0010.jpg

Повідомляємо, що Урядом внесені зміни до постанови Кабінету Міністрів України № 859 від 23.09.2020 «Деякі питання призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі» (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/859-2020-%D0%BF#Text).

ЩО НОВОГО:

- надано право призначати та виплачувати компенсації за догляд людині, яка зареєструвалася як внутрішньо переміщена особа, за новим місцем перебування, якщо вона перебуває разом із особою, за якою здійснює догляд.

- для розрахунку середньомісячного сукупного доходу людини, яка надає соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі, братимуться доходи за один квартал, який передує місяцю, що є попереднім до місяця надання згоди здійснювати догляд на непрофесійній основі. При цьому, інформація про доходи буду отримуватися автоматизовано, шляхом обміну даними між інформаційно-телекомунікаційними системами органів влади, підприємств, установ, організацій.

Нагадуємо, що компенсація призначається фізичній особі, яка надає соціальні послуги з догляду без провадження підприємницької діяльності на непрофесійній основі, особам із числа членів своєї сім’ї, які спільно з нею проживають та пов’язані спільним побутом.

Мають право на отримання соціальних послуг:

- особи з інвалідністю I групи;

- діти з інвалідністю;

- громадяни похилого віку з когнітивними порушеннями;

- невиліковно хворі, які через порушення функцій організму не можуть самостійно пересуватися та самообслуговуватися;

- діти, яким не встановлено інвалідність, але які є хворими на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок IV ступеня, діти, які отримали тяжку травму, потребують трансплантації органа, потребують паліативної допомоги.

При виникненні додаткових питань консультації можна отримати у телефонному режимі за багатоканальним номером: 788-888 та додатковими телефонами: 787-122, 787-123, 050-407-81-99.