001.jpg

24 червня поточного року набрала чинності нова редакція Методики обчислення середньомісячного сукупного доходу сім’ї для надання соціальних послуг, затверджена наказом Міністерства соціальної політики України від 17.05.2022 № 150.

Методикою встановлено порядок обчислення середньомісячного сукупного доходу сім’ї для визначення права особи на отримання соціальних послуг за рахунок бюджетних коштів, з установленням диференційованої плати, за рахунок отримувача соціальних послуг або третіх осіб.

До складу сім’ї отримувача соціальних послуг включаються особи, які спільно з ним проживають, ведуть з ним спільний побут, мають взаємні права та обов’язки і поєднані з ним на підставі шлюбу/кровного споріднення/усиновлення/на інших підставах, які не заборонено законом і не суперечать моральним засадам суспільства. При цьому особи, яких включають до складу сім’ї отримувача соціальних послуг, можуть бути як працездатними, так і непрацездатними.

Відтепер розширено перелік доходів, які враховуються при обчисленні середньомісячного сукупного доходу сім’ї та чітко розмежовано їх з доходами, які не враховуються до цього доходу.

Обчислення середньомісячного сукупного доходу проводиться з урахуванням всіх доходів отримувача з джерелами походження як в Україні, так і за її межами.

До середньомісячного сукупного доходу сім’ї отримувача соціальних послуг/фізичної особи, яка надає соціальні послуги, НЕ ВРАХОВУЮТЬСЯ:

1) сплачені (за умови документального підтвердження фактичної сплати) та отримані аліменти;

2) допомога на поховання;

3) допомога, компенсація, яка надається відповідно до законодавства за рішеннями органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності, є одноразовою та отримана протягом одного календарного року;

4) грошове забезпечення військовослужбовців строкової служби;

5) суми, які сплачуються підприємствами, установами, організаціями за договорами добровільного медичного страхування своїх працівників;

6) допомога громадських та благодійних організацій;

7) оплата праці членів виборчої комісії (у тому числі пенсіонерів та осіб, які тимчасово не працюють) у день виборів, у день повторного голосування і в дні встановлення підсумків голосування;

8) вартість безоплатно отриманих санаторно-курортних путівок, технічних та інших засобів реабілітації, в тому числі грошова компенсація вартості самостійно придбаних технічних засобів реабілітації, вартість отриманих дитячих новорічних подарунків;

9) нарахований, але фактично не виплачений дохід, передбачений абзацами другим і четвертим підпункту 1 пункту 4 цієї Методики (за умови документального підтвердження);

10) кошти, отримані від продажу квартири (будинку), що були єдиним житловим приміщенням у власності особи, у разі купівлі іншої квартири (іншого будинку) протягом шести місяців після такого продажу;

11) допомога на здобуття економічної самостійності малозабезпеченої сім’ї;

12) допомога у зв’язку з вагітністю та пологами;

13) одноразова допомога потерпілому внаслідок нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання (членам його сім’ї та особам, які перебували на його утриманні в разі смерті потерпілого);

14) допомога, отримана в межах програми «єПідтримка»;

15) суми, які виплачуються з державного чи місцевого бюджету на придбання житла відповідно до законодавства;

16) матеріальна допомога дитячим будинкам сімейного типу, прийомним сім’ям, а також сім’ям із трьома і більше дітьми з урахуванням тих, над якими встановлено опіку чи піклування, яка виплачується за рахунок коштів місцевих бюджетів;

17) спеціальна бюджетна дотація за вирощування молодняка великої рогатої худоби, який народився в господарствах фізичних осіб;

18) вартість наданих соціальних послуг.

При цьому, при обчисленні дотримуються таких вимог:

– загальна сума сукупного доходу сім’ї складається із сум сукупних доходів кожного члена сім’ї, які враховуються для надання соціальних послуг за один квартал, який передує місяцю, що є попереднім до місяця звернення (при зверненні у вересні: з квітня по червень 2022 року);

– середньомісячний сукупний дохід сім’ї обчислюється шляхом ділення на 3 загальної суми сукупного доходу сім’ї за один квартал, який передує місяцю, що є попереднім до місяця звернення;

– середньомісячний сукупний дохід на одного члена сім’ї обчислюється шляхом ділення середньомісячного сукупного доходу сім’ї на кількість членів сім’ї.