002.jpg

Допомога дітям померлого годувальника, який на день смерті не мав страхового стажу, необхідного для призначення пенсії для особи з інвалідністю III групи, призначається одному з батьків, або законному представнику дитини, в тому числі народженої протягом десяти місяців з дня смерті годувальника, та виплачується до 18-річного віку.

Особи, які досягли повноліття та навчаються за денною формою навчання у загальноосвітніх, професійно-технічних та вищих навчальних закладах, можуть оформити допомогу самостійно. Допомога надається до закінчення навчальних закладів, але не довше ніж до виповнення 23 років, а на дітей-сиріт – до 23 років, незалежно від факту навчання.

Допомога призначається з дня звернення, а якщо звернення надійшло протягом 12 місяців з дня смерті годувальника – з наступного дня після смерті годувальника.

Перелік необхідних документів (надаються разом з пред’явленням паспорту громадянина України та довідки (за наявності) про присвоєння реєстраційного номеру облікової картки платника податків):

 • заява за формою, встановленою Мінсоцполітики;
 • копія свідоцтва про народження дитини;
 • копії документів, що засвідчують родинні зв’язки члена сім’ї з померлим годувальником (за наявності);
 • копія свідоцтва про смерть годувальника або рішення суду про визнання його безвісті відсутнім чи оголошення його померлим (з пред’явленням оригіналу);
 • довідки про навчання.

При цьому, удови, вдівці, які не отримують пенсії по втраті годувальника і яким відмовлено у призначенні допомоги на дітей одиноким матерям, також мають право на оформлення допомоги.

Розмір допомоги залежить від розміру прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, та складає:

з 01.01.2021:

 • на одну дитину – 100% (1769,00 грн.);
 • на двох дітей – 120% (2122,80 грн.);
 • на трьох і більше дітей – 150% (2653,50 грн.);

з 01.07.2021:

 • на одну дитину – 100% (1854,00 грн.);
 • на двох дітей – 120% (2224,80 грн.);
 • на трьох і більше дітей – 150% (2781,00 грн.);

з 01.12.2021:

 • на одну дитину – 100% (1934,00 грн.);
 • на двох дітей – 120% (2320,80 грн.);
 • на трьох і більше дітей – 150% (2901,00 грн.).