003.jpg

Соціальна допомога та грошове забезпечення призначаються і виплачуються з дня влаштування дитини в сім’ю патронатного вихователя до дня її вибуття з такої сім’ї та поновлюються у разі наступного влаштуванні дитини в сім’ю патронатного вихователя.

Розмір соціальної допомоги становить два прожиткових мінімуми для дітей відповідного віку на місяць: для дитини віком до 6 років з 01.12.2018 – 3252,00 грн., для дитини віком від 6 до 18 років з 01.12.2018 – 4054,00 грн.

У разі коли дитині виплачується призначена в установленому порядку стипендія, розмір соціальної допомоги визначається як різниця між двома прожитковими мінімумами для дитини відповідного віку та розміром стипендії за попередній повний місяць на момент влаштування дитини в сім’ю патронатного вихователя.

Соціальна допомога використовується патронатним вихователем у повному обсязі для забезпечення повноцінного харчування, виховання, навчання та розвитку дитини відповідно до її потреб.

Розмір грошового забезпечення патронатного вихователя становить п’ять прожиткових мінімумів для працездатних осіб на місяць: з 01.12.2018 – 9605,00 грн.

У разі коли в сім’ї патронатного вихователя перебуває дитина віком до одного року, дитина з інвалідністю, малолітня або неповнолітня вагітна, ВІЛ-інфікована дитина та одночасно двоє і більше дітей, розмір грошового забезпечення збільшується на 10 відсотків за кожну дитину, але сумарно не більш як на 50 відсотків.

У разі перебування дитини в сім’ї патронатного вихователя неповний місяць соціальна допомога та грошове забезпечення виплачуються пропорційно до кількості календарних днів перебування дитини в сім’ї патронатного вихователя.

У Сумах пройшли навчання 4 кандидата у патронатні вихователі та їх помічники в рамках проекту «Сімейний патронат: запровадження кращих практик альтернативного догляду дітей, які тимчасово залишилися без батьківського піклування».

З метою узгодженості дій із забезпечення найкращих інтересів дитини, влаштованої в сім’ю патронатного вихователя та комплексної підтримки в подоланні складних життєвих обставин 9 листопада 2018 року була створена міждисциплінарна команда за участю відповідальних працівників служби у справах дітей, департаменту соціального захисту населення, відділу охорони здоров’я, управління освіти і науки, центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, Сумського відділу поліції. На сьогодні кандидати готові виконувати функції патронатного вихователя та його помічника.