час проведення засідання

Місце проведення засідання

Відповідальні за підготовку

1

30.01.2018

о 14-00

м. Суми, пл. Незалежності, 2,

каб. 78 (5 поверх)

Родінка О.М.,

Пирогова Ю.О.

2

27.02.2018

о 14-00

м. Суми, пл. Незалежності, 2, каб. 78 (5 поверх)

Родінка О.М.,

Пирогова Ю.О.

3

27.03.2018

о 14-00

м. Суми, пл. Незалежності, 2, каб. 78 (5 поверх)

Родінка О.М.,

Пирогова Ю.О.

4

24.04.2018

о 14-00

м. Суми, пл. Незалежності, 2, каб. 78 (5 поверх)

Родінка О.М.,

Пирогова Ю.О.

5

29.05.2018

о 14-00

м. Суми, пл. Незалежності, 2, каб. 78 (5 поверх)

Родінка О.М.,

Пирогова Ю.О.

6

26.06.2018

о 14-00

м. Суми, пл. Незалежності, 2, каб. 78 (5 поверх)

Родінка О.М.,

Пирогова Ю.О.

7

31.07.2018

о 14-00

м. Суми, пл. Незалежності, 2, каб. 78 (5 поверх)

Родінка О.М.,

Пирогова Ю.О.

8

28.08.2018

о 14-00

м. Суми, пл. Незалежності, 2, каб. 78 (5 поверх)

Родінка О.М.,

Пирогова Ю.О.

9

25.09.2018

о 14-00

м. Суми, пл. Незалежності, 2, каб. 78 (5 поверх)

Родінка О.М.,

Пирогова Ю.О.

10

30.10.2018

о 14-00

м. Суми, пл. Незалежності, 2, каб. 78 (5 поверх)

Родінка О.М.,

Пирогова Ю.О.

11

27.11.2018

о 14-00

м. Суми, пл. Незалежності, 2, каб. 78 (5 поверх)

Родінка О.М.,

Пирогова Ю.О.

12

26.12.2018

о 14-00

м. Суми, пл. Незалежності, 2, каб. 78 (5 поверх)

Родінка О.М.,

Пирогова Ю.О.

На черговому засіданні опікунської ради при органі опіки та піклування Сумської міської ради під головуванням заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Дмітрєвскої А.І. поміж інших питань підведено підсумки роботи за 9 місяців поточного року.

Так, на 9 засіданнях опікунської ради розглянуто 62 заяви, що стосуються питань опіки та піклування над повнолітніми недієздатними особами.

Опіка та піклування встановлюються з метою забезпечення особистих немайнових і майнових прав та інтересів малолітніх, неповнолітніх осіб, а також повнолітніх осіб, які за станом здоров’я не можуть самостійно здійснювати свої права і виконувати обов’язки.

«Опіка та піклування - це особлива форма державної турботи про повнолітніх осіб, які потребують допомоги щодо забезпечення їх прав та інтересів, її реалізація у місті здійснюється органом опіки та піклування – виконавчим комітетом Сумської міської ради.

Для допомоги в роботі при органі опіки та піклування діє опікунська рада, що має дорадчі функції і до складу якої входять 11 осіб - представників служби охорони здоров'я, психіатричної допомоги, соціального захисту, громадських організацій.

Опіка (піклування) встановлюється для захисту особистих і майнових прав та інтересів повнолітніх осіб, які за станом здоров'я не можуть самостійно здійснювати свої права і виконувати свої обов'язки. Тобто тих громадян, які визнані судом недієздатними або обмежено дієздатними.

При призначенні опікуна (піклувальника) беруться до уваги його можливості виконувати опікунські обов'язки, стосунки між ним та підопічним. Опікун чи піклувальник призначається лише за його згодою і, як правило, з числа родичів чи близьких підопічному осіб.

Разом з тим, опікунами (піклувальниками) не можуть бути особи, які:

- не досягли 18 років;- визнані в установленому порядку недієздатними або обмежено дієздатними;- перебувають на обліку або лікуються в психоневрологічних та наркологічних закладах;- раніше були опікунами (піклувальниками) та з їх вини опіку (піклування) було припинено;- інтереси яких суперечать інтересам осіб, що підлягають опіці чи піклуванню;- засуджені за скоєння тяжкого злочину.          Контроль за діяльністю опікунів і піклувальників здійснюється шляхом планових відвідувань осіб, які перебувають під опікою (піклуванням), періодичність відвідувань установлюється окремим графіком, але не рідше ніж раз на рік, крім першої перевірки, яка проводиться через три місяці після встановлення опіки і піклування.

Опікуни (піклувальники) подають щорічно, не пізніше 1 лютого, до органу опіки та піклування звіт про свою діяльність за минулий рік щодо захисту прав та інтересів підопічних, у тому числі щодо збереження належного їм майна та житла.

На черговому засіданні опікунської ради при органі опіки та піклування Сумської міської ради під головуванням заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Дмітрєвскої А.І., яке відбулося 05.07.2017, поміж інших питань було підведено підсумки роботи за І півріччя поточного року. Так, на 6 засіданнях опікунської ради розглянуто 38 заяв, що стосуються питань опіки та піклування над повнолітніми недієздатними особами.

Відповідно до наданих пропозицій прийнято 6 рішень виконавчого комітету Сумської міської ради з питань опіки та піклування над повнолітніми особами, скарг на дії опікунів, укладання правочинів з нерухомим майном недієздатних тощо. Прийнято участь у 52 судових засіданнях. Як наслідок, над 13 особами встановлено опіку, надано дозвіл на укладання правочинів з нерухомим майном недієздатних з метою покращення житлово-побутових умов та захисту майнових прав підопічних 5 опікунам.

Оновлюється та підтримується в актуальному стані реєстр недієздатних повнолітніх осіб, до якого внесено дані по 431 особі, відповідною інформацією доповнюється алфавітна книга та Централізований банк даних з проблем інвалідності.

Згідно із затвердженими графіками проведено 369 обстежень житлово-побутових умов недієздатних осіб (на 37 більше ніж в І півріччі 2016 року), 319 громадянам надано методичну допомогу з питань опіки та піклування над повнолітніми особами, які за станом здоров’я не можуть здійснювати свої права та виконувати обов’язки, з 01.01.2017 видано 21 посвідчення опікуна.

Наданням різних видів соціальних допомог та субсидій охоплено      370 сімей, де є недієздатна особа (87,3% з тих, що перебувають у реєстрі).

Нагадуємо, що засідання опікунської ради проводяться кожну першу середу місяця за адресою: пл. Незалежності, 2, каб. 78 (5 поверх).

Допомогу з питань, що входять до компетенції опікунської ради, можна отримати за адресою: м. Суми, вул. Харківська, буд. 35, кабінети 210 та 211, тел. 60-45-21, 60-44-48.

На черговому засіданні опікунської ради при органі опіки та піклування Сумської міської ради під головуванням секретаря Сумської міської ради Баранова А.В., яке відбулося 05.04.2017, поміж інших питань підведено підсумки роботи за І квартал поточного року.

З початку року проведено 3 засідання опікунської ради, на яких розглянуто 26 заяв, що стосуються питань опіки та піклування над повнолітніми недієздатними особами.

Згідно з наданими пропозиціями прийнято 3 рішення виконавчого комітету Сумської міської ради з питань опіки та піклування над повнолітніми особами, скарг на дії опікунів, укладання правочинів з нерухомим майном недієздатних тощо. Прийнято участь у 27 судових засіданнях. Як наслідок, над 8 особами встановлено опіку, надано дозвіл на укладання правочинів з нерухомим майном недієздатних з метою покращення житлово-побутових умов та захисту майнових прав підопічних 3 опікунам.

Оновлюється та підтримується в актуальному стані реєстр недієздатних повнолітніх осіб, до якого внесено відомості про 435 осіб, відповідна інформація внесена до Цетралізованого банку даних з проблем інвалідності.

Згідно із затвердженими графіками проведено 185 обстежень житлово-побутових умов недієздатних осіб, що на 39 (26,7%) більше ніж у відповідному періоді минулого року. Надано методичну допомогу з питань опіки та піклування 170 громадянам, це на 68 осіб або 66,7% більше показника минулого року, що свідчить про підвищення обізнаності мешканців міста про можливості отримати ці послуги.

За результатами проведеної роботи з опікунами щодо надання звітів за 2016 рік їх отримано 398, що складає 94,3% від загальної кількості підзвітних осіб (422).

Засідання опікунської ради проводяться кожну першу середу місяця, допомогу з питань, що входять до компетенції опікунської ради, можна отримати за адресою: м. Суми, вул. Харківська, буд. 35, кабінети 210 та 211, тел. 60-45-21, 60-44-48.

Звертаємо увагу мешканців міста, що у випадках, коли особа, яка визнана судом недієздатною залишилась без опікуна, а тому потребує опіки, інформацію стосовно неї необхідно надати до органу опіки та піклування Сумської міської ради.

У разі, якщо особа має ознаки вираженого психічного розладу і створює реальну небезпеку оточуючим або собі, але відсутня інформація про визнання її судом недієздатною та призначення опікуна, відповідно до статті 41 Закону України «Про Національну поліцію», над такою особою може здійснюватися поліцейське піклування, наслідком якого є передання цієї особи відповідному закладу. При цьому, стаття 38 вказаного Закону передбачає, що у невідкладних випадках, пов’язаних із припиненням злочину, що загрожує життю осіб, які знаходяться у житлі або у іншому володінні, поліція може проникнути до житла чи іншого володіння особи без вмотивованого рішення суду. Перелік дільничних пунктів поліції м. Суми, до яких можуть звертатися мешканці міста в разі виявлення таких ситуацій, із зазначенням адрес цих пунктів, контактних телефонів та території обслуговування додається.

Крім того, згідно зі статтею 11 Закону України «Про психіатричну допомогу» у випадках, коли одержані відомості дають достатні підстави для обґрунтованого припущення про наявність у особи тяжкого психічного розладу, внаслідок чого вона вчиняє чи виявляє реальні наміри вчинити дії, що являють собою безпосередню небезпеку для неї чи оточуючих, може бути проведено психіатричний огляд особи без її усвідомленої згоди. Рішення про проведення такого огляду приймається лікарем-психіатром за заявою родичів особи, яка підлягає психіатричному огляду, лікаря, який має будь-яку медичну спеціальність, інших осіб, якщо ця заява містить відомості, що дають достатні підстави для огляду. У невідкладних випадках заява про психіатричний огляд особи може бути усною і рішення про його проведення приймається лікарем-психіатром самостійно, а огляд проводиться ним негайно.

№ п/п Дата та час
Місце проведення засідання Відповідальні за підготовку
1 05.01.2017
о 14-00
м. Суми, пл. Незалежності, 2,
каб. 78 (5 поверх)
Родінка О.М., Пирогова Ю.О.
2 01.02.2017
о 14-00
м. Суми, пл. Незалежності, 2,
каб. 78 (5 поверх)
Родінка О.М., Пирогова Ю.О.
3 01.03.2017
о 14-00
м. Суми, пл. Незалежності, 2,
каб. 78 (5 поверх)
Родінка О.М., Пирогова Ю.О.
4 05.04.2017
о 14-00
м. Суми, пл. Незалежності, 2,
каб. 78 (5 поверх)
Родінка О.М., Пирогова Ю.О.
5 04.05.2017
о 14-00
м. Суми, пл. Незалежності, 2,
каб. 78 (5 поверх)
Родінка О.М., Пирогова Ю.О.
6 07.06.2017
о 14-00
м. Суми, пл. Незалежності, 2,
каб. 78 (5 поверх)
Родінка О.М., Пирогова Ю.О.
7 05.07.2017
о 14-00
м. Суми, пл. Незалежності, 2,
каб. 78 (5 поверх)
Родінка О.М., Пирогова Ю.О.
8 02.08.2017
о 14-00
м. Суми, пл. Незалежності, 2,
каб. 78 (5 поверх)
Родінка О.М., Пирогова Ю.О.
9 06.09.2017
о 14-00
м. Суми, пл. Незалежності, 2,
каб. 78 (5 поверх)
Родінка О.М., Пирогова Ю.О.
10 04.10.2017
о 14-00
м. Суми, пл. Незалежності, 2,
каб. 78 (5 поверх)
Родінка О.М., Пирогова Ю.О.
11 01.11.2017
о 14-00
м. Суми, пл. Незалежності, 2,
каб. 78 (5 поверх)
Родінка О.М., Пирогова Ю.О.
12 06.12.2017
о 14-00
м. Суми, пл. Незалежності, 2,
каб. 78 (5 поверх)
Родінка О.М., Пирогова Ю.О.

 

У разі необхідності, за рішенням голови ради засідання можуть проводитись поза графіком.

Допомогу з питань, що входять до компетенції опікунської ради, можна отримати за адресою: м. Суми, вул. Харківська, 35, кабінети 210, 211 (ІІ поверх, ліве крило),

  • тел. 60-45-21 – Родінка Олена Миколаївна, заступник голови опікунської ради,
  • тел. 60-44-48 – Пирогова Юлія Олександрівна, секретар опікунської ради,
  • тел. 60-44-48 – Крамар Тетяна Олексіївна, член опікунської ради,
  • тел. 60-44-48 - Сергієнко Вікторія Володимирівна, член опікунської ради

Опіка встановлюється над повнолітніми фізичними особами, які визнані судом недієздатними, а піклування − над повнолітніми фізичними особами, цивільна дієздатність яких обмежена. Підставою для визнання повнолітньої фізичної особи недієздатною чи обмежено дієздатною є висновок судово-психіатричної експертизи про нездатність цієї особи усвідомлювати значення своїх дій та керувати ними внаслідок хронічного психічного захворювання.

Склад

опікунської ради при органі опіки та піклування

Прізвище, ім'я та по батькові 
Посада
Дмітрєвская
Альона Іванівна
заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, голова опікунської ради
Родінка
Олена Миколаївна
заступник начальника управління соціально – трудових відносин департаменту соціального захисту населення Сумської міської ради, заступник голови опікунської ради
Пирогова
Юлія Олександрівна
завідувач сектору з питань опіки та піклування повнолітніх недієздатних осіб управління соціально – трудових відносин департаменту соціального захисту населення Сумської міської ради, секретар опікунської ради
Члени опікунської ради:

Вертель
Марія Юріївна

директор Сумського міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

Волошина
Ольга Михайлівна

депутат Сумської міської ради VII скликання (за згодою)

Крамар
Тетяна Олексіївна

провідний спеціаліст сектору з питань опіки та піклування повнолітніх недієздатних осіб управління соціально – трудових відносин департаменту соціального захисту населення Сумської міської ради

Литвин
Ігор Юрійович

начальник відділу організаційно – кадрової та юридичної роботи департаменту соціального захисту населення Сумської міської ради

Мисловська
Вікторія В’ячеславівна

завідувач відділенням соціальної допомоги вдома № 1 комунальної установи «Сумський міський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) «Берегиня»

Пухова
Олена Борисівна

лікар – психіатр диспансерного відділення обласного комунального закладу Сумського обласного клінічного психоневрологічного диспансеру (за згодою)

Чижиченко
Микола Федорович

заступник голови Сумської міської ради ветеранів України (за згодою)

Чумаченко
Олена Юріївна

в.о. начальника відділу охорони здоров'я Сумської міської ради
№ п/п Дата та час проведення засідання Місце проведення засідання Відповідальні за підготовку
1 12.01.2016
о 14-00
м. Суми, пл. Незалежності, 2,
каб. 78 (5 поверх)
Родінка О.М., Ткаченко В.В.
2 03.02.2016
о 14-00
м. Суми, пл. Незалежності, 2, каб. 78 (5 поверх) Родінка О.М., Крамар Т.О.
3 02.03.2016
о 14-00
м. Суми, пл. Незалежності, 2, каб. 78 (5 поверх) Родінка О.М., Крамар Т.О.
4 06.04.2016
о 14-00
м. Суми, пл. Незалежності, 2, каб. 78 (5 поверх) Родінка О.М., Крамар Т.О.
5 04.05.2016
о 14-00
м. Суми, пл. Незалежності, 2, каб. 78 (5 поверх) Родінка О.М., Крамар Т.О.
6 01.06.2016
о 14-00
м. Суми, пл. Незалежності, 2, каб. 78 (5 поверх) Родінка О.М., Крамар Т.О.
7 06.07.2016
о 14-00
м. Суми, пл. Незалежності, 2, каб. 78 (5 поверх) Родінка О.М., Крамар Т.О.
8 03.08.2016
о 14-00
м. Суми, пл. Незалежності, 2, каб. 78 (5 поверх) Родінка О.М., Крамар Т.О.
9 07.09.2016
о 14-00
м. Суми, пл. Незалежності, 2, каб. 78 (5 поверх) Родінка О.М., Крамар Т.О.
10 05.10.2016
о 14-00
м. Суми, пл. Незалежності, 2, каб. 78 (5 поверх) Родінка О.М., Крамар Т.О.
11 02.11.2016
о 14-00
м. Суми, пл. Незалежності, 2, каб. 78 (5 поверх) Родінка О.М., Крамар Т.О.
12 08.12.2016
о 14-00
м. Суми, пл. Незалежності, 2, каб. 78 (5 поверх) Родінка О.М., Крамар Т.О.

 

У разі необхідності, за рішенням голови ради засідання можуть проводитись поза графіком.

Допомогу з питань, що входять до компетенції опікунської ради, можна отримати за адресою: м. Суми, вул. Харківська, 35, кабінети 210, 211 (ІІ поверх, ліве крило),

  • тел. 60-45-21 – Родінка Олена Миколаївна, заступник голови опікунської ради,
  • тел. 60-44-48 – Крамар Тетяна Олексіївна, член опікунської ради, в.о. секретаря опікунської ради,